Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГідравлічний розрахунок подавальних трубопроводів

Гідравлічний розрахунок подавальних трубопроводів виконують із метою визначення діаметрів. При цьому можна скористатись таблицями гідравлічного розрахунку для водопровідних мереж [3, додаток І]. Орієнтуючись на швидкість води в трубопроводах, яка повинна бути в розподільних трубопроводах і стояках не більшою ніж 1,5 м/с (з урахуванням зменшення діаметра труб унаслідок їх заростання), а на підведеннях до кранів споживання води- не більшою від 2,5 м/с, приймають діаметри трубопроводів.

При цьому втрати тиску на окремих ділянках обчислюють за допомо-гою формули

 

м, (3)

 

де - втрата тиску на 1 п.м трубопроводу внаслідок тертя;

- коефіцієнт, що враховує втрати тиску на місцевих опорах;

слід приймати:

0,5 - для водорозбірних стояків системи гарячого водопостачання із змійовиками для сушіння рушників; 0,1 - для стояків без змійовиків; 0,5 - для трубопроводів у межах теплового пункту; 0,2 - для розподільних трубопроводів, розташованих у підвалі або на горищі;

- коефіцієнт, який ураховує заростання труб у процесі їх експлуатації. Його встановлюють за допомогою формули

 

, (4)

 

де - внутрішній діаметр трубопроводу; - зменшення внутрішнього діаметра за рахунок заростання труб. Цей параметр визначають при експлуатації системи гарячого водопостачання. Він залежить від фізико-хімічних властивостей води.

За відсутності рекомендацій відносно зменшення діаметра внаслідок заростання труб його значення можна приймати з додатка Б. Для пластмасових труб коефіцієнт n приймають на основі аналізу процесу заростання цих труб при їх експлуатації.

Гідравлічний розрахунок подавальних трубопроводів необхідно виконати з ув’язкою втрат тиску через ближній і дальній стояки. Відхилення втрат тиску за різними напрямками системи гарячого водопостачання не повинне перевищувати десять відсотків. Гідравлічний розрахунок потрібно виконувати в табличній формі ( табл.2).Таблиця 2 - Гідравлічний розрахунок системи гарячого водопостачання

 

№ діля-нки Розра-хункова витрата води на ділянці G, л/сек. Дов-жина ділян-ки l, м Умов-ний діаметр трубо- прово-ду dу, мм Питомі втрати тиску і, мм/п.м Швид-кість води v, м/сек. Коеф. зарост. труб n Коефі- цієнт місцевих утрат тиску К Утрати тиску Н, м.в.ст.
1-2                
...                

 

 

Розрахунок циркуляційних витрат

У трубопроводах системи гарячого водопостачання відбувається охолодження води. Найбільше зниження її температури буде спостерігатися в нічний період, тобто при відсутності споживання. Для того, щоб температура води у водорозбірних кранах була не нижчою від нормованої, передбачають її циркуляцію в системі гарячого водопостачання. Для цього влаштовують циркуляційні трубопроводи.

Діаметри циркуляційних трубопроводів визначають, орієнтуючись на режим роботи системи гарячого водопостачання, коли відсутнє споживання гарячої води, тобто на режим циркуляції. Для цього режиму розраховують кількість води, яка повинна циркулювати на окремих ділянках системи гарячого водопостачання.

Порядок гідравлічного розрахунку циркуляційних трубопроводів такий:

1 Визначають утрати теплоти подавальними трубопроводами.

Таблиця 7 - Втрати теплоти подавальними трубопроводами

№ участка Діаметри труб, dу, мм Довжина ділянки, l,м Втрати теплоти на 1 п.м., q , Вт/м Втрати теплоти, Q, Вт
2,8 24,13 76,56
8,2 21,81 178,84
1,8 19,14 34,45
2,7 19,14 51,68
4* 29,58 354,96
2,5 19,14 47,85
5* 29,58 354,96
2,7 17,4 46,98
6* 29,58 354,96
å 1501,24

 

2 Розраховують загальну циркуляційну витрату води в трубопроводах системи гарячого водопостачання

 

кг/год., (5)

де утрата теплоти подавальними трубопроводами системи гарячого водопостачання, Вт; с- теплоємність води, Дж/кгоС;

tг- температура води на виході з теплообмінника; tк- температура води у водорозбірних кранах. При розрахунках приймають tг= 60оС; tк=50оС.

3 Розбивають мережу трубопроводів системи гарячого водопостачання на ділянки (рис. 3) і встановлюють циркуляційні витрати на всіх ділянках. Циркуляційні витрати визначають послідовно від вузла введення до найвіддаленішого стояка . Розрахункова формула для обчислення циркуляційних витрат води на довільній (i+1) ділянці має вигляд

 

 

, кг/год., (6)

 

де Gі - циркуляційні витрати на попередній ділянці, кг/год.;

åQі+1 - сума втрат теплоти розрахункової та всіх наступних ділянок;

åQі - сума втрат теплоти всіх ділянок, розташованих за попередньою.

Циркуляційна витрата води на першій ділянці становить

 

кг/год.

Циркуляційна витрата води на 2-ій ділянці дорівнює

 

 

Аналогічно розраховують циркуляційні витрати на інших ділянках.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.