Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок основних параметрів гідросистеми

До основних параметрів гідросистеми відносяться: тиск Р і витрата Q робочої рідини, навантаження G на виконавчому механізмі (гідроциліндрі або гідромоторі). Вибір робочого тиску в гідросистемі проводиться в залежності від величини навантаження G за наступними рекомендаціями:

при G = (1000...2000кгс) 10...20 кН, = 1,6 МПа;

при G = (2000...3000кгс) 20...30 кН, = 3,2 МПа;

при G= (3000...5000кгс) 30...50 кН, = 5,0 МПа;

при G= (5000... 10000кгс) 50...100 кН, = 10 МПа;

при G>100 кН p = 20...30 МПа.

Наприклад: при G = 10 кН приймаємо .

Діаметр штока d обирають з співвідношення діаметра штока і
поршня D в залежності від тиску в гідросистемі:

при МПа

при МПа

при МПа

при МПа

Наприклад: Згідно рекомендованого співвідношення між р і приймаємо .

Незважаючи на опір тертя в ущільнювачах та протитиск,
визначаємо площу поперечного перетину гідроциліндру :

 

, (2. 1)

 

де – навантаження на шток гідроциліндра, кгс;

– тиск в гідросистемі, кгс /см2.

А також:

, (2. 2)

 

де – діаметр штока поршня гідроциліндра, см.

Наприклад: .

Звідки діаметр штока поршня гідроциліндра знаходимо за формулою:

 

, (2. 3)

 

Наприклад: .

В відповідності до ГОСТ 6540-76 (табл. 2.1) обираємо діаметр гідроциліндра D, округляючи визначене значення до найближчого зі стандартного ряду.

Таблиця 2.1 – Геометричні характеристики гідроциліндрів за ГОСТ 6540-76

Внутрішній діаметр циліндра, мм Діаметр штока, мм Хід штока, мм
Основний ряд
10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,80,100,125,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 10, 12, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320,400, 500, 630, 800 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1125, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 6300,8000, 10000
Додатковий ряд
36, 45, 56, 70, 90, 110, 140, 180, 220, 280, 360, 450, 560, 710, 900 14, 18, 22, 28, 36, 45, 56, 70, 90, 110, 140, 180, 220, 280, 360, 450, 560, 710, 900 56, 70, 90, 110, 140, 180, 220, 280, 360, 450, 560, 110, 1120, 1400, 1800, 2240, 3000, 3350, 3750, 4250, 4750, 5300, 5600, 6000 7100,7500,8500,9000

Наприклад: В відповідності до ГОСТ 6540-76 обираємо діаметр гідроциліндру .З визначеного вище співвідношення визначаємо діаметр штока гідроциліндру d і отримане значення округляємо до найближчого зі стандартного ряду в відповідності до ГОСТ 6540-76 (див. табл. 2.1).

Наприклад: Діаметр штока гідроциліндру буде дорівнювати .

Далі необхідно визначити потрібну подачу насоса за формулою:

 

, (2. 4)

 

де V – швидкість переміщення поршня ;

– площа поршня, мм2.

Швидкість переміщення поршня гідроциліндру визначається за залежністю:

 

, (2. 5)

де l – хід поршня, дм;

t – час переміщення поршня, хв.

Наприклад: .

Обираємо найбільшу та найменшу витрату, що споживає гідроциліндр, які визначаємо за залежностями:

 

, (2. 6)

, (2. 7)

 

де – площа поршня зі сторони штока гідроциліндру, дм2;

– швидкість поршня гідроциліндру, дм/хв;

, –діаметри поршня та штока гідроциліндру, дм.

Наприклад: ;

.

 

Отримані параметри повинні відповідати величинам, які наведені в таблиці 2.2. За табл. 2.2 , .

Таблиця 2.2 – Основні параметри гідроприводів

Параметр Величина
Нормальний тиск за ГОСТ 12445-80, МПа 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250.

Продовження табл. 2.2

Нормальна витрата рідини за ГОСТ 13625-80, л/хв.: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500.
Умовні проходи за ГОСТ 16516-80, мм: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250.

Вибір робочої рідини

Робочою рідиною (РР) називається рідина, яка призначена для застосування в об’ємних гідроприводах. В гідросистемах робоча рідина здійснює передачу енергії, змащування рухомих з'єднань (пар тертя) у вузлах гідросистеми і відведення тепла, що виділяється при терті. Висока якість робочої рідини є необхідною умовою надійного функціонування гідросистеми будь-якої машини.

Експлуатувати гідросистему з рідиною, яка не відповідає умовам роботи, з надмірним ступенем забрудненості, повинно бути заборонено!

До основних властивостей РР відносяться питома вага, щільність, в’язкість, здатність окислюватися тощо. Всі ці параметри необхідно врахувати при виборі робочої рідини для гідросистеми, що проектується. Найбільш часто, в якості робочої рідини в гідроприводах використовуються мінеральне масло, проте необхідно вірно підібрати його сорт [1].

До масел, що містять весь комплекс присадок і придатним для використовування в гідросистемах різних машин промислового призначення відносяться масла індустріальні гідравлічні типу ІГП (ІГП18; ІГП30; ІГП38) і масло ВНІІ НП-403. При належному очищенні вони забезпечують надійну експлуатацію гідроприводів при будь-якому тиску.

Індустріальні масла типу І-20А, ,І-40А допускається використовувати тільки в гідросистемах працюючих при тиску до 4.0 – 6.3 МПа (40 – 63 кгс/см2). Масло ІГП 18, що має в'язкість рівну 18-20 мм2/с при температурі 50 °С, рекомендується використовувати в гідросистемах з тиском до 16 МПа (160 кгс/см2), а ІГП30 і ВНІІ НП-403, які мають в'язкість приблизно 30 мм2/с, доцільно використовувати, коли робочий тиск досягає 25-32 МПа (250-320 кгс/см2).

Зважаючи на все вище сказане, обираємо для гідросистеми мастило індустріальне ІГП-18.

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.