Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗагальні відомості про господарство

 

Господарство ПСП «Дмитрівка знаходиться в Березанському районі, Миколаївської області, в селі Дмитрівка. розміщене в Південному степу, зоні Степу.

Клімат господарства континентальний, дуже теплий, посушливий.

Землі господарства знаходяться у північній частині Березанського району та відносяться до зони Південного Степу України. Рельєф господарства рівнинно-хвилястий. Природна рослинність на території району лишилася на схилах, днищах балок та на незначних ділянках заплав ставків, що використовуються як пасовища. Трав'яний покрив на схилах дуже зріджений і не являється гарантом від ерозії. Природної деревної рослинності на території господарства майже немає, але поля захищають від вітрів значна кількість лісопосадок. Необхідність існування та подальшого ефективного розвитку приватних підприємств пов’язана з тим, що ними забезпечується поповнення обсягу та асортименту сільськогосподарської продукції; раціональне використання матеріальних та трудових ресурсів; економія капіталовкладень у сільське господарство; ріст ефективності та продуктивності використання землі; скорочення втрат сільськогосподарської продукції; поповнення місцевого бюджету тощо.

Від обласного центру – м. Миколаєва господарство знаходиться на відстані 75 км, від районного центру - 15 км, від найближчої залізничної станції 63 км, найближчого хлібоприймального пункту »Мрія», 15 км.Кількість населених пунктів - 7

Кількість відділків, бригад - 2

Спеціалізація – Зернова.


 

Таблиця 1

Розподіл земель між виробничими підрозділами або

орендними колективами

Земельні угіддя Всього по господарству  
 
Орної землі  
Сіножаті -  
Пасовища -  
Багаторічні насадження -  
Інші землі -  
Всього земель, у т.ч. с.-г. угідь  
Кількість сівозмін, у т.ч. по типах і видах:  
1 - Польова    
     
     

Кліматичні умови

За даними Березанської метеостанції метеорологічні умови в зоні діяльності господарства характеризують такими показниками.

Таблиця 2

Метеорологічні умови в зоні діяльності господарства

 

Показник Місяць За рік
Сума атмосферних опадів, мм
Середня температура повітря, ˚С -3,6 -3 2,3   9,2 16,3 19,9 22,9   16,8 10,8   3,8 -1,3 9,7
Сума температур більше 5˚С                          
Сума температур більше 10˚С
Строк настання перших осінніх заморозків - - - - - - - - - - - - 24.10

 

Продовження таблиці 2

За рік
Строк останніх весняних заморозків - - - - - - - - - - - - 16.04
Тривалість вегетаційного періоду - - - - - - - - - - - - 215-225
Гідротермічний коефіцієнт - - - - - - - - - - - - 0,7
Кількість днів зі сніговим покривом - - - - - - - -
Середня висота снігового покриву, см - - - - - - - - 4,5
Середні запаси продуктивної вологи в шарі 0-100 см навесні - - - - - - - - - - - -
Кількість днів з відносною вологістю 30% та менше - - - - - - - - - - - -

 

Висновок: За даними таблиці 2, можна зробити висновок, що культурні рослини вирощуються в оптимальних температурних умовах, запасів вологи небагато, а строк останніх весняних заморозків може негативно впливати на ярі ранні культури.

 

ДМУльону =(100×0,7×(130+256):250 = 108,08

ДМУоз. Пшениці=(100×0,7×(130+231):900 = 28,07

ДМУсоняшнику=(100×0,7×(130+257):700 = 38,7

 

 

Характеристика ґрунтового покрову

Рельєф території господарства - рівнинно-хвилястий.

 

Таблиця 3

Ґрунтовий покрив господарства

Тип, підтип, агровиробнича група, ґрунтова відміна Площа, га % від площі землекористування
Чорнозем 100%

 

Характеристика основних грунтів господарства

Таблиця 4

 

Показник Ґрунтова відміна (№)
Гумусовий горизонт, см 40 - 60    
Вміст гумусу в шарі 0-30см, % 4.2-4.5    
Механічний склад Важкосуглинистий    
pН сольове 6,3–7,5    
Коефіцієнт структурності 0-30см шару грунту 2,3    
Вміст водотривких агрегатів у шарі 0-30см, %    
Щільність орного шару грунту, г/см3 1-1.3    
Гідролітична кислотність, мг-екв. на 100г грунту 1 – 2.3    
Сума вбирних основ, мг-екв. на 100г грунту 7 - 11    
Вміст Р2О5, мг/100г грунту 7 – 7.6    
Вміст К2О, мг/100г грунту 7.8 – 8.2    
Оцінка грунту за видом рухомих форм:      
N 0,09    
Р2О5 0,07    
К2О 0,4    
Бонітет, бал (загальний)    

Висновок: За даними таблиці 4, грунтовий покрив господарства має потужний гумусовий горизонт, високий відсоток вмісту гумусу, грунти нейтральні за pH, або слаболужні.

 

 

Земельні угіддя

 

Таблиця 5

 

Земельні угіддя господарства та їх трансформація

 

Назва угідь Площа, га
Існуюча Удосконалена
Загальна земельна площа, у т.ч.:
рілля
сіножаті - -
пасовища - -
багаторічні, плодово-ягідні насадження та виноградники - -
Всього с/г угідь: - -
ліси - -
лісосмуги
присадибні ділянки - -
інші землі - -

 

 


Розділ 2

Проектування сівозмін

Наукові основи сівозмін

Сівозміна – науково обґрунтоване чергування культур на полях.

Монокультура – культура, яка в одній сівозміні може повторюватись 2 і більше разів. Беззмінна культура - це сільськогосподарська культура, яку тривалий час вирощують на одному полі поза сівозміною.

Необхідність чергування культур є дуже важливим, оскільки вирощування однієї і тієї самої культури постійно, спричинює швидкий розвиток шкідників і хвороб, а боротьба з ними буде дуже затруднена.

Удосконалення структури посівних площ і системи сівозмін

Основою проектування і удосконалення сівозмін є структура посівних площ. При визначенні структури посівних площ враховують ґрунтово-кліматичні умови, які обумовлюють можливості вирощування тих чи інших культур, спеціалізацію господарства, потребу в забезпеченості суміжних галузей виробництва.

Після встановлення структури посівних площ підрозділу господарства вирішується питання про кількість, типи і види сівозмін, структуру посівних площ в межах кожної сівозміни. Встановлена система сівозмін обґрунтовується відведенням земель по категоріям, розташуванням в їх межах тваринницьких ферм, населених пунктів, тощо.

 

Таблиця 6

Структура посівних площ і розподіл культур по сівозмінах

 

Культури Площа Перспективна структура по сівозмінах  
існуюча перспективна Площа  
Польова №1  
га % га % га %  
   
Земля в обробітку
Чисті пари 14,3 14,4 14,4
Зернові – всього у т.ч. озимі 14,6 42.8 42.8

Продовження таблиці 6

з них: пшениця 14,6 42,8 42,8
жито            
ячмінь            
в т.ч. ярі 28,6 13,9 13,9
з них: пшениця            
ячмінь 14,1        
овес            
просо            
гречка 14,5 13,9 13,9
сорго            
Кукурудза на зерно        
Кукурудза на силос 13,9        
вика            
Технічні культури всього            
в т.ч. цукрові буряки            
олійні культури – всього:            
в т.ч. соняшник 14,4 14,4 14,4
ріпак            
гірчиця            
соя            
льон     14,5 14,5

 

Проектування сівозмін

 

Виходячи з структури посівних площ визначаються параметри таких елементів сівозмін:

- важливо, щоб кожна культура, або група культур, схожих за біологією і агротехнікою, займали одне чи декілька цілих полів. Збірні поля зводять до мінімуму. Форма і розмір поля повинні задовольняти вимогам механізованих робіт. Допустиме відхилення по площі між полями в межах 5%, а в окремих випадках до 10%;

- кількість полів – визначається як частка від ділення сівозмінної площі на середній розмір поля. При цьому звертається увага на дотримання рекомендованих строків повернення культур на попереднє місце. Слід зауважити, що при удосконаленні старої сівозміни середній розмір поля і кількість полів є постійними елементами (нарізані в натурі) і в новій сівозміні як правило не змінюються;

- схема чергування культур у сівозміні – складається керуючись науковими принципами її побудови. При розміщенні озимих культур по попередниках важливо проаналізувати практичний досвід господарства, привести відповідні результати і дані наукових установ.

Характеристика існуючих сівозмін господарства

Структура діючих сівозмін:

Польова сівозміна № 1Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.