Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка соціально-економічних наслідків ураганів на ОЕ

Під ураганом розуміється гігантський атмосферний вихор, який убуває до центра тиском повітря з дуже високою (більш 32 м/хв) швидкістю повітряного потоку.

Вплив ураганів на будинки, споруди та людей спричиняється швидкісним напором повітряного потоку і тривалістю його дії. Як узагальнена характеристика впливу урагану в даній методиці прийняті швидкість вітру або його сила (у балах) за шкалою Бофорта. Ступінь руйнування будинків і споруд визначається перевищенням фактичної швидкості вітру над розрахунковою в місці їхнього розташування. Під розрахунковою швидкістю вітру розуміють максимальну швидкість вітру, при якому будинки та споруди не одержують руйнувань.

Характеристика забудови містить дані про призначення, поверховість будинків і споруд, а також склад матеріалу стін, перекриттів і покриттів. При виборі типу наземного будинку використовується наступна класифікація будинків за поверховістю:

– малоповерхові (до 4-х поверхів);

– багатоповерхові (від 5 до 8 поверхів);

– підвищеної поверховості (від 9 до 25 поверхів);

– висотні (більш 25 поверхів).

На підставі даних про забудову та можливу швидкість вітру з урахуванням матеріалів (наведених у табл. 9, додаток), виконується оцінка ступенів руйнування будинків та споруд. Опис ступенів руйнування будинків і споруд наведено в табл. 10, додаток. Залежно від ступеня руйнування будинків на підставі даних (табл. 11, додаток) визначаються втрати населення.

Приклад:

Максимальна швидкість вітру – 48 м/хв. Цегляний малоповерховий будинок. Кількість людей у будинку – 300 чоловік.

Визначити ступінь руйнування цегляного малоповерхового будинку та втрати мешканців у ньому.Рішення:

Відповідно до даних (табл. 9, додаток) визначимо, що цегляний малоповерховий будинок одерже сильні руйнування. На підставі даних (табл. 11, додаток) при зазначеному ступені руйнування втрати становлять: загальні – 60%, незворотні – 15%, санітарні – 45%.

З урахуванням зазначеної чисельності населення в будинку одержимо втрати: загальні – 180 чоловік, незворотні – 45 чоловік, санітарні – 135 чоловік.

В аналогічній послідовності оцінка наслідків здійснюється для кожного будинку. Отримані дані підсумовуються і одержують результат у цілому по місту.

 

Оцінка соціально-економічних наслідків аварій на гідротехнічних спорудах

Наслідками гідродинамічних аварій є:

– ушкодження і руйнування гідротехнічних споруд та гідровузлів, короткочасне чи довготривале припинення ними виконання своїх функцій;

– ураження людей та руйнування споруд хвилею прориву;

– загибель тварин та врожаю сільськогосподарських культур;

– знищення і псування сировини, палива, продуктів харчування, кормів;

– тимчасова евакуація населення та перевезення матеріальних цінностей в незатоплені місця;

– змив родючого шару ґрунту та заносу піску, каміння, глини на ґрунти.

Вторинними наслідками гідродинамічних аварій є забруднення води та місцевості речовинами із зруйнованих (затоплених) сховищ, промислових і сільськогосподарських підприємств, масове захворювання людей і тварин, аварії на транспортних магістралях, зсуви та обвали, втрата міцності будівель і споруд. Довготривалі наслідки гідродинамічних аварій пов’язані з остаточними факторами – наносами, забрудненнями, змінами ландшафту та іншими елементами природного середовища. В узагальненому вигляді наслідки аварій відбиваються за допомогою показників матеріального збитку. Втрати серед населення оцінюються кількістю загиблих, постраждалих, пропалих без звістки.

До прямого збитку відносять: ушкодження і руйнування гідротехнічних споруд, житлових, виробничих будівель, залізничних і автомобільних магістралей, ліній електропостачання та зв’язку, меліоративних систем.

До непрямого збитку відносять:

– затрати на придбання і доставку в постраждалі райони продуктів харчування, одежі, медикаментів, будівельних матеріалів і техніки, кормів для тварин;

– скорочення обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції;

– погіршення умов проживання місцевого населення;

– неможливість раціонального використання території, що знаходиться у зоні затоплення водою.

Головними характеристиками хвилі прориву, що визначають її руйнівну дію, є глибина hr і швидкість потоку V у даному створі, які залежать від висоти греблі і розмірів прорану B, гідродинамічних і топографічних умов русла і заплавини річки. Критичні параметри зруйнування деяких об’єктів хвилею прориву наведено в таблиці 12, додатку.

У табл. 13, додаткузазначені можливі зміни кількості ушкоджених об’єктів (%) у містах на затоплених територіях при тривалості впливу води від 1 години до 2-х діб. Можливі розміри зон ураження та обсяги збитку при затопленні хвилею прориву залежно від висоти підйому і тривалості стояння води для малих та великих річок наведені в табл. 14 і 15, додатку. Обсяг збитку фіксується за зниженням класу капітальності споруд і будинків залежно від значень вражаючих факторів затоплень.

Оцінка соціально економічних наслідків аварій з пожежами і вибухами на ОЕ

Для аварій з пожежами та вибухами на промислових об'єктах найбільш характерними вражаючими факторами є ударна хвиля, теплове випромінювання. Нижче розглянуті різні підходи до визначення критеріїв ураження людей, будинків і устаткування переліченими вражаючими факторами.

Критерії враження об’єктів ударною хвилею

Відомі критерії враження об’єктів УХ можна умовно розділити на детерміновані та імовірнісні. Детерміновані критерії приблизно показують значення параметрів УХ, при яких спостерігається той або інший рівень ушкодження (руйнування). Імовірнісні критерії показують, яка умовна ймовірність того або іншого рівня ушкодження (руйнування) при заданому значенні вражаючого фактору (наприклад, надмірного тиску та імпульсу позитивної фази УХ). Далі розглядаються як ті, так і інші критерії.

Детерміновані критерії оцінки вражаючої дії УХ

Для опису враження різних об'єктів УХ прийнято використовувати так звані Р/І діаграми (співвідношення тиску та імпульсу). Для короткочасних імпульсних впливів найчастіше прийнятним є використання тільки критичних значень імпульсу І УХ, для відносно тривалих впливів, типових для дефлаграційних вибухів пароповітряних хмар – критичних значень надмірного тиску ∆Р позитивної фази УХ. Вплив УХ на конструкції визначається величиною τ/T, де τ – час впливу позитивної фази УХ, Т – період власних частот коливань конструкції. При τ/T > 5 вплив визначається величиною ∆Р, при τ/T < 0,1 – імпульсом УХ. Величини періодів власних частот коливань конструкції наведено в табл. 16, додатку.

Значення критичного тиску ∆Р для руйнування УХ тих або інших елементів будинків наведено в табл. 17, додатку, для ушкоджень деяких промислових конструкцій – у табл.18, додатку. Значення критичного тиску ∆Р, при яких відбувається ураження органів слуху людини, наведено в табл. 19 додатку.

Величини критичного тиску ∆Р для людей, що перебувають у будинках, наведено в табл. 20, додатку.

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.