Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗавдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 5

1. Які стадії виокремлюють у процесі розробки бізнес-плану до започаткування нового бізнесу?

2. Які питання і чому треба обов'язково розглядати в будь-якої бізнес-плані?

3. В якій послідовності рекомендується складати бізнес-план?

4. Охарактеризуйте загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану.

5. Яких правил необхідно дотримуватися в процесі оформлення бізнес-плану?

6. Яка основна інформація наводиться на титульному аркуші?

7. Які функції у бізнес-плані виконує сторінка змісту?

8. Як би ви охарактеризували призначення резюме в бізнес-план

9. Яку інформацію має містити резюме?

10. Що рекомендується включати в додатки до бізнес-плану?

 

Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи» - 2 години

Лекція № 6

Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи» - 2 години

Зміст

6.1. Вимоги до структури розділу «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи».

6.2. Опис конкурентних переваг АП, видів діяльності (авіаперевезення, роботи, послуги). Ринки діяльності авіатранспортної продукції.

6.3. Визначення основних інвестиційних характеристик, переваг та можливостей АП.

6.4. Опис конкурентних переваг АП, видів діяльності.

6.4. Представлення співпраці АП із турпідприємствами.

6.5. Розробка програми створення та здійснення діяльності АП.

Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ, ви:

· з’ясуєте мету розробки підрозділу бізнес-плану «Галузь, фірма та її послуги, роботи»;

· зрозумієте цілі та логіку дослідження ринку цивільної авіації;

· запам’ятаєте послідовність етапів визначення цільового ринку авіакомпанії та вибору місцезнаходження фірми;

· усвідомите суть концепції поведінки фірми в галузі.

Ключові терміни й поняття

Концепція поведінки фірми в галузі

Привабливість продукту фірми

Дослідження ринку

Сегментація ринку

Цільовий ринок фірми

Місцезнаходження фірми

Конкурентна позиція фірми

 

Вимоги до структури розділу «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»

Розділ опрацьовують у бізнес-плані, щоб:

- переконати читача в перспективності галузі, до якої належить вибраний бізнес;

- породити довіру до даного бізнесу описом переваг та особливостей його продуктів (послуг).

Загальна характеристика галузі

Сучасний стан цивільної авіації: внутрішні та міжнародні авіаційні перевезення пасажирів, вантажу, пошти; види виконання авіаційних робіт.

Кількість конкурентів, їхні характеристики – цінова, комунікаційна, рекламна, збутова політика.

Оцінка споживачів, платоспроможність, географічне розташування та інші характеристики.

Тенденції розвитку галузі.

Представити статистичні данні, таблиці, графіки, діаграми рис. 6.1, 6.2.

Рисунок 6.1. – Статистика авіаперевезень в Україні за 2010 р.

Рисунок 6.2. – Пасажиропотік провідних аеропортів України

Загальна характеристика авіакомпанії

Юридичний статус авіакомпанії:

- повна і скорочена назва;

- код за загальним класифікатором підприємств і організацій;

- юридична адреса, телефон, телефакс, адреса електронної пошти;

- повна назва і юридична адреса вищої організації або підприємства, до складу якого входить (експлуатант) авіакомпанія;

- номер і дата реєстру

- форма власності і правовий статут;

- перелік засновників з зазначенням їх долі в установчому капіталі;

- обґрунтованість наданої організаційно-правової форми і перспектив її змінювання (якщо експлуатант має такі наміри);

- організаційна структура авіакомпанії.

Коротка історична довідка

У короткій історичній довідці наводяться свідчення про дату заснування авіакомпанії, на підставі якого офіційного документа, первинна назва, характер діяльності, спеціалізація, досягнуті обсяги робіт (послуг), склад виробничих фондів.

 Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.