Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок потреби в матеріалах

Чиста вага виробу, кг (m) Коефіцієнт використання матеріалу ( ) Зворотні відходи кг. ( ) Технічна норма витрат, кг
9,215 0,97 0,285 9,5

 

2. Розрахунок інших витрат

Кошторис виробництва це витрати підприємства, пов’язані з його основною діяльністю за певний період незалежно від того, зараховують їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Отже кошторис виробництва і калькуляція, як правило, не збігаються.

– розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію устаткування проводиться за допомогою формул 5.1, 5.3, таблиць 3.2, 4.4, додатку 5 у таблиці 5.3:

Таблиця 5.3

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Статті витрат Методика розрахунку Сума Грн.
Електроенергія кВт 331418,95
Єдиний соціальний внесок (38,03%)* 582149,93
Амортизація обладнання На основі таблиці 3.3 54171,53
Поточний ремонт устаткування 19354,81
Інші витрати 39483,81
Всього 1026579,03

* Вихідні дані.

 

– розраховуємо відсоток витрат на утримання та експлуатацію обладнання за формулою (5.5):

3. Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат проводиться за допомогою формул 5.2, 5.4, таблиць 1.1, 3.2, 4.4, додатку 9,10.

Визначаємо річну кількість теплоти на опалення споруд в м. Рівне.

Розрахунок виконуємо за формулою (5.3).

3.1 . Знаходимо об’єм опалювального будинку:

3.2. Вибираємо значення питомої опалювальної характеристики за даними додатку 10 за умови, що:– зовнішня розрахункова температура повітря для м. Рівного мінус 21 (див додаток 9);

– питома опалювальна характеристика будинку для після 1981 р. забудови дорівнює (див. додаток 10);

Методом інтерполяції визначаємо поправочний коефіцієнт при (див табл. 5.1)

при

при

Поправка до розрахунку на дорівнює

коефіцієнт для дорівнює

таким чином, для дорівнює (див формулу 5.4)

3.3. Знаходимо значення для м. Рівного згідно з додатком 9;

3.4. Підставляємо числове значення величини до формули 5.3, одержимо

3.5. Розрахунок витрат на воду для побутових потреб обчислюється шляхом множення кількості людей на добову норму 5 літрів.

Таблиця 5.4

Кошторис загальновиробничих витрат (без ВУЕУ)

Статті витрат Методика розрахунку Сума Грн.
Витрати на утримання будівель, споруд - витрати на електроенергію для освітлення кВт - витрати на тепло - витрати на воду для побутових потреб 217895,94    
Амортизація будівель, споруд та транспортних засобів Таблиця 3.3 72443,11
Заробітна плата допоміжних робітників і спеціалістів Таблиця 4.4 622321,39
Єдиний соціальний внесок (38,03%) 236668,82
Орендна плата**
Інші витрати 47716,5
Всього   1215045,76

* Ефективний фонд часу розраховується без коефіцієнтів втрати часу

– розраховуємо відсоток загальновиробничих витрат за формулою (5.6):

4. Розрахунок кошторису адміністративних витрат проводиться за допомогою формул 5.2, 5,5 таблиць, 4.4, додатку 1 у таблиці 5.5:

Таблиця 5.5

Кошторис адміністративних витрат

Статті витрат Методика розрахунку Сума грн
Електроенергія на потреби адміністрації 2454,18
Заробітна плата керівників та службовців Таблиця 4.4
Єдиний соціальний внесок (38,03%) 26697,06
Амортизація офісної техніки Таблиця 3.3 8722,32
Офісна техніка та обладнання (малоцінні необоротні активи) Таблиця 2.3.
Інші витрати 6958,67
Всього   146132,23

* Ефективний фонд часу розраховується без коефіцієнтів втрати часу

– розраховуємо відсоток адміністративних витрат за формулою (5.7):

5. Розрахунок калькуляції проводиться на основі таблиць 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 та додатку 8 у таблиці 5.6:

 

Таблиця 5.6

Калькуляція на виготовлення деталі “А”

Стаття калькуляції Порядок розрахунку Сума Грн.
1. Сировина і матеріали 66,03
2. Зворотні відходи 0,428
3. Основна заробітна плата 5,11
4. Єдиний соціальний внесок 1,943
5. ВУЕУ 3,628
6. Загальновиробничі витрати 3,812
7. Всього виробнича собівартість 80,095
8. Адміністративні витрати 0,681
9. Витрати на збут (3%) 2,423
10. Всього повна собівартість 83,19
11. Прибуток (25%) 20,798
12. Ціна без ПДВ 103,98
13. ПДВ (20%) 20,796
14. Відпускна ціна 124,78

 

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.