Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема. Електроустаткування електротермічного устаткування

Мета:вивчення будову принцип роботи електротермічних установо, особливості

електропостачання тароботи електроустаткування

Хід роботи

1. Вибрати установку у відповідності з даними приведеними в таблиці 3.1

2. Привести будову пристрою та особливості електропостачання та особливості роботи електроустаткування

Таблиця 3.1 Вихідні дані до практичної роботи № 3

Варіанти 1/7/13/ 19/25/31 2/8/14/ 20/26/32 3/9/15/ 21/27/33 4/10/16/ 22/28/34 5/11/17/ 23/29/35 6/12/18/ 24/30/36
№ рисунка 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7

 

 

1 – електродвигун вентилятора; 2 – отвір для подачі захисного газу; 3 – отвір для відводу відпрацьованого газу; 4 – місце для зацеплення муфеля та кришки муфеля мостовим краном;
5 – муфель; 6 – водоохлоджуюче ущільнення ; 7 – футеровка; 8 – кришка муфеля; 9 – робоче колесо вентилятора; 10 – шахта ; 11 – металева основа садки (шпуля); 12 – держателі хрестовини; 13 – виріб, що нагрівається (садка); 14 – нагрівальні елементы; 15 – хрестовина. Рисунок 3.1 – Зовнішній вигляд шахтної електропечі

1 - нагреватели; 2 - огнеупорная кладка; 3 - теплоизоляция; 4 - термопара; 5 - выдвижной под; 6 - дверца; 7 – отжигаемое изделие; 8 - защитный муфель; 9 - подвод защитной атмосферы; 10 - механизм перемещения дверцы; 11 - привод механизма перемещения дверцы; 12 - гибкое прижимное уплотнение по периметру дверцы; 13 - песок.

Рисунок 3.2 - Зовнішній вигляд камерної електропечі

 

1 – ковпак; 2 – муфель; 3 – завантаження; 4 – вентилятор ; 5 – стійка; 6 – стенд ; 7 – привод ручного механізму повертання дросельної засувки; 8 – дросельна засувка; 9 – система охолодження захисног газу; 10 – холодильник; 11 – електродвигун вентилятора; 12 – футеровка стенда; 13 – пісочний затвор; 14 – направляюча газового потоку; 15 – нагрівачі; 16 – пінодіатомітові вироби;
17 – шамотно-легковагова вироби; 18 – мулітокремнеземисте волокно.Рисунок 3.3 - Зовнішній вигляд ковпакової електропечі

а — тигельна, б — канальна; 1 — індуктор; 2 — розплавлений метал; 3 — тигель; 4 — магнітний сердечник; 5 — череневий камінь з каналом тепловиділень

Рисунок 3.4 - Схеми індукційних плавильних печей:

а — прямої дії; б — побічної дії; у — із закритою дугою.

Рисунок 3.5 - Схеми дугових печей

1 — графітований електрод діаметром 710 мм ; 2 — електродотримач; 3 — зведення; 4 — водо-охолоджувальне склепінне кільце; 5 — циліндровий кожух; 6 — водо охолоджувальні допоміжні дверці; 7 — електромеханічний механізм повороту печі довкола вертикальної осі; 8 — електромеха-нічний механізм нахилу печі; 9 — зливна шкарпетка; 10 — рухливий струмовідвід з водо-охолоджувальних гнучких кабелів; 11 — шток для вертикального переміщення системи стійка — рукав — електродотримач — електрод; 12 — струмопідвід з охолоджуваних мідних труб.

Рисунок 3.6 - Зовнішній вигляд дугової сталеплавильної печі ДСП-200 ємкістю 200т

 

Рисунок 3.7 - Зовнішній вигляд зварювального випрямляча ВДУ-504

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4.1

Тема. Електроустаткування токарних верстатів.

Мета:вивчення особливості електрообладнання токарно-гвинторізного верстату моделі 1М61

Хід роботи

1. Ознайомитись з будовою та принципом дії верстата.

2. Ознайомитись з особливістю монтажу електроустаткування на верстаті.

3. Вивчити принципову схему керування верстатом.

4. Ознайомитись зі схемою електричних з’єднань та сполучень.

5. Коротко описати принцип роботи схеми керування.

Теоретичне пояснення

Принцип обробки на токарних верстатах

Любий різець складається з ріжучої частини і стрижня ( рисунок 1.2 ), за який здійснюється його закріплення у верстаті. Залежно від форми головки різця, її положення щодо стрижня і розташування головної ріжучої крайки, різці підрозділяються на праві і ліві, прямі, відігнуті і різці з відтягнутою головкою.

Також в якості інструментів для обробки на верстатах токарної групи використовують осьовий різальний інструмент — свердла, зенкери, розгортки, якими проводять обробку внутрішніх циліндричних поверхонь і отворів.

Робота різального інструменту повинна проводитися за найвигіднішим режимом різання, що забезпечує найбільшу продуктивність при найменшій собівартості обробки деталі і при виконанні технічних вимог креслення.

При токарній обробці режим різання визначається глибиною різання t (мм), подачею S (мм/об) і швидкість різання V (м/хв).

1 і 2 — відповідно ліві і праві різці; 4, 6, 7 — прямі різці; 9, 13 — відігнуті; 3, 5 — відрізні з витягнутою голівкою; 4, 7, 8, 9 — прохідні; 11 — прохідний упорний; 12 — підрізний; 13, 14 — роз точні; 16 — фасонний; 10, 15 — для нарізання різьби, зовнішньої і внутрішньої відповідно

Рисунок 4.1- Типи токарних різців

 

Електроустаткування токарних верстатів

Крім головного двигуна М1 та двигуна швидкого ходу М2 на рисунку 4.1 зображено: двигун насоса охолодження М3 и двигун гідроагрегату М4, приєднаний через електричний роз’їм (штепсельний роз’їм Х ) у випадку застосування на станку гідрокопіювального пристрою.

Напруга на станок подається ввімкненням пакетного вимикача S1. Кола керування отримують живлення через роздільний трансформатор Т з вторинною напругою 110 В, що підвищує надійність роботи апаратів керування. Таке живлення кіл керування характерно для більшості електросхем металорізальних верстатів.

М1 – головний привід; М2 – привід переміщення; М3 – привід охолодження;

А- амперметр; Кн 1, та Кн2 – кнопки керування; В5 – вимикач приводу шпинделя.

Рисунок 4.2 - Схема розміщення електроустаткування на токарно–гвинторізному верстаті 1К62

 

Схема забезпечує керування верстатом, за рахунок переміщення в коробці передач парних шестерень які міняють напрям обертання шпинделя, це здійснюється кнопками “ Вправо ”, та “ Вліво”, напруга від яких передається на проміжні реле, контакти яких вмикають відповідні електромагнітні муфти. Магнітні муфти переміщають відповідну шестерню.

Для роботи схеми застосовувана напруга для живлення електрообладнання.

1. Ланцюги правління живляться напругою 127 В змінного струму від понижуючого трансформатора Т1.

2. Електромагнітні муфти фартуха та гальма живляться постійним струмом напругою 24 В від селенового випрямляча VD1-VD8.

Електропроводка у верстата виконана в газових трубах, гумових

шлангах та металорукавах, захищаючи проводи від механічних пошкоджень,

вологі та інших зовнішніх дій.

 

1. Загальні відомості

Електрообладнання верстата розміщене в спеціальній шафі, в двох тумбах і в окремій коробці, яка встановлена з правої сторони кронштейна ходового гвинта.

Шафа керування встановлена за задньою бабкою.

Електрообладнання верстату розраховане для роботи від мережі трьохфазного змінного струму напругою 380 В, 50 Гц.

По особливому замовленню верстат може бути виконаний з електрообладнанням на напругу 220 В, 50 Гц, 440 В, 60 Гц, 380 В, 60 Гц.

На верстаті встановлені: електродвигун головного приводу потужністю 4 кВт, 1450 об/хв. і електронасос охолодження продуктивністю 22 л/хв., 0,12 кВт, 2800 об/хв.

Пуск, зупинка і реверс електродвигуна головного приводу відбувається реверсивним магнітним пускачем, який керується шляховим вимикачем за допомогою рукоятки керування Для гальмування електродвигуна головного приводу передбачена електромагнітна муфта. Реверсування електродвигуна при нарізанні різьби досягається переводом рукоятки з крайнього верхнього в крайнє нижнє положення і навпаки. Для запуску електронасоса охолодження електросхемою передбачені магнітний пускач і вимикач . Кнопки автоматичного вимикача , вимикач електродвигуна охолодження, а також вказівник навантаження електродвигуна головного приводу змонтовані на лицьовій стороні електрошафи.

Лампа місцевого освітлення ЛО вмикається і вимикається вимикачем, який встановлений на світильнику місцевого освітлення.

Схема електрична принципова показана на рисунку 3.1

Керування електродвигуном головного приводу М1 відбувається рукояткою керування шляховими вимикачами ВПВ і ВПН, які фіксується в трьох положеннях. В нейтральному положенні рукоятки нормально закриті (н.з) контакти шляхових вимикачів ВПВ (В1 – 10) і ВПН (10 – 1) замкнуті.

Включенням автоматичного вимикача АВ через н.з. контакти ВПВ (В1 – 10) і ВПН (10 – 1) проміжне реле РП отримує живлення і через свій нормально відкритий (н.в.) контакт переходить на саможивлення. Отримує живлення також реле часу РВ. Нормально закритий контакт реле РВ з витримкою часу 3…4 сек. відключає електромагнітну муфту гальмування ЭМТ. Відключення електромагнітної муфти гальмування в вихідному положенні необхідне для вільного повороту шпинделя.

Для запуску електродвигуна М1 в напрямку „ Вперед ” (обертання електродвигуна проти годинникової стрілки зі сторони шківа), рукоятку повертають доверху. При цьому розмикається н.з. контакт шляхового вимикача ВПВ (В1 – 10) і замикається нормально відкритий (н.о.) контакт ВПВ (1 – 2), спрацьовує контактор КВ і вмикає двигун М1 на обертання „ Вперед ” . Нормально закритий контакт КВ (1 – 4) розмикається, знеструмлюється реле часу РВ, розмикаючи н.о. контакт РВ (11 – 12) і замикаючи н.з. контакт РВ (12 – 13).

Відключення електродвигуна М1 відбувається переводом рукоятки 14 в нейтральне положення. При цьому розмикається контакт ВПВ (1 – 2) і замикається контакт ВПВ (В1 – 10).

Рисунок 4.3 - Схема електрична принципова токарно-гвинторізного верстата

 

Контактор КВ знеструмлюється, реле часу РВ через контакт КВ (1 – 4) отримує живлення і замикає свій н.о. контакт РВ (11 – 12). Спрацьовує електромагнітна муфта ЭМТ, отримуючи постійний струм від селенового випрямляча ВС, і загальмовує механізм коробки швидкостей і шпиндель. Трохи пізніше, з витримкою часу 3…4 сек., розмикається н.з. контакт РВ (12 – 13), електромагнітна муфта відключається, і схема повертається в вихідне положення.

Запуск електродвигуна М1 в напрямку „ Назад ” відбувається переводом рукоятки в нижнє положення. Робота електросхеми аналогічна роботі при запуску електродвигуна М1 в напрямку „ Вперед ”, тільки в цьому випадку спрацьовує контактор КН. Електронасос охолодження М2 вмикається і вимикається вимикачем ВЭ.

В електросхемі верстату передбачений захист від струмів короткого замикання електродвигуна головного привода за допомогою електромагнітних розчеплювачів автоматичного вимикача АВ і електронасоса охолодження запобіжниками П.

Нульовий захист відбувається проміжним реле РП. Для захисту електронасоса охолодження від перенавантаження в електросхемі передбачено тепловим реле РТЭ.

Для запобігання одночасного включення контактів реверсивного пускача КВ і КН існує механічні і електричні блокування.

Під’єднання до цехової системи заземлення на верстаті відбувається за допомогою спеціального болта заземлення.

Рисунок 4.4 - Електрична схема з’єднань. Шафа керування СУС–100Б

 

 

І – коробка швидкостей; ІІ – ліва тумба; ІІІ – права тумба; IV – електрошафа; V – вхід від мережі.

Рисунок 4.5 - Електрична схема з’єднань

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 Б

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.