Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика товару кожного найменування в партії

12. Перейдіть на вкладку Товари.

У графі 33 за допомогою Товарної номенклатури оберіть код товару. В довідці про товар знайдіть та занотуйте десятизначний код розмір ввізного мита, додаткові одиниці виміру, нетарифні види контролю.

13. У графі 31 введіть інформацію про опис товару:

· найменування товару (згідно з рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару);

· артикул (марка, модель, сорт, тип тощо);

· найменування торговельної марки (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах) (зазначається повністю без будь-яких скорочень; якщо оригінальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, в якій використовується латинський алфавіт, то в графі таке найменування зазначається латинськими літерами);

· виробник (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах);

· літерний код альфа-2 країни виробництва товару ;

· кількість (в одиницях виміру згідно з рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару);

· код одиниці виміру за рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару, згідно з класифікатором одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій;

Інформація про контейнери заповнюється, якщо в графі 19 вказано1.

Якщо в графі 19 зазначено "0", то кількість контейнерів проставляється "0".

14. В графі 34 вказуємо код країни походження товару. Він повинний співпадати з даними, зазначеними у графі 31.

15. У графі 41 вказуємо додаткові одиниці виміру, якщо для зазначеного в графі 33 коду товару передбачено додаткову одиницю виміру.

16.Перейдіть на вкладку Інвойс. Заповніть його у відповідності з рекомендаціями, наданими на сторінці 29 цього файлу. Занотуйте розраховану у валюті фактурну вартість товару.17. Перейдіть на вкладку Вартість (див. стор. 30) та на основі фактурної вартості товару виконайте розрахунок його митної та статистичної вартості. Занотуйте розраховані митну та статистичну вартість товару (вони автоматично будуть вказані у графах 45 та 46.

18.Перейдіть на вкладку Товар. У графах 35, 38 вкажіть вагу брутто и нетто товару у кг. Вони повинні співпадати з даними, зазначеними у графі 31.

19. Заповніть графу 44. Тут необхідно вказати документи, подані при декларуванні товару (див. стор 31). З’ясуйте, які документи є обов’язковими при декларуванні.

Збережіть внесені у декларацію зміни у базі даних за допомогою кнопки .

“Митний” блок

20. Виконайте автоматичне нарахування митних платежів по товару (графа 47) (див. стор. 37).

Збережіть внесені у декларацію зміни у базі даних за допомогою кнопки .

“Фінансовий” блок (продовження)

21. Обчисліть загальну суму фактурних вартостей у графах 42 по товару 1 та товару 2.

22. Перейдіть на вкладку Головна – Розрахунок. Обчислену загальну суму введіть у графу Фактурна вартість – Сума у валюті. Програма автоматично виконає заповнення граф 22 та 12.

Збережіть внесені у декларацію зміни у базі даних за допомогою кнопки .

Блок “декларанта”

23. За допомогою вкладки Клієнти або команди контекстного меню заповніть графи 14, 54

Збережіть внесені у декларацію зміни у базі даних за допомогою кнопки .

24. Виконайте перевірку декларації на помилки. З’ясуйте причини їх виникнення та виконайте їх виправлення.

25. Виправлену без помилок декларацію збережіть в окремому файлі для подання на митницю та для її друку.

 

Індивідуальне завдання

Завдання №1 (облікова картка). Оберіть файл з назвою своєї групи та в ньому оберіть облікову картку з номером, який відповідає Вашому номеру у ЗАГАЛЬНОМУ журналі (1-25).

Інформацію, необхідну для заповнення облікової картки дивись у папці «Інд_завдання до лаб 2».

Завдання №2 (ВМД).За наведеними умовами створити електронну копію ВМД для переміщення товарів через митний кордон України. Номер варіанта відповідає Вашому номеру у ЗАГАЛЬНОМУ журналі (1-25).

Інформацію, необхідну для заповнення вантажної митної декларації дивись у файлі «Інд_завдання до лаб 2 (ВМД)».

Контрольні питання

1. Для чого призначені облікові картки суб’єктів ЗЕД?

2. Де, в яких митних органах підлягають обліку суб’єкти ЗЕД?

3. За якої причини суб’єкту ЗЕД необхідно встати на облік у митних органах?

4. Які нормативно-правові документи регламентують правила заповнення та використання облікової картки?

5. У який порядок відбувається встановлення на облік суб’єкта ЗЕД у митних органах?

6. В яких випадках суб’єкту ЗЕД може бути відмовлено в обліку у митних органах?

7. Які документи необхідні при обліку суб’єкта ЗЕД у митних органах?

8. Яку інформацію містить облікова картка суб’єкта ЗЕД?

9. Чи можна заповнювати облікову картку від руки? Відповідь обґрунтуйте.

10. За якими правилами формується порядковий номер облікової картки?

11. Чи можна виконати митне оформлення без обліку у митної органах? Відповідь обґрунтуйте.

12. Чи можна виконати митне оформлення суб’єкта ЗЕД не за місцем обліку? Відповідь обґрунтуйте.

13. Хто і як може створити електронну копію облікової картки суб’єкта ЗЕД?

14. Як у середовищі програми DBridge створити електронну копію облікової картки?

15. Як завантажити, переглянути, перевірити та записати до БД електронну копію облікової картки суб’єкта ЗЕД?

16. Як у середовищі програми DBridge переглянути інформацію про конкретного суб’єкта ЗЕД?

17. Як можна передати електронну копію облікової картки до митного підрозділу?

18. За яких умов та за яким порядком можна анулювати електронну копію облікової картки?

19. Дайте визначення вантажної митної декларації.

20. З яких бланків може складатися ВМД?

21. Які нормативні акти регулюють порядок заповнення та використання ВМД?

22. Дайте визначення митної вартості. У чому полягає її призначення?

23. Назвіть способи створення нової ВМД у середовищі програми DBridge.

24. На які інформаційні блоки можна умовно поділити графи ВМД?

25. В яких графах зазначається інформація про відправника та одержувача товару?

26. Назвіть функції, які надає програма DBridge для заповнення відомостей про товар та розрахунку фактурної, митної та статистичної вартості.

27. Поясніть різницю між поняттями фактурної, митної та статистичної вартості.

28. Назвіть вимоги до заповнення графи 31.

29. Які фактори можуть впливати на значення митної вартості. Відповідь обґрунтуйте.

30. Дайте визначення статистичної вартості. За якими принципами вона обчислюються?

31. Призначення правил Інкотермс. Вплив умов поставки на визначення митної вартості.

32. Які особливості заповнення граф “транспортного” блоку? Які класифікатори застосовуються для заповнення цих граф?

33. Як у програмі DBridge під час заповнення митної декларації дізнатися про засоби тарифного та нетарифного регулювання, які застосовуються до товару, опис та код якого зазначені у 31 та 33 графах?

34. Назвіть функціональні можливості програми DBridge для автоматизації розрахунків під час заповнення ВМД.

35. Як виконати формато-логічний контроль (перевірку на помилки) ВМД? Які функції програми DBridge допомагають виправити знайдені помилки?

36. Яким чином можна зберегти створену електронну копію ВМД?

37. Які класифікатори застосовують для заповнення граф ВМД?

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.