Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДержавна реєстрація транспортних засобів на залізничному транспорті

2.Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно митним органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

3. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.

4. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється митними органами у взаємодії з державними органами, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю залізничних транспортних засобів і товарів, у встановленому законодавством порядку. Митні органи координують роботу із здійснення інших видів контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю).

5. Терміни, що використовуються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:

відправка - товар, прийнятий до перевезення від одного вантажовідправника за однією залізничною накладною на одній станції відправлення на адресу одного вантажоодержувача на одну станцію призначення;

залізнична накладна - основний перевізний документ установленої форми, що подається залізниці вантажовідправником разом з товаром і супроводжує товар на всьому шляху перевезення до станції призначення. Накладна є обов’язковою двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення товару, яка укладається між вантажовідправником і залізницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача, та одночасно є договором на заставу товару для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення;

календарний штемпель станції - штемпель з найменуванням (кодом) залізничної станції та датою, відбиток якого проставляється працівниками залізничної станції на перевізних документах, що підтверджує виконання залізницею операцій з приймання товару до перевезення, його прибуття на станцію призначення, вивантаження та оформлення видачі;

митниця відправлення (станція відправлення) - митний орган (залізнична станція) на території України, де починається переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;

митниця призначення (станція призначення) - митний орган (залізнична станція) на території України, де закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;

натурний лист - документ, який використовується для номерного обліку вагонів на залізничних станціях у разі передачі вагонів однією залізницею іншій і який містить дані про склад поїзда (номера вагонів), його масу, умовну довжину, станцію відправлення та призначення, відомості про засоби ідентифікації;

прикордонна передавальна станція - остання перед кордоном із суміжною державою під час вивезення товарів, перша - під час їх ввезення дільнична чи сортувальна залізнична станція, на якій виконуються операції з огляду вагонів, оформлення перевізних документів, а також здійснюються всі передбачені законодавством види контролю для товарів, що переміщуються залізничним транспортом;

технологічна схема роботи станції - документ, у якому визначається порядок організації роботи станції, зокрема послідовність і строки виконання операцій з огляду залізничних транспортних засобів, їх завантаження і розвантаження, оформлення перевізних документів.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

6. У випадках, передбачених міжнародними договорами, залізничний транспортний засіб (завантажений або порожній) переміщується через митний кордон України без декларування.

7. Митний контроль та митне оформлення військових залізничних транспортних засобів, військової техніки, товарів, що перевозяться підприємствами спецзв’язку, здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням специфіки перевезення.

8. Товари, ввезення яких заборонено законодавством, не пропускаються на митну територію України та в установленому порядку підлягають поверненню за кордон, як правило, в день їх ввезення. У разі відсутності технічних і технологічних можливостей вивезти такі товари протягом доби залізниця надає митниці відправлення письмове підтвердження даного факту.

9. Порядок взаємодії посадових осіб митних органів, які здійснюють митні формальності з товарами, що переміщуються залізничними транспортними засобами, і працівників залізниць України встановлюється Мінфіном разом з Мінінфраструктури у разі:

переадресування, аварії, відчеплення вагонів або дії обставин, що мають характер непереборної сили, та повернення помилково відправлених товарів;

здійснення митного контролю залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього);

переміщення багажу (вантажобагажу), що в пасажирських поїздах міжнародного сполучення, у складі якого є багажні вагони;

застосування електронного документообігу тощо.

10. Декларування залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього), що використовується для перевезення у міжнародному сполученні товарів, пасажирів і для технічного обслуговування ділянок залізниць України, що проходять територією інших держав, здійснюється шляхом подання митному органові в пункті пропуску (пункті контролю) або на прикордонній передавальній станції, або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу інформації про такі залізничні транспортні засоби та мету їх переміщення (під навантаження, повернення, технічне обслуговування ділянок залізниць України тощо), зазначені у передатній відомості, перевізних документах чи натурному листі.

Декларування залізничного рухомого складу, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни, оренди (у тому числі приписаних до залізниць інших держав), лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації, заповненої в установленому порядку.

11. Митний контроль за переміщенням через митний кордон України залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього) здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки відомостей, зазначених у документах, що подаються для здійснення митних процедур. Для цілей митного контролю використовується інформація, що міститься в автоматизованому банку даних Укрзалізниці. Порядок подання такої інформації встановлюється наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, та центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту.

12. Митне оформлення товарів, що перевозяться залізничними транспортними засобами, здійснюється в будь-якому митному органі з їх пред’явленням.

13. Наявність на транспортних документах відбитка календарного штемпеля станції, що приймає товари до перевезення, свідчить про зобов’язання залізниці щодо перевезення цих товарів та дотримання митних правил, установлених законодавством.

14. У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення залізничних транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу зобов’язана вжити необхідних заходів, передбачених законодавством.

Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що ввозяться на митну територію України.


 

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.