Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнструментарій врахування інфляції

Інфляція є об'єктивним, постійно діючим фактором, властивим розвитку економіки не тільки нашої країни, але практично всіх країн світової спільноти. У сучасній економічній теорії прийнято навіть вважати, що зростання рівня цін у межах 10% на рік є нормальним економічним явищем, що надають стимулюючий вплив на розвиток суспільного виробництва.

Стабільність прояви фактора інфляції і його активний вплив на результати інвестиційної діяльності підприємства визначають необхідність постійного врахування впливу цього фактора в процесі інвестиційного менеджменту.

Концепція врахування впливу фактора інфляції в управлінні різними аспектами інвестиційної діяльності підприємства полягає в необхідності реального відображення вартості його інвестиційних активів та грошових потоків, а також у забезпеченні відшкодування втрат інвестиційних доходів, що викликаються інфляційними процесами, при здійсненні різних інвестиційних операцій.

Реалізація цієї концепції в практиці інвестиційного менеджменту і використання відповідного методичного інструментарію вимагають попереднього розгляду низки пов'язаних з нею базових понять.

ІНФЛЯЦІЯ – процес постійного перевищення темпів зростання грошової маси над товарною (включаючи вартість послуг), у результаті чого відбувається переповнення каналів обігу грошима, що супроводжується їх знеціненням та зростанням цін.

ТЕМП ІНФЛЯЦІЇ – показник, що характеризує розмір знецінення (зниження купівельної спроможності) грошей в певному періоді, виражений приростом середнього рівня цін у відсотках до їх номіналом на початок періоду.

ФАКТИЧНИЙ ТЕМП ІНФЛЯЦІЇ - показник, що характеризує реальний приріст середнього рівня цін у розглянутому минулому періоді.

ОЧІКУВАНИЙ ТЕМП ІНФЛЯЦІЇ - прогнозний показник, що характеризує можливий приріст середнього рівня цін у розглянутому майбутньому періоді.

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ – показник, що характеризує загальний темп зростання рівня цін в певному періоді.

Номінальною сумою коштів - оцінка розмірів грошових активів у відповідних грошових одиницях без урахування зміни купівельної вартості грошей в аналізованому періоді.

РЕАЛЬНА СУМА КОШТІВ - оцінка розмірів грошових активів з урахуванням зміни рівня купівельної спроможності грошей в аналізованому періоді, викликаного інфляцією.

Номінальна процентна ставка - ставка відсотка, яка встановлюється без урахування зміни купівельної вартості грошей у зв'язку з інфляцією (або загальна відсоткова ставка, в якій не елімінована її інфляційна складова).

Реальна процентна ставка - ставка відсотка, що встановлюється з урахуванням зміни купівельної вартості грошей у поточному періоді у зв'язку з інфляцією.

Інфляційних ПРЕМІЯ – додатковий дохід, що виплачується (або передбачений до виплати) інвестору з метою відшкодування фінансових втрат від знецінення грошей у зв'язку з інфляцією. Рівень цього доходу зазвичай прирівнюється до темпу інфляції.

З урахуванням розглянутих базових понять формується конкретний методичний інструментарій, що дозволяє врахувати фактор інфляції в процесі управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Методичний інструментарій прогнозування річного темпу та індексу інфляції ґрунтується на очікуваних середньомісячних її темпах. Така інформація міститься в опублікованих прогнозах економічного і соціального розвитку країни на майбутній період. Результати прогнозування служать основою подальшого обліку фактора інфляції в інвестиційній діяльності підприємства.

1. При прогнозуванні річного темпу інфляції використовується наступна формула:

,

де – прогнозований річний темп інфляції;

– очікуваний середньомісячний темп інфляції.

За вказаною формулою може бути розрахований не тільки прогнозований річний темп інфляції, але і значення цього показника на кінець будь-якого місяця майбутнього року.

2. При прогнозуванні річного індексу інфляції використовуються наступні формули:

Методичний інструментарій формування реальної процентної ставки з урахуванням фактора інфляції ґрунтується на прогнозованому номінальному її рівні на інвестиційному ринку (результати такого прогнозу відображені зазвичай в цінах ф'ючерсних і опціонних контрактів, що укладаються на фондовій біржі) та результати прогнозу річних темпів інфляції. В основі розрахунку реальної процентної ставки з урахуванням фактора інфляції лежить модель Фішера, яка має наступний вигляд:

.

Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням фактора інфляції дозволяє здійснювати розрахунки як майбутньої, так і справжньої їх вартості з відповідною "інфляційної складової". В основі здійснення цих розрахунків лежить формована реальна процентна ставка.

1. При оцінці майбутньої вартості грошових коштів з урахуванням фактора інфляції використовується наступна формула (що представляє собою модифікацію розглянутої раніше моделі Фішера):

,

де – номінальна майбутня вартість вкладу (грошових коштів), що враховує фактор інфляції;

2. При оцінці реальної справжньої вартості грошових коштів з урахуванням фактора інфляції використовується наступна формула:

.

Слід зазначити, що прогнозування темпів інфляції є досить складний і трудомісткий імовірнісний процес, значною мірою схильний до впливу суб'єктивних факторів. Крім того, для забезпечення адекватності розрахунків слід прогнозувати не тільки середній рівень інфляції, але й індекси зростання цін конкретних ресурсів і продукції, що дозволить врахувати структурну інфляцію.Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.