Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІХ. Порядок розгляду спірних питань

1. У разі незгоди учасника з результатами оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни він має право подати апеляційну заяву на ім’я голови журі предметної комісії протягом однієї години після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни.

В апеляційній заяві має бути зазначена причина подання апеляції.

Після прийому апеляційної заяви секретар відповідної наукової секції повідомляє учаснику час і місце її розгляду.

Апеляційна заява розглядається головою та членами предметної комісії в присутності учасника та секретаря відповідної наукової секції. Присутність інших осіб на засіданні щодо розгляду апеляційної заяви не допускається.

Засідання веде голова предметної комісії або секретар відповідної секції.

За підсумками засідання предметна комісія може прийняти рішення про зміну результату оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни учасника, або відмовити у задоволенні апеляційної заяви, про що складається відповідний протокол, який підписують усі члени цієї предметної комісії.

У разі відсутності учасника на засіданні предметної комісії апеляційна заява не розглядається, результат оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни цього учасника залишається без змін.

Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються.

2. У разі виникнення питань щодо результатів захисту науково-дослідницьких робіт учасник може звернутися за роз’ясненнями до голови журі відповідної наукової секції не пізніше ніж через 10 хвилин після їх оголошення. У такому разі учаснику головою та членами журі відповідної наукової секції надаються аргументовані роз’яснення та рекомендації.

3. У разі незгоди учасника із загальними результатами Конкурсу він має право подати про це апеляційну заяву в письмовій формі до організаційного комітету відповідного етапу Конкурсу.

Строки подання заяви визначаються організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком відповідного етапу Конкурсу.

З метою вирішення спірних питань щодо загальних результатів Конкурсу організаційним комітетом ІІІ етапу створюється експертна комісія.

Експертна комісія формується із представників МОН України, організаційного комітету Конкурсу та голови журі наукового відділення, учасник якого звернувся з відповідною заявою.

Експертна комісія розглядає подані учасниками заяви. За підсумками розгляду експертна комісія може прийняти рішення про зміну загального результату участі заявника у відповідному етапі Конкурсу, про що складається протокол, який підписують усі члени експертної комісії. Копія протоколу засідання експертної комісії надається заявнику для ознайомлення.

4. У разі незгоди учасника з рішенням експертної комісії він може оскаржити його в суді в порядку, передбаченому законодавством.

Х. Нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці усіх етапів Конкурсу нагороджуються дипломами переможців.

Учасники, які не стали переможцями І, ІІ чи ІІІ етапів Конкурсу, нагороджуються дипломами учасників.

2. Дипломи переможців і учасників підписують:

за підсумками І етапу Конкурсу - керівники місцевих органів управління освітою;

за підсумками ІІ етапу Конкурсу - керівники органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі;

за підсумками ІІІ етапу Конкурсу - Міністр освіти і науки України, Президент Національної академії наук України, Президент НЦ «МАНУ».

3. Результати кожного етапу Конкурсу затверджуються наказом відповідного органу управління освітою.

4. Кращі роботи учасників Конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами, а також спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських та благодійних організацій тощо.

ХІ. Фінансування Конкурсу

1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

2. Харчування учасників Конкурсу проводиться за нормами, передбаченими для вихованців училищ фізичної культури.

3. За науковими, педагогічними та науково-педагогічними працівниками навчальних закладів і установ, які залучаються до проведення Конкурсу, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, встановлені Кабінетом Міністрів України.

4. До роботи зі складання та перевірки контрольних завдань, тестів і до участі в роботі оргкомітету та журі можуть залучатися наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів та установ на договірних засадах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства України.

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО _____________________________________ (посада керівника органу управління освітою)  
___________ (підпис) ____________________ (ініціали, прізвище)  
«_____»___________ 20____ р.  
     

ЗАЯВКА
на участь у І (ІІ, ІІІ) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Наукова секція: _______________________________________________________________

Базова дисципліна: ____________________________________________________________

Тема науково-дослідницької роботи: _____________________________________________

Прізвище: ____________________________________________________________________

Ім'я: _________________________________________________________________________

По батькові: __________________________________________________________________

Рік народження: __________________

Участь в олімпіадах, конкурсах-захистах відповідного рівня (рік, предмет, тема роботи): ____________________________________________________________________________

Найменування територіального відділення Малої академії наук України: ____________________________________________________________________________

Найменування базового позашкільного навчального закладу:
____________________________________________________________________________

Найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, вищого) навчального закладу: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Клас (курс): _______________________

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника: ___________________________________

Потреба в технічних засобах: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

Мінімальні вимоги до комп'ютера: ______________________________________________

Місце проживання: ___________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта: _________________________________________

Керівник _____________ (підпис) ____________________ (прізвище, ініціали)
М.П.    

 


 

  Додаток 2 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (пункти 9, 13 розділу VI)

ІНФОРМАЦІЯ
про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в І (ІІ) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Наукове відділення
Етап конкурсу-захисту І (ІІ)
Наукова секція місце проживання усього кількість учасників
обласні, республіканські центри міста, районні центри села, селища міського типу
кількість учасників кількість переможців кількість учасників кількість переможців кількість учасників кількість переможців кількість учасників кількість переможців 9 клас 10 клас 11 клас
                       
                       
                       
Разом                      
  Керівник   _____________ (підпис)   ____________________ (прізвище, ініціали)  
  М.П.      
                         

  Додаток 3 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (пункт 13 розділу VI)

ПАСПОРТ
експоната (розробки)

Назва експоната (розробки): ____________________________________________________

Прізвище, ім’я автора (авторів) експоната (розробки): _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Найменування навчального закладу: _____________________________________________
____________________________________________________________________________

Клас (курс): _______________

Місце проживання:____________________________________________________________

Контактний телефон: __________________________________________________________

Назва гуртка: _________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка: _______________________________________
_____________________________________________________________________________

Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса, контактний телефон:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Примітка: ___________________________________________________________________

  Керівник   _____________ (підпис)   ____________________ (прізвище, ініціали)
  М.П.    

 


 

  Додаток 4 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (пункт 13 розділу VI)

АНКЕТА
учасника ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Прізвище, ім’я, по батькові учасника:

                                           
                                           
                                           

 

    Х     Х        

 

Дата народження

(день, місяць, рік):

Місце проживання: _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контактні телефони:

                                     

 

 
 
                                           

 

 

 


E-mail:

 

Відомості про батьків:

Батько:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, місця роботи, контактний телефон)

 

Мати:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, місця роботи, контактний телефон)

 

Найменування навчального закладу: __________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу: ______________

__________________________________________________________________

 

Номер телефону приймальні навчального закладу: ______________________

 

Клас (курс): ________________

 

Наукове відділення: ________________________________________________

 

Наукова секція: ___________________________________________________

 

Базова дисципліна: _________________________________________________

 

Тема науково-дослідницької роботи: __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Науковий керівник: _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон)

 

Найменування позашкільного навчального закладу, в якому здобуваєте (здобували) позашкільну освіту: ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження закладу, телефон)

 

Скільки років займаєтесь у Малій академії наук України? ________________

 

Чи є кандидатом у члени (дійсним членом) Малої академії наук України? ___

 

Чим зумовлений Ваш вибір напряму наукового дослідження? __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Чи були Ви переможцем (учасником) інших конкурсів, олімпіад, змагань ? (перерахувати) ____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Чи володієте іноземною мовою (якою саме, рівень володіння)? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Чи в змозі Ви презентувати роботу іноземною мовою (якою саме)? _________
__________________________________________________________________

 

Чи маєте паспорт громадянина України для виїзду за кордон (проїзний документ дитини)? _________________________________________________

Сфера наукових інтересів: ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В яких вищих навчальних закладах мрієте здобути освіту? _______________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Якою професією хотіли б оволодіти? __________________________________

В якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)? ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Які побажання Ви маєте щодо діяльності МАН та процедури проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт? ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


 

  Додаток 5 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (пункт 14 розділу VI)

ВИМОГИ
щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

І. Загальні положення

1. На Конкурс подаються науково-дослідницькі роботи (далі - роботи) проблемно-пошукового характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учасників Конкурсу, свідчать про їх обізнаність із сучасним станом галузі дослідження, опанування ними методики проведення експерименту.

Тематика має відповідати напрямам наукових секцій наукових відділень Малої академії наук України.

2. Робота має ґрунтуватись на певних науковій та експериментальній базах, містити дані особисто проведених дослідів, спостережень чи пошукової роботи; результати їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела; відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко визначені: мета, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів і результатів.

Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

3. До наукової роботи мають бути додані відгуки наукового керівника та рецензія фахівця у відповідній галузі (досвідченого педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується у відгуку науковим керівником.

4. Робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час її оцінювання, другий - учасником під час захисту. Примірники роботи мають бути ідентичними.

5. До розгляду не приймаються:

роботи, тема та зміст яких не відповідають профілю наукової секції;

роботи, що були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання;

роботи, які є плагіатом;

роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків з обраної тематики;

роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог.

Автори таких робіт після заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію та до подальшої участі в Конкурсі не допускаються.

ІІ. Структура роботи

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними складовими структури роботи є такі:

титульний аркуш;

тези;

зміст;

перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності),

вступ;

основна частина;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (за необхідності).Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.