Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИVІІІ. Навчальний алгоритм для формування практичних навичок та вмінь дослідження рефлекторно-рухової функції нервової системи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи студентів

під час підготовки до практичного заняття з теми „Патологія рефлекторно-рухової функції нервової системи. Види паралічів. Синдроми ураження рухового шляху на різних рівнях.”

 

І. Актуальність теми.

Дослідження рефлексів в клініці нервових хвороб є обов'язковим, найпростішим і найінформативнішим методом дослідження неврологічного статусу, необхідним для постановки неврологічного діагнозу. З парезами м'язів зустрічаються не тільки невропатологи, а й лікарі інших спеціальностей, тому що парези бувають у разі цукрового діабету, алкоголізму, травм, інфекційних та інших захворювань. Лікар загальної практики зобов'язаний вміти виявляти парези та паралічі, вміти розпізнати їх характер, що необхідно для своєчасної діагностики захворювання.

ІІ. Головна мета навчання:Засвоїти методику дослідження рефлекторно-рухової функції нервової системи, навчитись інтерпретувати зміни рефлексів, оволодіти методами виявлення центральних та периферичних парезів та синдромів у разі ураження рухового шляху на різних рівнях.

 

Конкретні цілі:

Вивчити:

1) класифікацію рефлексів;

2) будову рефлекторних дуг безумовних рефлексів, що досліджуються в клініці;

3) патологію рефлексів;

4) стопні патологічні рефлекси згинальної та розгинальної груп, рефлекси орального
автоматизму;

5) будову та хід рухового шляху;

6) функції пірамідної системи ;

7) ознаки периферичного та центрального паралічів;

8) механізми забезпечення м'язового тонусу.

9) ознаки ураження рухового шляху на різних рівнях.

 

Оволодіти навичками:

1) викликати та інтерпретувати періостальні, сухожилкові та шкірні рефлекси;2) виявляти стопні патологічні рефлекси згинальної та розгинальної груп, рефлекси орального автоматизму;

3) перевіряти об'єм пасивних та активних рухів у суглобах кінцівок;

4) досліджувати силу м'язів в дистальних та проксимальних відділах кінцівок;

5) досліджувати стан тонусу м'язів кінцівок;

6) виявляти наявність м'язових атрофій, гіпотрофій, фасцикулярних та фібрилярних
посмикувань в м'язах.

Вміти:

на підставі виявлених змін рефлексів, застосовуючи засвоєне на попередніх заняттях вміння дослідження чутливої функції, визначати рівень пошкодження рефлекторних дуг рефлексів або можливе ураження надсегментарних структур, встановити характер паралічу м'язів та рівень ураження нервової системи.

 

ІІІ. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
Нормальна анатомія Знати будову головного і спинного мозку, периферичної нервової системи.
Гістологія Розпізнавати різні типи мотонейронів передніх рогів спинного мозку, аферентних та еферентних волокон, екстра- та інтрафузальних м'язових волокон. Знати будову клітин Беца, мотонейронів передніх рогів спинного мозку, еферентних рухових шляхів і периферичних нервів
Нормальна фізіологія Розуміти фізіологію скелетних м'язів, знати типи м'язових волокон, функцію фазичних мотонейронів спинного мозку в здійсненні міотатичних рефлексів, функції рефлекторних дуг безумовних рефлексів, функцію α-малих та γ-мотонейронів передніх рогів спинного мозку в підтриманні м'язового тонусу

 

ІV. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

Основні завдання Вказівки
Вивчити: 1) класифікацію безумовних рефлексів Занотувати в зошиті класифікацію
2) будову рефлекторних дуг безумовних рефлексів Скласти таблицю з позначенням назви рефлексу, його виду, м'язів, нервів та сегментів, що утворюють рефлекторні дуги
3) патологію безумовних рефлексів Перерахувати можливі зміни рефлексів
4) класифікацію патологічних рефлексів Занотувати в зошиті класифікацію
5) будову рухового шляху Намалювати в зошиті хід рухового шляху
6) функції пірамідної системи Перелічити в зошиті функції пірамідної системи
7) механізми забезпечення м'язового тонусу на рівні рефлекторних дуг Намалювати схему підтримання м'язового тонусу на рівні рефлекторної дуги
8) ознаки центрального та периферичного паралічів та патомеханізм їх виникнення Скласти таблицю відмінностей центрального та периферичного паралічів  
9) синдроми рухових розладів при ураженні різних рівнів центрального та периферичного рухових нейронів Скласти таблицю рухових розладів та чутливих порушень у разі ураження різних відділів нервової системи.

V. Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент під час підготовки

Термін Визначення
Рефлекс – це закономірна реакція організму у відповідь на подразнення рецепторів, яка здійснюється за участю центральної нервової системи
Рефлекторна дуга – це ланцюг нейронів, по якому збудження від рецепторів проходить до виконавчого органу. Функції рефлекторної дуги полягають у здійсненні рефлексу, забезпеченні трофіки м`язів та підтриманні їх тонусу
Плегія - відсутність довільних рухів, обумовлена відсутністю інервації м‘язів
Парез - неповна втрата довільних рухів, обмеження їх об'єму, обумовлена порушенням іннервації м’язів

VІ. Перелік теоретичних питань, на основі засвоєння яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1. Класифікація рефлексів.

2. Будова найпростішої рефлекторної дуги, її функції.

3. Рефлекторні дуги рогівкового, глоткового, нижньощелепного рефлексів.

 1. Рефлекторні дуги згинального ліктьового, розгинального ліктьового, п'ясно-променевого рефлексів.
 2. Рефлекторні дуги верхнього, середнього, нижнього шкірних черевних рефлексів.
 3. Види патології рефлексів.
 4. Вкажіть рефлекторні дуги колінного, ахіллового, підошовного, кремастерного рефлексів.
 5. Патологічні рефлекси згинальної та розгинальної груп.
 6. Рефлекси орального автоматизму.
 7. Пірамідна система, її функції.
 8. Центральні та периферичні нейрони рухового шляху.
 9. Кірково-спинномозковий та кірково-ядерний шляхи, їхні особливості.
 10. Поняття про одно- та двобічну кіркову іннерваціюм'язів
 11. "М'язовий тонус", механізм його підтримання.
 12. Ознаки центрального та периферичного парезів.
 13. Симптоми ураження рухового шляху на різних рівнях.

 

 

VІІ. Зміст теми

       
 
 
   

               
   
арефлексія або гіпорефлексія
 
гіперрефлексія
 
 
 
   


Визначення

 
 


Функції

центральні парези або паралічі м'язів
Патологія

 
 


Рухові нейрони

       
   
 


Локалізація тіл

Нейронів

       
 
   
 


центральний параліч
периферичний параліч
Патологія

       
   
 


гіпер-тонія м'язів відсутність шкірних рефлексів наявність патологічних рефлексів гіперрефлек-сія глибоких рефлексів наявність патологічних синкінезій

Клінічні

арефлексія
ознаки

               
   
 
   
   


Синдроми рухових розладів

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи студентів

під час підготовки до практичного заняття з теми „Патологія рефлекторно-рухової функції нервової системи. Види паралічів. Синдроми ураження рухового шляху на різних рівнях.”

 

І. Актуальність теми.

Дослідження рефлексів в клініці нервових хвороб є обов'язковим, найпростішим і найінформативнішим методом дослідження неврологічного статусу, необхідним для постановки неврологічного діагнозу. З парезами м'язів зустрічаються не тільки невропатологи, а й лікарі інших спеціальностей, тому що парези бувають у разі цукрового діабету, алкоголізму, травм, інфекційних та інших захворювань. Лікар загальної практики зобов'язаний вміти виявляти парези та паралічі, вміти розпізнати їх характер, що необхідно для своєчасної діагностики захворювання.

ІІ. Головна мета навчання:Засвоїти методику дослідження рефлекторно-рухової функції нервової системи, навчитись інтерпретувати зміни рефлексів, оволодіти методами виявлення центральних та периферичних парезів та синдромів у разі ураження рухового шляху на різних рівнях.

 

Конкретні цілі:

Вивчити:

1) класифікацію рефлексів;

2) будову рефлекторних дуг безумовних рефлексів, що досліджуються в клініці;

3) патологію рефлексів;

4) стопні патологічні рефлекси згинальної та розгинальної груп, рефлекси орального
автоматизму;

5) будову та хід рухового шляху;

6) функції пірамідної системи ;

7) ознаки периферичного та центрального паралічів;

8) механізми забезпечення м'язового тонусу.

9) ознаки ураження рухового шляху на різних рівнях.

 

Оволодіти навичками:

1) викликати та інтерпретувати періостальні, сухожилкові та шкірні рефлекси;

2) виявляти стопні патологічні рефлекси згинальної та розгинальної груп, рефлекси орального автоматизму;

3) перевіряти об'єм пасивних та активних рухів у суглобах кінцівок;

4) досліджувати силу м'язів в дистальних та проксимальних відділах кінцівок;

5) досліджувати стан тонусу м'язів кінцівок;

6) виявляти наявність м'язових атрофій, гіпотрофій, фасцикулярних та фібрилярних
посмикувань в м'язах.

Вміти:

на підставі виявлених змін рефлексів, застосовуючи засвоєне на попередніх заняттях вміння дослідження чутливої функції, визначати рівень пошкодження рефлекторних дуг рефлексів або можливе ураження надсегментарних структур, встановити характер паралічу м'язів та рівень ураження нервової системи.

 

ІІІ. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
Нормальна анатомія Знати будову головного і спинного мозку, периферичної нервової системи.
Гістологія Розпізнавати різні типи мотонейронів передніх рогів спинного мозку, аферентних та еферентних волокон, екстра- та інтрафузальних м'язових волокон. Знати будову клітин Беца, мотонейронів передніх рогів спинного мозку, еферентних рухових шляхів і периферичних нервів
Нормальна фізіологія Розуміти фізіологію скелетних м'язів, знати типи м'язових волокон, функцію фазичних мотонейронів спинного мозку в здійсненні міотатичних рефлексів, функції рефлекторних дуг безумовних рефлексів, функцію α-малих та γ-мотонейронів передніх рогів спинного мозку в підтриманні м'язового тонусу

 

ІV. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

Основні завдання Вказівки
Вивчити: 1) класифікацію безумовних рефлексів Занотувати в зошиті класифікацію
2) будову рефлекторних дуг безумовних рефлексів Скласти таблицю з позначенням назви рефлексу, його виду, м'язів, нервів та сегментів, що утворюють рефлекторні дуги
3) патологію безумовних рефлексів Перерахувати можливі зміни рефлексів
4) класифікацію патологічних рефлексів Занотувати в зошиті класифікацію
5) будову рухового шляху Намалювати в зошиті хід рухового шляху
6) функції пірамідної системи Перелічити в зошиті функції пірамідної системи
7) механізми забезпечення м'язового тонусу на рівні рефлекторних дуг Намалювати схему підтримання м'язового тонусу на рівні рефлекторної дуги
8) ознаки центрального та периферичного паралічів та патомеханізм їх виникнення Скласти таблицю відмінностей центрального та периферичного паралічів  
9) синдроми рухових розладів при ураженні різних рівнів центрального та периферичного рухових нейронів Скласти таблицю рухових розладів та чутливих порушень у разі ураження різних відділів нервової системи.

V. Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент під час підготовки

Термін Визначення
Рефлекс – це закономірна реакція організму у відповідь на подразнення рецепторів, яка здійснюється за участю центральної нервової системи
Рефлекторна дуга – це ланцюг нейронів, по якому збудження від рецепторів проходить до виконавчого органу. Функції рефлекторної дуги полягають у здійсненні рефлексу, забезпеченні трофіки м`язів та підтриманні їх тонусу
Плегія - відсутність довільних рухів, обумовлена відсутністю інервації м‘язів
Парез - неповна втрата довільних рухів, обмеження їх об'єму, обумовлена порушенням іннервації м’язів

VІ. Перелік теоретичних питань, на основі засвоєння яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1. Класифікація рефлексів.

2. Будова найпростішої рефлекторної дуги, її функції.

3. Рефлекторні дуги рогівкового, глоткового, нижньощелепного рефлексів.

 1. Рефлекторні дуги згинального ліктьового, розгинального ліктьового, п'ясно-променевого рефлексів.
 2. Рефлекторні дуги верхнього, середнього, нижнього шкірних черевних рефлексів.
 3. Види патології рефлексів.
 4. Вкажіть рефлекторні дуги колінного, ахіллового, підошовного, кремастерного рефлексів.
 5. Патологічні рефлекси згинальної та розгинальної груп.
 6. Рефлекси орального автоматизму.
 7. Пірамідна система, її функції.
 8. Центральні та периферичні нейрони рухового шляху.
 9. Кірково-спинномозковий та кірково-ядерний шляхи, їхні особливості.
 10. Поняття про одно- та двобічну кіркову іннерваціюм'язів
 11. "М'язовий тонус", механізм його підтримання.
 12. Ознаки центрального та периферичного парезів.
 13. Симптоми ураження рухового шляху на різних рівнях.

 

 

VІІ. Зміст теми

       
 
 
   

               
   
арефлексія або гіпорефлексія
 
гіперрефлексія
 
 
 
   


Визначення

 
 


Функції

центральні парези або паралічі м'язів
Патологія

 
 


Рухові нейрони

       
   
 


Локалізація тіл

Нейронів

       
 
   
 


центральний параліч
периферичний параліч
Патологія

       
   
 


гіпер-тонія м'язів відсутність шкірних рефлексів наявність патологічних рефлексів гіперрефлек-сія глибоких рефлексів наявність патологічних синкінезій

Клінічні

арефлексія
ознаки

               
   
 
   
   


Синдроми рухових розладів

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 


VІІІ. Навчальний алгоритм для формування практичних навичок та вмінь дослідження рефлекторно-рухової функції нервової системи

№ п/п Завдання Вказівки Примітки  
 
Оволодіти методикою дослідження безумовних рефлексів:   рогівкового   глоткового   піднебінного     нижньощелепного     згинального ліктьового   розгинального ліктьового Виконуйте дослідження рефлексів за вказаною методикою і у такій послідовності:   обережно дотикайтесь смужкою м'якого папірця до рогівки над райдужною оболонкою (але не над зіницею)   дотикайтесь шпателем до задньої стінки зіва   доторкуйтесь шпателем до м'якого піднебіння     наносите молоточком удар по своєму вказівному пальцю, покладеному на зуби нижньої щелепи хворого при напіввідкритому роті   напівзігнуті руки хворого лежать на животі; великим пальцем лівої руки притискуйте сухожилок двоголового м'яза плеча; удар молоточком наносите по нігтьовій фаланзі свого пальця   руку хворого зігніть під дещо тупим кутом; удар молоточком наносите по сухожилку триголового м'яза плеча (на 2 см вище ліктьового відростка)     Удари молоточком наносіть з однаковою силою. Зверніть увагу чи отримана нижчевказана нормальна реакція: змикання повік   виникають ковтальний або кашлевий рухи підняття м'якого піднебіння     Підняття нижньої щелепи   згинання передпліччя   розгинання передпліччя  
  зап'ясно-променевого     черевних   колінного     ахиллового     підошвового руки хворого зігнуті під тупим кутом в ліктьових суглобах, напівпроновані і лежать на животі; удар молоточком наносите по шилоподібному відростку променевої кістки   проводите швидке штрихове подразнення шкіри живота загостреним предметом від периферії до середини нижче реберних дуг (верхній), на рівні пупка (середній), над пупартовою зв'язкою (нижній)   ноги хворого напівзігнуті в колінних суглобах; підводите ліву руку під колінні суглоби хворого; наносите удар молоточком по сухожилку чотириголового м'яза стегна під колінною чашечкою.   ногу хворого згинаєте в кульшовому та колінному суглобах; наносите удар молоточком по ахилловому сухожилку   проводите тупим предметом штрихове подразнення шкіри зовнішнього краю підошви згинання руки в ліктьовому суглобі, пронація та згинання пальців     скорочення м'язів черевної стінки     розгинання ніг в колінних суглобах   підошвове згинання стопи     підошвове згинання пальців стопи  
2. Оволодіти навичками виявлення стопних патологічних рефлексів розгинальної групи: рефлекса Бабінського   рефлекса Оппенгейма   рефлекса Гордона   рефлекса Шеффера Виконуйте дослідження за вказаною методикою   проводите штрихове подразнення шкіри зовнішнього краю підошви     проводите з натиском великим і вказівним пальцями по передній поверхні гомілки   стискайте литковий м'яз хворого   стискайте ахилловий сухожилок Зверніть увагу, чи отримана нижчевказана реакція:     повільне розгинання великого пальця стопи з віялоподібним розходженням інших пальців   аналогічна реакція     аналогічна реакція     аналогічна реакція  
3. Оволодіти навичками виявлення стопних патологічних рефлексів згинальної групи: рефлекс Россолімо     рефлекс Бехтєрєва     рефлекс Жуковського     наносите короткі легкі удари пальцями руки по підошвовій поверхні кінцевих фаланг ІІ-ІУ пальців стопи хворого   постукуєте молоточком по тилу стопи над III-IV плюсневими кістками   постукуєте молоточком по підошві під пальцями     Швидке підошвове згинання пальців стопи     Аналогічна реакція     Аналогічна реакція  
4. Оволодіти навичками виявлення рефлексів орального автоматизму   Носо-губний рефлекс Аствацатурова   Губний рефлекс   Долонно-підборідний рефлекс Марінеску-Радовича   легенько постукуєте молоточком по кореню носа   наносите легенькі удари молоточком по губах   наносите штрихове подразнення шкіри долоні над тенаром   Витягуються губи вперед     Витягуються губи вперед   Скорочуються м'язи підборіддя з того ж боку  
5. Оволодіти вмінням визначати рівень пошкодження рефлекторних дуг або ураження надсегмен-тарних структур Виконуйте у такій послідовності: охарактеризуйте зміни рефлексів у хворого (гіпо-, а-, гіперрефлексія, наявність клонусів, патологічних рефлексів); дослідіть поверхневі та глибокі види чутливості у хворого; з урахуванням чутливих порушень визначте рівень пошкодження рефлекторних дуг або їх розгальмування у разі ураження надсегментарних структур Порівняйте вираженість симетричних рефлексів, зверніть увагу, чи є анізорефлексія  
6. Оволодіти методикою обстеження рухової функції у хворого В такій послідовності виконувати дослідження: 1) об'єму пасивних рухів в суглобах кінцівок;     2) об'єму активних рухів в суглобах кінцівок, в тому числі проби Барре (верхня і нижня), пози "Будди";   3) сили м'язів проксимальних та дистальних відділів кінцівок;   4) стану тонусу м'язів кінцівок;     5) стану фізіологічних рефлексів;     6) наявності патологічних рефлексів, клонусів, патологічних синкінезій;     7) наявності атрофій і фібрилярних посмикувань   Зверніть увагу на відсутність патології суглобів, яка може спричинити обмеження їх рухомості   Пам'ятайте, що дослідження починають з великих і закінчують дрібними суглобами   Силу м'язів оцінюють за п'ятибальною системою   Хворий повинен лежати і максимально розслабитись   При дослідженні рефлексів намагайтесь відволікати увагу хворого. Сила подразнень повинна бути однаковою   Пам'ятайте, що у дітей до року патологічні рефлекси розгинального типу фізіологічно нормальні  
7. На підставі виявлених патологічних симптомів встановити характер паралічу м'язівта неврологічний руховий синдром Згрупуйте виявлені ознаки парезу чи паралічу та скористайтесь структурно-логічною схемою змісту Зверніть увагу, що параліч або парез у разі нормальних глибоких та шкірних рефлексів дає підстави запідозрити його істеричний характер  
  8. Провести курацію хворого з руховими розлада­ми У процесі обстеження послідовно виявити: · скарги хворого; · анамнез захворювання; · наявність парезів чи паралічів; · встановити характер парезу (центральний чи периферичний) та неврологічний руховий синдром; · чи супроводжується парез чутливими та тазовими порушеннями; · встановити топічний діагноз Скористайтесь професій­ними алгоритмами для оволодіння методиками обстеження чутливої та рухової функцій хворого та схемою змісту даного заняття
                 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.