Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз товарної структури імпорту України за 2006 - 2008 рр.

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 2006р. 2007р. 2008р. Зміна товарної структури 2007/ 2006 Зміна товарної структури 2008/ 2007
Загальний обсяг, млн дол США Темп зростання, % до 2005 р. у % до загального обсягу Загальний обсяг, млн дол США Темп зростання, % до 2006р у % до загального обсягу Загальний обсяг, млн. дол США Темп зростання, % до 200 7р. у % до загального обсягу
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 649,0482 129,9 1,4 771,4104 118,9 1,3 1702,0272 220,7 2,0 -0,1 +0,7
II. Продукти рослинного походження 671,6721 127,8 1,5 860,5228 128,1 1,4 1462,4817 169,9 1,7 +0,1 +0,3
III. Жири та олії тваринного або рослинного походження 191,088 93,6 0,4 388,1507 203,1 0,6 612,8683 157,9 0,7 +0,2 +0,1
IV. Готові харчовi продукти 1654,6511 113,7 3,7 2090,922 126,4 3,4 2679,1909 128,1 3,1 -0,3 -0,3
V. Мінеральні продукти 13506,2419 116,8 30,0 17280,367 127,9 28,5 25441,471 147,8 29,7 -1,5 +1,2
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості 3888,5899 125,6 8,6 5316,4533 136,7 8,8 6959,1251 130,9 8,1 +0,2 -0,7
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 2527,7348 130,4 5,6 3412,8569 135,0 5,6 4476,8166 131,1 5,2 -0,4
VIII. Шкіряна i хутряна сировина та вироби з них 136,3391 122,6 0,3 159,4745 117,0 0,3 232,4554 145,8 0,3

Закінчення табл. 3.5

 

IX. Деревина і вироби з деревини 264,9862 132,6 0,6 374,5346 141,3 0,6 545,7225 145,7 0,6
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 1173,3266 116,9 2,6 1523,0211 129,8 2,5 1835,2491 120,5 2,1 -0,1 -0,4
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 1365,5158 97,1 3,0 1486,985 108,9 2,5 2099,2474 141,2 2,5 -0,5
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 269,3509 96,4 0,6 217,8715 80,8 0,4 531,113 243,8 0,6 -0,2 +0,2
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 738,0577 143,0 1,6 991,6266 134,3 1,6 1276,4836 128,7 1,5 -0,1
XIV. Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них 173,4716 77,3 0,4 324,2441 117,7 0,4 1032,040 383,4 1,2 +0,8
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 3327,2935 134,8 7,4 269,1946 155,2 7,8 6390,0499 134,7 7,5 +0,4 -0,3
XVI. Механічне обладнання 7873,4285 124,2 17,5 10571,7031 134,2 17,4 13378,5975 126,5 15,6 -0,1 -1,8
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 5147,086 159,9 11,4 8216,5633 159,6 13,5 12091,3558 147,2 14,1 +2,1 +0,6
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, медикохiрургiчнi; годинники, музичнi iнструменти 696,0583 137,2 1,5 1008,4539 144,9 1,7 1222,6067 121,2 1,4 +0,2 -0,3
ХX. Рiзнi товари і вироби 443,2284 137,2 1,0 594,5352 134,1 1,0 1011,0128 169,9 1,2 +0,2
XXІ. Вироби мистецтва 3,5181 480,5 0,0 3,5572 101,1 0,0 4,1059 115,4 0,0
Усього 45034,4911 124,6 60669,923 134,7 85534,4457 141,1 - -

Імпорт механічного обладнання у 2008 році склав 15,6%, що на 1,6% менше попереднього року (17,4%) та на 1,9% - 2006р. (17,5), транспортних засобів – 14,1%, що на 0,6% більше 2007 року (13,5%) та на 2,1% - 2006р. (11,4%), продукції хімічної промисловості – 8,1% (у 2007р. – 8,8%, 2006р. – 8,6%), недорогоцінних металів та виробів з них – 7,5% (7,8% - у 2007р., 7,4% - у 2006р.).Висока частка імпорту мінеральної сировини обумовлена не можливістю України забезпечити власні потреби в ній, що спричиняє енергетичну залежність від Росії як основного її постачальника. Не зважаючи на певну залежність Росії від транзиту газу в Європу через Україну, саме Україні необхідно гнучко адаптуватись під російську політику. Показовим у цьому плані є якісно новий виток взаємовідносин цих країн, який почався у січні 2009 року після введення Росією нових цін на природний газ у відповідності до світової кон’юнктури і відміни пільгових цін для України як стратегічного партнера.

У 2008 році Росія, Катар та Іран (загальна частка у світовому видобутку газу – 26,3% та 60% світових резервів газу) створили газовий картель, метою якого є узгодження обсягів та умов постачання газу на світовий ринок. Окрім цього, для вирішення питань щодо транзиту газу представниками Росії та країн Європейського Союзу було розроблено проекти будівництва альтернативних газопроводів – “Південний потік”, “Північний потік”, “Блакитний потік”, “Білий потік” (табл. 3.6).

 

Таблиця 3.6

 

Проекти газопроводів у Чорноморському регіоні

 

Назва проекту Південний потік Північний потік Білий потік Блакитний потік
Довжина 900 км – підводна чорноморська ділянка 917 км – суходільна ділянка; 1198 км – підводна ділянка 3300 км 1213 км
Проектна потужність 30 млрд м³ 55 млрд м³ 30 млрд м³ 16 млрд м³
Вартість 10 млрд дол. 5 – 9 млрд дол. 5,8 – 6 млрд дол. 3,2 млрд дол.

 

 

Закінчення табл. 3.6

 

Країни-учасниці 1 напрям – Росія, Болгарія, Сербія, Угорщина, Австрія. 2 напрям – Росія, Греція, Албанія, Італія Росія – Німеччина Казахстан, Азербайджан, Туреччина, Болгарія, Румунія, Угорщина, Австрія Росія, Туреччина
Початок будівництва 2008-2009 рр. 2005 р. 2009 р. 2000 р.
Кінець будівництва 2013 р. 2010 р. 2012 р. 2002 р.

 

Реалізація цих проектів дасть можливість оптимізувати поставки газу до європейських країн за рахунок ліквідації угод щодо його транзиту через треті країни. У цілому на будівництво цих газопроводів планується витратити від 25 до 30 млрд дол. Для України це може обернутись скороченням обсягів транзиту газу на 40 – 45%.

У відповідності до цього сучасна імпортна політика України спрямована на скорочення енергозалежності від Росії шляхом пошуку альтернативних джерел палива і енергії, розробки власних родовищ, реконструкції виробництва з метою зниження його енергомісткості.

Аналіз географічної структури імпорту України (табл. 3.7) свідчить про регіональну диверсифікацію імпорту товарів та значних змінах в регіональних пріоритетах при виборі іноземного партнера. Починаючи з 1997 року основним партнером України у торгівлі товарами були країни СНД – Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан. Це пояснювалось інерційним розвитком сталих ще за часів існування СРСР зовнішньоекономічних зв’язків. Однак з 2006 року частка країн СНД в загальному обсязі імпорту товарів в Україну неухильно зменшується – 44,82% до 39,25% у 2008 р., тобто на 5,57%. Серед країн СНД найбільшими імпортерами товарів в Україну є Росія, частка якої складає 22,7% у загальному обсязі імпорту, Туркменістан – 6,58%, Казахстан – 3,65%, Білорусь – 3,28%. Частка країн Європейського Союзу у 2006 році складала 37,3%, що на 1,67% більше, ніж у 2008р. (35,63%). Найбільшими імпортерами є Німеччина (8,38%), Польща (5%), Італія (2,84%).


Таблиця 3.7

Аналіз географічної структури імпорту України

 

Регіони та країни 2006р. 2007р. 2008р. Зміни в обсягах експорту Зміни в структурі експорту, %
Млн, дол Питома вага, % Млн, дол Питома вага, % Млн, дол Питома вага, % 2007/2006 2008/2007 2007/ 2006 2008/ 2007
Усього 45034,4911 60669,923 85534,4457 +15635,4321 +24864,5227 - -
Країни СНД 20180,687 44,82 25629,474 42,24 33569,4618 39,25 +5448,787 +7939,9878 -2,58 -2,99
У т.ч. Росія 13790,004 30,62 16837,5955 27,75 19414,2497 22,7 +3047,5915 +2576,6542 -2,87 -5,05
Білорусь 1255,2496 2,79 1444,7924 2,38 2809,6457 3,28 +189,5428 +1364,8533 -0,41 +1,0
Казахстан 965,9156 2,14 1591,8289 2,62 3118,8523 3,65 +625,9133 +1527,0234 +0,48 +1,03
Туркменістан 3491,5002 7,75 4266,6133 7,03 5631,6735 6,58 +775,1131 +1365,0602 -0,72 -0,45
Країни ЄС 16798,985 37,3 23048,2083 37,99 30475,8212 35,63 +6249,223 +742,6129 +0,69 -2,36
У т.ч. Італія 1467,8662 3,26 1789,3289 2,95 2431,985 2,84 +321,4627 +642,6561 -0,31 -0,11
Німеччина 4267,9177 9,48 5829,9756 9,61 7165,2333 8,38 +1562,0579 +1335,2577 +0,13 -1,23
Польща 2108,6501 4,68 2920,4804 4,81 4280,3478 5,0 +811,8303 +1359,8674 +0,13 +0,19
Азія 6069,8286 13,48 8940,8576 14,74 15306,3536 17,9 +2871,029 +6365,496 +1,26 +3,16
У т.ч. Туреччина 769,05 1,7 972,0792 1,6 1950,3428 2,28 +203,0292 +978,2636 -0,1 +0,68
Китай 2311,0109 5,13 3307,0567 5,45 5601,5305 6,55 +996,0458 +2294,4738 +0,32 +1,1
Республіка Корея 935,3588 2,08 1564,8552 2,58 2046,1878 2,39 +629,4964 +481,3326 +0,5 -0,19
Японія 848,8726 1,88 1406,5819 2,32 2795,7695 3,27 +557,7093 +1389,1876 +0,44 +0,95
Африка 412,9369 0,9 673,0872 1,11 1559,0562 1,82 +260,1503 +885,969 +0,21 +0,71
Америка 1465,4643 3,25 2248,0223 3,71 4190,5672 4,9 +782,558 +1942,5449 +0,46 +1,19
У т. ч. США 878,7958 1,95 1397,2853 2,3 2808,2219 3,28 +518,4895 +1410,9366 +0,35 +0,98
Австралія і Океанія 99,5602 0,25 128,4327 0,21 431,6805 0,5 +28,8725 +303,2478 -0,04 +0,29
Інші країни 1,42839 0,0 1,8412 0,0 1,5008 0,0 +0,41281 -0,3404

За останні три роки значно збільшилась частка азіатських країн 13,48% до 17,9%, тобто на 4,42%. Найбільшими імпортерами даного регіону в Україну є Китай, частка якого складає у 2008р. 6,55% загального обсягу, Японія (3,27%), республіка Корея (2,39%), Туреччина (2,28%). У цілому аналіз регіональної структури імпорту свідчить про його багатовекторність, що дозволяє країні розширяти своїх зовнішньоекономічні зв’язки, знижувати ступінь залежності від сталих і в багатьох випадках вже неефективних торговельних зв’язків. Однак, слід враховувати значне перевищення обсягів імпортних над обсягами експортних операцій, що є реальним відображенням існуючої ситуації в даній сфері та відсутністю державної політики збалансованості зовнішньоторговельних операцій. В умовах світової фінансової кризи країни зовнішньоторговельна політика переважної більшості країн набуватиме протекціоністського характеру з метою стимулювання експорту та обмеження імпорту. Для України це шанс сформувати ефективну політику підвищення експортного потенціалу національних виробників, реструктуризувати експортну сферу, сприяти розширенню діяльності вітчизняних підприємств на внутрішньому ринку шляхом обмеження імпорту.

 

Контрольні запитання

1. Визначте основні факторні передумови участі України в міжнародній торгівлі.

2. Що таке експортний потенціал країни і як його визначають?

3. У чому полягають особливості експортної політики України?

4. Чим визначається галузева та регіональна структура національного експорту?

5. У чому полягають особливості імпортної політики України?

6. Якими є геоекономічні та геополітичні пріоритети розвитку української міжнародної торгівлі?

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.