Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗалежність собівартості перевезень від коефіцієнта порожнього пробігу

Ефективне використання вагонного парку значною мірою визначається величиною його порожнього пробігу. Необхідно виявляти всі можливості для використання попутно наступних порожніх вагонів і скорочувати цей показник непродуктивної роботи рухомого складу.

При зміні порожнього пробігу вагонів змінюються всі статті залежних витрат, крім витрат за початково-кінцевих операцій. Характер їх зв'язку з показником α є прямим уповільненим. У кожному калькуляционном вимірювачі є частина, що залишається постійною, і частину, що змінюється прямо пропорційно величині α.

Розглянемо розрахунок залежності собівартості перевезень від α на ділянках з електровозної тяги при перспективному варіанті аналізу.

Розрахунок калькуляційних вимірників на 1000 т-км

Спочатку потрібно визначити середньодобовий пробіг вагона на ділянках з електровозної тяги. Середньодобовий пробіг вагонів у звітності залізниці по видам тяги не виділяється. Його можна орієнтовно визначити розрахунковим шляхом – за співвідношенням дільничних швидкостей руху поїздів. На ділянках з електровозної тяги на розглянутій залізниці він виходить рівним 167 км

Середньодобовий пробіг вагонів в навантаженому і порожньому стані неоднаковий. Простий порожнього вагона на технічних станціях приблизно вдвічі менше, ніж навантаженого. Час простою вагонів на технічних станціях складає на залізниці 45 % загального часу обороту вагона. В цих умовах середньодобовий пробіг вагонів у порожньому стані виходить на 9 % більше, ніж у навантаженому. Тоді величину середньодобового пробігу вагонів в навантаженому стані (х) і порожнем (1,09х) можна розрахувати за середньою величиною середньодобового пробігу (167 км) і частці пробігу вагонів в навантаженому і порожньому стані у загальному пробігу вагонів (відповідно 61,1 та 38,9%):Середньодобовий пробіг вагонів в навантаженому стані дорівнює 161 км, а в порожньому – 175,5 км

Витрата електроенергії (палива).

Повний облік впливу α на цей вимірювач заснований на досить складних техніко-економічних розрахунках по визначенню витрат електроенергії окремо на рух навантажених і порожніх вагонів. Ці розрахунки базуються на обчисленні питомої опору руху навантажених і порожніх вагонів. Питомий опір вагонів неоднаковий для різних типів вагонів, для вагонів на підшипниках ковзання і роликових підшипниках і для ділянок на ланкової та безстиковій колії. Тому для розрахунків необхідні вихідні дані про характеристики вагонного парку, протяжності електрифікованих ліній на безстиковій колії, величиною еквівалентного ухилу на цих ділянках, співвідношеннях ходової та технічної швидкостей руху поїздів. Для умов даного прикладу питомий опір руху порожніх вагонів становить 3,67 кгс/т, для навантажених — 1,96 кгс/т.

Множачи питомі опору відповідно на тонно-км брутто завантажених вагонів і тонно-км брутто порожніх вагонів, розраховані на 1000 т-км нетто, визначаємо величину механічної роботи в залежності від α. І при середньозалізничній величиною α розраховуємо розмір механічної роботи на 1000 т-км нетто. Діленням витрат електроенергії на розмір механічної роботи знаходимо питому витрату електроенергії, рівний 3,009 кВт-год (1,639 кг умовного палива) на одиницю механічної роботи.

Формулу витрати електроенергії (палива) в залежності від α визначають множенням величини механічної роботи, що залежить від α, питома витрата електроенергії на одиницю механічної роботи. Такий спосіб розрахунку досить складний.

Можна дещо простіше визначити залежність витрат електроенергії від α. Для цього спочатку обчислюють загальний витрата електроенергії на пересування вагонів на 1000 т-км. Потім норма витрати електроенергії на пересування вагонів встановлюється окремо на пересування навантажених і порожніх вагонів. При цьому виходять з урахування того положення, що на ці норми вплине неоднакова маса навантаженого і порожнього поїздів і різні величини питомого опору руху вагонів. Вплив маси поїзда враховується у витраті енергії на рух і простій локомотивів, а зміна питомого опору руху вагонів впливає на норму витрати електроенергії або палива на рух вагонів. Приблизно можна прийняти, що ця норма змінюється пропорційно питомій опору руху навантажених і порожніх вагонів: 3,65/1,96 = 1,86. Норма витрати електроенергії на пересування порожніх вагонів буде в 1,86 рази більше норми витрати електроенергії на пересування навантажених вагонів.

Норма витрати електроенергії на рух навантажених вагонів становить 58,96 кВт•год; для порожніх вагонів — 1,86 • 58,96 = 109,63 кВт•год.

При виведенні загальної формули залежності витрат електроенергії від α визначається сума енергетичних витрат на пересування навантажених вагонів, порожніх вагонів, локомотивів, а також на простій локомотивів у робочому стані:

Маневрові локомотиво-години. При зміні a буде змінюватися частина маневрових локомотиво-годин, пов'язаних з вимірювачем «вагоно-кілометри пробігу порожніх вагонів». Інша величина маневрових локомотиво-годин залишиться постійною. У загальному пробігу вагонів слід виділити пробіг завантажених вагонів (не залежить від a) і пробіг порожніх вагонів, величина якого змінюється прямо пропорційно a. У техніко-економічних розрахунках наближено норму витрат маневрових локомотиво-годин на 1000 вагонно-км пробігу порожніх вагонів приймають у 3 рази меншою, ніж на 1000 вагонно-км пробігу завантажених вагонів. Враховуючи таке співвідношення норм, середню норму маневрових локомотиво-годин на 1000 вагонокм загального пробігу – 0,1346, а також питома вага навантаженого і порожнього пробігу в загальному пробігу вагонів, можна визначити окремо норму витрат маневрових локомотиво-годин на 1000 вагонно-км пробігу завантажених вагонів (х) і на 1000 вагонно-км порожніх вагонів (1•х/3), використовуючи рівняння:

Норма витрат маневрових локомотиво-годин на 1000 вагонно-км навантажених вагонів (х) складе 0,1818 локомотивів-годин, для порожніх вагонів – 0,0606 локомотиво-годин. Загальна величина маневрових локомотиво-годин складе:

Залежність маневрових локомотиво-годин від відсотка порожнього пробігу вагонів:

Тонно-кілометри брутто вагонів і локомотивів:

Кількість відправок:

Вивід формули залежності витрат і собівартості перевезень від порожнього пробігу вагонів наведено в табл.

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.