Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Вікові особливості системи крові.

1. Вкажіть показник плазми крові, які найбільш рано в онтогенезі досягають значень дорослої людини:

· глікемія;

· ліпопротеїди;

· γ-глобуліни;

· в'язкість.

 

Які фактори обумовлюють стан еритроцитозу у новонароджених дітей?

· зневоднення організму;

· посилена активність кровотворних органів;

· посилений гемоліз;

· вплив материнських статевих гормонів.

 

3. Вкажіть причини, які обумовлюють помірне зниження вмісту еритроцитів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку:

· мала тривалість життя еритроцитів;

· низький вміст статевих гормонів;

· висока еластичність кровоносних судин;

· посилене руйнування еритроцитів.

 

Яка форма гемоглобіну переважає в крові людей зрілого віку?

· HbF;

· лужно-стійкий гемоглобін;

· HbA;

· HbC.

 

5. Вкажіть кількісні та якісні характеристики лейкоцитів у новонароджених дітей:

· вміст лімфоцитів підвищений;

· фагоцитарний показник знижений;

· вміст нейтрофілів підвищений;

· підвищена міграційна здатність лейкоцитів.

 

6. Яке щеплення вимагає найбільш частої ревакцинації для досягнення стійкого імунітету:

· проти поліомієліту;

· проти туберкульозу;

· проти віспи;

· проти дифтерії.

 

7. Вкажіть особливості системи згортання крові у грудних дітей:

· знижений вміст протромбіну;

· вміст гепарину знижений;

· швидкість згортання крові відповідає дорослій людині;

· швидкість згортання крові знижена відносно людей зрілого віку.

 

8. Вкажіть фактори, які обумовлюють схильність людей похилого віку до спонтанного тромбоутворення:

· гіпоксія крові;

· підвищений вміст гепарину;

· знижений вміст протромбіну;

· зниження активності протизгортальної системи крові. 

9. Вкажіть ознаки підвищеного рівня активності системи кровотворення:

· високий рівень вмісту ретикулоцитів у периферійній крові;

· збільшення вмісту сегментоядерних форм нейтрофілів;

· підвищений вміст зрілих форм еритроцитів;

· збільшення вмісту паличкоядерних форм нейтрофілів.

 

10. При якому розподілі Rh аглютиногенів можливе виникнення гемолітичної хвороби у плоду:

· мати Rh-, плід – Rh+;

· мати Rh+, плід – Rh-;

· мати і плід Rh+;

· мати і плід Rh-.

 

Тема: Вікові особливості серця.

11. Як змінюється маса серця у висхідному онтогенезі:

· зростає в 2-3 рази;

· зростає в 5-10 разів;

· зростає в 10-15 разів;

· зростає в 20-25 разів;

· маса серця відносно загальної ваги тіла зменшується.

 

12. Вкажіть особливості серця плоду:

· переважання лівих відділів над правими;

· переважання правих відділів над лівими;

· овальний отвір між шлуночками;

· овальний отвір між передсердями;

· серцевий ритм більш лабільний, ніж у новонародженого.

 

Які структурні та функціональні перебудови в серці відбуваються у висхідному онтогенезі?

· внутрішньошлуночковий тиск в правих відділах серця зростає більш інтенсивно ніж в лівих;

· розвиток лівих відділів серця переважає зростання правих;

· закриття овального отвору між передсердями;

· закриття овального отвору між шлуночками;

· частота серцевих скорочень підвищується.

 

14. Вкажіть причини зниження частоти серцевих скорочень у людей похилого віку:

· зниження лабільності синусового вузла;

· посилення активності парасимпатичної нервової системи;

· переважання симпатичної нервової системи;

· гіпоксія міокарду.

 

15. Зростання вірогідності порушень серцевої діяльності у підлітків обумовлено:

· активізацією парасимпатичної нервової системи.

· підвищеним рівнем навчального навантаження.

· структурною недорозвиненістю кардіоміоцитів.

· гетерохронним ростом серця та судин.

 

Вкажіть зміни, які відбуваються в серці під впливом гострого стресу?

· гіпоксія міокарду;

· гіпертрофія міокарду;

· розвиток брадикардії;

· підвищення частоти серцевих скорочень.

 

17. Вкажіть особливості серця тренованих людей в стані спокою:

· гіпертрофія;

· екстрасистолія;

· брадикардія;

· тахікардія.

 

В який віковий період спостерігається найбільша смертність внаслідок серцево-судинних захворювань?

· раннє дитинство;

· пубертатний вік;

· зрілий вік;

· похилий вік.

 

19. Ішемія міокарду – це:

· відчуття болі в серці;

· некроз ділянки серця;

· порушення постачання кисню до клітин міокарду;

· деформація стулок клапану, що супроводжується їх вкороченням.

 

Що розуміють під серцевою недостатністю?

· зниження скоротної функції міокарду;

· запалення міокарду;

· некроз ділянки серця;

· зменшення діаметру отворів серця внаслідок зрощення стулок клапанів.

 

Що розуміють під гіпертрофією міокарду?

· підвищення частоти серцевих скорочень;

· збільшення об’єму порожнин серця;

· зниження маси серцевого м’яза;

· порушення серцевого ритму;

· збільшення товщини міокарду.

 

Які особливості має електрокардіограма дітей?

· збільшення амплітуди зубця Т в ІІІ та аVF відведеннях;

· амплітуда зубців R в V5-6 відведеннях збільшена відносно V1-2;

· тривалість комплексу QRS збільшена;

· тривалість електричної систоли шлуночків зменшена;

· електрична вісь серця зміщена вліво.

 

Які особливості має електрокардіограма людей похилого віку?

· збільшення амплітуди R в V1-2 та амплітуди S в V5-6 відведеннях;

· тривалість електричної систоли шлуночків зменшена;

· амплітуда зубців R в V5-6 відведеннях збільшена відносно V1-2;

· електрична вісь серця зміщена вправо.

 

24. Вкажіть ознаки гіпертрофії правого передсердя:

· зубець Т сплощений або негативний;

· високий гострокінцевий зубець Р в II-III та аVF відведеннях;

· двогорбий зубець Р в I-II та аVL відведеннях;

· тривалість зубця Р в межах норми;

· тривалість зубця Р збільшена.

 

25. Вкажіть ознаки гіпертрофії лівого передсердя:

· двогорбий зубець Р I-II та аVL відведеннях;

· високий гострокінцевий зубець Р в II-III та аVF відведеннях;

· зубець Т сплощений або негативний;

· тривалість зубця Р збільшена;

· тривалість зубця Р в межах норми.

 

26. Вкажіть ознаки гіпертрофії правого шлуночка:

· відхилення сегмента S-T від ізолінії в V1-2 відведеннях;

· відхилення сегмента S-T від ізолінії в V5-6 відведеннях;

· збільшення амплітуди R в V1-2 та амплітуди S в V5-6 відведеннях;

· горизонтальне положення серця.

 

27. Вкажіть ознаки гіпертрофії лівого шлуночка:

· високий зубець R у V1-2, глибокий S у V5-6 відведеннях;

· відхилення сегмента S-T від ізолінії у V1-2 відведеннях;

· відхилення сегмента S-T від ізолінії у V5-6 відведеннях;

· негативність зубця Т у V1-2 відведеннях;

· вертикальне положення серця.

 

Які зміни електрокардіограми свідчать про гостре перевантаження міокарду?

· відхилення сегмента S-T від ізолінії;

· зниження амплітуди або негативність зубця Т в ІІІ та аVF відведеннях;

· гіпертрофія міокарду;

· зниження амплітуди або негативність зубця Т в V2-3 відведеннях.

 

Які зміни електрокардіограми свідчать про хронічне перевантаження міокарду?

· гіпертрофія міокарду;

· відхилення сегмента S-T від ізолінії;

· тривалість електричної систоли шлуночків зменшена;

· зниження амплітуди або негативність зубця Т в ІІІ та аVF відведеннях.

 

Чим обумовлене можливе розщеплення І тону фонокардіограми у дітей?

· коливаннями стінок шлуночків при наповненні їх кров’ю;

· коливаннями стінок передсердь при наповненні їх кров’ю;

· асинхронним закриттям півмісяцевих клапанів.

· асинхронним закриттям стулкових клапанів;

· пролапсом мітрального клапану.

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.