Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСобівартість перевезень в окремих категоріях поїздів

Розрахунки собівартості пасажирських перевезень в окремих поїздах і вагонах мають важливе практичне значення. Вони необхідні при оцінці економічної ефективності різних організаційно-технічних заходів, інвестицій у розвиток пасажирського комплексу, а також для обґрунтування рівня тарифів та інших цілей.

Пасажирські перевезення виконуються в приміських поїздах, та поїздах далекого прямування. Далеке сполучення поділяється на місцеве і пряме сполучення. У приміському сполученні працюють електропоїзди, дизель-поїзди і поїзди локомотивної тяги. Далеке сполучення обслуговується переважно електро - і тепловозною тягою. Поїзди далекого прямування підрозділяють на пасажирські, швидкі та фірмові. На мережі залізниць працюють також високошвидкісні поїзди.

Собівартість пасажирських перевезень в різних видах сполучень і категоріях поїздів неоднакова, що пояснюється різними умовами експлуатації, що визначають величину витрат вимірників на одиницю пасажирських перевезень. Зміна собівартості пасажирських перевезень за видами сполучень пов'язано з відмінністю кількості вагонів у поїздах, їх місткістю і населеністю, неоднаковими витратами енергетичних ресурсів і маневрової роботи на одиницю перевезень, різної дальністю прямування поїздів і поїздки пасажирів, різними нормами обслуговування вагонів провідниками, неоднаковим рівнем нерівномірності і комфортабельності перевезень за видами сполучень, різними показниками використання рухомого складу і іншими причинами.

У кожному виді повідомлень собівартість перевезень коливається за категоріями поїздів, що працюють з різною протяжністю маршруту прямування, дальністю перевезень пасажирів, швидкістю руху, числом стоянок в дорозі, з неоднаковим числом вагонів різних типів у складі, їх місткістю і населеністю. Перевезення у фірмових поїздах здійснюються в нових або оновлених вагонах, забезпечених постіллю і знімним устаткуванням підвищеної якості, що впливає на збільшення витрат з їх експлуатації та відповідно на собівартість перевезень.Експлуатація високошвидкісних поїздів збільшує енергетичні витрати, витрати на ремонт рухомого складу та колії, заробітну плату локомотивних бригад і одночасно зменшує витрати, пов'язані з тимчасовими показниками. Крім того, вона впливає на збільшення витрат, пов'язаних із зніманням вантажних і пасажирських поїздів, що прямують з звичайною швидкістю.

Собівартість перевезень у різних категоріях поїздів коливається в залежності від виду тяги і серії локомотива. Особливо великий вплив на витрати в різних поїздах надає вид тяги. При його зміні змінюються енергетичні витрати, витрати на амортизацію, утримання та обслуговування локомотивів, локомотивних бригад. Серія локомотива, який обслуговує поїзд, меншою мірою впливає на собівартість перевезень ніж вид тяги.

Собівартість перевезень в окремих категоріях поїздів визначається методом витратних ставок. В залежності від характеру вирішуваних завдань розрахунок витрат, пов'язаних з пробігом поїздів, можна виконувати за різними схемами. Для визначення середньої собівартості пасажирів у поїздах різної категорії залежать витрати можна рас - зчитувати за схемами, наведеними в таблицях. Умовно-постійні витрати приймаються певним відсотком від залежних витрат. Їх можна також обчислювати за величиною витрат, що припадає на 1 поездо-км або 1 пасажиро-км Розрахунок залежних витрат виконується з попередньою коригуванням витратних ставок за типами вагонів і серіями локомотивів.

Собівартість перевезень пасажирів в електро - та дизель - поїздах визначається таким же способом з невеликою відмінністю. При розрахунку собівартості перевезень в електропоїздах замість вимірювача «вагоно - км» і «локомотиво-км» застосовують вимірники «секцие-км», а замість вимірювача «вагоно-години» і «локомотиво-години» — «секцие-годинник». При розрахунку собівартості перевезень у дизель-поїздах розрахунок ведеться відповідно за вимірювачів «поездо-км» і «поездо-годинник»

Розрахунки собівартості перевезень пасажирів за наведеними вище схемами можуть служити основою для вирішення різного роду завдань, пов'язаних з роботою різних категорій поїздів на общесетевом або дорожній рівні. Для оцінки ефективності пасажирського руху на окремих маршрутах доцільно виконувати також методом витратних ставок більш детальні розрахунки витрат по пробігу поїздів та собівартість перевезень у них на основі конкретних показників роботи поїздів, отриманих з їх розкладу руху. Ці розрахунки проводять за схемами, наведеними в таблицях. Вони дозволяють визначити витрати по пробігу поїздів на всьому шляху прямування та у межах доріг проходження з виділенням витрат дирекцій по обслуговуванню пасажирів і витрат доріг при будь-якій кількості вагонів у поїзді і різної композиції складу. Розрахунки витрат за перевезення пасажирів в окремих поїздок - дах з використанням конкретних показників їх роботи дають більш точні результати порівняно з розрахунками за среднедорожным даними.

 

В залежності від виду повідомлення, в якому працює поїзд, і протяжності маршруту його проходження при розрахунку залежних витрат використовуються різні витратні ставки. Витрати по перевезенню пасажирів у поїздах місцевого сполучення визначаються за среднедорожным ставками. При розрахунку витрат з перевезень пасажирів у поїздах прямого сполучення використовуються ставки доріг проходження поїздом. Розрахунки при цьому виконуються по ділянках кожної дороги окремо. Для отримання загальної суми витрат по перевезенню пасажирів в поїзді за весь рейс витрати по окремих ділянках доріг підсумовуються.

Розрахунки витрат виконуються також роздільно на ділянках з електро - і тепловозною тягою. Загальна величина витрат по пробігу поїзда від станції відправлення до станції прибуття, якщо він працював на ділянках, що обслуговуються різними видами тяги, визначається підсумовуванням витрат по ділянках. При обслуговуванні поїзда різними серіями локомотивів витрати по них розраховуються в залежності від довжини пробігу та тривалості роботи.

Якщо поїзд працює в прямому повідомленні, загальну суму витрат дороги його формування складають всі витрати по перевезенню пасажирів у межах своєї дороги і залежать витрати на утримання і обслуговування вагонів на сусідніх ділянках доріг, віднесені на вимірювачі «вагоно-години» і «вагоно-години в русі».

Пасажирські вагонні депо формують, екіпірують, ремонтують і обслуговують поїзди на всьому шляху прямування. Ці витрати відносяться на вимірювачі: «вагоно-кілометри», «вагоно-години», «вагоно-години в русі» і «кількість відправлених пасажирів». При прямуванні поїзда в межах дороги дирекція дороги формування несе всі витрати, пов'язані з цими вимірниками, а при роботі поїзда в прямому повідомленні до витрат дирекції додаються витрати, пов'язані з «вагоно-годинами» і «вагоно-годин у русі», виконаними на сусідніх ділянках доріг. Дирекції сусідніх доріг також частково несуть витрати з обслуговування поїздів чужого формування, які складаються з витрат з технічного обслуговування поїздів і за квитково-касових операцій в своїх кордонах. Вони відносяться на вимірювачі «вагоно-кілометри» і «кількість відправлених пасажирів».

Всі залежні витрати, пов'язані з іншими калькуляційними вимірниками, — це витрати залізниць формування поїздів і проходження. Для дирекцій обслуговування пасажирів вони є витратами інфраструктури. Витрати інфраструктури розраховуються також окремо по ділянках з електро - і тепловозною тягою в межах окремих доріг. У тих випадках, коли ділянки роботи локомотивів і локомотивних бригад не збігаються з межами доріг, величини вимірників «локомотиво-кілометри», «локомотиво-години», «бригадо-години локомотивних бригад» і пов'язані з ними витрати з обслуговування конкретного поїзда знаходяться у відповідності з фактичними витратами.

Умовно-постійні витрати за видами тяги, пов'язані з пробігом одного поїзда, визначаються за питомою величиною на 1 поездо-км По кожному виду тяги її розраховують при среднедорожных умови перевезень. Для цього можна також застосовувати метод витратних ставок. За среднедорожным ставками і показниками роботи пасажирських поїздів далекого прямування розраховується залежить від руху собівартість перевезень у далекому сполученні. Її вирахування з загальної собівартості перевезень у дальньому слідуванні при даному виді тяги дає величину собівартості в частині умовно-постійних витрат, множенням якої на пасажирооборот отримують умовно-постійні витрати по всіх далеких перевезень. Умовно-постійні витрати, що припадають на 1 поездо-км, визначаються діленням їх загальної суми на пробіг пасажирських поїздів далекого прямування на дорозі. Умовно-постійні витрати по пробігу одного поїзда отримують шляхом множення їхньої величини на 1 поездо-км на відстань прямування поїзда.

Загальні витрати дирекції з обслуговування пасажирів і витрати інфраструктури розподіляються на залежні і умовно-постійні по кожному виду тяги таким же способом по среденедорожным даними. Загальна собівартість перевезень дирекції розраховується на основі калькуляції собівартості пасажирських перевезень за видами тяги, а залежить від руху частину собівартості — методом витратних ставок за видатками, относимым на вимірювачі «вагоно-кілометри», «вагоно-години», «вагоно-години в русі» і «кількість відправлених пасажирів».

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.