Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка ефективності використання капіталу підприємства

Показники ефективності підприємства:

4) рентабельність майна підприємства ( );

5) ділова активність (ДА).

Рентабельність майна підприємства ( ):

 

або (3.20)

Ділова активність (ДА):

або (3.21)

Використовуючи дані таблиці 3.26 доходимо висновку, що ефективність підприємства (рентабельність майна) у звітному році нижча за минулий рік майже на 3% (темп росту 96,89) при підвищенні ділової активності майже у півтора рази (тем росту 142,96%). Тобто, якщо у минулому році на одну гривню, вкладену у майно, слід було чекати майже 3 роки (12 місяців/ 0,37 = 32,4 місяці), то у звітному близько 2-х років (12 місяців/ 0,53 = 22,7 місяців).

Таблиця 3.26

Дані для факторного аналізу ефективності діяльності підприємства

  № з/п     Показники Джерело інформації   Минулий рік   Звітний рік     Приріст     Темп росту, %
Середня вартість активів, тис. грн Ф. № 1 ряд. 280   488 465,0 519 819,5 + 31 354,5 106,42
в т.ч. оборотних активів, тис. грн Ф. № 1 ряд. 260   261 009,0 301 722,5 + 40 713,5 115,60
Чистий доход, тис. грн Ф. № 2 ряд. 035 181 512,0 276 138,0 + 94 626,0 152,13
Чистий прибуток тис. грн Ф. № 2 ряд. 220 13 589,0 14 012,0 + 423,0 103,11
Ділова активність n 3 n 1 0,371597 0,531219 + 0,159622 142,96
Коефіцієнт оборотності оборотних активів n 3 n 2 0,695424 0,915205 + 0,219781 131,60
Частка оборотних активів у вартості майна n 2 n 1 0,534345 0,580437 + 0,046092 108,63
Рентабельність майна, % 2,781980 2,695551 - 0,86429 96,89
Рентабельність доходу, % 7,4865574 5,0742745 - 2,41227829 67,78

Примітки:

¹ Середню вартість майна минулого року умовно вважатимемо незмінною (беремо величину на початок звітного року);

² Середню вартість майна звітного року розрахуємо як півсуму
.Визначення чинників. Основну роль у підвищенні ділової активності зіграло прискорення оборотності оборотних коштів, яку необхідно як мінімум зберегти, а можливо і прискорити.

Шляхи подальшого аналізу ділової активності.

Для визначення шляхів збереження досягнутої ділової активності потрібно визначити чинники, що привели до її підвищення: частки оборотних активів у вартості майна підприємства і коефіцієнта оборотності оборотних активів.

Таким чином, основним завданням подальшого аналізу є аналіз обсягу реалізації продукції.

Оцінка оборотності запасів

До запасів підприємства належать:

1) виробничі запаси;

2) незавершене виробництво;

3) готова продукція;

4) товари.

Система показників оборотності запасів містить наступні:

кількість оборотів:

; (3.21)

 

тривалість (термін) одного обороту:

; (3.22)

 

коефіцієнт завантаження:

. (3.23)

 

На підприємстві прискорилась оборотність коштів, вкладених в запаси як в цілому, так і в кожен їх вид, про що свідчать дані таблиці 3.27: збільшилась кількість обертів, відповідно скоротився термін одного обороту та зменшилось завантаження доходу відволіканням коштів в запаси, що дало можливість вивільнити кошти для включення їх в обіг.

При минулорічній швидкості обігу для отримання доходу 276 138 тис. грн. знадобилось би:

 

Таким чином, прискорення обороту запасів дозволило вивільнити:

Таблиця 3.27

Показники для аналізу обіговості запасів підприємства

 

№ з/п   Показники   Джерело інформації Минулий рік Звітний рік Приріст Темп росту, %
Середньорічна вартість залишку запасів, тис. грн Ф. № 1 ряд. 100 +110 +120 +130 +140 152 325,0 179 231,5 +26906,5 117,66
в т.ч. а) виробничі запаси, тис. грн Ф. № 1 ряд. 100     37 260,0   41 912,5   + 4 652,5   112,49
б) незавершене виробництво, тис. грн Ф. № 1 ряд. 120 23 332,0 32 752,0 + 9 420,0 140,37
в) готова продукція, тис. грн Ф. № 1 ряд. 130 91 535,0 104 364,5 + 12 829,5 114,02
г) товари, тис. грн Ф. № 1 ряд. 140 198,0 202,5 +4,5 102,27
Чистий доход, тис. грн Ф. № 2 ряд. 035 181 512,0 276 138,0 +94626,0 152,13
Кількість обертів запасів, об n 2 n 1 1,1916 1,5407 +0,3491 129,30
в т.ч. а) виробничі запаси, об n 2 n 1а   4,8715   6,5884   +1,7169   135,24
б) незавершене виробництво, об n 2 n 1б 7,7795 8,4312 +0,6517 108,38
в) готова продукція, об n 2 n 1в 1,9830 2,6460 +0,663 133,43
г) товари, об n 2 n 1г 916,7273 1363,6444 +446,9171 148,75
Термін одного обороту, дн 365 n 3 306,3 236,9 - 69,4 77,34
в т.ч. а) виробничі запаси, дн 365 n 3а 74,9 55,4 -19,5 73,96
б) незавершене виробництво, дн 365 n 3б 46,9 43,3 -3,6 92,32
в) готова продукція, дн 365 n 3в 184,1 137,9 -46,2 74,90
г) товари, дн 365 n 3г 0,4 0,3 -0,1 75,00
Коефіцієнт завантаження запасами n 1 n 2 0,8392 0,6491 -0,1901 77,35
  в т.ч. а) виробничі запаси, грн n 1а n 2а 0,2053 0,1518 -0,0535 73,94
  б) незавершене виробництво, грн n 1б n 2б 0,1285 0,1186 -0,0099 92,30
  в) готова продукція, грн n 1в n 2в 0,5043 0,3779 -0,1264 74,94
  г) товари, грн n 1г n 2г 0,0011 0,0007 - 0,0004 63,64

 

Визначення чинників.На підприємстві збільшилась загальна кількість запасів, але змінилась їх структура (таблиця 3.28): збільшилась частка незавершеного виробництва при зменшенні часток усіх інших. Зміна структури запасів привела до зміни вкладу кожного з видів у загальний термін обертання (таблиця 3.29):

Таблиця 3.27

Структура запасів

Показники Джерело інформації Минулий рік Звітний рік Приріст Темп росту за струк-турою
  Величина, тис. грн %   Величина, тис. грн % Середньої вартості залишку запасів, тис. грн %
Середньорічна вартість залишку запасів Ф.№ 1 ряд. 100 +110 +120 +130 +140 152 325,0 179 231,5 +26906,5 Х Х
в т.ч. а) виробничі запаси Ф. № 1 ряд. 100     37 260,0   24,46   41 912,5   23,39   + 4 652,5   - 1,07   0,9563
б) незавершене виробництво Ф. № 1 ряд. 120 23 332,0 15,32 32 752,0 18,27 + 9 420,0 +2,95 1,1926
в) готова продукція Ф. № 1 ряд. 130 91 535,0 60,09 104 364,5 58,23 + 12 829,5 - 1,86 0,9690
г) товари Ф. № 1 ряд. 140 198,0 0,13 202,5 0,11 +4,5 - 0,02 0,8462

 

Таблиця 3.29

Загальний термін обертання запасів

Назва запасів Джерело інформації Термін обертання минулого року Джерело інформації Темпи зміни питомої ваги Скоригований термін обертання
Кількість днів Зміна
а) виробничі запаси, дн 365   74,9 Дані таблиці 3.43   0,9563   71,6   -3,3
б) незавершене виробництво, дн 365   46,9   1,1926   55,9   +9,0
в) готова продукція, дн 365   184,1   0,9690   178,4   -5,7
г) товари, дн 365   0,4   0,8462   0,3   -0,1
Загальний термін обороту запасів, дн 365 306,3 Х 306,2 -0,1

 

Зміна структури запасів на загальний термін обертання практично не вплинула, але змінилися терміни за окремими видами запасів, зокрема збільшення питомої ваги незавершеного виробництва могло привести до збільшення терміну обороту на 9 днів.

Шляхи подальшого аналізу.В ході подальшого аналізу запасів слід звернути увагу на організацію нормування запасів та дотримання оптимального розміру запасів, перш за все, готової продукції (термін запасу хоча і скоротився, але у звітному році складає майже 5 місяців) та незавершеного виробництва, питома вага якого в запасах збільшилась.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.