Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

1 Найвірогіднішим збудником, що призвів до виникнення дольової плевропневмонії, що дебютувала високою температурою тіла, появою крові у харкотинні, вираженим інтоксикаційним синдромом є:

A Str. pneumoniae;

B H. influenzae;

C Mic.pneumoniae;

D Mor. cattaralis;

E жоден з перерахованих збудників.

2 Хворому на основі клінічних, рентгенологічних даних встановлена позалікарняна пневмонія. Пацієнт мешкає в гуртожитку, захворювання дебютувало фарингітом, були збільшені лімфатичні вузли, спостерігалась гепато- та спленомегалія. Який збудник найвірогідніше всього викликав захворювання?

A Str. pneumoniae;

B грамнегативні палички;

C Micoplasma pneumoniae;;

D ні один з вище названих збудників;

E кожен з вище названих збудників може призвести до такої патології.

 

3 Якщо рентгенологічно встановлена внутрішньоальвеолярна інфільтрація, що виникла через 72 години після надходження хворого в стаціонар, то така пневмонія називається:

A госпітальною;

B нозокомінальною;

C застійною;

D жодна з наведених назв не вірна;

E всі наведені назви можна використовувати.

4 Вентилятор-асоційована пневмонія - це та, що виникла:

A як результат перебування хворого в помешкані, де працює кондиціонер;

B як результат проведення дихання “рот в рот”;

C як результат штучної вентиляції легень;

D все вищеназване вірно;

E все вищеназване не вірно.

5 До ранніх вентилятор-асоційованих пневмоній (ВАП) відносять ті, що виникли:

A протягом першої доби штучної вентиляції легенів;

B протягом перших 3-х діб ветиляції легенів;

C протягом 3-5 днів штучної вентиляції легенів;

D всі вищеперераховані строки можна вважати тими, що трактують як ранні ВАП;

E не існує “ранніх”вентилятор-асоційованих пневмоній.6 Найвірогіднішим збудником пневмонії з важкими розладами імунітету є:

A Str.pneumoniae;

B Pneumocystis carini;

C цитомегаловірусна інфекція;

D H. influenzae;

E Moraxella catarralis.

7 ІІз інфекційних етіологічних факторів пневмоній у дітей раннього віку рідше всього зустрічаються:

A пневмо- і стафілококи

B вірусно-бактеріальний комплекс

C асоціації грибків і бактерій

D найпростіші і рикеції

E рамнегативна бактеріальна флора

8 Що не вказує при оцінці загальної симптоматики на користь пневмонії:

A стійка фебрільна температура

B зміна поведінки дитини

C зміна кольору шкірних покривів

D тахікардія

E відсутність кашлю

9 Фізикальними даними, не характерними для пневмонії є:

A жорстке чи ослаблене дихання над ділянкою легень

B бронхофонія

C зкорочення перкуторного звуку

D дифузні сухі свистячі хрипи

E локалізовані вологі хрипи

10 Що не відноситься до вірогідних ознак дихальної недостатності при пневмонії:

A ціаноз

B участь допоміжних дихальних м’язів

C кашель

D зниження співвідношення дихання до пульсу

E задишка

11 При оцінці гемограми для пневмонії характерно:

A лейкопенія, лімфоцитоз, незмінена ШОЕ

B лейкоцитоз, нейтрофільний зсув вліво, прискорення ШОЕ

C анемія, лейкопенія, еозинофілія

D лімфоцитоз, незмінена ШОЕ

E анемія, лейкопенія

12 При підозрі пневмонії в першу чергу необхідно зробити:

A бронхоскопію

B спірографію

C рентгенографію легень

D визначити газовий склад крові

E загальний аналіз сечі

13 Вкажіть найбільш ймовірний збудник атипової пневмонії у дітей:

A вірус грипу

B стафілокок

C мікоплазма

D пневмокок

E кишкова паличка

14 Антибіотиками першого ряду при пневмонії, що викликана стафілококом, є препарати:

A захищені β-лактами;

B оксацилін;

C макроліди;

D лінкозаміди;

E аміноглікозиди.

15 Із інфекційних етіологічних факторів пневмоній у дітей раннього віку рідше всього зустрічаються:

A пневмо- і стафілококи

B вірусно-бактеріальний комплекс

C асоціації грибків і бактерій

D найпростіші і рикеції

E грамнегативна бактеріальна флора

16 Обов’язковими препаратами для лікування гострої пневмонії являються:

A вітаміни

B антибактеріальні засоби

C ферменти

D антипіретики

17 Антибактеріальну терапію гострої пневмонії необхідно починати з призначення:

A сульфаніламіди

B антибіотики пеніцілінового ряду

C цефалоспорини

D аміногликозиди

18 У дитини 2 місяців афебрильна температура, дифузний процес на рентгенограмі. Який збудник ймовірніше спричинив захворювання?

A S. aureus;

B S. pneumoniae;

C C. trachomatis;

D H. influenzae.

19 Дитина 5 років захворіла в домашніх умовах на пневмонію. На рентгенограмі гомогенна тінь в третьому сегменті. Антибіотик якої групи слід призначити стартовим?

A Аміноглікозиди;

B Фторхінолони;

C Макроліди;

D захищені пеніциліни;

E Тетрацикліни.

20 У дитини 12 років ускладнена плевритом пневмонія. Призначений амоксицилін/клавуланат впродовж 2 діб не дав позитивної динаміки. Яка тактика педіатра доцільна щодо корекції терапії?

A Підвищити добу амоксициліна/клавуланата;

B Змінити амоксицилін/клавуланат на ванкоміцин;

C Змінити амоксицилін/клавуланат на ципрофлоксацин;

D Змінити амоксицилін/клавуланат на лізенопрід;

E Призначити цефазолін + амікацин.

21 У новонародженої дитини на фоні жовтяниці верифікована вогнищева пневмонія. Який з перерахованих антибіотиків може підвищити ризик розвитку ядерної жовтяниці?

A цефтріаксон;

B Цефотаксим;

C Ванкоміцин;

D Пеніцилін/клавуланат;

E Амоксицилін.

22 Які з нищеперерахованих бактеріальних збудників відносять до грампозитивних патогенів ?

A Str.pneumoniae;

B H.influenzae;

C Mic. pneumonie;

D Mor.cattaralis;

E Ch. pneumoniae.

23 Які з нищеперерахованих бактеріальних збудників відносять до грамнегативних патогенів?

A Str. pneumoniae;

B H.influenzae;

C Mic.pneumoniae;

D Mor. cattaralis;

E Ch. pneumoniae.

24 Які з нищеперерахованих бактеріальних збудників є внутрішньоклітинними паразитами?

A Str. pneumoniae;

B H. influenzae;

C Mic.pneumoniae;

D P.aeruginosae;

E Ch. Pneumoniae.

25 Хлопчик 10 років захворів 2 дні тому вдома. Під час огляду в полікліниці лікарем-педіатром установлено діагноз гострої пневмонії. Яка найбільш імовірна етіологічна причина пневмонії, що виникла на дому?

A Стафілокок

B Кишкова паличка

C Протей

D Клебсієла

E Пневмокок

26 Дитині 5 років виставлений діагноз: правостороння нижньодольова полісегментарна пневмонія. Виберіть типові аускультативні дані, характерні для цього захворювання в періоді розпалу.

A Послаблене дихання, крепітація.

B Жорстке дихання, дрібнопухирчасті вологі хрипи.

C Значно послаблене дихання, хрипи не вислуховуються.

D Жорстке дихання, сухі свистячі хрипи.

E Жорстке дихання

27 У 5-річної дівчинки з транзиторним імунодефіцитом з Т-системи протягом двох місяців спостерігається клінічна картина пневмонії праворуч. Про який перебіг пневмонії необхідно думати у даному випадку?

A Затяжний

B Хвилеподібний

C Рецидивуючий

D Гострий

E Хронічний

28 У дитини 4 місяців фебрильна температура тіла, інфільтративна тінь на рентгенограмі. Який стартовий антибіотик доцільно призначити?

A Амікацин;

B амоксицилін/клавуланат;

C Ципрофлоксацин;

D Цефтазидим;

E Ванкоміцин.

 

 


Підсумкові тести.

1. До класу β-лактамних антибактеріальних препаратів відносять:

A. пеніциліни;

B. цефалоспорини;

C. карбапенеми та монобактами;

D. макроліди;

E. фторхінолони.

2. До групи інгібіторзахищених пеніцилінів відносять:

A. ампіцилін+сульбактам;

B. амоксіцилін+клавуланат;

C. карбеніцилін;

D. всі вище перераховані групи;

E. ні одна з вищеперерахованих груп.

3. Основним представником цефалоспоринових препаратів І покоління є:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефепім;

E. ні один з перерахованих препаратів.

4. Основним представником цефалоспоринових препаратів ІІ покоління є:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефепім;

E. ні один з перерахованих препаратів.

5. Основним представником цефалоспоринових препаратів ІІІ покоління є:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефепім;

E. ні один з перерахованих препаратів.

6. Основним представником цефалоспоринових препаратів IV покоління є:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефепім;

E. ні один з перерахованих препаратів.

7. Цефалоспоринові препарати 1 покоління найбільш активні у відношенні до:

A. грампозитивних мікроорганізмів;

B. грамнегативних мікроорганізмів;

C. внутрішньоклітинних мікроорганізмів;

D. синьогнійної палички;

E. вірусів.

8. Найбільшою активністю по відношенню до грамнегативних мікроорганізмів серед цефалоспоринів володіють:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефтазидім;

E. всі володіють однаковою активністю.

9. Найбільшою активністю по відношенню до синьогнійної палички (Р.aeruginosa) володіють:

A. цефазолін;

B. цефуроксім;

C. цефтріаксон;

D. цефтазидім;

E. всі володіють однаковою активністю.

10. Серед перерахованих антибіотиків до макролідних відносять:

A. азітроміцин;

B. кларітроміцин (фромілід);

C. мідекаміцин (макропен);

D. всі вище перераховані;

E. ні один з вище перерахованих.

11. Найбільшою активністю по відношенню до Н.influenzae, M.pneumoniae, Ch. рneumoniae володіють:

A. цефазолін;

B. кларітроміцин (фромілід);

C. ампіцилін;

D. цефтріаксон;

E. гентаміцин.

12. До антибактеріальних препаратів групи фторхінолонів відносять:

A. ципрофлоксацин (ципрінол);

B. пеніцилін;

C. левоміцетин;

D. азитроміцин;

E. ванкоміцин.

13. Якщо встановлено, що позалікарняна пневмонія викликана Micoplasma pneumoniae, то антибактеріальні препарати якої групи найбільш доцільно призначати?

A. напівсинтетичні амінопеніциліни;

B. захищені амінопеніциліни;

C. аміноглікозиди;

D. макроліди;

E. цефалоспорини ІІ покоління.

14. Які з перерахованих антибактеріальних препаратів найбільш активно концентруються внутрішньоклітинно:

A. ампіцилін;

B. цефазолін;

C. фромілід;

D. цефтриаксон;

E. зінацеф.

15. Для емпіричної терапії госпітальної пневмонії слід надавати перевагу:

A. цефалоспоринам I покоління;

B. цефалоспоринам III покоління;

C. ципрофлоксацину (ципринолу);

D. макролідам;

E. пеніциліну.

16. ”Ступенева”антибактеріальна терапія це та, при якій:

A. після ін’єкційної форми антибіотика (при певних клінічних показаннях) хворий переводиться на прийом його per os;

B. доза антибіотика, що приймається per os, зменшується поступово з максимально необхідної до мінімально можливої;

C. хворий приймав антибіотик per os, результат був задовільний і хворому рекомендовано цей же антибіотик приймати в/м або в/в;

D. все вищенаведене може називатись “ступеневою терапією”;

E. все вищенаведене не може називатись ступеневою терапією, а називається терапією переключення.

17. Метою “ступеневої терапії” є:

A. досягнення максимального терапевтичного ефекту при мінімізації витрат;

B. створення максимального комфорту для хворого;

C. запобігання формування ранніх алергічних реакцій;

D. запобігання формування резистентності до антибіотиків;

E. профілактика внутрішньолікарняних ускладнень.

18. Що з перерахованого відносять до механізмів набутої антибіотикорезистентності?

A. Порушення проникнення препарату всередину збудника;

B. Ферментативну інактивацію антибіотика;

C. Зменшення ефективності цитоплазматичного транспорту антибіотика до мішені дії;

D. Формування “метаболічного шунту”;

E. усі перераховані механізми.

19. Якщо призначаення антибіотика з приводу пневмонії, навіть у максимально високих дозах не призводить до позитивного клінічного ефекту, то слід вважать, що:

A. має місце резистентність мікроорганізму до призначеного антибіотика;

B. має місце низька біодоступність антибактеріального препарату;

C. має місце низька абсорбія препарату;

D. всі вищеназвані стани;

E. ні один з вищеназваних станів.

20. Чутливий мікроорганізм - це той:

A. ріст, розвиток якого зупиняється при отриманні терапевтичної концентрації антибіотика в крові та має місце добрий терапевтичний ефект.

B. ріст, розвиток якого зупиняється за мінімальної терапевтичної концентрації антибіотика у крові.

C. ріст якого припиняється через 48-72 години після введення добових доз антибіотика.

D. всі вище наведені формулювання вірні.

E. ні одне з вищенаведених формулювань не вірне.

21. Перехресна резистентність мікроорганізмів це та, що має місце:

A. серед антибіотиків одного хімічного класу, наприклад, до кількох представників аміноглікозидів або фторхінолонів;

B. серед антибіотиків різних хімічних класів, наприклад, до пеніцилінів та до макролідів;

C. серед антибіотиків та антисептиків;

D. серед антибіоиків та сульфаніламідів;

E. всі вище наведені формулювання вірні.

22. Які збудники вивільняють β-лактамази поширеного спектру дії, що є ознакою полірезистентності мікробів?

A. Enterobacteriacae;

B. E. coli;

C. P. aeruginozae;

D. Усі перераховані збудники.

23. Яка група антибіотиків є предметом вибору при пневмонії, якщо збудником є метицилінрезистентний стафілокок?

A. Пеніциліни;

B. Аміноглікозиди;

C. Глікопептидні антибіотики;

D. Цефалоспорини;

E. Макроліди.

24. Яка флора є найбільш “злоякісною” з позицій антибактеріальної терапії (має полірезистентні штами, в яких присутні гени резистентності різних механізмів)?

A. S. pneumoniae;

B. H. influenzae;

C. K. pneumoniae;

D. E. faecium;

E. Усі перераховані вище.

25. Які збудники є внутрішньоклітинними мікроорганізмами, що спричиняють інтерстициальні пневмонії?

A. пневмоцисти, хламідії, мікоплазми;

B. Пневмококи, стрептококи, стафілококи;

C. Кишкова паличка, протей;

D. Усі перераховані збудники.

Відповіді на тести

 

1-A 11-B 21-A

2-C 12-C 22-A

3-A 13-C 23-B

4-C 14-A 24-E

5-C 15-D 25-E

6-B 16-B 26-A

7-D 17-B 27-A

8-E 18-C 28-B

9-D 19D

10-C 20-E

Підсумкові тести

1-A,B,C 11-B 21-A

2-A,B 12-A 22-D

3-A 13-D 23-C

4-B 14-C 24-D

5-C 15-C 25-A

6-D 16-A

7-A 17-A

8-C 18-E

9-D 19-A

10-D 20-A

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.