Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВимоги безпеки під час виконання робіт з опорних пересувних риштувань

Заказать ✍️ написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

7.11.3.1. Опорні пересувні риштування (далі - риштування) підлягають контрольному збиранню з попередньою перевіркою стану кожного вузла металоконструкцій та проведенням їх випробувань.

 

7.11.3.2. Випробування риштувань проводиться рівномірним статичним навантаженням верхнього ярусу з розрахунку 250 кГ/м2 протягом 10 хвилин та динамічним навантаженням, яке перевищує розрахункове максимальне робоче навантаження на 10 %, у терміни та за методикою, зазначеною в документах з експлуатації виробників.

 

Результати випробувань оформлюються актом та заносяться до Журналу приймання та огляду риштувань та помостів.

 

7.11.3.3. Риштування мають відповідати вимогам ГОСТ 28012-89.

 

7.11.3.4. Для піднімання і опускання працівників риштування обладнуються драбинами.

 

7.11.3.5. Кожне колесо риштувань забезпечується своїм, окремим гальмом.

 

7.11.3.6. Під час пересування риштувань не допускається на них перебування людей, розташування матеріалів, тари тощо.

 

7.11.3.7. Перехід з риштувань на конструкції споруди та з конструкції споруди на риштування виконується з використанням двостропних запобіжних поясів.

 

 

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду В. І. Іванченко
  ПОГОДЖЕНО:    
  Перший заступник Міністра палива та енергетики України   В. П. Чупрун
  Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи   В. О. Романченко
  Заступник Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики   С. Т. Черепков
  Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України   Ю. Мельников
  Заступник Голови Федерації профспілок України   Г. В. Осовий

 
 

  Додаток 1 до пункту 1.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті

 

 

Перелік

Нормативно-технічної документації

№ з/п Позначення Назва Номер пункту Правил
СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве 1.7, 3.4, 7.3.1.3, 7.3.2.2
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация 1.7.2
  Закон України "Про охорону праці" із змінами та доповненнями 2.1
ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять 2.1
ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия 3.1, 7.2.16, 7.5.2
ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия 3.5
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 4.1.1
    ГОСТ 12.4.089-86   ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия   4.2.1
ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования и методы испытаний 4.3.1
ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия   4.3.1
ГОСТ 12.4.091-80 ССБТ. Каски шахтерские пластмассовые. Общие технические условия   4.3.1
ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования   4.4.2
ДСТУ EN 362-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі   4.7.3.2, 4.7.6.2
ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности   5.2.1
    ГОСТ 12.2.013.0-91   ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний   5.2.1
ДСН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів   5.2.1
ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности   5.4.1
ДСТУ Б В.2.8-10-98 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги   6.2.3
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 6.4.2, 7.7.9, 7.11.1.12
ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности   7.2.8
ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности   7.2.8
ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности   7.2.8
ГОСТ 12.3.038-85 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности   7.2.8
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны   7.2.8
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.   7.5.6
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия   7.7.9
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия   7.11.1.1
ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия   7.11.1.1
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия   7.11.1.4
ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия   7.11.3.3

 

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду В. І. Іванченко

 


Додаток 2 до пункту 1.7 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті

 

Форма наряду-допуску для виконання робіт на висоті

___________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, структурного підрозділу)

  Затверджую головний інженер* ________________ ____________________ 200 р.

 

Наряд-допуск для виконання робіт на висоті від ____________ 200 р.

I. НАРЯД

 

Відповідальному виконавцю робіт ____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

з бригадою у складі __________ осіб доручається виконати роботи:

 

__________________________________________________________________________________________________________________

(назва робіт, місце виконання)

 

Для виконання робіт необхідні:

матеріали ________________________________________________________________________________________________________,

інструменти

_________________________________________________________________________________________________________________,

засоби захисту

_________________________________________________________________________________________________________________

 

При підготовці та виконанні робіт забезпечити такі заходи безпеки:

__________________________________________________________________________________________________________________

(перелік основних заходів і засобів щодо створення безпечних умов праці)

 

Особливі умови ____________________________________________________________________________________________________

  Роботу почати __________ год. ________ хв. _____________ 200 р.
  роботу закінчити__________ год. ________ хв. _____________ 200 р.
  Режим роботи ______________________________________________________ (одно-, двох-, тризмінний)
  Наряд продовжив до __________ год. ________ хв. _________200 р. __________________________ (прізвище, ініціали, підпис)

 

Відповідальним керівником робіт призначити ____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

Наряд видав _______________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис, дата)

 

Наряд прийняв

відповідальний керівник робіт _________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис, дата)

 

Заходи щодо забезпечення безпеки праці та порядок виконання робіт погоджено

__________________________________________________________________________________________________________________

(відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільниці**),

на якому виконуються роботи, прізвище, ініціали, підпис, дата)

 

____________

* У разі відсутності головного інженера наряд затверджує інша посадова особа, визначена роботодавцем.

 

** Заповнюється тільки при виконанні робіт на території (у цеху, на дільниці) чинного підприємства.


 

II. ДОПУСК

 

Інструктаж щодо заходів безпеки на робочому місці відповідно до правил та інструкцій _________________________________________________________________________________________________________________

(найменування правил, інструкцій чи скорочений зміст інструктажу)

провели

 

відповідальний керівник робіт _______________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали, підпис, дата)

 

відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільниці)** ______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис, дата)

 

Таблиця 2.1.

Цільовий інструктаж членів бригади в разі первинного допуску

№ з/п Член бригади (прізвище, ініціали) Розряд (група) Підпис члена бригади, який пройшов інструктаж
       

 

Робочі місця та умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені в наряді, виконані.

 

Дозволяю приступити до роботи ______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали відповідальної особи чинного підприємства, дата, підпис)

 

Відповідальний керівник робіт ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис, дата, час)

 

Відповідальний виконавець робіт ______________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис, дата, час)

 

Роботи почато __________ год. ________ хв. _____________ 200 р.

 

Відповідальний керівник робіт _________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис, дата)

 

Таблиця 2.2.

Щоденний допуск до роботи, її початок, закінчення

Бригада проінструктована і допущена на робоче місце Робота закінчена, бригада виведена
найменування роботи, робочого місця дата, час посада, прізвище, ініціали, підпис дата, час прізвище, ініціали, підпис відповідального виконавця робіт
відповідального виконавця робіт відповідального керівника робіт
           

 

Таблиця 2.3.

Цільовий інструктаж членів бригади в разі зміни в складі бригади

№ з/п Прізвище, ініціали працівника, уведеного до складу бригади Розряд (група) Підпис працівника, який пройшов інструктаж Підпис відповідального керівника робіт (прізвище, ініціали) Підпис відповідального виконавця робіт (прізвище, ініціали) Дата, час
             

 

Таблиця 2.4.

Список працівників, які виведені зі складу бригади

№ з/п Прізвище, ініціали працівника, який виведений зі складу бригади Підпис працівника, який виведений зі складу бригади Підпис відповідального виконавця робіт (прізвище, ініціали) Дата, час
         

 

 

Робота повністю закінчена, робочі місця перевірені, бригада виведена.

 

Наряд-допуск закритий __________ год. ________ хв. ___________ 200 р.

 

Відповідальний виконавець робіт ____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис, дата)

 

Відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільниці)** _____________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис, дата)

 

____________

** Оформлюється тільки при виконанні робіт на території (у цеху, на дільниці) чинного підприємства.

 

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду В. І. Іванченко

 


 

 

  Додаток 3 до підпункту 1.7.6 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті

 

Журнал

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.