Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсобливості обстеження хворих з гломерулонефритом та хронічною нирковою недостатністю.

- При опитуванні батьків дитини – визначити особливості розвитку та вигодовування дитини у ранньому віці, стану здоров’я батьків та родичів дитини, генеалогічний анамнез, наявність перенесених інфекцій або вакцинація за 2-3 тижні до захворювання, наявність у дитини артеріальної гіпертензії, швидкої надбавки у масі, зміни кольору сечі.

- Фізікальне обстеження – оцінка стану фізичного розвитку дитини, огляд та обстеження стану роботи основних органів та систем (дихальної системи, травного каналу, серцево-судинної системи та сечовивідної системи).

- Діагностика гломерулонефритів та хронічної ниркової недостатності – використання сучасних методів лабораторного та інструментального дослідження.

- Лікувальна тактика – призначення базисної та вибір оптимальної схеми медикаментозної терапії при гломерулонефриті та ХНН у дітей; визначення показань для проведення діалізу при ХНН.

 

Технологічна карта практичного заняття

Етапи Години,хв. Навчальна допомога, засоби навчання Місце проведення
Контроль початкового рівня підготовки (тестовий контроль) 25 хв. Методичні рекомендації, підручники, довідники Учбова кімната
Усний опит. 30 хв Методичні рекомендації, підручники Учбова кімната
Спілкування з хворими дітьми і їх батьками. Огляд, обстеження хворих дітей. 90 хв.   Відділення лікарні
Вирішення ситуаційних завдань. 60 хв. Набор ситуаційних завдань. Учбова кімната та відділення лікарні
Загальна оцінка учбової діяльності студента 35 хв. Набор ситуаційних завдань, тестів. Учбова кімната

8. Контрольні питання щодо самоперевірки підготовки до заняттяКонтрольні питання для теоретичного опитування.

1. Основні анатомо-фізіологічні особливості нирок у дітей.

2. Визначення та класифікація гломерулонефритів у дітей.

3. Фактори ризику, етіологічні чинники, патогенетичні ланки гломерулонефриту у дітей.

4. Клінічні критерії встановлення діагнозу «гломерулонефрит».

5. Методика об'єктивного обстеження дитини з захворюваннями нирок.

6. Основні лабораторні та інструментальні методи обстеження при гломерулонефритах у дітей. Лабораторно-інструментальні критерії встановлення діагнозу.

7. Показання до біопсії нирок при гломерулонефритах.

8. Визначення хронічної ниркової недостатності та хронічного захворювання нирок.

9. Етіопатогенез, стадії та діагностичні критерії ХНН у дітей.

10. Принципи базисної терапії та медикаментозного лікування дітей з гломерулонефритами та ХНН.

11. Показання до діалізу при ХНН.

 

Література.

1. Дитячі хвороби. За ред. В.М.Сідельникова, В.В. Бережного // К.: Здоров'я, 1999. – 734 с.

2. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: Фолио, 2002. – 1125 с.

3. Педіатрія. За ред. О.В.Тяжкої. Підручник (видання дуге). – Вінниця: Нова книга, 2008. – 1096 с.

4. Наказ МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча нефрологія»за № 436 від 31.08.2004.

5. Наказ МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча нефрологія»за № 365 від 20.07.2005.

6. Нефрология детского возраста: Руководство для врачей / М.В. Эрман. — 2­-е изд., перераб. и доп. — СПб.: СпецЛит, 2010. — 683 с.

7. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник.-Питер-Ком, С-Пб.,2002.-1080с.

8. Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г., Багдасарова И.В. Основы нефрологии детского возраста.- К.: Книга плюс, 2002.- 348 с.

9. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Манолова Э.П., Ершова И.Б., Бойченко П.К. Лабораторные исследования в практической педиатрии - Луганск, 2003.-131с.

10. Майданник В.Г. Гломерулярные болезни почек у детей.- К.: Знання України, 2002.- 228 с.

 


Тема 19. Дисметаболічні нефропатії у дітей

Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування, профілактика та прогноз дисметаболічних нефропатій у дітей.

 

2. Актуальність теми.

Дисметаболічні нефропатії займають одне з провідних місць у структурі уро- та нефрологічних захворювань у дітей. За останнє десятиріччя захворюваність дітей на дисметаболічні нефропатії зросла майже удвічі. За даними В.Г. Майданника, в Україні приблизно у кожної третьої дитини дошкільного віку виявляється оксалатно-фосфатно-кальцієва кристалурія. Тривала кристалурія призводить до відкладення кристалів у нирковій тканині та розвитку інтерстиціального процесу, утворення конкрементів, сприяє розвитку мікробнозапальних захворювань нирок і сечовивідних шляхів, порушенням уродинаміки. Своєчасна діагностика дисметаболічної нефропатії та її адекватна терапія дають можливість стабілізувати обмін речовин у дитини, призупинити розвиток ускладнень та запобігти їм.

 

3. Кінцеві цілі.

· Вибирати з анамнезу, скарг дані, що відображають наявність у дитини дисметаболічної нефропатії.

· Складати індивідуальну схему діагностичного пошуку.

· Аналізувати й зіставляти анамнестичні й дані об'єктивних методів обстеження, видокремлюючи підтверджувальні й суперечливі діагнозу синдроми.

· Запропонувати оптимальний обсяг і послідовність допоміжних методів обстежень.

· Складати індивідуальний план лікування.

· Здійснювати прогноз життя при дисметаболічних нефропатіях у дітей.

· Запропонувати схему диспансерного спостереження для хворого з дисметаболічною нефропатією.

 

Мета заняття

Навчити студентів на підставі отриманих знань щодо етіологічних та патогенетичних факторів аналізувати типову клінічну картину дисметаболічних нефропатій у дітей, складати план обстеження, аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень та володіти основними принципами лікування, реабілітації і профілактики дисметаболічних нефропатій.

Форми контролю знань та вмінь.

Вхідний тестовий контроль.

1. Хлопчику 7 років після клініко-лабораторного обстеження встановлено діагноз «Дисметаболічна нефропатія з оксалатно-кальцієвою кристалурією». Функція нирок збережена. Добова екскреція оксалатів з сечею - 180 мг. Лікування дитини слід почати з призначення дієти:

A. З обмеженням тваринних білків

B. *Картопляно-капустяної

C. Молочно-рослинної

D. З обмеженням цукрів

E. З обмеженням рідини

 

2. Хлопчик 9 років хворіє на уратну нефропатію протягом 2 років. При обстеженні у дитини виявлено: рівень сечової кислоти в крові 0,380 ммоль/л, урикозурія - 4,8 ммоль/л, добова екскреція сечової кислоти 750 мг. Дитині рекомендований наступний питний режим:

A. *Високожидкісний питний режим

B. Обмеження добового об'єму рідини

C. Фізіологічна добова потреба

D. Виключення мінеральної води з питного режиму

E. Збільшення лужного пиття

3. У дівчинки 6 років з'явилися скарги на поганий апетит, млявість, нелокалізований біль у животі. Живіт м'який, безболісний. Сечовиділення не утруднене, до 12 разів на добу. В аналізі крові: Hb-124 г/л, лейк. - 6,3 Г/л, ШОЕ - 8 мм/ч. В аналізі сечі: білок - 0,07 г/л, лейк. - 8-12 у полі зору, солі (урати) у великій кількості. Яке дослідження необхідно призначити додатково?

A. Аналіз сечі за Нечипоренком

B. Аналіз сечі за Зимницьким

C. Бактеріологічний посів сечі на флору

D. *Аналіз сечі на добову екскрецію сечової кислоти

E. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

 

4. У 5-тирічного хлопчика після вживання у великій кількості горіхів з'явилися блювота, різкий біль у животі, біль при сечовипусканні. При проведенні лабораторного дослідження в плазмі крові дитини виявлено 4 мкмоль/л ксантину, в сечовому осаді - 20-30 еритроцитів в полі зору, а також безбарвні ромби кристалів ксантину. Педіатр поставив діагноз уратної нефропатії і призначив інгібітор ксантиноксидази:

A. Ортофосфат

B. Піридоксин

C. Токоферол

D. * Алопуринол

E. Унітіол

 

5. У дитини 6 років з'явилися скарги на поганий апетит, млявість, нелокалізований біль у животі. Стан задовільний, блідість шкіри і слизових оболонок. Температура тіла субфебрильна. Тони серця ясні, дихання везикулярне. Живіт м'який, безболісний. Сечовипускання не утруднене, до 10 разів на добу. В аналізі крові Hb-128 г/л, лейк.-6, 2 Г/л, ШОЕ-7 мм/ч. В аналізі сечі: білок-0, 06 г/л, лейк.-8-10 в полі зору, солі-оксалати (+ +). Виберіть тактику ведення хворого.

A. *Призначити картопляно-капустяну дієту

B. Обмежити тваринний білок

C. Збільшити водне навантаження у другій половині доби

D. Призначити стіл без солі

E. Все перераховане

 

5.2. Теоретичне опитування кожного студента з оцінкою за визначені питання.

Контрольні питання для теоретичного опитування.

1. Основні анатомо-фізіологічні особливості сечової системи у дітей.

2. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація та клініка дисметаболічних нефропатій у дітей.

3. Методика об'єктивного обстеження хворого з дисметаболічною нефропатією.

4. Основні лабораторні та інструментальні методи обстеження хворого з дисметаболічною нефропатією.

5. Методи лікування дисметаболічних нефропатій у дітей.

6. Профілактика та прогноз дисметаболічних нефропатій у дітей.

7. Диспансерне спостереження хворих на дисметаболічні нефропатії.

5.3. Оцінка виконання кожним студентом вивчених практичних навичок.

Студент повинен вміти:

- визначати етіологічні та патогенетичні фактори дисметаболічних нефропатій у дітей;

- збирати скарги, анамнез хвороби та життя у дітей з дисметаболічними нефропатіями;

- збирати сімейний анамнез у родичів хворої дитини;

- вміти провести загальний огляд, пальпацію, перкусію та аускультацію органів і систем дитини з дисметаболічною нефропатією;

- вміти обґрунтувати та поставити попередній діагноз при дисметаболічних нефропатіях;

- - вміти призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані дані;

- - вміти трактувати та обґрунтовувати загальні принципи лікування, реабілітації та профілактики дисметаболічних нефропатій у дітей.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.