Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок собівартості перевезення пасажирів

У среднесетевых умовах собівартість пасажирських перевезень в 3,1 рази вище, ніж вантажних. Це пояснюється меншою масою пасажирських поїздів, більшою масою вагона брутто, що припадає на одиницю перевезень, високій швидкості руху, що викликає більшу витрату електроенергії і палива на одиницю перевезень, а також високою вартістю пасажирських вагонів, великими витратами на їх ремонт і амортизацію, необхідністю спеціального обслуговування пасажирських вагонів на шляху прямування, значною нерівномірністю пасажирських перевезень у часі та рядом інших причин.

Для розрахунку собівартості пасажирських перевезень в конкретних умовах доцільно застосовувати метод витратних ставок. Величина калькуляційних вимірників на 1000 пасажиро-км визначається наступним чином.

Вагоно-кілометри пасажирських вагонів розраховують діленням пасажиро-кілометрів на населеність пасажирського вагона:

Вагоно-години вагонів пасажирського парку визначають діленням вагоно-кілометрів на середньодобовий пробіг вагона і множенням отриманого результату на 24:

Для вирішення деяких завдань цей вимірювач доцільно розраховувати як суму вагоно-годин у русі і вагоно-годин простою в пунктах приписки і обороту:

де Vм – маршрутна швидкість руху пасажирських поїздів, км/год;

tп.про – час простою пасажирських вагонів в пунктах приписки і обороту, що припадає на 1 вагоно-км, ч.

У звітах залізниць показник маршрутної швидкості руху пасажирських потягів не виділяється. Його можна визначити на основі аналізу графіків руху поїздів. У середніх умовах маршрутна швидкість руху пасажирських поїздів може бути визначена на основі показника дільничної швидкості руху і коефіцієнта, що враховує співвідношення маршрутних дільничних швидкостей руху.Локомотиво-кілометри розраховуються множенням поездо-кілометрів на коефіцієнт, що враховує допоміжний пробіг до пробігу на чолі поїздів:

Поездо-кілометри визначаються діленням вагоно-кілометрів на склад пасажирського поїзда у вагонах (m):

Локомотиво-години знаходять діленням лінійного пробігу локомотивів на середньодобовий пробіг локомотивів і множенням отриманого результату на 24:

Лінійний пробіг локомотивів розраховується множенням поездо-кілометрів на коефіцієнт, що враховує допоміжний лінійний пробіг локомотивів (βлин):

Бригадо-години локомотивних бригад визначаються діленням лінійного пробігу локомотивів на дільничну швидкість руху пасажирських поїздів і множенням отриманого результату на коефіцієнт, що враховує додатковий час роботи локомотивної бригади:

Вагоно-години в русі розраховуються діленням вагоно-кілометрів на маршрутну швидкість руху пасажирських поїздів:

Тонно-кілометри брутто вагонів і локомотивів визначають підсумовуванням тонно-кілометрів брутто вагонів і локомотивів. Тонно-кілометри брутто вагонів розраховують множенням вагоно-кілометрів на масу брутто пасажирського вагона, яка в свою чергу визначається сумою маси тари вагона і маси пасажирів, що перебувають у вагоні. При цьому маса одного пасажира з ручним багажем приймається рівною 0,1 т. Тонно-кілометри брутто локомотивів знаходять множенням середньої маси локомотива на лінійний пробіг локомотивів:

Витрата електроенергії або умовного палива визначається множенням середньої норми витрати електроенергії або палива на 10000 т•км брутто на тонно-кілометри брутто вагонів:

При вирішенні окремих завдань витрата електроенергії або умовного палива в пасажирському русі доцільно визначати як і у вантажному русі по окремих елементах — на пересування вагонів, на пересування локомотивів, на простої локомотивів з працюючими двигунами.

Кількість відправлених пасажирів розраховують діленням пасажиро-кілометрів на середню дальність поїздки одного пасажира l п:

Маневрові локомотиво-години при стабільному обсязі перевезень визначаються множенням норми витрат маневрових локомотиво-годин, встановленої на 1000 поездо-км, на витрату поездо-кілометрів на виконаний обсяг перевезень:

Із зміною обсягу роботи у пасажирському русі витрати маневрових локомотиво-годин змінюються уповільнено. Наближено можна вважати, що з зміною обсягу роботи у пасажирському русі змінюється 55 % маневрових локомотиво-годин. Змінна частина маневрових локомотиво-годин на пасажирському русі залежить від вагоно-кілометрів і поездо-кілометрів. Для скорочення рахункової роботи при наближених розрахунках доцільно змінну частину маневрових локомотиво-годин пов'язувати з одним вимірником «поездо-кілометри».

Тема №6 "Інші методи розрахунку собівартості перевезень в конкретних умовах"

План:

1 Метод безпосереднього розрахунку.

2 Метод коефіцієнтів зміни середньозалізночної собівартості перевезень та метод питомих ваг витрат.

3 Метод коефіцієнтів впливу.

Зміст:

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.