Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВитрати, повязані з маневровою роботою

Значна частина експлуатаційних витрат залізниць витрачається на маневрову роботу з вагонами та поїздами. З цією роботою пов'язані видатки господарств локомотивного, вагонного, перевезень, колії, сигналізації та зв'язку, електропостачання пасажирського.

При розрахунку витрат, пов'язаних з маневровою роботою в конкретних умовах, найбільш часто застосовується метод витратних ставок. Все залежать від розмірів руху витрати, віднесені за методом витратних ставок на 1 маневровий локомотиво-годину, доцільно розділяти на окремі вимірники, розділяючи маневрову роботу на дільничних і проміжних станціях і маневрову роботу на сортувальних станціях.

При роботі на проміжних станціях із ставки на 1 маневровий локомотиво-годину виключаються витрати по утриманню складальних бригад.

При оцінці маневрової роботи на дільничних і проміжних станціях витрати по роботі маневрових локомотивів обліковуються за такими вимірювачів:

- «локомотиво-кілометри»;

- «локомотиво-години»;

- «бригадо-години локомотивних бригад;

- «бригадо-години складальних бригад» (тільки для дільничних станцій);

- «тонно-кілометри брутто вагонів і локомотивів»;

- «витрата електроенергії або палива».

Додатково необхідно використовувати вимірники «вагоно-кілометри» і «вагоно-години, які дозволяють враховувати витрати, пов'язані з пробігом і простоєм вагонів за час проведення маневрів.

На вимірника «локомотиво-кілометри» відносяться всі витрати по технічному обслуговуванню, поточному та капітальному ремонту маневрових локомотивів. Локомотиво-кілометри визначаються на основі середньої швидкості пересування маневрових локомотивів по станційним коліям (5 – 8 км/год).На вимірника «локомотиво-години» відносяться амортизаційні відрахування на повне відновлення маневрових локомотивів.

На вимірювач «бригадо-години локомотивних бригад» відносяться витрати на оплату праці локомотивних бригад на маневрах. При цьому «бригадо-години локомотивних бригад» приймаються рівними «маневровим локомотиво-години» з урахуванням додаткових витрат часу на прийом і здачу локомотивів.

На вимірювач «бригадо-години складальних бригад відноситься залежить від обсягу роботи частина фонду оплати праці за статтями витрат господарства перевезень, пов'язаних з прийомом і відправленням поїздів з урахуванням основних загальних для всіх галузей господарств витрат. «Бригадо-години складальних бригад» приймаються рівними «маневровим локомотиво-години».

Среднедорожная видаткова ставка на вимірювач вагоно-кілометри на маневровій роботі збільшується на 30 – 40 %. Кількість вагонів у маневровому складі приймається рівним 30 % від середнього складу вантажного поїзда. Швидкість на маневрах приймається рівною 5 км/год. Норма витрати палива на 1 годину маневрової роботи визначається за звітом ТХО-2.

На вимірник «тонно-кілометри брутто вагонів і локомотивів» відносяться залежать від обсягу роботи витрати з поточного утримання, ремонту та амортизації станційних колій. Витрата вимірювача розраховується по пробігу вагонів на маневрах, середньої маси вагона брутто, масі і пробігу локомотивів на маневрах. Методика та розрахунок витрат на 1 год маневрової роботи на дільничних і проміжних станціях наведені у таблицях:

При розрахунку витрат на 1 годину маневрової роботи на сортувальних станціях для визначення витрат вагоно-годин розраховується годинна продуктивність маневрового локомотива, величина якої залежить від вагоно-годин транзитних вагонів з переробкою і витрат маневрових локомотиво-годин, що припадають на операції формування і розформування поїздів.

Наприклад, вагоно-години простою під технічними операціями з переробкою складають за даними дороги 137662401 вагонно-годин. Загальна величина маневрових локомотиво-годин, віднесених на вантажні перевезення, становить 2520,0 тис. локомотиво-годин. Згідно з виконаним в Мііт розрахунками, 38 % цієї величини не залежить від кількості оброблених транзитних вагонів і кількості початково-кінцевих операцій – 2520,0*0,38=957,6 тис. локомотиво-годин. Отже, на транзитні вагони з переробкою та початково-кінцеві операції відносяться 2520,0–957,6=1562,4 тис. локомотиво-годин. Кількість транзитних вагонів з переробкою становить 11907732 од., кількість вагонів під вантажними операціями – 3293725 од. Тоді на транзитні вагони з переробкою відноситься 1562,4*11907732/(11907732+3293725*8)=486,3 тис. локомотиво - годин. Величина маневрових локомотиво-годин розподілена за видами робіт пропорційно наведеним вагонах. На вагони під вантажними операціями залишається 1562,4–486,3=1076,1 тис. маневрових локомотиво-годин. З цієї величини 30% – (1076,1*0,3=322,83 тис.) – відноситься на обробку поїздів і 70 % – (1076,1*0,7=753,27 тис.) – на обробку вагонів. Таким чином, залежить від обсягу роботи величина маневрових локомотиво-годин, пов'язана з маневровою роботою на сортувальних станціях складе 486,3+322,83=809,13 тис. З урахуванням незалежної частини маневрові локомотиво-години роботи на сортувальних станціях становлять 809,13/0,62=1305,05 тис. Годинна продуктивність маневрового локомотива на сортувальній станції 137662401/1305050=105,48 вагонів. Методика та приклад розрахунку витрат на 1 годину маневрової роботи на сортувальній станції наведені в таблиці:

Тема №9 "Собівартість перевезень окремих родів вантажу"

План:

1 Розрахунок витрат за операціями перевізного процесу.

2 Влив дальності на собівартість вантажних перевезень.

3 Визначення собівартості перевезень окремих родів вантажу.

4 Собівартість перевезень в окремих категоріях поїздів.

5 Собівартість перевезень в окремих типах вагонів.

Зміст:

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2018 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.