Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтворення нового файлу для архітектурно - будівельного креслення житлового будинку та його компоновка

Відкрийте AutoCAD та створіть новий файл для архітектурно - будівельного креслення житлового будинку командою Создать. Оберіть у вікні Выбор шаблона потрібний шаблон [9] “СПДБ.А1. Горизонтальний.dwt ”, рис. 1.1. Відкриється новий файл “Чертеж*.dwg”, зовнішня та внутрішня частини якого будуть відповідати вимогам Системи проектної документації для будівництва (СПДБ). Це аркуш формату А1 з розмірами 841х594 мм, розташований горизонтально, рис. 1.2.

Збережіть файл на локальному диску D: комп’ютера, за яким Ви працюєте, у певній папці під власним іменем за допомогою команди Сохранить как…. Ім’я повинно складатися з: номеру групи, Вашого прізвища та порядкового номера файлу - 3. Наприклад, D:/Нарисна геометрія/ПЦБ-12-1_Сердюк_3.dwg.

Зробіть шар Основная надпись поточним та заповніть основний напис креслення як показано на рис. 1.2. Позначення “6.060101 – ПЦБ – 01592” складається з: 6.060101 – напрям підготовки “Будівництво”, ПЦБ – найменування спеціальності, 01592 – номер індивідуального плану.

Підготовка файлу до креслення проекту складається з наступного.

 
Рис. 1.1  
Рис. 1.2 По-перше, у статусному рядку включіть кнопки Шаговая привязка, Отображение сетки, Режим Орто, Объектная привязка, Динамический ввод, Отображение линий в соответствии с весами, рис. 1.3.
Рис. 1.3

По-друге, встановіть крок прив’язки по осям x та y 10 мм. Для цього у статусному рядку натисніть правою кнопкою миші Шаговая привязка та оберіть опцію Настройка з контекстного меню. Відкриється вікно Режимы рисования, рис. 1.4, де треба встановити крок прив’язки, включити 2D пространство модели, відключити Показать сетку за лимитами.

Рис. 1.4 По-третє, підготуйте шари файлу креслення. Відкрийте вікно Диспетчер свойств слоев, рис. 1.5, команди Свойства слоя на панелі Слои вкладки Главная. Файл креслення має наступні шари: 0, Defpoints, Оборудование, Оси, Основная надпись, Размеры тощо.
Рис. 1.5

Кожен з шарів має певні властивості: Статус, Имя, Включено, Заморожено, Блокировано, Стиль печати, Печать, Пояснение та властивості об’єктів, розташованих на них: Цвет, Тип линий, Вес линий.

Для побудови стін, віконних та дверних прорізів, сходових маршів, вентиляційних каналів, що попадають у січні площини вертикальних та горизонтальних розрізів (планів), скористайтеся шаром 0. Якщо вони не попадають у січні площини, тому що знаходяться за ними в напрямках зору, будуйте їх у шарі Оборудование. Сітку координаційних осей - у шарі Оси. Розміри - у шарі Размеры. Написи - у шарі Текст.

Створіть новий шар Фасад для побудови контуру та елементів фасаду. Для цього натисніть кнопку Создать слой , рис. 1.5. Установіть властивості об’єктів шару Фасад у відповідності до таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Властивості об’єктів шару Фасад
Имя Цвет Тип линий Вес линий
Фасад Красный Continuous 0,4 мм

Креслення, рис. 1, містить: фасад 4-1, плани першого, другого та третього поверхів, поперечний розріз 1-1, виконані у масштабі М 1:100 та план покрівлі, виконаний у масштабі М 1:200.

 

2. Виконання плану першого поверху

Одна з можливих технологій виконання архітектурно-будівельного креслення плану житлового будинку, оптимальна на думку авторів, надана у методичних вказівках [10]. Робота була виконана у електронній формі на форматі А3 з інженерної графіки. З попереднього Вашого файлу ПЦБ-12-1_Сердюк_2.dwg слід скопіювати готовий план з написом у новий ПЦБ-12-1_Сердюк_3.dwg. Для цього відкрийте його і виділіть план з написом. Натисніть праву кнопку миші для виклику контекстного меню редагування виділених об'єктів та оберіть команду Копировать с базовой точкой, рис. 2.1. На запит у командному рядку Базовая точка: оберіть за допомогою прив’язки Пересечение точку перетину осей А та 1. Закрийте файл. Вставте план з написом у новий файл. На запит у командному рядку Точка вставки: вкажіть точку з координатами 140, 140, рис. 2.2. Разом з планом до шарів нового файлу додалися шари попереднього файлу. Відредагуйте напис до виду План першого поверху (М1:100), рис. 1.

Рис. 2.1

Якщо файл креслення з планом першого поверху відсутній, то у новому файлі план слід виконати [10].

На плані проведіть слід січної площини вертикального поперечного розрізу 1-1 по сходових маршах, рис. 2.2. Для цього у шарі 0 нанесіть лише початковий і кінцевий штрихи довжиною 10 мм товщиною 0.8 мм. У штрихів нанесіть у шарі Размеры стрілки, що показують напрямок погляду справа наліво. Позначте січну площину двома цифрами 1 біля стрілок у шарі Текст. Слід врахувати, що в розрізах по сходах, січну площину зазвичай проводять по маршу розташованому ближче до спостерігача.

Рис. 2.2


ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.