Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Вікові особливості вищої нервової діяльності.

71. Схарактеризуйте особливості вищої нервової діяльності новонароджених та грудних дітей:

· вироблення комплексних умовних рефлексів у грудних дітей неможливе;

· в перші 6 місяців життя найважливішим фактором нормального розвитку ВНД є сприятлива навколишня обстановка;

· в онтогенезі найбільш більш рано формуються екстероцептивні умовні рефлекси;

· рефлекторна діяльність дитини на момент народження складається виключно з безумовних рефлексів;

· відбувається інтенсивне формування стереотипів поведінки.

 

72. Схарактеризуйте особливості вищої нервової діяльності в ранньому дитинстві:

· можливі реакції ймовірного прогнозування;

· відзначається переважання ІІ сигнальної системи;

· процес гальмування переважає процеси збудження;

· відбувається формування системи адекватних дій з предметами;

· спостерігається формування "внутрішньої мови".

 

73. Схарактеризуйте особливості вищої нервової діяльності у першому дитинстві:

· проявляється здатність до словесних інструкцій;

· перша та друга сигнальні системи врівноважені;

· процес гальмування врівноважує процес збудження;

· в поведінці проявляється здатність до ймовірного прогнозування.

 

74. Схарактеризуйте особливості вищої нервової діяльності дітей молодшого шкільного віку:

· в ігровій діяльності переважає схильність до організованих спортивних ігор;

· вироблення умовних рефлексів, де в якості підкріплення виступає слово неможливе;

· процес гальмування врівноважує процес збудження;

· процеси збудження переважають гальмування;

· критичний характер періоду обумовлений підвищеним рівнем статевих гормонів.

 

75. Схарактеризуйте особливості вищої нервової діяльності в пубертатний період:· спостерігається формування стабільного типу ВНД;

· умовні рефлекси виробляються після 2-4 сполучень умовного та безумовного подразника;

· процеси гальмування та збудження врівноважені;

· друга сигнальна система переважає першу;

· працездатність кори великих півкуль знижена.

 

76. Схарактеризуйте особливості вищої нервової діяльності в юнацький період:

· самостійність в поведінці переважає над імітаційним компонентом;

· кризовість періоду обумовлена підвищеним рівнем активності кори надниркових залоз;

· умовні рефлекси виробляються після 2-4 сполучень умовного та безумовного подразника;

· активність підкіркових механізмів регуляції переважає кіркові.

 

77. Схарактеризуйте особливості вищої нервової діяльності людей зрілого віку:

· іррадіація процесів збудження в ЦНС більш виражена у чоловіків;

· активність І сигнальної системи переважає над другою;

· елементи самостійності в поведінці переважають імітаційний компонент;

· у жінок, зазвичай, домінує права півкуля мозку;

· процеси гальмування в корі великих півкуль більш виражені у людей чоловічої статі.

 

78. Схарактеризуйте особливості вищої нервової діяльності людей похилого віку:

· активність першої та другої сигнальної систем врівноважена;

· послаблення процесів пам'яті на поточні події розглядають як патологічні зрушення ВНД;

· умовні рефлекси виробляються після 2-4 сполучень умовного та безумовного подразника;

· процес гальмування в корі великих півкуль переважає процес збудження.

 

79. Яке функціональне порушення ВНД характеризується вираженим переважанням ІІ сигнальної системи :

· психастенія;

· неврастенія;

· істерія;

· нервова анорексія.

 

80. Які зміни ВНД характеризують як початкове порушення внаслідок перенапруження нервової системи:

· психастенія;

· неврастенія;

· істерія;

· шизофренія.

 

Модуль 2 "Вікові особливості вісцеральних функцій та обміну речовин".

теоретичні ПИТАННЯ:

1. Зміни складу плазми крові в онтогенезі.

2. Динаміка чисельності еритроцитів та вмісту гемоглобіну в онтогенезі.

3. Лейкоцити, їх форми та вміст у людей різного віку. Схема основних щеплень та ревакцинацій.

4. Резус та АВО сумісність крові матері та плоду. Гемолітична хвороба плоду.

5. Згортання крові та протизгортальна системи крові в онтогенезі.

6. Особливості кровообігу плоду.

7. Структурні особливості серця в онтогенезі.

8. Вікові зміни показників кардіодинаміки. Особливості фоно- та електрокардіограми людей різного віку.

9. Структурні особливості кровоносних судин в онтогенезі.

10. Вікові особливості показників гемодинаміки.

11. Особливості регуляції кровообігу в різні вікові періоди.

12. Зміни показників зовнішнього дихання в онтогенезі. Типи дихання.

13. Вікові особливості газообміну в легенях і тканинах.

14. Особливості регуляції дихання в онтогенезі. Гігієна дихання.

15. Травлення в ротовій порожнині у різні вікові періоди.

16. Особливості травлення у шлунку в онтогенезі.

17. Вікові особливості травлення у кишках. Морфо-функціональний розвиток травних залоз.

18. Вікові особливості обміну енергії в організмі.

19. Обмін білків в онтогенезі.

20. Обмін вуглеводів та жирів в онтогенезі.

21. Вікові особливості обмін води та мінеральних речовин.

22. Особливості системи виділення у людей різного віку.

23. Ріст та розвиток кісток. Вікові особливості будови кісток.

24. Будова скелету людини у різні вікові періоди. Статеві ознаки скелета людини.

25. Структурні та функціональні властивості скелетних м’язів у людей різного віку.

 

ПРАКТИЧНі ПИТАННЯ:

1. Поясніть причини зміни систолічного, діастоличного, середнього та пульсового артеріального тиску в онтогенезі.

2. Фактори, що обумовлюють зміну частоти серцевих скорочень в онтогенезі.

3. Яке практичне значення має визначення індивідуальної норми показників гемо- та кардіодинаміки?

4. Вкажіть особливості показників гемо- та кардіодинаміки при стресі, гіпертонії та гіпотонії.

5. Фактори розвитку гіпертонії та гіпотонії в онтогенезі?

6. Схарактеризуйте основні порушення кровообігу для людей різних вікових груп?

7. Яку форму має ЕКГ при активності різних водіїв серцевого ритму?

8. Схарактеризуйте ЕКГ ознаки гострого та хронічного порушення відновлювальних процесів в міокарді різних відділів серця.

9. Закономірності зміни електричної вісі серця в онтогенезі.

10. Вкажіть електрокардіографічні ознаки гіпертрофії відділів серця.

11. Які особливості має електрокардіограма людей різного віку?

12. Схарактеризуйте основні порушення серцевої діяльності у людей різного віку.

13. Профілактика порушень роботи серця. Відповідь обґрунтуйте.

14. Практичне значення визначення показників індивідуальної норми вентиляційних об’ємів.

15. Вкажіть показники зовнішнього дихання, які характеризують анатомічну розвиненість дихального апарату.

16. Які показники зовнішнього дихання характеризують метаболічну активність організму?

17. Фактори, що обумовлюють статеві особливості типу дихання?

18. Схарактеризуйте основні фактори зміни показників зовнішнього дихання при старінні.

19. Основні види порушень дихального апарату та їх профілактика.

20. До яких захворювань виявляють схильність люди різних типів конституції? Відповідь обґрунтуйте.

21. Що розуміють під ідеальною та нормальної вагою тіла? Фактори, що впливають на ці показники.

22. Чим можна пояснити відмінність величини основного обміну у чоловіків і жінок з однаковими антропометричними даними?

23. Які фактори зумовлюють вікову динаміку зміни величини основного обміну?

24. Що розуміють під додатковим обміном? Фактори, що впливають на його величину.

25. Які генералізовані порушення обміну речовин ви знаєте та яка їх профілактика?

 

тестове завдання:

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.