Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаповніть таблицю «Порівняльна характеристика адренергічних засобів»

Фармакологічні ефекти Адреналіну гідрохлорид Ксиломе-тазолін Сальбута-мол Метилдофа Метопролол
Пов’язані з впливом на α-адренорецептори:
Тонус судин (рівень АТ)          
Пов’язані з впливом на β-адренорецептори:
Серце (ЧСС, автоматизм, скоротливість, провідність, потреба міокарда в кисні)          
Тонус судин (рівень АТ)          
Тонус м’язів бронхів          
Тонус міометрію          
Рівень глюкози у крові          

6.2. Задачі для самоконтролю:

ЗАДАЧА 1

Речовина медіаторного типу дії, звужує судини, підсилює роботу серця, підвищує артеріальний тиск, знижує тонус м’язів бронхів і кишечника, призводить до гіперглікемії та підсилення тканинного обміну. Використовується при алергічних реакціях, гіпоглікемічній комі, для підвищення артеріального тиску при шоці і колапсі. Місцево здійснює су­диннозвужуючу дію.

А) Визначити препарат, його групову належ­ність;

Б) Пояснити механізм впливу на рівень артеріального тиску;

В) Вказати шляхи введення в організм

 

 

ЗАДАЧА 2

Речовина медіаторного типу дії, звужує судини, підвищує артеріальний тиск, здійснює слабку стимулюючу дію на серце; на тонус бронхіальних м’язів практично не впливає. Використовується при колапсі, шоці, гіпотензії.

А) Визначити препарат, його групову належ­ність;

Б) Пояснити механізм впливу на рівень артеріального тиску;

В) Вказати шляхи введення в організм

 

ЗАДАЧА 3

Синтетичний препарат адреноблокуючого типу дії, розширює периферичні артеріальні судини, знижує артеріальний тиск, не впливає на вміст медіаторів у пресинаптичних нервових закінченнях. Використовують при гіпертонічній хворобі.А) Визначити групу речовин,

Б). Навести їх класифікацію

В). Пояснити механізм гіпотензивної дії..

 

ЗАДАЧА 4

Синтетичний препарат адреноблокуючого типу дії. Зменшує силу і частоту серцевих скорочень, потребу міокарда в кисні, блокує позитивний хроно- та інотропний ефект адреналіна та ізадрина, підвищує тонус мускулатури бронхів. Використовується при стенокардії, порушеннях серцевого ритму, гіпертонічній хворобі.

А) Визначити препарат,

Б). Пояснити механізм гіпотензивної дії

В) Зазначити протипоказання до призначення.

ЗАДАЧА 5

Препарат рослинного походження, впливає на про­ведення збудження на рівні пресинаптичних закінчень адренергічних нервів. Має бронхолітичну та гіпертензивну дію, Використовують для лікування нежиті, бронхіальної астми, колаптоідних станах. Можливий розвиток психічної залежності та тахіфілаксії.

А) Визначити групову приналежність,

Б). Пояснити механізм бронхолітичної дії.

 

6.3. Тести для самоконтролю:

 


1. У хворого при введенні лікарського препарату білкової природи розвинувся анафілактичний шок з явищами бронхоспазму і зниженням артеріального тиску. Який з нищезазначених препаратів треба ввести хворому, щоб усунути зазначену симптоматику:

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Анаприлін

C. Атенолол

D. Мезатон

E. Метопролол

 

2. Під час видалення зуба у хворого відкрилася кровотеча. Лікар-стоматолог наклав тампон з лікарським засобом і кровотеча зменшилась. Який препарат використав лікар?

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Октадин

C. Ізадрин

D. Сальбутамол

E. Празозин.

 

3. У хворого анафілактичний шок. Від якого з перерахованих адреномімктиків слід очікувати найбільший терапевтичний ефект?

A. *Адреналіну гідрохлориду

B. Мезатону

C. Ефедрину гідрохлориду

D. Норадреналіну гідротартрату

E. Салбутамолу

 

4. У хворого анафілактичний шок. Який адреноміметик слід застосовувати у цьому випадку?

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Мезатон

C. Ефедрину гідрохлорид

D. Фенотерол

E. Норадреналіну гідротартрат

 

5. Хворому з гіпоглікемічною комою в якості невідкладної допомоги було призначено внутрішньовенне введення розчину глюкози. Стан хворого покращився. Який ще лікарський препарат може бути призначений хворому для нормалізації рівня глюкози у крові?

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Мезатон

C. Ефедрину гідрохлорид

D. Допамін

E. Пілокарпіну гідрохлорид

 

6. Лікар швидкої допомоги зафіксував у хворого раптову запинку серця. Для відновлення роботи серця внутрішньосерцево був введений препарат із групи адреноміметиків. Який препарат було використано?

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Норадреналіну гідротартрат

C. Мезатон

D. Сальбутамол

E. Нафтизин

 

7. Хірург вирішив видалити хворому доброякісну пухлину м’яких тканин під місцевою анестезією за допомогою розчину новокаїну в комбінації з 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду. З якою метою застосували адреноміметик?

A. *Звуження судин, подовження дії місцевого анестетику

B. Запобігання зупинки серця

C. Профілактика бронхоспазму

D. Лікування анафілактичного шоку

E. Підвищення рівня глюкози в крові

 

8. Хворому з анафілактичним шоком з метою посилення сили та частоти серцевих скорочень було введено адреналіну гідрохлорид. Чим обумовлено цей фармакодинамічний ефект препарату?:

A. *Збудженням β1- адренорецпторів

B. Збудженням α- адренорецепторів

C. Збудженням β2-адренорецепторів

D. Гальмуванням β2- адренорецепторів

E. Гальмуванням β1- адренорецепторі

 

9. Хворому з метою підвищення артеріального тиску призначено норадреналіну гідротартрат. Який фармакодинамічний ефект препарату використано:

A. *Судиннозвужуючий.

B. Судиннорозширюючий

C. Бронходилятаційний

D. Аналетичний

E. Бронхоспастичний

 

10. У хворого розвинувся колапс внаслідок зменшення тонусу периферичних судин. Який лікарський засіб може бути використаний для лікування цього стану?

A. *Норадреналіну гідротартрат

B. Нафтизин

C. Ксилометазолін

D. Фенотерол

E. Сальбутамол

 

11. Хворому з метою підвищення артеріальногь тиску було введено препарат, який переважно збуджує α- адренорецептори. Це був :

A. *Норадреналіну гідротартрат

B. Анаприлін

C. Ефедрину гідрохлорид

D. Резерпін

E. Сальбутамол

 

12. До лікарні швидкої медичної допомоги доставлено чоловіка, 63 років, у колаптоїдному стані. З метою усунення гіпотензії лікар обрав норадреналіну гідротартрат. Який механізм гіпертензивної дії цього препарату?

A. *Збудження α– адренорецепрорів

B. Збудження серотонінових рецепторів

C. Збудження β- адренорецепторів

D. Блокада м-холінорецепторів

E. Збудження дофамінових рецепторі

 

13. У хворого колаптоїдний стан через зниження тонусу перефірійних судин. Який препарат буде найефективнішим у цій ситуації?

A. *Мезатон

B. Ізадрин

C. Празозин

D. Сальбутамол

E. Метопролол

 

14. З метою корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії цього препарату?

A. *Збудження α-адренорецепторів

B. Збудження β 2-адренорецепторів

C. Блокада α- адренорецепторів

D. Блокада β 2-адренорецепторів

E. Збудження α- та β-адренорецепторі

15. У приймальне відділення лікарні доставлений хворий у стані гострої судинної недостатності (колапс). Який із зазначених препаратів необхідно використати з метою надання невідкладної медичної допомоги?

A. *Мезатон

B. Анаприлін

C. Нафтизин

D. Ізадрин

E. Сальбутамол

 

16. Після фторотанового наркозу у хворого розвинувся колапс. Для нормалізації АТ був призначений мезатон. Чим обумовлений механізм гіпертензивної дії цього препарату?

A. *Активація альфа-адренорецепторів

B. Стимуляція бета-1-адренорецепторів

C. Стимуляція бета-2-адренорецепторів

D. Активація М-холінорецепторів

E. Стимуляція альфа- та бета-адренорецепторів

 

17. Для лікування нежитю лікар призначив хворій препарат із групи адреноміметиків. Назвіть цей засіб?

A. *Нафтизин

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Норадреналіну гідротартрат

D. Ефедрину гідрохлорид

E. Атропіну сульфат

 

18. Визначте лікарський засіб, який звужує судини слизової оболонки носа, і може бути використаний в ЛОР практиці для лікування ринітів, носових кровотеч:

A. *Ксилометазолін

B. Сальбутамол

C. Еуфілін

D. Фенотерол

E. Норадреналіну гідрохлорид

 

19. Хворому на бронхіальну астму було використано лікарський засіб, який відповідає такій характеристиці: стимулює β1- та β2-адренорецептори, активізує роботу серця, зумовлюючи збільшення частоти серцевих скорочень, сприяє розширенню бронхі Який це препарат?

A. *Ізадрин

B. Мезатон

C. Адреналін

D. Норадреналін

E. Атенолол

 

20. Пацієнт був доставлений в лікарню з діагнозом атріо-вертикулярна блокада. Виберіть групу лікарських засобів, яка може бути призначена в даній ситуації

A. *Бета-адреноміметики

B. Серцеві глікозиди

C. Бета-адреноблокатори

D. Блокатори кальцієвих каналів

E. Симпатолітики

 

21. Лікар швидкої медичної допомоги був викликаний до хворої, 40 років, на бронхіальну астму, у якої раптово виник напад бронхоспазму з явищами стенокардії. Який із препаратів найбільш ефективний для надання невідкладної допомоги ?

A. *Сальбутамол.

B. Ефедрину гідрохлорид .

C. Адреналіну гідрохлори

D. Норадреналіну гідротартрат

E. Резерпін

 

22. Хворий 42 років страждає на бронхіальну астму. Під час нападу бронхоспазму лікар призначив сальбутамол. Яка дія препарату обумовлює лікувальний ефект?

A. *Стимулює бета-2-адренорецептори

B. Блокує бета-2-адренорецептори

C. Стимулює альфа-2-адренорецептори

D. Стимулює альфа-1-адренорецептори

E. Стимулює бета-1-адренорецептори

 

23. Хворий на бронхіальну астму почав скаржитись на порушення роботи серця. Йому був встановлений діагноз аритмія (тахікардія). Який адреноміметик може бути призначений хворому для усунення нападів бронхіальної астми?

A. *Сальбутамол

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Ефедрину гідрохлорид

D. Ізадрин

E. Орципреналін

 

24. Визначте бронхолітичний засіб з групи селективних бета-2 адреноміметиків, який можна призначити хворому з аритмією.

A. *Сальбутамол

B. Метацин

C. Ізадрин

D. Еуфілін

E. Атропіну сульфат

 

25. До лікаря звернувся пацієнт з проханням замінити відсутній на даний момент в аптеці бронхолітик сальбутамол на препарат аналогічної дії. Який з наведених нижче лікарських засобів можна рекомендувати хворому?

A. *Фенотерол

B. Еуфілін

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Атропіну сульфат

E. Ефедрину гідрохлорид

 

26. При нападі бронхіальної астми хворий за допомогою інгалятора вдихнув препарат. Відомо, що цей лікарський засіб застосовують у терапевтичній практиці як бронхолітик, а в акушерській – для попередження передчасних пологів. Який це препарат?

A. *Фенотерол

B. Пропранолол

C. Адреналін

D. Ефедрин

E. Еуфілін

 

27. Жінці 30 років у зв’язку із загрозою передчасних пологів призначали фенотерол, оскільки він знижує скоротливу активність міометрію. Який механізм його токолітичної дії?

A. *Стимуляція бета-2-адренорецепторів

B. Стимуляція альфа -2-адренорецепторів

C. Активація альфа-1-адренорецепторів

D. Активація М-холінорецепторів

E. Пригнічення синтезу ацетилхоліну

 

28. Через декілька днів застосування препарату з метою профілактики нападів бронхоспазму у пацієнта порушився сон в наслідок збудження. Який з препаратів є вірогідною причиною цього ускладнення?

A. *Ефедрину гідрохлорид

B. Еуфілін

C. Платифіліну гідротартрат

D. Адреналіну гідрохлорид

E. Сальбутамол

 

29. Пацієнт з метою лікування приймав комбінований лікарський засіб, який викликав у нього порушення сну (безсоння), головний біль, підвищення артеріального тиску. Який адреноміметик містив препарат?

A. *Ефедрину гідрохлорид

B. Ізадрин

C. Еуфілін

D. Адреналіну гідрохлорид

E. Нафтизин

 

30. Хворий з гострим ринітом часто закрапував у ніс 5% розчин ефедрину гідрохлориду. Поступово ефективність препарату почала зменшуватися, а на 3-й день зникла повністю. Чим зумовлене швидке зниження ефективності (тахіфілаксія)?

A. *Прогресивним зменшенням запасів норадреналіну в закінченнях симпатичних нервів

B. Порушенням синтезу норадреналіну закінченнях симпатичних нервів

C. Порушенням процесу звільнення медіатора із депо.

D. Збільшенням зворотнього захоплення медіатора.

E. Блокадою адренорецепторів.

31. Хворий із хронічним бронхітом застосовує комплексний препарат, який містить ефедрину гідрохлорид. Чим обумовлений механізм дії ефедрину?

A. *Стимуляцією вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину

B. Блокуванням вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину

C. Стимуляцією альфа-адренорецепторів

D. Блокуванням бета-адренорецепторів бронхів

E. Безпосереднім впливом на м’язи бронхів

 

32. Хворому з метою лікування гіпертонічної хвороби було призначено препарат, який виснажує запаси норадреналіну в закінченнях адренергічних нейронів

A. *Резерпін

B. Ефедрину гідрохлорид

C. Норадреналіну гідротартрат

D. Адненалін

E. Мезатон

 

33. Пацієнт 56 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, лікувався препаратом, механізм дії якого пов’язаний із виснаженням вивільнення норадреналіну із симпатичних нервових закінчень, а також антисеротоніновим ефектом. Що це за препарат?

A. *Резерпін

B. Клофелін

C. Анаприлін

D. Празозін

E. Дібазол

 

34. Хвора 56 років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, звернулась до лікаря з приводу погіршення загального стану. Їй було призначено октадин. Зазначте механізм дії цього препарату.

A. *Виснаження запасів норадреналіну в пресинаптичних нервових закінченнях

B. Збільшення синтезу ацетилхоліну

C. Блокада бета-адренорецепторів

D. Блокада альфа-адренорецепторів

E. Пригнічення ангіотензин-перетворюючого фермента

 

35. 50-річна жінка з підвищеним тиском у якості гіпотензивного засобу приймала лікарський препарат, який спочатку викликав підвищення АТ, а згодом - почав його знижувати. Визначте цей препарат.

A. *Октадин

B. Празозин

C. Талінолол

D. Дібазол

E. Пропранолол

 

36. Хворому на глаукому в якості засобу лікування був призначений симпатолітичний препарат в очних краплях. Визначте цей препарат:

A. *Октадин

B. Празозін

C. Талінолол

D. Дібазол

E. Резерпін

 

37. Хворому з порушенням кровообігу нижніх кінцівок лікар призначив α1-адреноблокатор. Який препарат було призначено?:

A. *Празозин

B. Анаприлін

C. Метопролол

D. Атенолол

E. Резерпін

 

38. В терапевтичне відділення поступив хворий з підвищеним артеріальним тиском та супутньою патологією – гіпертрофія передміхурової залози.. Який гіпотензивний препарат з групи альфа-адреноблокаторів найбільш доцільно призначити хворому?

A. * Празозин

B. Мезатон

C. Нафтизин

D. Анаприлін

E. Клофелін

 

39. Хворому з гіпертонічною кризою парентерально ввели анти адренергічний засіб. Препарати якої групи можуть викликати швидке та суттєве зниження судинного опору і знизити тиск?

A. *Альфа-адреноблокатори

B. Неселективні бета-адреноблокатори

C. Кардіоселективні бета-адреноблокатори

D. Симпатолітики

E. Симпатоміметики

 

40. Жінці 23 років, яка має підвищений тиск, після обстеження був встановлений діагноз феохромоцитома (пухлина наднирників, що виробляє адреналін). Визначте, яка група препаратів може бути призначена хворій перед оперативним втручанням для зниження тиску.

A. *Альфа-адреноблокатори

B. Блокатори кальцієвих каналів

C. Ситмпатолітики

D. Гангліоблокатори

E. Бета-адреноблокатори

 

41. Терапія метопрололом позитивно вплинула на динаміку хвороби жінки, 44 років, яка хворіє на стенокардію. Який механізм лікувальної дії цього препарату?

A. *Блокада β1-адренорецепторів і зниження пртреби міокарда у кисні.

B. Зменшення окислювального обміну у міокарді внаслідок блокади ферментів циклу Кребсу

C. Зменшення енергетичних витрат міокарда внаслідок зниження навантаження.

D. Збільшення надходження кисню в міокар

E. Зниження потреби і збільшення надходження кисню в міокар

 

42. Хворому з діагнозом ішемічна хвороба серця призначено анаприлін (пропранолол). Чим можна пояснити його терапевтичний ефект?

A. *Зменшенням потреби міокарда в кисні

B. Зменшенням чутливості міокарда до катехоламінів

C. Зменшенням синтезу катехоламінів у пресинаптичній частині синапсу

D. Зменшенням викиду катехоламінів з пресинаптичної частини синапсу

E. Підвищенням чутливості міокарду до катехоламінів

 

43. Хворому для лікування ішемічної хвороби серця було призначено β - адреноблокатор. Через деякий час у нього з”явилися кашель, бронхоспазм. Якому з перерахованих засобів властива така побічна дія?

A. *Анаприлін

B. Атенолол

C. Талінолол

D. Адреналін

E. Метопролол

 

44. Хворий на ішемічну хворобу серця не повідомив лікарю, що в нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після застосування якого серцеві болі зменшилися, але приступи бронхоспазму стали частішими. Який препарат було призначено?

A. *Анаприлін

B. Адреналін

C. Мезатон

D. Норадреналін

E. Ізадрин

 

45. Молодій жінці (28 років) з метою лікування тахіаритмії лікар вирішив призначити препарат з групи бета-адреноблокаторів. Дізнавшись про те, що жінка має 12 тижнів вагітності, він призначив лікарський засіб з іншої групи. Чим зумовлене рішення лікаря?

A. *Підвищення тонусу матки та загроза викидня

B. Зниження рівня цукру крові

C. Колапс

D. Розширенням коронарних судин

E. Підвищення чутливості до катехоламінів

 

 

46. Хворому, 45 років, у якого в анамнезі бронхіальна астма, з метою лікування гіпертонічної хвороби лікар вирішив призначити препарат із групи адреноблокаторі Якому препарату потрібно надати перевагу?:

A. *Метопрололу

B. Мезатону

C. Анаприліну

D. Салбутамолу

E. Ізадрину

 

47. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом у складі комплексної терапії призначили анаприлін. При його застосуванні у хворого виникли напади ядухи. З чим пов’язане виникнення даної побічної дії?

A. *Блокада бета-2-адренорецепторів бронхів

B. Блокада бета-1-адренорецепторів бронхів

C. Стимуляція бета-2-адренорецепторів бронхів

D. Блокада альфа-2-адренорецепторів бронхів

E. Стимуляція альфа-1-адренорецепторів бронхів

 

48. Хворому на гіпертонічну хворобу був призначений адреноблокатор для зниження артеріального тиску. Тиск нормалізувався, але розвинулася брадикардія. Який препарат було застосовано?

A. *Анаприлін

B. Празозин

C. Клофелін

D. Мезатон

E. Верапаміл

 

49. Хворий на гіпертонічну хворобу, має цілий ряд супутніх захворювань: передсердна аритмія, стенокардія, хронічний бронхіт. Лікар вирішив призначити засіб із групи бета-адреноблокаторів. Який це препарат?

A. *Метопролол

B. Резерпін

C. Анаприлін

D. Піндолол

E. Окспренолол

 

50. Який з нижче перерахованих препаратів може бути протипоказаний хворому з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом?

A. *Анаприлін

B. Ніфедипін

C. Талінолол

D. Верапаміл

E. Каптоприл

 

51. Жінці 36 років, що страждає на ішемічну хворобу серця, лікар спочатку призначив анаприлін. Але з’ясувавши наявність супутнього захворювання, він вирішив замінити цей засіб атенололом. Яке захворювання могло бути причиною заміни?

A. *Бронхіальна астма.

B. Артеріальна гіпертензія.

C. Виразкова хвороба 12-палої кишки.

D. Міастенія.

E. Холецистит

 

52. Хворий поступив у приймальне відділення з діагнозом гіпертензивний криз. В анамнезі - астматичний бронхіт. Який адреноблокатор протипоказаний хворому?

A. *Анаприлін

B. Атенолол

C. Метопролол

D. Целіпролол

E. Талінолол

 

53. У хворого на цукровий діабет після чергової ін’єкції інсуліну стан погіршився: появився неспокій, холодний піт, тремор кінцівок, загальна слабкість, запаморочення. За допомогою якого препарату знімаються ці симптоми?

A. *Адреналін

B. Бутамід

C. Кофеін

D. Норадреналін

E. Глібутид

 

54. До лікарні швидкої допомоги доставили чоловіка 63 років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?

A. *Активація альфа-1-адренорецепторів.

B. Активація серотонінових рецепторів.

C. Активація бета-адренорецепторів.

D. Активація дофамінових рецепторів.

E. Блокада м-холінорецепторів.

55. Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що у нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастішали напади стенокардії. Вкажіть, який препарат був призначений?

A. Ізадрин

B. Сальбутамол

C. Еуфілін

D. Кромолін-натрій

E. Фенотерол

56. У хворої, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, розвинувся приступ бронхіальної астми. Який засіб слід призначити для зняття приступу?

A. *Салбутамол

B. Ізадрин

C. Адреналін

D. Еуфілін

E. Ефедрин

 

57. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий час у пацієнта почали з’являтися напади ядухи, розвинулась виражена брадикардія. На ЕКГ відмічались ознаки порушення атріовентрікулярного проведення. При призначенні якого препарату найбільше імовірне зявлення подібних ефектів?

A. *Анаприлін

B. Клофелін

C. Корданум

D. Верепаміл

E. Резерпін

58. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом в складі комплексної терапії призначили анаприлін. Через деякий час у хворого розпочали з’являтися напади ядухи. З чим пов’язане виникнення даного побічного ефекту?

A. *Блокада beta2 -адренорецепторів бронхів

B. Блокада beta1 -адренорецепторів бронхів

C. Стимуляція beta2 -адренорецепторів бронхів

D. Блокада alpha2 -адренорецепторів бронхів

E. Стимуляція alpha1 -адренорецепторів бронхів

59. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін – семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який з перелічених препаратів міг викликати подібне явище?

A. *Анаприлін

B. Празозин

C. Верапаміл

D. Каптоприл

E. Ніфедипін

60. Хворий 42 років страждає бронхіальною астмою. При приступі бронхоспазму лікар призначив сальбутамол. Яка дія препарату обумовлює лікувальний ефект?

A. Стимулює beta2-адренорецептори

B. Блокує beta2-адренорецептори

C. Стимулює alpha2-адренорецептори

D. Стимулює alpha1-адренорецептори

E. Стимулює beta1-адренорецептори

61. Хворому на мигтливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи протипоказан хворому?

A. *Анаприлін

B. Аймалін

C. Верапаміл

D. Ніфедипін

E. Новокаїнамід

62. У молодого чоловіка, спортсмена, підвищений артеріальний тиск і сила серцевих скорочень. Який з гіпотензивних засобів найбільш доцільно призначити?

A. *Анаприлін

B. Празозін

C. Клофелін

D. Папа зол

E. Ніфедіпін

63. До кардіологічного відділення поступив хворий на ішемічну хворобу серця. Для профілактики нападів стенокардії призначено лікарський засіб з групи beta-адреноблокаторів. Назвіть цей препарат:

A. * Метопролол

B. Атропіну сульфат

C. Морфіну гідрохлорид

D. Окситоцин

E. Фуросемід


 

Література.

Список ОСНОВНОЇ літератури

1. Chekman I.S., Gorchakova N.O. Panchenko N.I., Вekh P.O. Pharmacology. – Vinnytsa: Nova Knyga Publishers, 2006. – 384 p.

2. Бертрам Г., Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: в 2 томах – Москва.-Санкт-Петербург, Бипом – Невський діалект, 2003- 612с; 670 с

3. Дроговоз С.М., Страшний В.В., Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник довідник, 2002 -480 с.

4. Дроговоз С.М. Фармакология на допомогу лікарю, провізору, студенту. – Х.: ВЦ ХАІ, 2006. – 480 с.

5. Люльман Х. Наглядная фармакология. – М.: Мир, 2008. – 383 с.

6. Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2 томах – Узд 14-е. М: Новая волна, 2000

7. Посібник для самостійної роботи студентів заочного відділення фармацевтичного факультету (дистанційна форма навчання) / Чекман І.С., Белєнічев І.Ф., Горчаова Н.О. та ін. – Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет, 2009. – 154 с.

8. Скакун М.П., Посохова К.А. – Фармакологія – Тернополь:Укрмедкнига, 2003 -740 с

9. Фармакология – Сito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под ред. С.М. Дроговоз. – Харьков: СИМ, 2007. – 236 с.

10. Фармакология спорта / Горчакова Н.А., Гудивок Я.С., Гунина Л.М. и др. – К.: Олимп л-ра, 2010. – 640 с.

11. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін. / Видання 3-е. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 784 с.

12. Фармакологія: (Чекман І.С., Туманов В.А., Горчакова Н.О. та ін.): Вища школа, 2001 -518 с.

13. Чекман И.С. и сравт. Фармакология.Рецептура. Практические занятия. К. 000 Рада, 2003 – 832 с.

14. Чекман І.С., Бобирьов В.М., Горчакова Н.О. Фармакологія. Підручник для студентів стоматологічного факультету. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 480 с.

15. Чекман І.С., Горчакова Н.О., Галенко-Ярошевський П.А. и др. Фармакология. Рецептура. Практические занятия: Учеб. для иностранных студентов / Под ред. И.С. Чекман. – К: ООО «Рада», 2009. – 832 с.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.