Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика товару кожного найменування (графи: 31-46)

Графа 31 “Вантажні місця та опис товарів – Маркування та кількість – Номери контейнерів – Кількість та розпізнавальні особливості”

В окремих графах 31 ВМД зазначаються відомості про товари (кожен вид відомостей, починається з нового рядка із зазначенням порядкового номера):

1 – точні відомості про товар, які є в наявності:

а) відомості, необхідні для класифікації товару (фізичні характеристики товару в обсязі, достатньому для однозначного віднесення його до коду згідно з УКТЗЕД), наприклад, комплектність або завершеність (зібраний/незібраний), кількісний та якісний склад (матеріал, речовина, суміш, сполука тощо), основні властивості товару (призначення, розмір, розфасування, пакування тощо).

б) відомості, необхідні для розпізнання товару: торговельне найменування товару, торговельна марка (зазначається повністю без будь-яких скорочень; якщо оригінальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, яка використовує латинський алфавіт, то в графі таке найменування зазначається латинськими літерами), фірма-виробник, літерний код країни виробництва товару відповідно до Класифікації держав світу, марка, модель, сорт, тип, артикул тощо.

Опис товарів має наводитись без перенесення в графу непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТЗЕД, що відповідають коду товару.

2 – відомості про кількість вантажних місць, їх упаковку та маркування.При переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за відсутності в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах інформації про кількість вантажних місць зазначається “Місць 0”. Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та відомості під цим номером не зазначаються.

3 – відомості про контейнери.

Відомості зазначаються в залежності від вмісту графи 19 ВМД:

· якщо в графі 19 ВМД зазначено “1”, інформація надається в такому порядку: спочатку проставляється загальна кількість контейнерів, далі зазначаються відомості про кожен контейнер: номер контейнера, код типу контейнера згідно з Класифікатором типів контейнерів, цифровий код стану заповнення контейнера. Відомості про кожен контейнер розділяються пропуском або зазначаються з нового рядка;

· якщо в графі 19 ВМД зазначено “0”, то під номером 3 проставляється “0”;

· якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та відомості під цим номером не зазначаються.

4 – зазначається процентне співвідношення фактурної вартості задекларованих у ВМД складових комплектного об’єкта і загальної фактурної вартості комплектного об’єкта.

В інших випадках номер 4 та відомості під цим номером не зазначаються.

5 – при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця й останніх двох цифр року (або два таких числа через знак “-”, якщо дні початку та закінчення періоду переміщення належать до різних календарних місяців).

В інших випадках номер 5 та відомості під цим номером не зазначаються.

Графа 32 “Товар №”

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31.

Графа 33 “Код товару”

В першому підрозділі графи зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТЗЕД, у другому – дев’ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТЗЕД.

При декларуванні товарів, на які Держмитслужбою встановлено коди згідно з Класифікатором додаткової митної інформації, у третьому підрозділі графи зазначається код товару згідно з Класифікатором додаткової митної інформації.

У п’ятому підрозділі графи проставляється:

“0” – якщо товар не підлягає експортному контролю;

“1” – якщо товар підлягає експортному контролю;

“3” – якщо товар вивозиться за межі митної території України за дозвільними документами Держекспортконтролю України до країн, щодо яких діють санкції Ради Безпеки ООН.

Графа 34 “Код країни походження”

У графі зазначається код країни походження товару, описаного в графі 31 ВМД і класифікованого згідно з УКТЗЕД у графі 33 ВМД. Якщо представлені документи не вказують на конкретну країну походження товару, а містять інформацію про походження товару з країн Європейського співтовариства, то в графі зазначається “EU”. Якщо країна походження невідома, то в графі зазначається “00”.

Введення та перегляд відомостей про товар у програмі Dbrіdge виконується на вкладці Товари (рис. 15). У верхній частині вікна знаходиться панель інструментів товарів. За допомогою кнопок цієї панелі та команд меню Товар виконується додавання, видалення, перехід на наступні товари. При додавання нового товару номер товару (графа 32) та загальна кількість задекларованих у ВМД товарів (графа 5) розраховується автоматично. Швидкий перехід на будь-який товар декларації можна виконати за допомогою поля Перехід на товар № . Довідку про товар, код якого вказаний у графі 33, можна переглянути натисканням кнопки Інформація про товар або F9.

Заповнення відомостей про товар можна виконувати безпосередньо у графах ВМД або через таблицю (рис. 16). Для роботи з таблицею необхідно натиснути кнопку у нижній частині вікна або виконати команду Вигляд/Товари.

Опис та редагування відомостей про товар у графі 31 можна виконувати безпосередньо на вкладці товар (рис. 15) або активізувати редактор. Викликати редактор можна командою контекстного меню Редактор графи 31óГрафи ВМД (або F4) або переходом на вкладку Графа 31.

Під написом Контейнери знаходяться кнопки, які дозволяють формувати перелік контейнерів по товару.

Рис. 15.Вкладка Товари

Рис. 16. Відомості про товар у табличному вигляді

Заповнення графи 33 у програмі DBridge можна виконувати вручну або за допомогою команди контекстного меню Товарна номенклатура ЗЕД.

Графа 35 “Вага брутто (кг)”

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 ВМД. Якщо вага брутто товару більше одного кілограма і не виражена в цілих кілограмах (наприклад, 1,328 кг), значення наводиться в цілих кілограмах із застосуванням правил заокруглення. Якщо вага брутто менше одного кілограма, значення наводиться у вигляді десяткового дробу з точністю до трьох знаків у дробовій частині.

Графа 36 “Преференція”

При вивезенні товарів – у графі, відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів вивізним митом, що затверджується Держмитслужбою, зазначається тризначний цифровий код пільги, передбаченої законодавством щодо товару, описаного в графі 31 ВМД і класифікованого в графі 33 ВМД. В інших випадках у графі проставляється “000” .

При ввезенні – зазначаються цифрові коди податкових пільг відповідно до Класифікаторів пільг в обкладенні товарів увізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість, передбачених законодавством щодо товару, описаного в графі 31 ВМД та класифікованого в графі 33 ВМД. В інших випадках у графі проставляється “000000000”.

Графа 37 “Процедура”

У графі проставляється код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого – код митного режиму, наступні дві – код попереднього митного режиму згідно з Класифікатором митних режимів. Якщо попередній митний режим відсутній, то проставляється “00” .

У другому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші два знаки якого – літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки – цифровий код додаткової особливості переміщення товарів згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою. Якщо при переміщенні товарів особливості та/або додаткові особливості переміщення відсутні або не визначені, то проставляються коди, що відповідають позиціям “Інше”.

Графа 38 “Вага нетто (кг)”

У графі зазначається в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 ВМД , без будь-якої упаковки. Для товару, що переміщується в первинній тарі (упаковці), що невіддільна від товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхідними для здійснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведені в описі графи 35 ВМД.

Графа 39 “Квота”

Графа заповнюється для товарів, щодо яких установлено кількісні обмеження. У графі зазначається в одиницях виміру, в яких установлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згідно з одержаною ліцензією або іншим дозвільним документом.

Графа 40 “Загальна декларація / Попередній документ”

Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував інший митний режим або товар попередньо розміщувався на складі митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення загальної ВМД, тимчасової декларації, неповної декларації, періодичної митної декларації, зареєстрованої вантажної митної декларації (для товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування), або декларація оформлюється замість анульованої.

Графа 41 “Додаткові одиниці виміру”

Якщо для класифікаційної позиції за УКТЗЕД товару, опис якого наведено в графі 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю виміру, то в графі зазначаються код цієї одиниці виміру згідно із загальнодержавним Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку, через знак “/” – кількість цього товару в додатковій одиниці виміру.

Графа 42 “Ціна товару” (фактурна вартість)

У графі наводиться фактурна вартість товару у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

Графа 43 “Метод визначення вартості”

У разі наявності декларації митної вартості в лівому підрозділі графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що використовувався (при ввезенні 1 – 6, при вивезенні – 7). У разі випуску товарів відповідно до статті 264 Кодексу в правому підрозділі графи зазначається символ “1”. Якщо законодавством не передбачено оформлення декларації митної вартості, то графа не заповнюється.

Графа 44 “Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи”

У графі зазначається перелік документів, поданих при декларуванні та їх реквізити. Відомості щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

· код документа згідно з Класифікатором документів;

· номер документа, дата та (за наявності даних) кінцевий термін його дії.

Якщо документові відповідає код некласифікованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

Якщо поданий декларантом документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

У разі використання при декларуванні додаткових аркушів форми МД-3 реквізити документів, які подані при декларуванні та стосуються всіх товарів, що декларуються в цій ВМД, наводяться в цій графі тільки в основному аркуші ВМД і в додаткових аркушах цієї ВМД не дублюються. При цьому після коду кожного документа, який стосується всіх задекларованих товарів, проставляється символ “*”.

Відомості про документи, наведені в графі 40 ВМД, у графу 44 цієї ВМД не вносяться.

Графа 45 “Коригування” (Митна вартість)

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару. Визначення митної вартості товарів, здійснюється відповідно до вимог Митного кодексу України (розділ XI).

Якщо ВМД заповнюється на декілька товарів, то при обчисленні митної вартості витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування до пункту перетину митного кордону України, а також витрати на страхування, комісійні та брокерські винагороди, ліцензійні та інші платежі за використання об’єктів права інтелектуальної власності розподіляються у порядку, який використовується при заповненні декларації митної вартості і визначається Держмитслужбою.

Графа 46 “Статистична вартість”

У графі зазначається митна вартість товару в тисячах гривень.

Для зручності розрахунку та заповнення вартісних та кількісних показників по товарах у програмі DBridge використовують вкладку Інвойс.

Вкладка Інвойс містить дані інвойсу відповідного товару: країна виробництва, торговельна марка, вага нетто/брутто, виробник, кількість, одиниця виміру, ціна, сума. Передбачено додаткові реквізити позицій: фізичний стан, вид обробки і інше (рис. 17). Для товарів з кодом 8703 (автотранспорт) вкладка Інвойсмістить також поля специфікації по товару: вид транспортного засобу, марка, модель, ідентифікаційний номер, номер кузова, номер шасі, тип двигуна, номер двигуна, робочий об’єм циліндрів. Заповнення вкладки Інвойсє обов’язковим для імпортних ВМД.

Рис. 17. Приклад заповнення електронного інвойсу (вкладка Інвойс)

Інвойс для кожного товару заповнюється окремо.

Товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД на рівні десяти знаків (група товарів), які мають різні відомості, необхідні для розпізнання товару, наводяться в розрізі кожного найменування товару в окремих полях у формі електронного інвойсу (рис. 17). Додати новий рядок можна кнопкою , а видалити зайвий – кнопкою .

Якщо для товару згідно з УКТЗЕД не встановлено одиниць виміру, у цьому випадку поля не заповнюються.

У полі зазначається ціна за одиницю товару. Поле розраховується автоматично після заповнення верхнього поля та поля .

Якщо частина відомостей для товарів у інвойсі співпадає, то позиції з одного рядка можна копіювати в інший. Для того, щоб заповнити новий рядок інвойсу інформацією з іншого рядка, кнопкою створюємо новий рядок. Встановлюємо курсор у рядок, з якого будемо копіювати дані, після чого натискаємо кнопку Копіювати характеристики на інші позиції. У відкритому вікні (рис. 18) у лівій частині позначаємо характеристики товару, які необхідно копіювати, а у правій – вказуємо рядки товарів, в які ці відомості необхідно скопіювати.

Рис. 18. Копіювання характеристик товару у інвойсі

На вкладці Інвойс автоматично виконується розрахунок фактурної вартості по товару у валюті та його вага нетто та брутто, які можна потім використати для заповнення граф 35, 38 (рис. 18).

У програмі DBridge для зручності розрахунку фактурної вартості товару у гривнях у на вкладці Вартість (рис. 19) треба вказати фактурну вартість товару у валюті. Зверніть увагу, що фактурна вартість товару у валюті розраховується у Інвойсі. Якщо поля Валюта та Курс на вкладці Розрахунок (рис. 19) заповнені, розрахунок фактурної вартості товару у гривнях виконується автоматично. По цьому товару також автоматично заповнюються графа 42 Фактурна вартість, графа 45 Митна вартість та графа 46 Статистична вартість.

Рис. 19. Розрахунок митної вартості

 

Введення та перегляд відомостей про документи, подані при декларуванні товарів, у програмі DBridge виконується на вкладці Товари (графа 44). У графі 44 (рис. 20) є власна панель інструментів, за допомогою якої можна додавати та вилучати рядки з переліку документів. Для зручності заповнення у колонках Розділ та Код кнопкою у середині графи відкривається відповідний класифікатор типів документів. Перша цифра коду документа відповідає номеру розділу, до якого належить документ (рис. 21).

Документи, які подані при декларуванні та стосуються всіх товарів, що декларуються в ВМД, наводяться в цій графі тільки в основному аркуші ВМД. Ці документи мають позначку і в додаткових аркушах цієї ВМД не дублюються. Документи, які стосуються конкретного задекларованого товару, зазначаються в додаткових аркушах цієї ВМД та мають позначку (рис. 20). Щоб змінити тип позначки документа використовують клавішу F4.

Рис. 20. Відомості про подані документи у графі 44

Рис. 21. Класифікатор типів документів

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.