Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 25: Окремі види деліктних зобов’язань: відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю

Семінарське заняття № 2 -3

ПЛАН

1. Суб’єкти зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

2. Умови відповідальності за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

3. Способи та порядок відшкодування шкоди:

4. визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва, іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором, чи фізичної особи-підприємця;

5. завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи.

6. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого:

7. коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди;

8. порядок визначення розміру відшкодування;

9. порядок відшкодування шкоди.

10. Підстави та порядок зменшення чи збільшення розміру відшкодування шкоди.

Нормативно-правові акти:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

5. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Задача 1.

Будівельна організація направила бригаду будівельників на територію торговельної бази для ремонту складського приміщення за договором підряду. Під час ремонтних робіт один з будівельників був травмований внаслідок обвалу балки перекриття.

Висновком МСЕК встановлено 80% втрати професійної працездатності. Середньомісячний заробіток потерпілого – 680 грн.; розмір пенсій по інвалідності – 336 грн. Будівельна організація відмовилася відшкодовувати завдану шкоду, оскільки шкода сталася не з її вини.

Хто повинен відшкодувати завдану шкоду? Чи правомірна позиція будівельної організації? Вирішіть спір.

Задача 2.

Сім’я громадянина Т. складалася із 5 осіб: громадянка Т., дружина 37-річного віку, син – студент І курсу політехнічного коледжу, 7-річна донька та мати – пенсіонерка (отримує соціальну пенсію 18 грн.).

В результаті нещасного випадку в металургійному цеху Т. дістав важкі опіки, від яких помер у лікарні, не виходячи із стану коми. Його середньомісячний заробіток 860 грн. Визначте коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди через смерть годувальника та розмір відшкодування.

Чи можуть дружина, діти або мати вимагати компенсації моральної шкоди з приводу втрати годувальника?

Які граничні розміри компенсації моральної шкоди? Порівняйте ст. ст. 23, 1167 Цивільного кодексу України і п.11 Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.

Вирішіть спір.

Задача 3.

Внаслідок виробничої травми, що сталася у червні 2000 року громадянин К. втратив слух. Установа виплачує втрачений заробіток і витрати на протезування та санаторно-курортне лікування. Через великі незручності у зв’язку з втратою слуху і неможливістю займатися улюбленою роботою, на якій пропрацював 25 років (диктор радіо). К. у травні 2004 року звернувся до установи з вимогою про компенсацію йому моральної шкоди.

Чи правомірні вимоги К.?

Вирішіть спір. Ознайомтеся з постановою Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про охорону праці”.

Задача 4.

Громадянин К.- тракторист ВАТ “Сільгоспхімія” при поверненні на тракторі з роботи перекинувся з трактором у прірву. Від одержаних травм К. помер.

Дружина померлого звернулася з позовом до суду про відшкодування шкоди, заподіяної втратою годувальника двох дітей 1995 та 1997 року народження. Середній заробіток К. становив 880 грн.

Відповідач позов не визнав.

Вирішіть ситуацію.

 

Задача 5.

Воронова звернулась з позовом до Морозова про відшкодування ним 300 грн., які викрав у неї психічно хворий син Мороза.

Мороз з позовом не погодився та заявив, що його син повнолітній, і хоча він дійсно проявляє ознаки душевної хвороби, у спеціальному нагляді за ним немає потреби і недієздатним його у встановленому порядку не визнано.

Вирішіть справу.

 

Задача 6.

Студент 5 курсу університету Гашкін разом з однокурсниками виконували розвантажувальні роботи. При виконані важких робіт від напруження у Гашкіна сталося відшарування сітківки ока, і він повністю втратив зір на одне око. До нещасного випадку Гашкін був інвалідом 3 групи (по зору), і за висновком лікаря він був звільнений від фізичної праці. Гашкін звернувся з позовом до університету про відшкодування завданої йому шкоди у зв'язку з каліцтвом, виходячи з ставки старшого викладача.

Чи підлягає позов задоволенню?

 

Задача 7.

Спірченко у нетверезому стані побив сусіда по квартирі Біленка, внаслідок чого останній втратив працездатність.

Біленко звернувся з позовом про відшкодування втраченої частини заробітної плати під час знаходження у лікарні, а також вартість путівки у санаторій і витрат на посилене харчування.

Вирішіть справу.

 

Задача 8.

Вночі на Сухова напали два незнайомих, повалили його на землю, почали бити, намагаючись зняти золоту обручку. Захищаючи себе, Сухов вдарив ногою по голові одного з нападників.

Пізніше було встановлено, що нападниками були Осадчий і Зуб. Осадчий, отримавши удар по голові, через декілька днів помер, а Зуб зник. Кримінальну справу проти Сухова було зупинено за тими мотивами, що він діяв у стані необхідної оборони. Жінка Осадчого звернулась до суду з позовом до Сухова про відшкодування шкоди, у зв'язку з смертю годувальника, для утримання своїх двох малолітніх дітей.

Вирішить справу.

Задача 9.

Під час занять по техніці газового зварювання в навчальному комбінаті при акціонерному товаристві “Гідромеханізація” відбувся нещасливий випадок, у результаті якого Борисов одержав травму руки і був згодом визнаний інвалідом ІІІ групи. Борисов звернувся в суд із позовом до навчального комбінату про відшкодування збитку, заподіяного йому в результаті нещасливого випадку.

Представник навчального комбінату відмовився визнати позов, зробивши заяву, що навчальний комбінат не є юридичною особою, хоча і утримується за окремим кошторисом. Кошторисом же навчального комбінату не передбачені витрати на відшкодування збитків, і відповідати повинно акціонерне товариство або викладач Рябко, за недоглядом якого відбувся нещасливий випадок.

Визначить вид та елементи цього правовідношення.

Який цивільно-правовий статус навчального комбінату?

Визначить правомірність вимог Борисова до навчального комбінату.

Вирішіть справу.

 

Задача 10.

Сальнов на підставі сварок із дружиною молотком розбив скло у вікнах будинку, який будував, а також телевізор і приймач, порубав сокирою п’ять рам, дверну і віконну коробки, підлогу, речі дружини, пробив дах, завдавши збиток на суму 3 тис. грн. За вчинення зазначених дій він був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений до позбавлення волі. Суд ухвалив також стягнути з Сальнова вартість знищеного ним майна.

У касаційній скарзі адвокат засудженого зазначив на неправомірність стягнення з засудженого всієї суми, оскільки Сальнов знищив спільно нажите під час шлюбу майно (приймач, телевізор, частину будинку, що будується), у якому він має рівну частку з дружиною. Знищення власником свого майна, на думку адвоката, не є протиправним вчинком.

Які принципи та межі здійснення цивільних права Сальновим?

Чи має місце зловживання цивільним правом Сальновим?

Обґрунтуйте правомірність думки адвоката щодо вчинку Сальнова.

 

Задача 11.

Товариство “Ізмаїл” організувало виробництво і постачання в торгову мережу гумових іграшок. Згодом було встановлено, що через неякісні барвники, застосовані товариством при виробництві іграшок, у дітей, що грали з ними, стали дуже частими алергійні реакції різних форм. У зв’язку з цим, батьки, чиї діти постраждали від іграшок, зроблених товариством “Ізмаїл”, звернулися до юриста товариства споживачів при голові міської адміністрації з проханням вжити заходів по припиненню виробництва іграшок товариством “Ізмаїл” і відшкодуванню майнової і моральної шкоди, заподіяних їм у результаті хвороби дітей.

Чи може мати місце захист цивільних прав судовими органами або позасудовими органами в адміністративному порядку в цьому випадку?

Які засоби можуть бути застосовані судовими або позасудовими органами при захисті цивільних прав в цьому випадку?

Дайте юридичну консультацію.

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.