Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСобівартість перевезень різних видів вантажів, на окремих дільницях і напрямках

Собівартість перевезень різних видів вантажів.

Величини собівартості перевезень різних видів вантажів розрізняються у 8-10 разів, що обумовлено впливом значної кількості факторів, до числа яких відносяться:

тип вагонів, що використовуються для перевезення;

технічні норми завантаження вагонів при перевезеннях різних видів вантажів;

відсоток порожнього пробігу, що значно розрізняється по типах вагонів;

необхідність застосування спеціального знімного устаткування і виконання спеціальних операцій під час перевезення окремих видів вантажів;

розмір одноразово перевезеної партії вантажу;

маса вантажного відправлення;

рівень маршрутизації перевезень;

дальність перевезення вантажу і т.п.

Для найбільш повного обліку впливу цих факторів при розрахунку собівартості перевезень різних видів вантажів (наприклад, у тарифних цілях) необхідно використовувати метод видаткових ставок. Однак його застосування при діючій статистичній звітності про роботу залізничного транспорту вимагає досить трудомісткої підготовчої роботи і громіздких розрахунків. Тому у ряді випадків на практиці можна використовувати наближені методи, що враховують вплив обмеженої кількості факторів, але дозволяють істотно скоротити обсяг необхідної для розрахунків інформації і трудомісткість самих розрахунків.

Один з таких способів заснований на припущені про те, що собівартість вантажних перевезень у розрахунку на 10 т-км брутто не залежить від роду вантажу і є на залізниці (мережі) величиною постійною (у дійсності, собівартість перевезень у розрахунку на 10 т-км брутто по родах вантажів розрізняється). У цьому випадку враховується вплив тільки трьох факторів: динамічного навантаження навантаженого вагона, відсотка порожнього пробігу вагонів і маси тари вагонів, які використовуються для перевезень.Перехід від собівартості у розрахунку на 10 т-км брутто до собівартості на 10 т-км нетто виконується за формулою:

,

де - собівартість у розрахунку на 10 т-км нетто, коп./10 т-км нетто;

- собівартість у розрахунку на 10 т-км брутто, коп./10 т-км брутто;

- динамічне навантаження навантаженого вагона, т/ваг.;

- маса тари вагона, т/ваг.;

- коефіцієнт порожнього пробігу до навантаженого.

Собівартість перевезень вантажів по окремих дільницях і напрямкам.

Собівартість перевезень вантажів на окремих напрямках і дільницях мережі залізниць розрізняється більш ніж у 10 разів. Такого роду розходження обумовлені, у першу чергу, різною технічною оснащеністю ділянок залізниць, різними географічними і кліматичними умовами. Основними факторами, що визначають рівень собівартості перевезень на окремих дільницях і напрямках залізниць, є:

план і профіль колії на окремих дільницях;

кількість головних шляхів;

засоби СЦБ і зв'язку;

серії використовуваних для перевезень локомотивів;

тип верхньої будови колії;

вагові норми вантажних поїздів;

технічна і дільнична швидкість руху поїздів;

норми витрати палива (електроенергії) на тягу потягів і ін.

У теперішній час розрахунок собівартості вантажних перевезень на окремих напрямках і дільницях є трудомісткою задачею, що в першу чергу, пояснюється непристосованістю діючої статистичної і фінансової звітності про роботу залізничного транспорту до таких розрахунків. Це вимагає виконання великого обсягу підготовчої роботи, зв'язаної зі збором і попередньою обробкою вихідної інформації і розрахунком ряду відсутніх у діючій статистичній звітності показників. Остання обставина приводить також до зниження точності таких розрахунків.

Розрахунок собівартості перевезень по дільницях і напрямкам виконують методом видаткових ставок. При цьому у залежності від типу задач при розрахунку собівартості вантажних перевезень може використовуватися різний набір калькуляційних вимірників, розрахунок витрат яких також може розрізнятися. Наприклад, з метою оперативного регулювання вагонопотоків собівартість перевезень визначається на "середній" тип вагона, що перевозить "середній" вид вантажу. Крім того, оскільки пункти відправлення і призначення не змінюються, а, отже, не змінюються витрати по початково-кінцевих операціях, розрахунок собівартості перевезень у цьому випадку виконується тільки у частині витрат, зв'язаних із операцією руху.

Сьогодні для підвищення обґрунтованості провізних плат і конкурентноздатності залізничного транспорту великого значення набуває розрахунок собівартості перевезень на окремих напрямках і дільницях мережі залізниць по родах вантажів. У цьому випадку розрахунок собівартості перевезень необхідно робити за всіма операціями перевізного процесу. Крім того, необхідно коректувати витрати окремих калькуляційних вимірників і одиничні витратні ставки, що дозволить найбільш повно врахувати особливості перевезень різних видів вантажів.

Найбільш складним і трудомісткої при визначенні собівартості вантажних перевезень по дільницях мережі доріг є розрахунок витрати палива й електроенергії на тягу потягів. Розрахунок витрат паливно-енергетичних ресурсів виконується по витратах механічної роботи на пересування вагонів і локомотивів.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.