Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИTема уроку: Підлітки в усьому світі

Мета уроку:Удосконалювати вміння слухати та читати тексти.

Познайомити учнів з новими лексичними одиницями.

Навчати спілкуватися за темою.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати толерантність.

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Привітання.

T: Good morning, everyone. I’m glad to see you. How are you getting on?

Ps: Good morning, teacher. We are glad to see you, too. We are fine, thank you.

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we are going to speak about teens.

II Основна частина уроку

1. Перевірка домашнього завдання

- Впр.5, с.30–підготувати презентацію клуба (робота в групах)

2. Подання тексту для аудіювання та читання

Підготовка до аудіювання та читання

- Введення нових слів: New Vocabulary:с.31

Етап аудіювання: з голосу вчителя

Етап читання: прочитити та сказати, яка головна думка тексту

Етап перевірки розуміння змісту тексту

- Впр.2, с.33-погодитися або не погодитися з поданими твердженнями

- Впр.3, с.33-знайти слова в тексті, які мають однакове значення з поданими

3. Розвиток вмінь читання

- Впр.4а, с.33-прочитати та сказати про що це послання

- Впр.4b,с.33-34-рочитати та записати діалог комп’ютерною мовою

III Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

- Впр.5, с.34–відповісти на питання

2. Підведення підсумків уроку

 

 

Дата:03/10/2014

Клас: 9

Tема уроку: Молодіжні захоплення

Мета уроку:Продовжувати роботу по засвоєнню граматичного матеріалу про

утворення та вживання герундія в англійській мові.

Навчати спілкуватися за темою.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати толерантність.

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Привітання.

T: Good morning, everyone. I’m glad to see you. How are you getting on?

Ps: Good morning, teacher. We are glad to see you, too. We are fine, thank you.

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we are going to speak about teens’interests.

II Основна частина уроку

1. Перевірка домашнього завдання

- Впр.5, с.34–відповісти на питання

2. Розвиток умінь мовлення

- Впр.1, с.35-пройти тест та сказати про його результати

3. Закріплення граматичного матеріалу про утворення та вживання герундія в англійській мові.

- Впр.2, с.36-відкрити дужки та вжити герундій

- Впр.3, с.36-трансформувати речення, використовуючи герундій

4. Розвиток вмінь читання

- Впр.4, с.36-37-прочитати та дібрати фотокартки з іменами

III Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

- Впр.1b, с.36–вибрати одну з тем та написати свій тест

2. Підведення підсумків уроку

 

Клас 9

Дата 08.10.2014

Урок №11

 

Tема уроку: Реп -культура

Мета уроку:Закріпити лексичні одиниці даної теми.

Навчати спілкуватися за темою.

Продовжувати вчити дітей працювати в групах.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати толерантність.

Хід уроку

I Організаційна частина уроку

Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

II Основна частина уроку

1. Перевірка домашнього завдання

- Впр.1b, с.36–вибрати одну з тем та написати свій тест

2. Закріплення лексичних одиниць даної теми

- Повторення ЛО: New Vocabulary: с.8, 11, 15, 21, 25, 28, 31

- Впр.7, с.38-вставити відповідні слова

3. Розвиток умінь мовлення

- Впр.5, с.37-провести опитування в класі та доповісти про результати

- Впр.6, с.37-прочитати та розіграти ситуацію

- Впр.8, с.38-висловити свою точку зору стосовно поданих ідей

3. Підготовка до виконання проектної роботи

- Впр.9, с.39-опрацювати інструктажі

4. Розвиток вмінь читання

- Впр.1, с.40-41-прочитати текст, щоб отримати більше інформації

5. Розвиток вмінь аудіювання

- Впр.4, с.43-прослухати текст та заповнити таблицю

6.Розвиток умінь мовлення

- Впр.2, с.41-провести дебати між двома групами

 

III Заключна частина уроку

1.Домашнє завдання.

- Впр.1-3,5, с.42-43–виконати завдання

2. Підведення підсумків уроку

Дата 10.10.2014

Клас 9

Tема уроку: Цікаві місця Великої Британії

Мета уроку:Розвивати вміння дітей працювати з текстом.

Навчати спілкуватися за темою.

Збагачувати лексичний запас учнів.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати інтерес учнів до вивчення культури інших народів.

Хід уроку

I Організаційна частина уроку

Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

II Основна частина уроку

1. Перевірка домашнього завдання

· Впр.1-3,5, с.42-43–виконати завдання

2. Подання тексту для читання

· Підготовка до читання

- Введення нових слів: Word List с.44

Етап читання (впр.1, с.44)

- прочитити та сказати, яке місце зазначене в тексті ти б хотів відвідати

Етап перевірки розуміння змісту тексту

- впр.2, с.44-запитати та відповісти (робота в парах)

3. Розвиток умінь мовлення

- Впр.3, с.45-поділись додатковою інформацією на задану тему

- Впр.4,b, с.45-склади список питань (5-7) на задану тему

III Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

- Впр.5, с.45- підготуй розповідь ”Sights of London”

2. Підведення підсумків уроку

 

 

Дата:15/10/2014

Клас:9

Урок№13

Tема уроку: Тематична контрольна робота за темою «Повторення. Ми-

Молоде покоління»

Мета уроку:Перевірити рівень мовної та комунікативної компетенції за

темою.

Розвивати пам'ять, увагу, мислення та мовлення учнів.

Виховувати самостійність.

Хід уроку

I Організаційна частина уроку

Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

II Основна частина уроку

1. Інструкція по виконанню контрольної роботи та її оцінювання за 12-бальною шкалою.

2. Виконання контрольної роботи.

III Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

· Повторити слова до теми

    • Принести словнички.

2. Підведення підсумків уроку.

o Чи усі завдання виконали успішно?

o Які труднощі у вас виникли під час виконання контрольної роботи?

 

 

Дата:17.10.2014

Клас: 9

Tема уроку: Телевізійні програми

Мета уроку:Розвивати вміння дітей працювати з текстом.

Познайомити дітей з новим граматичним матеріалом:

Defining and Non-Defining Relative Clauses

Навчати спілкуватися за темою.

Збагачувати лексичний запас учнів.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати інтерес учнів до телебачення.

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

Greeting 1. Привітання.

T: Good morning, everyone. I’m glad to see you.

Ps: Good morning, teacher. We are glad to see you, too.

T: How are you getting on?

Ps: We are very well, thank you.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: We are continuing learning about the TV programies.

II Основна частина уроку

1. Перевірка домашнього завдання

· Повторити слова до теми

· Принести словнички

2. Подання тексту для читання

· Підготовка до читання

- Введення нових слів: New Vocabulary с.44

- Етап читання (впр.1, с.46)

- Відповісти на питання

3. Ознайомлення дітей з новим граматичним матеріалом:

Defining and Non-Defining Relative Clauses

- Опрацювання таблиці Rememberс. 47-48

4. Розвиток умінь мовлення

- Впр.3, с.48-подивитися та висловити свою думку

- Впр.4, с.48-49-підготувати висловлювання про свої вподобання щодо телевізійних програм

III Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

- Впр.6, с.49-відповісти на питання

2. Підведення підсумків уроку

 

Дата:22.10.2014

Клас: 9

Урок № 15

Tема уроку: Розвиток граматичних гавичок. Defining and Non-Defining Relative Clauses

Мета уроку:

Опрацювання нового граматичного матеріалу:

Defining and Non-Defining Relative Clauses

Навчати спілкуватися за темою.

Збагачувати лексичний запас учнів.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати інтерес учнів до навчання.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

Greeting 1. Привітання.

T: Good morning, everyone. I’m glad to see you.

Ps: Good morning, teacher. We are glad to see you, too.

T: How are you getting on?

Ps: We are very well, thank you.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.