Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗавдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3

1. Які стадії проходить процес розробки бізнес-плану?

2. Охарактеризуйте підготовчу стадію бізнес-планування?

3. Які дії передбачає реалізація початкової стадії розробки бізнес-плану?

4. Які стадії виокремлюють у процесі розробки бізнес-плану д започаткування нового бізнесу?

5. Як можна стисло охарактеризувати підготовчу та основну дії розробки бізнес-плану?

6. Конкретизуйте особливості оформлення бізнес-плану реструктуризації АП?

7. Охарактеризуйте особливості розробки бізнес-плану санації бізнес-плану?

8. Конкретизуйте особливості розробки інноваційного проекту?

9. Визначте вимоги до бізнес-плану диверсифікації?

10. Визначте, у чому різниця «внутрішнього» та «зовнішнього» бізнес-плану?

 

 

Тема 4 Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки – 2 години

Лекція № 4

Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки – 2 години

 

4.1. Сучасні моделі бізнес-планування: міжнародні, державні, комерційні.

4.2. Міжнародні вимоги до оформлення бізнес-плану.

4.3. Електронні моделі бізнес-планування.

4.4. Вимоги кредиторів та інвесторів до змісту бізнес-плану.

4.5. Документальне оформлення кредитної заявки.

Мета. Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ, Ви:

· з’ясуєте, які існують моделі бізнес-планування;

· зрозумієте, яким чином оформлюється кредитна заявка;

· дізнаєтесь, яка інформація необхідна для отримання кредиту у міжнародних кредитних установах;

· з’ясуєте, які є сучасні програмні елементи для розробки бізнес-плану.

Ключові терміни й поняття

v Моделі бізнес-планування;

v Структура бізнес-плану за методикою UNIDO;

v Структура бізнес-плану за методикою ЕБРР;

v Структура бізнес-плану за методикою KPMG;v Кредитор;

v Інвестор;

v Кредитна заявка.

Сучасні моделі бізнес-планування: міжнародні, державні, комерційні

Міжнародні вимоги до оформлення бізнес-плану

Методики бізнес-планування

На сьогоднішній день існує велика кількість методик бізнес-планування. Усіх їх можна розділити на три групи відповідно до специфіки розробника і масштабом інвестиційного проекту, для розробки бізнес-плану по якому вони використовуються:

1. Міжнародні методики (методики відповідні існуючим міжнародним стандартам і вимогам міжнародних організацій);

2. Державні (методики федеральних і регіональних органів державної влади, органів місцевого самоврядування);

3. Корпоративні (методики, що формуються з урахуванням вимог конкретних банків, інвестиційних і фінансових корпорацій).

Міжнародні методики.

До найбільш відомих і найбільш часто використовуваних міжнародним методикам бізнес-планування відносяться наступні:

- Методика UNIDO (Організація об'єднаних націй з промислового розвитку) для країн, що розвиваються з підготовки промислових техніко-економічних обгрунтувань та її електронна версія COMFAR (URL: http://www.unido.ru/rus/frameSet.html);

- Методика World Bank (Світовий банк реконструкції та розвитку);

- Методика фірми «Goldman, Sachs & Co» (найбільший банківської будинок Уолл-стріт, один з лідерів світового інвестиційного бізнесу);

- Методика фірми «Ernst & Young» (інтернаціональна консультаційно-аудиторська фірма).

Виділимо основу (ядро) всіх перерахованих вище методик складання бізнес-планів і проведемо детальний аналіз, які з запропонованих методів вже актуальні, а які ще не працюють в умовах становлення ринку Росії. Саме таким ядром всіх перерахованих вище методик складання бізнес-планів є наступні розділи:

- Фінансовий план;

- Маркетинг-план;

- Система виробництва.

Вони органічно пов'язані організаційним планом (конкретною схемою реалізації проекту) і стратегією інвестування з відповідним прорахунком ризиків і виделенііем компенсаційних заходів. Саме ці основоположні ключові розділи і заклали фундамент стандартів формування бізнес-планів.

В даний час розроблено безліч методик та практичних посібників з розробки бізнес-планів відповідно до методичних рекомендацій UNIDO. Однак не дивлячись на це вимоги до бізнес-планів з боку інвесторів різні. Російські банки не мають єдиної методики розробки бізнес-планів, тому майже кожен великий банк намагається розробити власну методику, в яку закладає свої вимоги. Деякі банки вважають за необхідне вести розрахунки фінансового плану в двох грошових одиницях: місцевої та іноземної, інші в одній (більшу перевагу іноземній), немає єдиного підходу до розрахунків ризиків і т.д. І якщо врахувати, що ці методики, в основному, розроблені для службового користування, то можна уявити труднощі, з якими стикається керівник сам розробив бізнес-план.

Оскільки банки не хочуть вести жодних розмов про умови кредитування без наявності бізнес-плану, то керівники змушені замовляти бізнес-плани у банків або у консультаційних фірм, пов'язаних з конкретними банками. Цьому ж сприяє вимога іноземних інвесторів представляти розрахунки фінансового плану за допомогою ліцензованих UNIDO пакетів - COMFAR і PROPSPIN. Тому використання зазначених методик недостатньо для розробки бізнес-планів, який задовольняє вимогам інвесторів, і їх можна розглядати як попередню опрацювання намірів і планів позичальника.

Найбільш відомою міжнародною методикою бізнес-планування є методика Міжнародної організації з промислового розвитку ООН (UNIDO).

Дана методика стосується поширення міжнародних норм і правил оцінки ефективності інвестиційних проектів. Дана методика розглядається як первинна і вона закладена в основу більшості зарубіжних і російських програмних продуктів з розробки бізнес-планів.

Державні методики.

До державних методиками бізнес-планування слід віднести методичні рекомендації, які пред'являються до бізнес-планів з боку органів державної влади, міністерств, відомств, а також з боку органів місцевого самоврядування.

Дана методика регламентує зміст і структуру розділів бізнес-плану, основні види показників комерційної та бюджетної ефективності проекту, основних видів фінансових показників. В цілому вона відповідає міжнародним стандартам бізнес-планування (методиці UNIDO) і дозволяє використовувати для розрахунку інтегральних показників ефективності проекту стандартні програмні засоби. Державні методики України регламентуються наступними наказами:

1. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств N 290, 06.09.2006, Наказ, Міністерство економіки України.

2. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств. Наказ, Міністерство економіки України. - N 290, 06.09.2006.

3. Рекомендації щодо складання бізнес-плану авіакомпанії Наказ Укравіатрансу.

4. Про затвердження Методичних рекомендацій з розрахунку бізнес-плану інвестиційних проектів від 31 серпня 2010 р. № 7 Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку.

Корпоративні методики.

У українській та міжнародній практиці бізнес-планування існує велика кількість корпоративних методик, що розробляються і використовуються окремими компаніями і банками. В цілому корпоративні методики також відповідають вимогам міжнародної методики UNIDO, при цьому роблячи більш сильний акцент на окремих змістовних і аналітичних моментах бізнес-плану, що подається претендентом на розгляд, відповідно до специфіки своєї діяльності.

Наприклад, лізингові компанії при розгляді інвестиційного бізнес-плану претендента основну увагу звертають на блок питань і планових розрахунків, пов'язаних з наданням кредиту у вигляді лізингу обладнання, терміну погашення кредиту, розміру та графіка лізингових платежів, бухгалтерського обліку та порядку списання обладнання прийнятого на лізинг.

Комерційні банки основну увагу при розгляді бізнес-плану претендента звертають на заставне та гарантійне забезпечення наданого кредиту, на структуру і розмір оборотного капіталу, прибутку і ліквідності активів компанії, необхідних для розрахунку оптимального графіка погашення кредиту.

В Україні практично кожен інституційний інвестор, комерційний банк має власну методику розробки і надання бізнес-плану претендентом на отримання фінансування. Це багато в чому пов'язане з триваючим процесом становлення і розвитку банківської системи, недоліків у нормативно-правовому регулюванні банківської та інвестиційної діяльності.

Електронні моделі бізнес-планування

В даний час існує досить широкий спектр програмних продуктів. Вони дозволяють сильно полегшити життя, якщо необхідно підготувати проект бізнес-плану інвестиційного проекту, а освіти чи досвіду в цій справі немає.

На ринку програмного забезпечення для складання бізнес-плану не так багато пропозицій, як хотілося б. Вибір доведеться робити в основному з програм Російського виробника, або адаптованих і перекладених російською мовою іноземних, яких ще менше.

Найвідоміші програми для складання бізнес-плану це – COMFAR (Computer model for feasibility analysis and reporting, створена при UNIDO – Організації Об'єднаних націй з промислового розвитку), Project Expert і Альт – Інвест від вітчизняного виробника.

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.