Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПризначення, склад та можливості ВЗ(п) мб (тб).

Для вирішення завдань, які стоять перед зв’язком, і розгортання системи зв’язку в механізованому (танковому) батальйоні є спеціальний підрозділ бойового забезпечення – вузол зв’язку (польовий). Командує даним підрозділом начальник зв’язку – начальник вузла зв’язку (польового).

Вузол зв’язку (польовий) призначений для розгортання системи зв’язку батальйону та забезпечення радіо і проводового зв’язку командиру і начальнику штабу батальйону з командиром і штабом бригади, командирами підлеглих, приданих та взаємодіючих підрозділів.

До складу вузла зв’язку (польового) входять чотири відділення.

Відділення управління (командира батальйону) призначене для забезпечення зв’язку радіозасобами командиру мб з командиром мбр та командирами підлеглих, приданих і взаємодіючих підрозділів при знаходженні командира батальйону на місці або під час руху.

Відділення управління (командира батальйону) має на озброєнні командно-штабну машину БМП-1КШ (Р-145БМ), до складу якої входять такі основні засоби зв’язку:

- одна радіостанція КХ діапазону ( Р-130 );

- три радіостанції УКХ діапазону ( Р-111=2, Р-123=1 );

- спеціальна апаратура засекреченого телефонного зв’язку Т-219;

- комплект апаратури комутації та засобів дистанційного управління.

У відділенні управління командира танкового батальйону замість КШМ БМП-1КШ є танк Т-80К, до складу якого входять одна радіостанція Р-130 і одна радіостанція Р-123М.

Відділення управління (начальника штабу) призначене для забезпечення зв’язку радіозасобами НШ мб ізштабом мбр та командирами підлеглих підрозділів. На озброєнні відділення має БМП-1К (БТР-80К), до складу якої входять дві радіостанції Р-123М та обладнане місце для встановлення переносної радіостанції Р-159, яка може встановлюватись за додатковою командою.Відділення радіозв’язку призначене для забезпечення зв’язку радіозасобами командиру мб з командиром механізованої бригади та з командами підлеглих підрозділів, коли батальйон діє в пішому порядку.

На озброєнні відділення радіозв’язку має:

- переносних УКХ радіостанцій типу Р-159 = 12 комплектів;

- переносних УКХ радіостанцій типу Р-158 = 22 комплекти;

- польові зарядні пристрої типу ПЗУ–6 – один та ПЗУ-3М – три;

- БМП – 1 для перевезення особового складу і майна відділення.

На період бою, в якому передбачаються дії підрозділів у піших порядках, названі радіозасоби можуть використовуватись таким чином.

Дві радіостанції Р-159 виділяються командиру батальйону для забезпечення радіозв’язку з командиром бригади та командирами підлеглих підрозділів, тобто одна радіостанція має працювати в радіомережі командира механізованої бригади, а друга – в радіомережі командира батальйону. Три радіостанції Р-159 виділяються командирам механізованих рот (по одному комплекту в кожну роту) для забезпечення радіозв’язку з командиром батальйону.

Решта радіостанцій Р-159 в залежності від обставин може знаходитися в резерві або виділятися:

- заступникам командира батальйону;

- начальнику штабу батальйону;

- командирам зенітно-ракетного взводу, розвідувального взводу, гранатометного взводу, інженерно-саперного взводу, роти забезпечення.

- начальнику батальйонного медичного пункту.

Відділення зв’язку призначене для розгортання телефонної станції та забезпечення зв’язку проводовими засобами командиру і штабу батальйону з командирами підлеглих підрозділів, а також для забезпечення внутрішнього зв’язку на КСП батальйону.

На озброєнні відділення зв’язку має:

- польових телефонних комутаторів типу П-193М – 2 комплекти;

- легкого польового кабелю типу П-274М – 25 км;

- телефонних апаратів типу ТА-57 – 20 комплектів;

- БМП-1 (БТР-80) – для перевезення особового складу та майна відділення.

 

49. Призначення та характеристика елементів системи зв`язку мб.

Аналізуючи кожний елемент СЗ і АУВ та його складові частини приходимо до вибору тих елементів СЗ і АУВ, які можуть функціонувати в мб (тб) у відповідністю із завданнями зв’язку та силами і засобами зв’язку. Після такого аналізувизначаємо слідуючі елементи СЗ і АУВ батальйону:

- вузол зв'язку КСП батальйону;

- лінії прямого зв'язку між пунктами управління;

- резерв сил і засобів зв'язку.

Система зв'язку батальйону - це частина системи управління підрозділами, яка являє собою сукупність взаємопов'язаних та узгоджених за завданнями вузла зв'язку КСП батальйону та ліній прямого зв'язку, які утворені радіо і проводовими засобами, що розгортаються для вирішення завдань управління підрозділами.

Система зв'язку батальйону повинна мати високу бойову готовність, стійкість, мобільність, перепускну здатність та задовольняти вимоги щодо її безпеки. Вона повинна забезпечити потреби управління підрозділами батальйону при знаходженні пунктів управління (командирів) як на місці, так і під час руху. Основу системи зв'язку батальйону складають вузол зв'язку КСП і лінії прямого зв'язку, між пунктами управління, утворені радіо і проводовими засобами.

Вузол зв'язку КСП мб являє собою органiзаційно-технічне об'єднання сил і засобів зв'язку, що розгорнуті на КСП батальйону для забезпечення управління.

Він призначений для забезпечення зв'язку командирові і начальникові штабу механізованого батальйону з командиром і штабом бригади, командирами підлеглих і приданих підрозділів, а також внутрішнього зв'язку на командно-спостережному пункті батальйону.

Вузол зв'язку є однією із складових частин командно-спостережного пункту батальйону. Він розгортається силами та засобами вузла зв'язку (польового).

Лінії прямого зв'язку призначені для обміну інформацією безпосередньо між командирами (пунктами управління). Для їх розгортання використовуються радіозасоби, що встановлені в бронеоб'єктах, переносні радіостанції УКХ діапазону, а також проводові засоби ( польовий кабель, телефонні апарати, комутатори ).

Резерв зв'язку призначений для вирішення завдань, що виникають раптово. Він утворюється за рахунок штатних сил та засобів зв'язку в ході бою за рішенням начальника зв'язку батальйону.

Таким чином, для виконання завдань, які стоять перед зв'язком в механізованому батальйоні, утворюється система зв'язку. Склад її елементів, розгалуженість і можливості повинні задовольняти потреби управління підрозділами в будь-яких умовах бойової обстановки.

50. Призначення та характеристика організаційно-технічної структури вузла зв`язку КСП мб.

Вузол зв'язку КСП механізованого батальйону є найважливішим елементом системи зв'язку батальйону. Він призначений для забезпечення обміну повідомленнями з іншими пунктами управління і внутрішнього зв'язку на КСП батальйону.

Вузол зв'язку КСП мб це органiзаційно-технічне об'єднання сил і засобів зв'язку, які розгорнуті на КСП батальйону для забезпечення управління підрозділами.

До складу вузла зв'язку КСП мб входять :

- група КШМ із засобами зв'язку;

- група переносних радіостанцій;

- телефонна станція;

- пост електроживлення і технічного обслуговування засобів зв'язку.

Найбільш повно всі елементи ВЗ КСП будуть представлені під час дій механізованого батальйону в обороні.

Група КШМ із засобами зв'язку є основним елементом вузла зв'язку і призначена для забезпечення радіозв'язку командиру і штабу батальйону як при знаходженнi їх на місці, так і під час руху. До її складу входять командно-штабна машина БМП-1КШ командира батальйону і машина бойового управління БМП-1К начальника штабу батальйону.

Телефонна станція вузла зв'язку КСП механізованого батальйону призначена для організації і забезпечення :

- проводового зв'язку зі старшим штабом, пунктами управління підлеглих, приданих і взаємодіючих підрозділів;

- внутрішнього зв'язку на КСП батальйону;

- дистанційного управління радіостанціями КШМ у відкритому режимі.

Основу цього елементу ВЗ складають два комутатори П-193М, з'єднані між собою.

Група переносних радіостанцій призначена для забезпечення командиру і штабу батальйону радіозв'язку з командиром і штабом бригади, командирами підлеглих і приданих підрозділів у повному обсязі при діях батальйону в пішому порядку і в окремих радiомережах при проведенні бою на штатній техніці.

Цей елемент вузла зв'язку, розгорнутий в повному обсязі може включати 3-5 радіостанцій типу Р-159 (Р-158). Із них 2-3 радіостанції використовуються для забезпечення радіозв'язку з командиром і штабом бригади, інші - для зв'язку з підлеглими, приданими і взаємодіючими підрозділами. У групу також можуть входити радіостанції авiанаводчика, якщо він прибуває на КСП батальйону зі своїми переносними радіостанціями.

На вузлі зв'язку танкового батальйону група переносних радіостанцій, як правило, не створюється.

Переносні радіостанції з обслуговуючим їх особовим складом розміщаються безпосередньо на робочих місцях посадових осіб в споруді для спостереження командира батальйону.

При обладнанні споруди для спостереження закритого типу переносні радіостанції можуть знаходитися зовні в окремому окопі. У цьому випадку забезпечується дистанційне управління ними. При розміщенні радіостанцій всередині закритої споруди передбачається винесення їх антен на відкриту місцевість.

При діях механізованого батальйону в єдиному броньованому порядку група переносних радіостанцій може не створюватись, або мати в своєму складі 1-2 радіостанції (авiанаводчика, приданого артилерійського підрозділу та ін.). Радiотелефонiсти з цими радіостанціями у ході бою, як правило, знаходяться в КШМ командира батальйону.

Пост електроживлення і технічного обслуговування засобів зв'язку призначений для заряджання акумуляторних батарей переносних радіостанцій батальйону, поточного ремонту і збереження засобів зв'язку, які не використовуються (знаходяться в резерві). До складу поста входить електростанція і зарядні пристрої, що забезпечують заряджання всіх типів акумуляторних батарей для переносних радіостанцій, що є в підрозділах батальйону.

На посту обладнується робоче місце майстра з ремонту засобів зв'язку, розгортається електроосвітлювальна станція, зберігаються засоби зв'язку і майно вузла зв'язку (польового). Пост обладнується в межах КСП батальйону в окремому окопі (укритті).

Вузол зв'язку зазначеного вище складу здатен забезпечити :

- радіозв'язок в 4-6 радiомережах старшого штабу, в тому числі один засекречений телефонний зв'язок з використанням апаратури Т-219;

- відкритий радiотелефонний зв'язок з підлеглими, приданими і взаємодіючими підрозділами в 3-4 радiомережах;

- розгортання і експлуатаційне обслуговування до 20 абонентських ліній проводового зв'язку, включаючи лінії дистанційного управління радіостанціями.

Розгортання і обслуговування вузла зв'язку КСП батальйону здійснюється особовим складом вузла зв'язку (польового). Час готовності вузла зв'язку до роботи визначається часом розгортання КШМ, телефонної станції, а також ліній внутрішнього зв'язку і дистанційного управління радіостанціями і складає 8-12 хв.

Залежно від тактичної обстановки батальйон охороняється : на марші - похідною, в бою - бойовою, при розміщенні на місці - сторожовою охороною. Крім того, в усіх випадках організовується безпосередня охорона.

Охорона вузла зв'язку здійснюється відповідно до загального плану охорони КСП мб. У системі охорони і оборони КСП батальйону зв’язківцям може бути визначений окремий сектор. Безпосередню охорону і спостереження у виділеному секторі організовує начальник вузла зв'язку. Вона здійснюється патрульними, що виділяються за графіком із числа особового складу взводу, який не задіяно на бойовому чергуванні.

До оборони вузла зв'язку при нападі на нього підрозділів противника залучається весь вільний від несення бойового чергування особовий склад вузла зв'язку.

Інженерне обладнання і маскування вузла зв'язку здійснюється в рамках загального інженерного обладнання району оборони батальйону і місця розгортання КСП. Безпосередньо силами зв’язківців повинні обладнуватись щілини і укриття, призначені для елементів вузла зв'язку і особового складу.

 

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.