Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсобливості обстеження хворих з кардитами, кардіоміопатіями, гострої ревматичной лихоманкою, порушеням ритму серця та провідності

При опитуванні батьків дитини

- визначити особливості перебігу вагітності у матері, стану здоров’я батьків та родичів дитини, перебіг пологів та стан здоров’я дитини у неонатальний період, попередні бактеріальні та вірусні інфекційні захворювання, методи іх лікування, алергологічний анамнез;

- фізікальне обстеження – оцінка стану фізичного розвитку дитини, огляд та обстеження стану роботи основних органів та систем (дихальної системи, травного каналу, серцево-судинної системи та сечовивідної системи);

- діагностика – використання сучасних методів лабораторного та інструментального дослідження;

- лікувальна тактика – призначення та вибір оптимальної етіотропної, патогенетичної та симптоматичної медикаментозної терапії, профілактики.

 

  1. Технологічна карта практичного заняття
Етапи Години,хв. Навчальна допомога, засоби навчання Місце проведення
Контроль початкового рівня підготовки (тестовий контроль) 25 хв. Методичні рекомендації, підручники, довідники Учбова кімната
Усний опит. 30 хв Методичні рекомендації, підручники Учбова кімната
Спілкування з хворими дітьми і їх батьками. Огляд, обстеження хворих дітей. 90 хв.   Відділення лікарні
Вирішення ситуаційних завдань. 60 хв. Набор ситуаційних завдань. Учбова кімната та відділення лікарні
Загальна оцінка учбової діяльності студента 35 хв. Набор ситуаційних завдань, тестів. Учбова кімната

  

  1. Контрольні питання щодо самоперевірки підготовки до заняття

Контрольні питання для теоретичного опитування.

1. Основні анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей.

2. Класифікація кардитів, кардіоміопатій, гострої ревматичной лихоманки, порушень ритму серця та провідності;

3. Методика об'єктивного обстеження хворого з кардитами, кардіоміопатіямі, гострої ревматичной лихоманкою, порушеням ритму серця та провідності;

4. Основні клінічні синдроми та сімптоми кардитів, кардіоміопатій, гострої ревматичной лихоманки, порушень ритму серця та провідності;

5. Основні лабораторні та інструментальні методи обстеження хворого з кардитами, кардіоміопатіямі, гострою ревматичною лихоманкою, порушеням ритму серця та провідності;

6. Тактика лікаря та прогноз при кардитах, кардіоміопатях, гострої ревматичной лихоманке, порушенях ритму серця та провідності;

7. Первинна та вторинна профілактика ГРЛ.

 

Рекомендована література.

Основна література

1. Майданник В.Г., Гнатейко О.З., Бурлай В.Г., Дука К.Д., Хайтович М.В. Пропедевтична педіатрія. - К., 2009. - 768 с.

2. Педіатрія / за редакцією проф. О.В.Тяжкої. - Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. - 1089 с.

3. Ситуаційні завдання з педіатрії/ За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Г.Майданника. - К.: ВБ „Аванпост-Прим”, 2006. - 206 с.

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). –Харьков: Фолио, 2002. – 1125 с.

5. Тестові завдання з педіатрії /За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Г.Майданника. - К.: СП „Інтертехнодрук”, 2007. - 429 с.

Додаткова література

1. Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., Абатурова Н.И. Механизмы развития кардита, ассоциированного с Mycoplasma pneumonia.Таврический медико-биологический вестник.- 2011.-Т.24, №2(54). –С.90-94.

2. Волосовець О.П., Савво В.М., Кривопустов С.П. Вибрані питання дитячої кардіоревматології – Х.: «ТНЦ», 2006 – 256 с.

3.Данилюк С., Ященко О.Ревматичні хвороби в практиці сімейного лікаря. Ліки України, 2005.-5(94): С.-22–25.

4. Наказ МОЗ України № 362 від 19.07.2005 «Протокол діагностики та лікування міокардиту у дітей»

5. Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 362 «Протокол діагностики та лікування порушень серцевого ритму у дітей»

6. Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 362 «Протокол діагностики та лікування порушень провідності у дітей»

7. Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 362 «Протокол діагностики та лікування гострої ревматичної лихоманки у дітей»


ТЕМА 11. ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА РЕАКТИВНІ АРТРОПАТІЇ У ДІТЕЙ

ЮРА: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, реабілітація, прогноз. Реактивні артропатії у дітей: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, прогноз.

2. Актуальність. Хвороби кістково-мязової системи у дітей, а серед них ювенільні артрити, розглядаються у всьому світі, як одна з найбільш значимих медичних та соціально-економічних проблем сучасного суспільства. Захворювання суглобів часто суттєво знижують якість життя дитини, є причиною розвитку інвалідності, що суттєво відбивається на стані здоров’я дорослого населення країни. За даними відділу медичної статистики МОЗ в 2010 р. поширеність ЮРА в абсолютних показниках становила 2696 хворих, що становить 0,33 випадки на 1000 дитячого населення. Вперше зареєстровано 427 випадків.

Реактивний артрит (РеА) – це запальне захворювання суглобів, причиною виникнення якого є екстраартикулярна бактеріальна інфекція. Головним проявом РеА є асиметричний артрит нижніх кінцівок, який з’являється за кілька днів або тижнів після перенесеної первинної інфекції. У гострий період діагноз РеА встановлюють на підставі виявлення збудника у вхідних воротах інфекції, а при хронічному перебігу – після виявлення специфічних антитіл та на підставі типової клінічної картини. При хронічному перебігу РеА у лікуванні використовують імунодепресанти.Реактивні артрити становлять собою групу запальних захворювань суглобів. Вони належать до асоційованих з інфекціями артритів, що об’єднують параінфекційні (як правило, вірусні), септичні та постінфекційні (реактивні) артрити.

3. Кінцеві цілі:

1. Визначати етіологію та патогенез ЮРА, реактивних артропатій у дітей.

2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину ЮРА, реактивних артропатій у дітей.

3. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу ЮРА, реактивних артропатіях у дітей.

4. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики ЮРА, реактивних артропатіях у дітей.

5. Ставити попередній діагноз при ЮРА, реактивних артропатіях і у дітей.

6. Здійснювати прогноз при ЮРА, реактивних артропатіях у дітей.

7. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в кардіоревматології дитячого віку.

Мета практичного заняття

Навчити студентів на підставі отриманих знань щодо етіологічних та патогенетичних факторів ЮРА, реактивних артропатій у дітей аналізувати типову клінічну картину, складати план обстеження, аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень та володіти основними принципами лікування, реабілітації і профілактики даних захворювань у дітей.

 

Вхідний тестовий контроль

1.

У приймальне відділення звернулися батьки хлопчика 7 років з приводу того, що протягом 9-х місяців дитину турбують болі у правому колінному суглобі, останнім часом мати помітила деяке обмеження рухів у правій нозі та ранкову скутість дитини, яка зникає під вечір. Яке захворювання найімовірніше має місце у дитини?

A *Ювенільний ревматоїдний артрит.

B Ревматизм.

C Остеомієліт колінного суглоба.

D Реактивний артрит.

E Травматичний артрит.

 

У хлопчика 4 років протягом 3-х місяців спостерігається набряк колінного суглобу, рання скутість, підвищена температура тіла. В синовіальній рідині виявлена значна кількість муцину та фагоцити. Який найбільш ймовірний діагноз?

A *ЮРА

B ХРА

C Реактивний артрит

D Ревматичний артрит

E Посттравматичний сіновііт лівого колінного суглобу

 

У хлопчика 10 р. після перенесеної гострої респіраторної інфекції підвищилася температура тіла до 39,50С, посилилося потовиділення, з’явилися біль в суглобах і м’язах, головний біль, загальна слабкість. Шкірні покриви кінцівок багряно-синюшного забарвлення, мармурові, ліведо в ділянці дистальних відділів кінцівок. Пальпуються болючі підшкірні вузлики за ходом судин кінцівок. Суглоби не змінені. АТ-170/90 мм.рт.ст. Л.- 9,5х109/л, ШОЕ-45мм/год. Вкажіть найбільш імовірний діагноз?

A * Вузликовий поліартеріїт.

B ЮРА.

C Гостра ревматична лихоманка.

D Системний червоний вовчук.

E Гранулематоз Вегенера.

 

Хворий 11 років скаржиться на тривалі, більше трьох місяців, болі та припухлість обох колінних та правого ліктьового суглобів, вранішню скутість, затруднення в поверненні голови, виражену загальну слабкість на фоні тривалого підвищення температури. Додатково при обстеженні виявлено: порушення зору, анемію з нейтрофільним лейкоцитозом, підвищення ШОЕ. Рентгенологічно: ознаки випоту в суглоби. Виставте діагноз?

A *Ревматоїдний артрит

B Ревматизм

C Системний червоний вовчак

D Вузликовий периартеріїт

E Інфекційно-алергічний артрит

 

Хвора 10 років госпіталізована в зв’язку з тривалою гіпертермією, болями в суглобах. При обстеженні відмічено: висип на обличчі у вигляді “метелика”, заїди, збільшення та болючість колінних та ліктьових суглобів, розширення меж та приглушеність тонів серця, гепатомегалія. Лабораторно виявлено: анемію з лейко- і тромбоцитопенією, значне підвищення ШОЕ, протеїн- та циліндрурію. Наявність LE-клітин. Виставте діагноз?

A *Системний червоний вовчак

B Ревматоїдний артрит

C Ревматизм

D Дерматоміозит

E Вузликовий периартеріїт

 

У хлопчика 7 років з'явилась субфебрильна температура, біль у шийному відділі хребта і симетричне ураження мілких суглобів кистів рук веретено образної конфігурації. Ця симптоматика спостерігалась протягом місяця. При обстеженні: дитина зниженого харчування, поліаденопатія. Змін зі сторони внутрішніх органів немає. В ділянці суглобів пальпуються ущільнення у вигляді вузлів. В аналізі крові: прояви залізодефіцитної анемії, нейтрофільоз, рагоцити, прискорення ШОЕ, гіпергамоглобулінемія,нормальний рівень титру антистрептолізину-О. Встановіть діагноз:

A *ЮРА

B Ревматизм

C Артралгія

D Системний червоний вовчак

E Інфекційно-алергічний поліартрит

Дитина 6 років (хлопчик) перехворів на ГРВІ, через 7 днів у хворого підвищилась температура тіла, з'явилась припухлість і біль в міжфалангових суглобах на верхніх кінцівках, через декілька днів аналогічні зміни в колінних суглобах. Больовий симптом стійкий, порушена функція суглобів. В загальному аналізі крові ШОЕ 30 мм/год. На К-графії суглобів звуження суглобових щілин. Ефективність від терапії, що проводиться хворому незначна. Який діагноз найбільш ймовірний?

A *ЮРА

B Ревматизм

C Бруцельоз

D Туберкульоз

E Інфекційно-алергічний поліартрит

 

Хлопчика 8 років впродовж 6 міс турбують болі та вранішнє обмеження рухів у колінних суглобах, очний біль. Об’єктивно: збільшення підщелепних лімфовузлів, t 37,2°С, збільшені у об’ємі колінні суглоби, рухи в них обмежені, печінка +2 см, селезінка не пальпується. Гострий іридоцикліт. ЗАК: Hb 86 г/л, КП 0,8, ШОЕ 18 мм/год. Яке першочергове дослідження для встановлення діагнозу в дитини?

A *Рентгендослідження суглобів

B Дослідження крові на LE-клітини

C Морфологічне дослідження кісткового мозку

D Визначення циркулюючих імунних комплексів

 

Дівчинці 6 років, госпіталізованій з приводу підвищення температури тіла до 38°С, болей у колінних та променево-зап’ясних суглобах, загальної слабкості, втомлюваності, після обстеження був виставлений діагноз: ревматоїдний артрит, суглобно-вісцеральна форма з ураженням серця (міокардит), активність II ступеню. Який механізм лежить в основі патогенезу захворювання?

A *Аутоімунний

B Інфекційно-токсичний

C Інфекційно-алергічний

D Ig E-реагиновий

E Травматичне запалення

 

Чоловік 17 років скаржиться на біль у правому колінному та лівому гомілковому суглобах, у лівій п'ятці. Хворіє 2 тижні після травми лівої ноги (грав у футбол). Полюбляє пиво та м'ясні страви. При опитуванні згадав, що місяць тому були різі при сечовипусканні. Об-но: Межі серця не змінені, тони звичайної сіли, ЧСС=ПС=68 за хв., АТ-125/80 мм рт.ст. При огляді вищезазначені суглоби припухлі, на дотик місцеве підвищення температури. На ЕКГ – без змін. В крові Нb - 136 г/л, л -10,5 , ШОЕ -28 мм/год. АСЛ-125, сечова кислота - 0, 22 ммоль/л. У зіскобі з уретри виявлені хламідії. Найбільш імовірно, що у хворого

А *Хвороба Рейтера

В Остеоартроз вторинний

С Подагричний артрит

Д Ревматичний артрит

Е Ревматоїдний артрит

 

Хвора К., 17 років, скаржиться на біль, обмеження рухомості в дрібних суглобах кисті, що виникає при навантаженні на суглоб, більше ввечері та затихає в спокої, на ніч. Об’єктивно: суглоби деформовані, на бокових поверхнях дистальних міжфалангових суглобів вузлики Гебердена. Ваш попередній діагноз?

А.*Ревматоїдний артрит

В. Деформуючий остеоартроз

С. Подагричний артрит

Д. Псоріатичний артрит

 

У дівчинки 9 років протягом 2 місяців спостерігається субфебрилітет, ранкова скутість. Ознаки артриту правого колінного і III-IV міжфалангових суглобів і м’язової дистрофії навколо означених суглобів. В ан. крові клін. анемія , лейкоцититоз, ШОЕ- 40мм/год. Яка форма ЮРА найбільш вірогідна у данному випадку?

А *Суставна (олігоартрит)

В Суставна (поліартрит)

С З окремими вісцерітами

Д Синдром Стілла

 

Хвору 17 р. турбує лихоманка, болі, набряк і тривала скутість променевозап’ястних, п’ястно-фалангових і проксимальних міжфалангових суглобах, еритема на щоках. Об-но: шум тертя плеври зліва, систолічний шум на верхівці. В крові лей.-4,2х109/л, ШЗЕ-60мм/год., в сечі: білок 0,4 г/л. Найбільш ймовірний діагноз?

А *Системний червоний вовчак

В Ревматоїдний артрит

С Хвороба Лайма

Д Системна склеродермія

Е Реактивний артрит

 

Дитина 15 років поступила в ревматологічне відділення зі скаргами на біль в суглобах, набряклість великих суглобів, здебільшого променево-зап’ясного, почервоніння правого променево-зап’ясного суглобу, слабкість, температура 39,6°С. Вище вказані скарги з’явилися за 3 дні до надходження до стаціонару, після різкого переохолодження. При огляді: загальний стан задовільний, набряк, біль, гіперемія правого променево-зап’ясного суглобу.

А *Реактивний артрит

В Ревматоїдний артрит

С Деформуючий артроз

Д Склеродермія

 

У хворого Д, 15 р. на фоні діареї, болі в правій здухвинній ділянці підвищилась температура тіла до 38,2°С; з’явилась макулоподібна висипка на тулубі, артралгії. Об-но: припухлість правого колінного суглобу та сосископодібна дефігурація пальців лівої стопи. Ан. крові: лейк.-9,1x10 9л, е-3%, п-8%, с-67 %, тромбоцити-280 x10 9л, ШОЕ – 27 мм/год; антитіла до ієрсиній в титрі 1: 320. Ro: періостит мілких кісток стопи. Який ваш попередній діагноз?

А *Реактивний артрит

В Ревматизм

С Реактивний артрит

Д Гонорейний артрит

Е Псоріатичний артрит

 

У дівчинки 12 років на протязі 3-х місяців скарги на ранкову скутість, біль у шийному відділі хребта, у лівому колінному суглобі. Останній деформований, гарячий, припухлий. ШОЕ- 38мм/год, С-реактивний протеїн 2+, позитивний ревматоїдний фактор. Який вирогідний діагноз?

А *Ювенільний ревматоїдний артрит

В Ревматизм

С Реактивний артирит

Д Хвороба Пертеса

 

Хворий С, 17 р., хворіє на псоріаз протягом 5 років. Два тижні тому з’явились болі у дрібних суглобах кистей рук (проксимальних, середніх, дистальних), біль у п’ятках, нічний біль у крижах. При лабораторному дослідженні виявлено: ШОЕ 28 мм/год, РФ – від’ємний. На рентгенограмі кистей рук – ерозивно-деструктивні зміни та периостальні нашарування, позитивний симптом „протуберанців”. Який діагноз є найбільш ймовірним?

А *Псоріатична артропатія

В Ревматоїдний артрит

С Ревматичний артрит

Д Деформуючий остеоартроз

 

Хворий 17 років знаходиться на лікуванні в педіатричному відділенні. Призначено консультацію дерматовенеролога. Хворіє близько місяця, температура тіла 38-39°С. Біль і припухлість гомілково-ступних суглобів, дрібних суглобів правої стопні і правого ліктьового суглоба. Лікується 3 тижні без результату. Є незначні дизуричні скарги. Явища кон’юнктивиту, світлобоязнь. В аналізі сечі — без патології. В аналізі крові : лейкоцитоз — 11х109, СОЕ — 15 мм/година, С реактивний білок (+). Хламі-слайд, РИФ і ПЦР на хламідіоз позитивні. Ваш можливий діагноз?

А *Хвороба Рейтера

В Ревматоїдний поліартрит

С Хвороба Бехтерева

Д Туберкульоз суглобів

 

5.2. Теоретичне опитування кожного студента з оцінкою за визначені питання.

 

Контрольні питання для теоретичного опитування.

1. Етіологія та патогенез ЮРА, реактивних артропатій у дітей.

2. Класифікація ЮРА, реактивних артропатій у дітей.

3. Клініка та діагностика ЮРА, реактивних артропатій у дітей

4. Тактика лікаря та прогноз при ЮРА, реактивних артропатіях у дітей

5. Консервативне лікування ЮРА, реактивних артропатій у дітей

6. Профілактика ЮРА, реактивних артропатій у дітей

 

5.3. Оцінка виконання кожним студентом вивчених практичних навичок.

 

Студент повинен вміти:

1. Вміти провести обстеження хворої дитини:

а) вміти збирати скарги, анамнез хвороби у дітей з ЮРА, реактивних артропатіях у дітей, сімейний анамнез у родичів хворої дитини

б) вміти провести загальний огляд, пальпацію, перкусію та аускультацію органів серцево-судинної та костно-суглобової системи дитини,

2. Вміти визначати етіологічні та патогенетичні фактори розвитку ЮРА, реактивних артропатій у дітей

3. Вміти обґрунтувати та поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз ЮРА, реактивних артропатій у дітей

 

4. Вміти за уніфікованими протоколами призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати

5. Вміти трактувати та обґрунтовувати загальні принципи лікування, реабілітації та профілактики ЮРА, реактивних артропатій у дітей

6. Вміти діагностувати невідкладні стан та надати невідкладну допомогу при ЮРА, реактивних артропатіях у дітей

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.