Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИИнституционализация дегеніміз не?

а) Әлеуметтік нормалар, ережелер, құқықтар, статустар мен рөлдерді анықтау, нығайту, қоғамдық мұқтаждықтарды қанағаттандыру, бір жүйеге келтіру

б) Қоғам мүшелерінің іс-әрекеттерін реттеу, әлеуметтендіру, өндіріс және бөлініс, басқару және бақылау

в) Қандай да бір әлеуметтік жобалар мен бағдарламаларды алдын ала көру және оның салдарына баға беру

г) Жеке бас кызметіне басшылық ету және іске асыру

д) Діни формалардың орындалуы санкцияларын бақылау және іске асыру

е) Қоғамдық қатынастарды реттей отырып, қоғамдық ой тудыру

 

134. Әлеуметтік институттар түсіндірілуі мен негізделу типтеріне қарай бөлінуі:

а) Психологиялық, құрылымдық,

б) Тарихи, функционалдық

в) Отбасы және неке

г) Құқық қорғау

д) Денсаулық сақтау

е) Білім беру

135. Әлеуметтік институттардың функционалдық салалары:

а) Нормативті-реттеуші, әлеуметтік-мәдени, тәрбиелеуші, экономикалық

б) Салтанатты- символикалық, нормативті-санкциялаушы, саяси

в) Мемлекет, әскер, сот, әкімшіліктер, құқық қорғау органдары

г) Отбасы және неке институты

д) Мәдени орталықтар

е) Орта, арнаулы, жоғарғы білім беру орындары

136. Әлеуметтік институттардың реттеуші қызметі:

а) Қоғам мүшелері арасындағы қатынастарды ретке келтіру

б) Тұлғаны әлеуметтендіру

в) Консолидация, әлеуметтік топтарды біріктіру және ұйымдастыру

г) Әлеуметтік тәжірибе алмасу, жариялау

д) Институт ішінде және институт арасында ақпараттардың таралуы

е) Сауда орталықтары, өндірістер мен кәсіпорындар, банктер

 

137. Әлеуметтік институттардың басты қызметі:

а) Тұлғаны әлеуметтендіру

б) Қоғам мүшелері арасындағы қатынастарды ретке келтіру

в) Консолидация, әлеуметтік топтарды біріктіру және ұйымдастыру

г) Әлеуметтік тәжірибе алмасу, жариялау

д) Институт ішіндегі және институт арасында ақпараттардың таралуы

е) Репродуктивтік, тәрбиелік, экономикалық, әлеуметтік, қарым-қатынастық, шаруашылық-тұрмыстық

 

138. Қай анықтама дұрыс берілген?

а)Ұрпақ туу арқылы қоғамды қайта толтыру қажеттілігін жанұя институты қанағаттандырады

б) Білім беру арқылы өсіп келе жатқан ұрпақты әлеуметтендіру, кадрлар даярлау қажеттілігін білім институты қанағаттандырады

в) Қауіпсіздік пен әлеуметтік тәртіп қажеттіліктерін экономикалық институттар қанағаттандырады

г) Өмір сүру тәсілін табу қажеттілігін саяси институттар қанағаттандырады

д) Білім беру арқылы өсіп келе жатқан ұрпақты әлеуметтендіру, кадрлар даярлау қажеттілігін дін институты қанағаттандырады

е) Қоғамды қайта толтыру қажеттілігін білім институты қанағаттандырады

 

139. Әлеуметтік институттардың трансляциялаушы қызметі:

а) Әлеуметтік тәжірибе алмасу, жариялау

б) Институт ішінде және институт арасында ақпараттардың таралуы

в) Тұлғаны әлеуметтендіру

г) Қоғам мүшелері арасындағы қатынастарды ретке келтіру

д) Консолидация, әлеуметтік топтарды біріктіру және ұйымдастыру

е) Сауда орталықтары, өндірістер мен кәсіпорындар, банктер

140. Әлеуметтік институттардың өзара қарым-қатынас қызметі:

а) Институт ішінде ақпараттардың таралуы

б) Институт арасында ақпараттардың таралуы

в) Тұлғаны әлеуметтендіру

г) Қоғам мүшелері арасындағы қатынастарды ретке келтіру

д) Консолидация, әлеуметтік топтарды біріктіру және ұйымдастыру

е) Әлеуметтік тәжірибе алмасу, жариялау

Отбасы дегеніміз не?

а) Тұрмыс ортақтығы мен өзара міндеттемелермен байланысқан адамдардың некелік және қандас-туыстық негіздегі бірлестігі

б) Ортақ тұрғын үйімен, экономикалық кооперациямен, ұдайы өндірумен сипатталатын әлеуметтік топ

в) Ер мен әйелдің арасындағы өзара жауапкершіліктер, міндеттемелер мен туыстық құқықтарының заңдық реттелуі

г) Бала туылу, тәрбиелеу ұяшығы

д) Бірге өмір сүру қағидасы

е) Салт-дәстүрлер жиынтығы

 

Неке дегеніміз не?

а) Ер мен әйелдің арасындағы өзара жауапкершіліктер, міндеттемелер мен туыстық құқықтарының заңдық реттелуі

б) Қоғаммен санкцияланған, жыныстық қатынастардың әлеуметтік және тұлғалық қалыпты формасын

в) Тұрмыс ортақтығы мен өзара міндеттемелермен байланысқан адамдардың некелік және қандас-туыстық негіздегі бірлестігі

г) Бала туылу, тәрбиелеу ұяшығы

д) Бірге өмір сүру қағидасы

е) Салт-дәстүрлер жиынтығы

143. Некеге тұрудың маңызды қағидалары:

а) Жар таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық

б) Бірге өмір сүру, бала туу, тәрбиелеу

в) Әдет-ғұрыптарға сәйкес болу

г) Бірге өмір сүру қағидасы

д) Салт-дәстүрлер жиынтығы

е) Ұрпақ жалғастыру

 

144. Әлеуметануда 14-17 жастағы тинейджерлерді (жасөспірімдерді) былай атайды

а) Риск топтары

б) Қатерлі топтар

в) Әлеуметтік топ

г) Шағын топ

д) Интоп

е) Аут топ

 

 

145. Қазіргі заманда кең таралған неке түрі:

а) Азаматтық заңды неке

б) Заңға негізделген неке

в) Бір жыныстылар некесі

г) Есеппен неке құру

д) Мәжбүрлі неке

е) Салт-дәстүрге негізделген неке

 

146. Отбасының негізгі қызметтері:

а) репродуктивтік, тәрбиелік, экономикалық, әлеуметтік, рухани, эмоционалдық, мәдени, жыныстық, қарым-қатынастық, шаруашылық-тұрмыстық

б)

в) Некеге тұру, оның барлық мүшелерінің қандық-туыстық байланысы болуы

г) Таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық

д) Ортақ отбасылық бюджет

е) Бірге өмір сүру қағидасы

 

147. Отбасы әлеуметтануы нені зерттейді?

а) неке-отбасылық қатынастардың қалыптасуы, дамуы мен қызметі, олардың арасындағы түрлі әлеуметтік мәселелерді зерттейді

б) Некелік қатынастардың қалыптасып дамуы мен қызметтерін, түрлі әлеуметтік мәселелерді

в) отбасына, отбасы мүшелерінің билікке қол жеткізу мақсаты туралы заңдылыктары, формалары мен әдістерін зерттейді

г) коғамдык-еңбектік және отбасы-тұрмыстык кызметтің әр түрінде ерлер мен әйелдердің рөлдерін дифференциялау заңдылыктарын зерттейді

д) отбасы мүшелері мен әлеуметтік топтардың жас ерекшілігі даму заңдылыктарын зерттейді

е) Отбасының қоғамдық өмірдегі орны мен маңызын зерттейді

 

148. Отбасы әлеуметтік институт ретінде қандай сатылардан өтеді?

а) Некеге тұру, бала туылудың басталуы, туудың аяқталуы

б) Отбасын құра отырып, ұрпақ өрбіту, оларды жетілдіру

в) Соңғы баланы ұядан шығару, жұбайлардың бірінің өлімі

г) Таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық

д) Ортақ отбасылық бюджет

е) Бірге өмір сүру қағидасы

 

149. Отбасылық-некелік қатынастардың қазіргі тенденциялары:

а) Әйел адамның рөлінің көтерілуі, ажырасу санының көбеюі, некеге кеш тұру, бала санының азаюы

б) Некеге тұрмау, баланың болмауы, тұрмысқа кеш шығу, азаматтық неке

в) Некеге тұру, оның барлық мүшелерінің қандық-туыстық байланысы болуы

г) Таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық

д) Ортақ отбасылық бюджет

е) Билікті бөлісу, реттеу

 

149. Отбасының тәрбиелеу функциясы:

а) Жас ұрпақты әлеуметтендіру

б) Адамзат ұрпағын әрі қарай жалғастыру

в) Билікті бөлісу, реттеу

г) Мүшелері арасында құндылықтармен алмасу

д) Психологиялық қорғаныс пен көңіл-күйді көтермелеуге ықпал ету

е) Индивидтің қажеттіліктерін қамтамасыз ету

 

150. Отбасының әлеуметтік бақылау функциясы:

а) Билікті бөлісу, реттеу

б) Отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынастарды реттеу

в) Индивидтің қажеттіліктерін қамтамасыз ету

г) Мүшелері арасында құндылықтармен алмасу

д) Психологиялық қорғаныс пен көңіл-күйді көтермелеуге ықпал ету

жас ұрпақты әлеуметтендіру

е) Қоғамдық қатынастарды жүйелеу

 

151. Отбасының эмоционалдық функциясы:

а) Психологиялық қорғаныс пен көңіл-күйді көтермелеуге ықпал ету

б) Психологиялық қолдау және эмоционалдық жағдайға әсер ету

в) Индивидтің қажеттіліктерін қамтамасыз ету

г) Билікті бөлісу, реттеу

д) Мүшелері арасында құндылықтармен алмасу

е) Отбасында өзара сыйластықты қамтамасыз ету

ж) Тұлғаның толыққанды қалыптасуын реттеу

152. Экзогамиялық неке дегеніміз:

а) Қандас-туыстық негізі жоқ, бөтен адаммен неке құру

б) Туыстық байланысы болмаған, бөтен әулетпен некелесу

в) Тек қандас-туыстар арасында үйленуге рұқсат берілетін неке түрі

г) Әлеуметтік жағдайы әртүрлі адамдардың некелесуі

д) Әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі

е) Бір еркектің бірнеше әйелі болуы

ж) Бір еркектің бір ғана әйелінің болуы

153. Эндогамиялық неке дегеніміз:

а) Тек қандас-туыстар арасында үйленуге рұқсат берілетін неке түрі

б) Туыстық байланысы бар, өз әулет адамымен некелесуі

в) Қандас-туыстық негізі жоқ, бөтен адаммен неке құру

г) Әлеуметтік жағдайы әртүрлі адамдардың некелесуі

д) Әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі

е) Бір еркектің бірнеше әйелі болуы

ж) Бір еркектің бір ғана әйелінің болуы

154. Отбасыдағы билік түрлері:

а) Дәстүрлі немесе авторитарлық, эгалитарлы немесе демократиялық

б) Демократиялық, авторитарлық, дәстүрлі

в) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

г) Экзогамия және эндогамия, ролдерді бөлу

д) Гемогенді және гетерогенді кұрылымдағы отбасы

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Өзара татулық негізде болуы

 

155. Нуклеарлық отбасы дегеніміз:

а) Ата-аналары мен олардың отбасылы балаларынан кұралған үлкен отбасы

б) Ұрпақ жалғастығы негізінде құралған үлкен әулет, отбасы

в) Балаларсыз жалғыз отбасы

г) Ата-аналардан, балалардан, немерелер мен жақын туыс-ағайындарынан,көршілерден кұралатын отбасы

д) Ата-анасының біреуі жок толык емес отбасы

е) Немерелерімен бірге өмір сүретін ата-әже

ж) Әулет үлкендері бөлек өмір сүретін отбасы

156. Эгалитарлық отбасы:

а) Отбасыдағы міндеттер оның мүшелері арасында тең бөлінуі, бірлесе шешім қабылдануы

б) Ынтымағы жарасқан, өзара тату, ортақ еңбек бөлінісі қалыптасқан отбасы

в) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

г) Экзогамия және эндогамия, ролдерді бөлу

д) Гемогенді және гетерогенді кұрылымдағы отбасы

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Отбасындағы бар ауыртпалық әйелдің мойнына жүктелуі

157. Гемогенді отбасы бұл:

а) Ерлі-зайыптылар бір жіктен немесе бір әлеуметтік қабаттан шыққандар

б) Әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі

в) Әртүрлі әлеуметтік топтар мен қабаттардан құрылған отбасы

г) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

д) Экзогамия және эндогамия, рөлдерді бөлу

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Әлеуметтік жағдайы тең емес адамдар некесі

 

158. Гетерогенді отбасы бұл:

а) Әртүрлі әлеуметтік топтар мен қабаттардан құрылған отбасы

б) Әлеуметтік жағдайы тең емес адамдар некесі

в) Ерлі-зайыптылар бір жіктен немесе бір әлеуметтік қабаттан шыққандар

г) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

д) Экзогамия және эндогамия, рөлдерді бөлу

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі

159. Гомогамды отбасының құрылымы:

а) Ерлі-зайыптылардың ұлты жасы, кәсібі, білімінің деңгейі тең дәрежеде болуы

б) Ұлты, жасы, кәсібі, білімінің тең дәрежеде болуы

в) Ұлты, жасы, кәсібі, білімінің әртүрлі болуы

г) Ерлі-зайыптылар бір жіктен немесе бір әлеуметтік қабаттан шыққандар

д) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Түрлі ұлт өкілдерінің некелесуі

 

160. Гетерогамдық отбасы бұл:

а) Ерлі-зайыптылардың ұлты жасы, кәсібі, білімінің әртүрлі болуы

б) Ұлты, жасы, кәсібі, білімінің әртектес болуы

в) Ұлты, жасы, кәсібі, білімінің біртектес болуы

г) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

д) Ерлі-зайыптылар бір жіктен немесе бір әлеуметтік қабаттан шыққандар

е) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

ж) Әртүрлі діни сенім негізіндегі отбасы

161. Жеке тұлға дегеніміз:

а) Қоғамға пайдалы қызмет етуге, қоғам мен заң алдында жауап беруге қабілетті, ақыл-ой, сана-сезімі толық қалыптасқан адам

б) Қоғам алдындағы міндеті мен қызметін білетін, ақыл-ой, сана-сезімі толық қалыптасқан тұлға

в) Биологиялық, психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік ерекше қайталанбас тұлға

г) Қоғам және әлеуметтік институттардың жеке мүшесі

д) Экономикалық белсенді емес тұрғын

е) Жеке дарынды тұлға

ж) Әлеуметтік дара тұлға

 

162. Индивидуалдылық түсінігі:

а) Биологиялық, психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік ерекше қайталанбас тұлға

б) Жан-жақты толық қалыптасқан әлеуметтік ерекше қайталанбас тұлға

в) Қоғам мен жеке тұлға арасындағы байланысқа жауапты беделді тұлға

г) Қоғам және әлеуметтік институттардың жеке мүшесі

д) Экономикалық белсенді емес тұрғын

е) Қоғам мен заң алдында жауап беретін, сана-сезімі толық қалыптасқан тұлға

ж) Өзіндік санасы толық қалыптасып бітпеген тұлға

 

163. Латын тілінен аударғанда «индивид» сөзінің мағынасы:

а) Ерекше, дара, қайталанбас, бөлінбес, бүтін

б) Қайталанбайтын, бөлінбейтін, дара, тұлға

в) Субьективизм

г) Идеализм

д) Органицизм

е) Марксизм

ж) Тетілік

 

164. Әлеуметтену дегеніміз:

а) Адамның туылғаннан бастап өмірден өткенше қоғаммен тығыз байланыс жасауы

б) Қоғаммен тығыз байланыста өмір сүру

в) Ұйым құрылымын бекітеді

г) Ұйымдардың құлдырау кезеңін анықтайды

д) Барлық жауаптары дұрыс

е) Адамның күйзеліске ұшырауы

ж) Қоғамда өз орнын табуы

 

165. Жеке тұлғаның әлеуметтенуі дегеніміз не ?

а) Әлеуметтік рөлдеріне сәйкес индивидтердің тәжірибе жинақтауы, дамуы

б) Әлеуметтік ортада жеке тұлғаның тәжірибе жинап, дамуы

в )Әлеуметтік коғамдык кұру жолдарының бірі

г) Әлеуметтік өндірістерге кедергі жасайтын ұйымдаскан ұжымдык әрекеттер

д) Әлеуметтік стратификаттау жүйесіндегі әлеуметтік топ жағдайының өзгеруі

е) Әлеуметтік топ ішінде кері жағдай тудыруды қоздыру

ж) Әлеуметтік ортада өз кәсібіне бейімделуі

166. Жеке тұлғаның әлеуметтену кезеңдері:

а) Сәбилік, балалық, жасөспірімдік, жастық, ес тоқтату, есею, қартаю шағы

б) Сәбилік кезеңнен қартаю шаққа дейінгі кезеңдер

в) Жеке тұлға, индивид болу кезеңдері

г) Жеке тұлға ретінде мектепке бару

д) Жеке тұлғаның жоғарғы оқу орындарына түсу кезеңі

е) Индивид ретінде бала-бақша барудан басталады

ж) Индивид ретінде ес тоқтату дәуірі

 

167. Жеке тұлғаның әлеуметтенуіне әсер етуші факторлар:

а) Әлеуметтік институттар, БАҚ, отбасы, оқу және жұмыс орындары, т.б.

б) Отбасы, білім алу жүйелері мен әлеуметтік институттар, т.б.

в) Сәбилік, балалық, жасөспірімдік, жастық, есею қартаю, т.б.

г) БАҚ, жеке тұлғалар мен индивидтер

д) Дамушы елдер саясаты

е) Ұлттар, ұйымдар, бірлестіктер

ж) Қоршаған ортаға бейімделу барысындағы факторлар

168. Әлеуметтік статус дегеніміз не?

а) Қоғамдағы әрбір адамның әлеуметтік жүйедегі нақты орны, позициясы

б) Әлеуметтік ортада өз орны мен көзқарасы

в) Қоғамдык жарғылар

г) Тәртіп типті суреттеу

д) Жеке әрекеттер жиынтығы

е) Әлеуметтік катынастар жиынтығы

ж) Тарихи маңызы бар орта

169. Әлеуметтік рөл дегеніміз не?

а) Әлеуметтік статустарға сәйкес топтың индивидке қояр талабы, қалауы

б) Әлеуметтік ортаның тұлғаға қоятын талаптары

в) Рөлдік жанжал

г) Ерікті немесе еріксіз

д) Көзкарастар кикілжіңі

е) Ролдік міндеттемелерді орныдаудан бас тарту

ж) Қоғамдағы орны

170. Субмәдениет дегенiмiз-

а) Қандай да бiр қауымдастықты немесе әлеуметтiк топты ажырататын нышандардың, құндылықтардың, нормалардың, тәртiп үлгiлерiнiң жиынтығы б) Әлеуметтік топ пен белгілі бір қауымдастықты бөліп тұратын құндылықтар, нормалар, тәртіптер жиынтығы

в) Тәртiптiң жазылмаған ережелерi

г) Ұрпақтан -ұрпаққа берiлетiн және белгiлi бiр қауымдастықта сақталатын әлеуметтiк және мәдени мұралар элементi

д) Белгiлi бiр қауымдастықта немесе әлеуметтiк топта өндiрiлетiн, адамдардың қызметiн әлеуметтiк реттеу формасы

е) Өркениеттiң синонимi

ж) Белгілі бір көзқарастар мен пікірлер жиынтығы

 

 

171.Патриархат дегенiмiз-

а) Билiк ер адамда немесе әкеде болатын отбасылық жүйе

б) Ер азаматтардың қолындағы отбасылық жүйе

в) Қоғамдық тәртіпке бағынатын отбасылық жүйе

г) Әйел немесе ана басқаратын отбасылық жүйе

д) Ерi мен әйелi тең болатын отбасылық жүйе

е) Билiк балаларда болатын отбасылық жүйе

ж) Отбасылық жүйенiң қоғамдық ережелермен басқарылуы

 

 

172. Әлеуметтік статустардың түрлері:

а) Ерікті және еріксіз

б) Өз еркімен, еріксіз

в) Тұлға және индивид

г) Дара және бірлескен

д) Қабілетті және қабілетсіз

е) Қарапайым және күрделі

ж) Күш қолдану түрлері

 

173. Әлеуметтік статустың ерікті түрі:

а) Үйленуі, білімі, кәсібі, қызметі, билікке араласуы, т.б.

б) Кәсібі мен білімі, қызметі, отбасы, т.б.

в) Жасы, жынысы, тегі, ұлты, нәсілі, т.б.

г) Әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдени жағдайы, т.б.

д) Қабілетсіздігі, еріншектігі, денсаулығы, селқостығы, т.б.

е) Есте сақтау қабілетінің төмен болуы, ұялшақтығы, т.б.

ж) Өз бетінше шешім қабылдауға бейімділігі, қабілеттілігі, т.б.

174. Әлеуметтік статустың еріксіз түрі:

а) Жасы, жынысы, тегі, ұлты, нәсілі, т.б.

б) Нәсілі, ұлты, жынысы, жасы, т.б.

в) Үйленуі, білімі, кәсібі, қызметі, билікке араласуы, т.б.

г) Әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдени жағдайы, т.б.

д) Қабілетсіздігі, еріншектігі, денсаулығы, селқостығы, т.б.

е) Есте сақтау қабілетінің төмен болуы, ұялшақтығы, т.б.

ж) Қоғамға бейімделуі, ортамен байланысы, т.б.

Аномия дегенiмiз-

а) Мәдениеттiң бiрлiгiнiң бұзылуынан адамдардың өмiрлiк тәжiрибесi идеалды қоғамдық нормаларға сай келмеуiнен нақты әлеуметтiк нормалардың болмауы

б) Субъектілердің іс әрекетінің қоғамдық талаптарға сәйкестігінсіз нақты әлеуметтік нормалардың жоқ болуы

в) Жас отбасылардың өзара келісе алмауын

г) Әлеуметтену туралы ұғым

д) Азшылық топтардың басым мәдениетпен бiрiгiп кетуi

е) Қоғамның басқа мүшелерiмен салыстығанда табыстың болмауы

ж) Қоғамдағы басшылық етушi ережелерден бас тарту

 

176.Әлеуметтiк стратификация дегенiмiз-бұл:

а) Әлеуметтiк теңсiздiктiң формаларын анықтайтын ұғым

б) Әлеуметтік теңсіздікті сипаттайтын термин

в) Индивидтiң бiр қауымдастықтан екiншiсiне өту процесi

г) Әйелдердiң жағдайын сипаттайтын ұғым

д) Жiктелу мен кедейлену процесi

е) Қоныс аудару процесi

ж) Өзара түсіністік ұғымы

з) Ұрпақ жалғастығын білдіретін ұғым

177. Адам шамамен қай жасқа келгенде өзінің «Менін» тани бастайды?

а) 1,5 жас

б) 1-2 жас

в) 2-3 жас

г) 3-4 жас

д) 4-5 жас

е) 5-6 жас

ж) 10-13 жас

з) 7-9 жас

 

178. Адам қандай жағдайда өзін сыйлап, мәртебесі жоғарылайды?

а) Басқалардың өзі туралы пікірі жағымды болса

б) Ортаның өзі туралы көзқарасы түзу болғанда

в) Басқалар оны бөлектесе

г) Басқалардан ерекше екендігін түсінгенде

д) Өзінің бағалау сезімі жоғары болса

е) Басқаларды кеміткенде

ж) Өзін түсінетін адамды тапқанда

з) Өзін тыңдайтын адам жолыққанда

 

179. Жеке тұлғаның «Мені» қалыптасып, әлеуметтенуіне ықпал етуші ең басты орта?

а) Отбасы

б) Әулеті

в) Достары

г) Көршілері

д) Мұғалімдері

е) Әріптестері

ж) Группаластары

з) Құдалары

 

180. Жеке тұлғаның дамуына және топтық іс-әрекетіне әсер етуші факторлар:

а) Биологиялық тұқым қуалаушылық, қоршаған ортасы мен географиялық аумағы, мәдениет, топтық тәжірибе, жеке тәжірибе

б) Тегі, ортасы мен тұрғылықты мекені, тәжірибелері

в) Тамақ, ұйқы, су, қауіпсіздік, денсаулық

г) Ауа-райы, топырағы, территориясы, климаттық ерекшелігі

д) Жеке тәжірибе жинақтауы, мектеп, бала-бақша

е) Жоғарғы оқу орындары мен кәсіби мамандығы

ж) Өскен ортасы мен алған білімі

з) Тұрғылықты мекені мен еңбек тәжірибесі

181. Девиациялық іс-әрекет дегеніміз:

а) Қоғам қалыптастырған нормалардан ауытқу

б) Белгіленген нормалардан ауытқушылық

в) Қарама-қайшылық

г) Жанжал теориясы

д) Әлеуметтік іс-әрекет

е) Қылмыскерлік

ж) Тұйықтық

з) Жайдарылық

181. Девиациялық іс-әрекетті зерттеуші социологиялық бағыт өкілдері:

а) Э. Дюркгейм, Р.Парк, Р. Мертон

б) Р. Мертон, Э. Дюркгейм, Р.Парк

в)Ч. Ламброзо, С.Харчев, П. Сорокин

г) З. Фрейд, Г. Ананьева, О. Шпенглер

д) О. Конт, М. Вебер, К.У. Биекенов

е) Ш.Монтеське, Э.Дюркгейм, О.Конт

ж) П. Сорокин, О.Шпенглер, М.Вебер

з) Дж. Мид, Л.Гумилев, К.Маркс

182. Әлеуметтік норма деген не?

а) Қоғамның қалыптастырған ережелері мен тәртіптер жиынтығы

б) Белгіленген тәртіп және ереже жиынтығы

в) Кәсіби-лауазымдық бұйрықтар мен іс-әрекеттер жиынтығы

г) Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар жиынтығы

д) Қызметтік жоғарылау

е) Тыйымдар мен ырымдар жиынтығы

ж) Діни наным мен сенім жиынтығы

з) Ауытқу кқріністерінің жиынтығы

 

183. Девиациялық құбылыс дегеніміз:

а) Саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, діни, құқықтық т.б. мәселелер

б) Жалпы қоғамдық мәселелер

в) Кәсіби-лауазымдық бұйрықтар мен іс-әрекеттер жиынтығы

г) Салт-дәстүрлер мен әдет ғұрыптар жиынтығы

д) Қызметтік жоғарылау

е) Тыйымдар мен ырымдар жиынтығы

ж) Діни құбылыс көріністері

з) Теріс көзқарастар сыйпаты

 

184. Девиациялық іс-әрекеттердің түрлері:

а) Жағымды, жағымсыз,нейтралды

б) Қоғамдағы теріс немесе дұрыс, бейтарап

в) Революциялар, қылмыскерлік, нашақорлық

г) Бұзақылық, қарақшылық, өз-өзін өлтіру

д) Зорлық-зомбылық, ұрлық, ішкілікке салыну

е) Сыбайластық жемқорлық, сатқындық

ж) Қоршаған ортаны ластау, бұлғау

з) Даналық пен даралық көріністер

 

Девиант деген кім?

а) Сол ортаның қалыптастырған нормасынан ауытқыған адам

б) Қоғамдағы қалыптасқан тәртіптен ауытқығандар

в)Үйленбеген кәрі бойдақтар, ішкілікке салынғандар

г) Панктер, эмолар, металлистер, байкерлер

д) Нашақорлар, қылмыскерлер, жезөкшелер

е) Террористер, діни экстремистер

ж) Ақындар мен термешілер

з) Солшылдар мен аристократтар

 

186. Делинквенттік іс-әрекет дегеніміз не?

а) Құқық бұзушылық, девиациялық іс-әрекет

б) Қоғамға жат әрекеттердің барлығы

в) Әлеуметтенбеген адам

г) Ерсі киінген адам

д) Заңға сәйкес іс-әрекет

е) Құқықтық, саяси, экономикалық іс-әрекет

ж) Экономикалық сәйкессіздік

з) Тәртібі түзу адам

187. Әлеуметтiк мобильдiлiк дегенiмiз-

а) Жеке адамның немесе топтың әлеуметтiк мәртебесiнiң өзгеруi

б) Белгілі бір топтың немесе адамның әлеуметтік жағдайының өзгеруі

в) Теңсiздiк формасы

г) Адамның тұлғаға айналу процесi

д) Қала халқының өсуi

е) Туудың төмендеуi

ж) Әлеуметтік жылдамдық теориясы

з) Әлеуметтік сауаттылық

188. Ч.Ламброзоның көзқарасы:

а) Қылмескерлік жүре қалыптаспайды, бұл туа біткен қасиет

б) Қылмыскерліктің қанмен қалыптасуы

в) Берілген статуска сәйкес ролдер жиынтығы

г) Жас ерекшілігіне байланысты тілектер жиынтығы

д) Туыстык катынастарды калыптастыру жүйесі

е) Тұлғаның әлеуметтенуіне ыкпал ететін институттар, адамдар және әлеуметтік топтар.

ж) Достардың әсері мен ортасы

з) Қоғамдық тәртіп нормасы

Аномия деген не?

а) Әлеуметтік нормалардың нақты жүйесінің болмауы, мәдениет бірлігінің бұзылуы, қоғамдық нормалардың бұзылуы

б) Қоғамдық нормалардың ауытқулары мен нақты жүйенің болмауы

в) Әлеуметтендіру туралы ұғым, соған сәйкес ересектер өмірі-бейімделуге қажет болатын дағдарыстар катары

г) Азшылық топтардың басыңкы (доминациялаушы) мәдениетпен біртіндеп сіңісуі

д) Қоғамның басқа мүшелеріне қарағанда жеткілікті табыстың болмауы

адамдардың дифференциялануы

е) Азшылықтың көпшілік ойына бағынуы мен мойынсынуы

ж) Қоршаған орта туралы ережелер жинағы және соған бағынуы

з) Қоғам мүшелерінің сауаттылығы мен біртектілігі негізінде қалыптасу

190. Маргиналдылық, бұл:

а) Жаңа өзгерістерге бейімделе алмай қалған адамдар

б) Жаңалықтан кенже қалған адамдар

в) Нашақорлыққа ұшырағандар

г) Кәсіпкерлік түрі

д) Салыстырмалы зерттеу түрі

е) Кері байланысты зерттеу түрі

ж) Азшылықтың көпшілікке мойынсынуы

з) Қоғамның алға жылжуы туралы пікір

191. Қоғам дегенiмiз -

а) Қоғам – өз қажеттiлiктерiн қанағаттандыру мақсатында адамдардың тарихи формаларымен бiрiккен, өзара байланыстары мен өзара әрекеттерi туындайтын адамдар жиынтығын айтады

б) Қоғам - адамдардың қажеттіліктерін өтеу жолында біріккен адамдар жиынтығы

в) Қоғам – бiр аймақты мекендеген, бiр тiлде сөйлейтiн адамдардың үлкен тобы

г) Қоғам – бiр елде өмiр сүретiн адамдардың жиынтығы

д) Қоғам – жалпы ортақ мүддемен бiрiккен адамдар жиынтығы

е) Екi немесе көп адамдардың бiрiгуi қоғамды құрайды

ж) Қоғам – мақсаттары ортақ еңбекші қауымды біріктіретін орта

з) Қоғам – тарихи маңызы ерекше топ өкілдері

192. Президенттік республика деп...

а) Конституция бойынша жоғарғы билікті президент жүргізетін республикалық басқарудың түрін айтамыз

б) Билік тікелей президенттің басқаруында болатын мемлекет

в) Конституция бойынша жоғарғы билік иесі парламент болып саналатын мемлекеттік құрылысты айтамыз

г) Мемлекетті халық басқаратын мемлекеттік құрылыс

д) Мемлекетті белгілі бір саяси партияның басқаруын атаймыз

е) Мемлекетті монарх басқаратын республиканы айтамыз

ж) Билік халықтың бақылауында болмайды

з) Мемлекетті белгілі бір ғана топ басқаруын айтамыз

193. Э.Дюркгеймнің «Өзін-өзі өлтіру» еңбегіндегі өзін-өзі өлтірудің формалары:

а) Альтруистік, эгоистік, аномиялық

б) Аномиялық, эгоистік, альтруистік

в) Девиациялық іс-әрекет

г) Адамдардың мінез құлығы

д) Әлеуметтік ауытқушылық

е) Бұл қоғам дерті

ж) Қоғамдағы ауытқушылық

з) Ортаның бұзылуы

194. Девиациялық іс-әрекетті зерттеудің биологиялық түсіндірмесі:

а) Генетикалық ерекшеліктерінің болуы

б) Қандық өзгешеліктің болуы

в) Қоршаған орта мен тәрбиеге байланысты

г) Әлеуметтік ортада бейімделе алмау

д) Әлеуметтік теңсіздіктен

е) Қоршаған орта оларға девиант ретінде қарауынан өзін солай ұстау

ж) Қоғаммен кері байланыстың болуы

з) Қоғамдағы тәртіп пен ереже

195. Девиациялық іс-әрекетті зерттеудің психологиялық түсіндірмесі:

а) Итермелеуші факторлар мен индивидтің тәлім-тәрбиесі, қалыптасуы мен дамуы

б) Тұлғаның тәрбиесі, дамуы мен қалыптасуы

в) Қоршаған орта мен климатқа байланысты

г) Әлеуметтік ортада бейімделе алмау себебі

д) Әлеуметтік теңсіздіктен

е) Билікке наразылық, мәжбүрліктен

ж) Қоғаммен байланыстың дұрыс жолға қойылуы

з) Әлеуметтік ортаның байланысы

196. Девиациялық іс-әрекетті зерттеудің социологиялық түсіндірмесі:

а) Дағдарыс кезеңдерде әлеуметтік өмірге бейімделе алмау, әлеуметтік байланыстардың үзілуі

б) Дағдарыс уақытысында қоршаған ортаға қалыптаса алмай, өзара байланыстың болмауы

в) Психологиялық ауытқушылыққа ұшырау, орта мен тәрбиеге байланысты

г) Байлар мен кедейлерге бөліну саясаты

д) Әлеуметтік теңсіздік

е) Қоршаған орта оларға девиант ретінде қарауынан өзін солай ұстау

ж) Әлеуметтік ауытқушылыққа ұшырай отырып, дағдарысқа тап болу

з) Өз ортасынан аластату және қоғамнан безіну

197. Бір қоғам үшін ерсі көрінетін іс-әрекет басқа қоғам үшін қалыпты болуы мүмкін деген көзқарас:

а) Девиациялық құбылыс:

б) Девиациялық әрекет

в) Делинквенттік құбылыс

г) Стигматизация теориясы

д) Конформизм көзқарасы

е) Аномия теориясы

ж) Марксизм теориясы

з) Даму теориясы

 

198. Отбасының негiзгi функциясы:

а) Дүниеге нәресте әкелу

б) Өмірге ұрпақ әкелу

в) Өндiрiстiк

г) Тәрбиелiк

д) Шаруашылық

е) Моральды жауапкершiлiк

ж) Дамушылық

з) Руханилық

 

199. Девиацияның конфликтологиялық түсіндірмесі:

а) Билік пен белгілі бір наразы топтар арасындағы келіспеушіліктер

б) Өзара келіспеушіліктер

в) Стигматизация, таптар күресі

г) Адамдарға лақап ат жапсыру теориясы

д) Генетикалық ауытқуға ұшырағандар

е) Психикалық ауытқушылықтан туындайды

ж) Шектен тыс белсенділік

з) Қоғамның көркем көрінісі

 

200. Делинквенттік іс-әрекет дегеніміз нені білдіреді:

а) Құқық бұзушылық, заңға қайшы, қоғамға қарсы іс-әрекет

б) Қоғамның ережелері мен тәртібіне қарсы әрекеттер

в) Кез-келген девиациялық іс-әрекетті айтамыз

г) Аса дарынды ойшылдар, ғалымдар, күйші-әншілер

д) Қоғам қабылдайтын жағымды іс-әрекет

е) Барлық әлеуметтік нормаларға сай іс-әрекет

ж) Қоғам талаптарына сәйкес даму

з) Қоршаған ортамен кері байланысты қалыптастыру

Денгей

$$$ 201. Саясат әлеуметтануы дербес ғылым ретінде қашан қалыптасты?

а) ХХғ. 20жж. Батыс әлеуметтануында

б) 1920 жылдарда

в) ХХғ.1- ширегінде батыс Еуропада

г) ХІХғ. ІІ жартысында Францияда

д) ХХғ. 50жж. АҚШ-да

 

 

202. Қай елдерде «саяси әлеуметтануға» аса мән беріліп, жиі қолданылады?

а) Францияда

б) Германияда

в) Англияда

г) АҚШ елдерінде

д) Оңтүстік АмерикадаЧто способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.