Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗагальна характеристика інституту Президента

 

В системі органів державної влади є інститут глави держави. Президент - одноособовий виборчий, постійно діючий глава держави в країнах з республіканською формою правління, який обирається парламентом або народом на 4 - 7 років (в 150 країнах світу).

Виник інститут президента 200 років тому в США. В Європу він прийшов пізніше. Президент є одноособовим органом. Але в країнах соціалістичних існує колегіальний орган глави держави - президії замість або поряд з Президентом. Це одноособовий, виборний глава держави в країнах з республіканською формою правління.

Президент це особа, яка обирається, в парламентських , президентських і змішаних республіках народом шляхом прямих і непрямих виборів.

До кандидатури Президента існує ряд вимог:

  • Вікова (не молодше 35 років або 30, не старше 65 років)
  • Проживання 5 - 10 років на території країни
  • Громадянство країни
  • Знання і володіння державною мовою
  • Погашення чи зняття судимості.

Додаткові вимоги:

  • Партійність
  • Релігійність (основна етнічна нація)
  • Освіта
  • Знання і орієнтація в фінансах
  • Етнічні вимоги тощо.

Статус Президента в державах різний. Він не уособлює певний вид влади. статус Президента визначає тип держави, в залежності від повноважень - президентська чи парламентська держава.

Статус Президента є найвищим в країнах з президентською формою правління, де він є главою держави і главою виконавчої влади - очолює уряд, як вищий орган виконавчої влади і формує його.

Президент у президентських державах не може розпускати парламент (США, Латинська Америка). В Європі переважають парламентські або змішані форми держави. Парламентська форма характеризується тим, що Президент є лише главою держави і представляє її в міжнародних відносинах. В цих державах Президент обирається парламентом, він не формує уряд, це належить до функцій парламенту.Змішані держави (напівпрезидентська, президентсько-парламентська, парламентсько- президентська) передбачають вищий статус Президента ніж в парламентських державах. Основними функціями і повноваженнями Президента є:

11. представницькі: представляє державу у відносинах з іншими країнами

  1. Президент є гарантом суверенітету держави
  2. законодавчі: має право скликати сесії парламенту, розпускати парламент, має право законодавчої ініціативи, право вето
  3. можє звертатися до Конституційного суду України
  4. державотворчі: Президенти формують ряд органів державної влади (уряди, судові органи)
  5. Президенти виступають арбітрами між органами (гілками) влади, координаторами.

Президент вступає на посаду після інавгурації (церемонії вступу) і припиняє свої повноваження після закінчення терміну повноважень. В Північній Кореї Президент обирається на 1 строк, у Франції - на все життя,а здебільшого 2 рази за життя, що і є обмеженням узурпації влади.

Президент може достроково припинити повноваження:

17. за власним бажанням;

  1. за станом здоров'я;
  2. в порядку імпічменту;
  3. в разі смерті.

Становлення інституту Президента в Україні

 

В Україні посада Президента є порівняно новою. Вперше загально-народно Президент був обраний 1 грудня 1991 році (Л. М. Кравчук).

Статус Президента України цих років був неоднаковим. Спочатку Президент вважався найвищою посадовою особою. Після укладання Конституційного Договору 1995 року, Президент став головою держави і головою виконавчої влади до прийняття Конституції України, згідно з якою Президент став лише главою держави.

Вибори Президента України

Президент обирається в Україні шляхом загальнонародних виборів терміном на 5 років. Вибори Президента проводяться в останню неділю жовтня 5 року повноважень, відповідно до Конституції і закону "Про вибори Президента.

За 180 днів вибори оголошує ЦВК (чергові, позачергові, повторні).

Принципи виборів Президента збігаються з принципами виборів парламенту:

  • загальність
  • рівність
  • прямий характер
  • таємність.

Стадії виборів Президента збігаються із стадіями виборів парламенту, але:

  1. призначаються лише позачергові, чергові - оголошуються, визначаються Конституцією України;
  2. утворюються територіальні округа (225 територіальних округів) і відповідна кількість виборчих дільниць (330 тисяч);
  3. утворення виборчих органів: ЦВК, яка є комісією по виборах Президента, парламенту та референдуму і є гарантом безпосереднього народовладдя; територіальні і дільнічі виборчі комісії;
  4. складання списків виборців виконавчими органами місцевих рад і місцевих державних адміністрацій.
  5. висування і реєстрація кандидатів у Президенти:
   1. висування претендентів на кандидатів у Президенти;
   2. збір підписів є реєстрація кандидатів.

Право висувати претендентів мають блоки, політичні партії, групу або збори виборців за місцем проживання, шляхом само висування. Щоб бути зареєстрованим, претендент має зібрати 1 млн. підписів виборців на свою підтримку, після чого подається програма і кандидат реєструється. Передвиборча агітація - боротьба за першість, де відбувається єднання політики і фінансів.

Голосування здійснюється з 7 ранку до 8 вечора, в установленому порядку.

Підведення підсумків і оголошення результатів - остання стадія. Присяга Президента приноситься протягом 1 місяця в парламенті.

Функції і повноваження Президента України

Функції і повноваження Президента України за Конституцією України:

  1. гарантування суверенітету і територіальної цілісності
  2. представницька
  3. законодавча
  4. установча
  5. контрольна.

Як гарант конституційного ладу, суверенітету держави, територіальної цілісності Президент є головнокомандувач збройних сил України і голова Ради Національної Безпеки України. Президент України призначає головне військове командування, присвоює вищі військові звання, оголошує стан війни тощо.

Представницька функція полягає у представництві України у відносинах з іншими державами і міжнародними організаціями,( здійснює переговори, підписує договори.)

Призначає представників держави в іноземні держави, визнає чи не визнає інші держави і вирішує питання вступу України в міжнародні органи і організації.

Президент України має право законодавчої ініціативи, підписувати і оприлюднювати закони, право вето, розпуску Верховної Ради України, звернення до Конституційного Суду України з питань неконституційності законів.

Установча функція - Президент України має право формувати уряд та інші органи виконавчої влади, призначає суддів на перші 5 років, посадових осіб. Президент України здійснює нагородження, присвоює звання, вирішує питання громадянства, ініціює референдум та інші форми безпосереднього народовладдя.

Статус Президента визначається Конституцією України. Функції Президента здійснюються Президентом а також допоміжним дорадчим органом - адміністрацією Президента України.

Підстави дострокового припинення повноваження Президента України

Достроково припиняються повноваження Президента за власною заявою, в порядку імпічменту, за станом здоров'я чи смерті.

Процедура імпічменту повинна бути конституційно доопрацьована.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.