Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМаркетингові дослідження засобами Excel.

Створити електронну таблицю.

В стовпчику «Необхідність подальших закупівель» використати логічну функцію “Если”. Умова: якщо вартість морозива і кількість браку одного виду морозива менші, ніж середні по всім видам морозива, є необхідність у подальшій закупівлі морозива цієї фірми-виробника, інакше немає

§ Робимо активною першу комірку стовпця Необхідність подальших закупівель.

§ Вставка ð Функция ð Логические ð ЕСЛИ.

§ У полі Значение_если_истина набрати «є».

§ У полі Значение_если_ложь набрати «немає».

§ У полі Лог_выражение вставляємо функцію И.

§ В полі Логическое_значение1 – С3<С13 (на комірку С13 робимо абсолютне посилання, виділяємо і натискаємо F4), буде С3<$С$13

§ В полі Логическое_значение2 – Е3<$Е$13

§ Натискаємо ОК.

В результаті отримали:

Формулу =ЕСЛИ(И(C3<$C$13;E3<$E$13);"є";"немає ")

Розрахунок вартості послуг по перевезенню.

Обчислити вартість перевезення в залежності від його виду, відстані та потреби у допомозі вантажників. Вартість пасажирського та вантажного перевезення на відстань до 5 км (включно) складає 10 гривень, далі до вартості пасажирського перевезення додається 1,8 гривень за кожний наступний км, вантажного – 2,2 гривень за км. Якщо необхідна допомога вантажників, вартість перевезень збільшується на 30 грн. за кожну людину.

Відсортувати за алфавітом по полю «Замовник».

Відфільтрувати за умовою: Прізвище замовника починається на літеру К та відстань перевезення >10.

 

 

Створити електронну таблицю.

Відомість розрахунку вартості послуг по перевезенню

Замовник Вид перевезення Відстань, км Кількість вантажників, люд. Сума
1. Шевченко К.М. Пасажирське   *
2. Кобець С.А. Вантажне *
3. Кошель К.А. Вантажне *
4. Адаменко П.В. Пасажирське   *
5. Процько Л.А. Пасажирське   *
6. Петровська В.О. Вантажне *
7. Зінченко В.П. Пасажирське   *
8. Коршун В.П. Пасажирське   *
9. Ковпита В.К. Вантажне   *
10. Кисиль М.Я. Пасажирське   *
Разом: *   *

 Використання логічної функціі:

 

Результат:

 

Сортування

Фільтрація

 


Практична робота№3

Тема: Розрахунок податкових платежів та чистої заробітної плати з використанням логічних функцій та майстра збору даних „Консолідація”

Мета: Навчитись використовувати логічні функції та консолідацію.

Хід роботи:

Умова роботи: Встановлено відповідні оклади співробітникам підрозділу. Необхідно виконати розрахунки загального податку і суму до видачі кожному співробітнику за три місяці і зробити підсумок розрахунків за квартал. Розрахунок податкових платежів базується на системі оподаткування працівників за станом на 01.01.2015 і виконується за допомогою вбудованих у відповідні комірки формул. Формула обчислення податкових платежів будується на основі логічної функції „ЕСЛИ()”.

Розрахунки по кожному місяцю виконуються на бланках, які розміщені на окремих аркушах робочої книги. Підсумок за квартал виконується також на окремому аркуші за допомогою створеного макросу з використанням майстра збору даних „Консолідація”.

1. Завантажити Excel. Встановити вказівник миші на ярлик аркуша “Лист1” і через контекстне меню перейменувати на “Січень”. Інші аркуші вилучити через контекстне меню „Вилучити”. Зберегти у власній папці книгу з ім’ям “ЗП_Прізвище”.

2. На аркуші „Січень” підготувати бланк нарахування заробітної плати

Для цього потрібно виконати наступні дії:

- об’єднати діапазон клітинок А1:F1 за допомогою кнопки „Об’єднати та розмістити по центру” панелі „Форматування”. Встановити текст напівжирним за допомогою кнопки „Ж”на панелі „Форматування” та ввести текст “Нарахування заробітної плати за січень”.

- змінити ширину стовпців;

- виділити вказівником миші діапазон клітинок A2:F6 і за допомогою кнопки „Межі” на панелі „Форматування” вибрати «Все границы». Аналогічним чином встановити межі для діапазону клітинок D7:F7;

- виділити вказівником миші діапазон клітинок A2:F2 та вибрати меню „Формат” – „Ячейки…” – вкладника „Выравнивание” – „по горизонтали” – „по центру” – „по вертикали” – „по центру” –поставити ü „переносить по словам”;

- в рядок 2 ввести заголовки стовпчиків: в клітинку А2 –„№п/п”, В2 –„ПІБ”, С2 – „Посада”, D2 – „Оклад”, Е2 –„Податкові платежі”, F2 – „До видачі”. В клітинку С7 ввести: „Разом” та вибрати вирівнювання „по правому краю” на панелі „Форматування”;

- ввести в діапазон клітинок А3:А6 порядкові номери. Відцентрувати ці числа;

- ввести інформацію щодо співробітників в діапазон клітинок В3:С6;

- виділити діапазон клітинок D3: F7 та вибрати меню „Формат” – „Ячейки…” – вкладника „Число” – „числовой” – „число десятичных знаков” встановити 2;

- ввести з клавіатури оклади співробітникам (оклад більше та менше 1710 грн.)

- встановити курсор в клітинку Е3 і ввести за допомогою функції ЕСЛИ або використовуючи клавіатуру створити логічну формулу обчислення загального податку:

=ЕСЛИ(D3<=1710;D3*3,6%+(D3-D3*3,6%-609)*15%;D3*3,6%+(D3-D3*3,6%)*15%)

Примітка: Податкові платежі – ЕСВ (3,6%) та ПДФО (15%).

- вибрати клітинку Е3, в рядку формул поставити курсор після = та набрати ОКРУГЛ(поставити курсор в кінці формули, набрати ;2) натиснути на клавіатурі Enter;

- скопіювати дану формулу в діапазон клітинок Е4:Е6;

- встановити курсор у клітинку F3 і ввести формулу =D3-E3. Скопіювати дану формулу в діапазон клітинок F4:F6;

- виділити D3:D7, кнопка „Автосума” з’явиться формула підсумку =СУММ(D3:D6).

Скопіювати дану формулу в діапазон клітинок Е7:F7.

3. Зробити три копії аркушу „Січень”. Для цього потрібно встановити вказівник на ярлик аркуша “Січень” і через контекстне меню виконати команду „Перемистить/Скопировать”. Встановити прапорець „Создавать копию” та натиснути кнопку „ОК”. З’явиться аркуш першої копії.

Аналогічним чином створити ще дві копії аркушу „Січень”. Встановити вказівник на ярлик аркуша „Січень” і, утримуючи ліву кнопку миші, перетягнути його ліворуч на перше місце. Інші ярлики перейменувати (контекстне меню „Переименовать”) відповідно на “Лютий”, “Березень”, “1 квартал”. Послідовно активізувати останні три аркуші та відредагувати текст заголовку бланків відповідно „Нарахування заробітної плати за лютий”, „Нарахування заробітної плати за березень”, „Нарахування заробітної плати за 1квартал” та змінити оклади на нові (за потребою). Автоматично відбудеться перерахунок.

4. Активізувати аркуш „1 квартал”.

- виділити мишею діапазон клітинок D3:F7. Натиснути клавішу „DEL” для процедури очищення даного діапазону клітинок від інформації;.

- виконати команди меню „Дані/Консолідація” та такі дії. Натиснути кнопку „Посилання”, активізувати мишею аркуш “Січень” і виділити діапазон клітинок D3:F7. Натиснути знову кнопку „Посилання”. На екрані з’явиться діалогове вікно „Консолідація”, де потрібно натиснути кнопку „Додати”. Ще двічі повторити дану процедуру з активізацією аркушу „Лютий” та „Березень”. При цьому у вікні „Список діапазонів” повинні бути посилання на три діапазони для підсумку;

- натиснути кнопку „ОК” на панелі „Консолідація”.

5. Зберегти файл з розрахунками (“ЗП_Прізвище”) та перенести в папку Вашої групи, яка знаходиться в папці Студенти на ПК Glav8.


Практична робота№4

Тема: Microsoft Excel – створення та редагування зведених таблиць.

Мета: Навчитись групувати дані, обробляти економічну інформацію з використанням зведених таблиць.

Хід роботи:

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.