Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБазові знання, вміння та навики

Знати основи терморегуляції (нормальна фізіологія), причини перегрівання та переохолодження організму, будову слухового аналізатора (нормальна анатомія), механізм слухового, больового, тактильного сприйняття (нормальна фізіологія), поняття про фізичну природу звуку, електричне, магнітне та електромагнітне поле, амплітуду, період і частоту коливань, довжину хвилі, силу звуку і звуковий тиск (фізика).

Знати агрегатні стани речовин, поняття про аерозоль (фізколоїдна хімія), вміти працювати з аналітичними терезами (хімія).

Зміст теми

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища. Шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища, гігієнічна оцінка праці за їх ступенем. Поняття про професійні захворювання. Особливості несприятливого впливу виробничого мікроклімату, зниженого й підвищеного атмосферного тиску на організм працівників.

Специфічна і неспецифічна дія шуму на організм. Шумова хвороба. Гігієнічні вимоги до шумового режиму комунальних і промислових об'єктів. Заходи профілактики негативного впливу шуму на організм. Принцип дії приладів для вимірювання шуму і вібрації,.

Вплив вібрації на організм. Вібраційна хвороба. Гігієнічні норми вібрації на об'єктах комунального і промислового призначення. Вплив на організм і методи дослідження електромагнітних полів різних частотних діапазонів. Гігієнічне значення промислового пилу, вплив на організм, види пилової патології та її профілактика. Відбір проб і принцип дослідження запиленості повітря виробничих приміщень.

Виробничі отрути, їх класифікація, вплив на організм. Види професійних отруєнь та їх профілактика. Відбір проб і принцип дослідження вмісту виробничих отрут у повітрі виробничих приміщень. Гігієнічне нормування шкідливих хімічних речовин у повітрі виробничої зони. Поняття про токсичність і небезпечність хімічних речовин, токсикокінетику токсикометрію токсикодинаміку. Матеріальна, функціональна, змішана кумуляція. Комбінована, комплексна, поєднана дія факторів виробничого середовища.Санітарно-технічні заходи (опалення, вентиляція, освітлення), спрямовані на попередження впливу професійних шкідливостей на організм працівників. Методи і засоби профілактики виробничого травматизму. Біологічні фактори у виробничому середовищі.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. [та ін.] // В. : Нова Книга, 2006. – С. 334-340, 352-366.

2. . Даценко І.І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. – С. 438-512.

3. . Гончарук Є. Г. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни / Є.Г. Гончарук, Ю.І. Кундієв, В.Г. Бардов [та ін.]. – К.: Вища школа, 1995.- С. 239-254, 277-283, 357- 434.

4. Основи екології: підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін.]; за ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. - Вінниця: Нова Книга, 2013. – С. 160-174.

5. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 259-292, 294-308.

 

Додаткова:

1. Гігієна праці: Підручник / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський,

А.М. Шевченко [та ін.]. — К.: ВСВ "Медицина", 2011. — С. 147 – 248, 352 – 444.

 

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

Професійні шкідливості, їх класифікація. Професійні захворювання. Шкідливі та небезпечні чинники на виробництві. Виробничий травматизм.

Особливості несприятливого впливу виробничого мікроклімату, зниженого й підвищеного атмосферного тиску на організм працівників.

Поняття про шум, інфразвук, ультразвук, загальну і локальну вібрацію,електромагніті поля. Джерела шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку, електромагнітних полів у комунальній і робочій зонах. Одиниці інтенсивності шуму, вібрації та ЕМП.

Специфічна і неспецифічна дія шуму на організм. Шумова хвороба. Заходи профілактики негативного впливу шуму на організм.

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.