Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЦЕНТРИФУГА З ПУЛЬСУЮЧИМ ПОРШНЕМ ДЛЯ ВИВАНТАЖЕННЯ ОСАДУ

Ці апарати відносяться до фільтруючого центрифугам безупинної дії з горизонтальним ротором (мал. 1). Суспензія по трубі 1 надходить у вузьку частину конічної лійки 2, що обертається з такою ж швидкістю, як і перфорований ротор 3, покритий зсередини метале­вим щілинним ситом 4. Суспензія переміщається по внутрішній поверхні лійки і поступово здобуває швидкість, майже рівну швидкості обертання ротора. Потім суспензія відкидається через отвори в лійці на внутрішню поверхню сита в зоні перед поршнем 5. Під дією відцент­рової сили рідка фаза проходить крізь щілини сита і віддаляється з кожуха центрифуги по штуцері 6. Тверда фаза затримується на ситі у виді осаду, що періодично переміщається до краю ротора при русі поршня вправо приблизно на /10 довжини ротора. Таким чином, за кожен хід поршня з ротора віддаляється кількість осаду, що відповідає довжині ходу порш­ня; при цьому поршень робить 10—16 ходів у 1 хв. Осад віддаляється з кожуха через канал 7.

4 3

Мал. 1. Центрифуга з пульсуючим поршнем для вивантаження осаду:

1 – труба для надходження суспензії; 2 – конічна лійка; 3 – перфорований ротор; 4 – металеве щілинне сито; 5 – поршень; 6 – штуцер для видалення фугату; 7 – канал для відводу осаду; 8 – шток; 9 – порожній вал; 10 – диск, що переміщається поступально.

 

Поршень укріплений на штоку 8, що знаходиться усередині порожнього вала 9., що з'єднаний з електродвигуном і повідомляє ротору обертальний рух. Порожній вал
з ротором і шток з поршнем і конічною лійкою обертаються з однаковою швидкістю. Напрямок зворотно-поступального руху поршня змінюється автоматично. На іншому кінці штока насаджений перпендикулярно його осі диск 10., на протилежні поверхні якого в особливому пристрої поперемінне впливає тиск олії, створюваний шестерним насосом.

У центрифугах із пристроєм для промивання осаду кожух розділений на двох секцій, через одну з яких приділяється промивна рідина. Описана центрифуга застосовується для обробки грубодисперсних, легкорозділяємих суспензій, особливо в тих випадках, коли неба­жане ушкодження часток осаду при його вивантаженні. До недоліків її відносяться захоп­лення твердих часток фугатом у той момент, коли суспензія попадає на щілинне сито безпо­середньо після зсуву з його осаду поршнем, а також значна витрата енергії поршнем.

Для обробки труднорозділяємих суспензій використовуються багатоступінчасті центрифуги з пульсаційним вивантаженням осаду, у яких досягається краще промивання йо­го і підвищується чіткість поділу фугату та промивної рідини

ТРУБЧАСТА СУПЕРЦЕНТРИФУГА

У порівнянні з рідинними сепараторами трубчасті центрифуги мають ротор меншого діаметра (не більш 200 мм), що обертається з більшою швидкістю (число оборотів досягає 45 000 у хвилину). Це дозволяє одержувати в трубчастих суперцентрифугах високий фактор поділу ( що досягає 15 000) і розділяти в них дуже тонкодисперсні системи, наприклад освітляти лаки. Для того щоб поліпшити умови поділу таких систем, висота трубчастих центрифуг повинна в кілька разів перевищувати їхній діаметр. Унаслідок цей шлях рідини в роторі подовжується. Трубчасті суперцентрифуги доцільно застосовувати в тих випадках, коли виділений осад повинний містити мінімальну кількість рідкої фази. Низька кінцева вологість осаду досягається завдяки тому, що він значно ущільнюється при високих значеннях фактора поділу.У трубчастих суперцентрифугах зручно обробляти рідини, робота з який вимагає герметизації устаткування, а також проводити процес при практично постійній температурі (підвищеної чи знижений), тому що поверхня теплопередачі в них невелика. Трубчасті суперцентрифуги широко застосовуються для поділу суспензій з незначним вмістом твердої фази, а також для поділу емульсій.

Мал. 1. Схема пристрою трубчастої суперцентрифуги:

1 – кожух; 2 – ротор; 3 – радіальні лопати; 4 – шпиндель; 5 – опора;

6 – шків; 7 – підп’ятник; 8 – труба для подачі суспензії; 9 – отвір;

10 – труба для відводу проясненої рідини.

 

Схема пристрою трубчастої суперцентрифуги показана на мал. 1. У кожусі 1 розташований ротор 2 із глухими стінками, усередині якого маються радіальні лопати 3, що перешкоджають відставанню рідини від стінок ротора при його обертанні. Верхня частина ротора жорстко з'єднана з конічним шпинделем 4, що підвішений на опорі 5 і приводиться в обертання за допомогою шківа 6. У нижній частині ротора розташований еластичний направляючий підп'ятник 7, через який проходить труба 8 для подачі суспензії. При русі суспензії в роторі нагору на стінках його осідають тверді частки, причому прояснена рідина приділяється через отвори 9 у трубу 10. Після закінчення визначеного часу суперцентрифугу зупиняють і видаляють осад, що нагромадився в роторі.

Для розділу емульсій застосовують суперцентрифуги, що відрізняються більш складним пристроєм верхньої частини ротора, що дозволяє окремо відводити розділені рідини.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2018 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.