Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПОНЯТТЯ ПРО ОБСТАНОВКУ НА МОРІ, ЕЛЕМЕНТИ ОБСТАНОВКИ, ЇЇ УМОВНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ.

 

Основними елементами збройної боротьби взагалі і бойових дій зокрема є люди, озброєння, застосовуване сторонами, конкретні умови, у яких відбувається боротьба. При цьому люди є найбільш активним елементом збройної боротьби. Зброя, різні технічні засоби і їхні носії є елементами боротьби, яки найбільш змінюються. Прояв властивостей озброєння залежить від конкретних умов, у яких воно застосовується. У підтвердженні цього зупинимося на дуже характерному прикладі.

Після віроломного нападу фашистської Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 р. командування Чорноморського флоту з метою виводу з строю портових споруджень і устаткування, знищення нафтосховищ у Констанці вирішило нанести спільний удар морською бомбардувальною авіацією і корабельною артилерією. Завдання нанесення артилерійського удару було поставлено корабельній ударній групі в складі лідерів "Москва" і "Харків", що мали на озброєнні артилерійські установки (по 5 на кожному кораблі) калібром 130 мм із дальністю стрілянини до 140 каб і скорострільністю 6-8 пострілів у хвилину.

При плануванні удару враховувалося, що підходи до Констанци прикриваються мінним загородженням. Але дані розвідки по берегових артилерійських батареях і про сили дозорів були неповними. Зокрема, не було відомо про те, що південніше порту встановлена 280 мм батарея з дальністю стрілянини 190 каб.

Ще до приходу в район Констанци "Харків" втратив на мінах обоє паравана-охранителя, а лідер "Москва" втратив праву галузь охранителя через велику швидкість ходу.

В 05 год 02 хв 26 червня корабельна ударна група на швидкості ходу 28 вузлів відкрила вогонь. Майже одночасно по кораблях відкрили вогонь 280 мм берегова батарея і дозорний есмінець.

В 05 год 12 хв кораблі, витративши більше 300 пострілів, почали відхід на противоартилерийському зиґзаґу, маючи хід 30 вузлів.

В 05 год 21 хв лідер "Москва" підірвався на міні, переломився і через кілька хвилин затонув. Лідер "Харків" з метою порятунку особового складу лідера "Москва" зменшив хід і відразу ж був накритий залпами берегової батареї, одержав ушкодження казанів і надалі смог розвити хід лише 6 вузлів.

Кораблі своє завдання виконали, але занадто дорогою ціною. Цих втрат можна було б уникнути значною мірою, якби бомбардувальна авіація почала удар одночасно з артилерією кораблів і придушила б берегові батареї. У дійсності ж авіація завдала удару лише 2 години через. У результаті недостатнього обліку важливих елементів обстановки позитивні тактичні властивості лідерів та їх артилерії не були використані повною мірою. Як видно із приклада, обстановка дуже впливає на ведення бойових дій на морі.

Поняття "обстановка на морі" містить у собі сукупність всіх факторів, які можуть вплинути на підготовку, ведення й результат бойових дій, стан та дії своїх сил і сил противника з урахуванням воєнно-географічних умов.

 

У загальному випадку під обстановкою на морі розуміється стан на певний час тих факторів, які враховуються при підготовці й веденні бойових дій. При цьому мають на увазі:

- завдання, розв'язувані протиборчими сторонами;

- стан сил при веденні бойових дій;

- воєнно-географічні умови;

- морально-психологічний стан і рівень підготовки військовослужбовців;

- далекість району бойових дій від баз;

- пора року й т.п.

В окремих випадках термін "обстановка" уживається відносно тільки одного з визначальних її елементів, наприклад: мінна обстановка, льодова обстановка, навігаційна обстановка, навчальна обстановка й ін.

Обстановка може бути сприятливої та несприятливої. Під сприятливою обстановкою, сприятливими умовами для дій своїх сил розуміються такі умови, при яких тактико-технічні властивості їхнього озброєння проявляються найбільше повно, а конкретне завдання вирішується мінімальними засобами, тобто досягнення поставленої мети здійснюється з найменшим рівнем витрат. Несприятливі умови обмежують ефективність застосування своїх сил.

Таким чином, необхідність обліку конкретних умов обумовлена тим, що люди, будучи головним елементом бойових дій, ґрунтуються на тактико-технічних властивостях свого озброєння та намагаються застосовувати його з найбільшою ефективністю.

На кожному кораблі для збору відомостей про обстановку визначається позаштатний офіцер по розвідці. Як правило, це начальник РТС. При підготовці до виходу в море та до бойових дій у його обов'язку входить оформлення карти обстановки з останніми розвідувальними даними. До збору та аналізу необхідної інформації залучається весь офіцерський склад, особливо вахтові офіцери корабля.

Одним з найважливіших обов'язків вахтового офіцера є добування, аналіз та облік даних про обстановку. При заступленні на вахту він приймає відомості про обстановку в районі плавання або стоянки корабля, про мінну і навігаційну обстановку, стан гідрометеорологічної обстановці та ін. Надалі вахтовий офіцер ретельно враховує їхні зміни.

Обстановка містить у собі дуже багато складених елементів, які необхідно враховувати при підготовці та веденні бойових дій, а також для узагальнення досвіду і подання по них звітів. Для цього в штабах і на кораблях складаються спеціальні документи, які називаються бойовими документами.

По своєму призначенню і характеру використання бойові документи підрозділяються на документи:

- по управлінню силами (бойові накази і розпорядження, розпорядження по видах забезпечення, робочі карти, рішення, плани та ін.);

- звітно-інформаційні (журнали бойових дій, звіти, повідомлення, зведення, звітні карти, схеми та ін.);

- довідкові (розрахунки, відомості, таблиці, графіки, схеми, довідки, описи та ін.).

За формою бойові документи можуть бути: текстові (письмовий, друкованій), графічні і табличні, а також у вигляді фотознімків та звукозапису.

Розробка бойових документів є винятково важливим етапом, що вимагає значного часу. Одним зі шляхів прискорення розробки документів є застосування в них умовних знаків та скорочених позначень. Єдиний порядок ведення карт, скорочені позначення і умовні знаки визначаються документом "Правила розробки й оформлення бойових документів, скороченні позначення і умовні знаки". Застосування скорочених позначень і умовних знаків прискорює не тільки розробку та передачу бойових документів по засобах зв'язку, але і їхнього з'ясування особами, яким вони адресовані.

Звідси випливають вимоги, яким повинні задовольняти умовні знаки і скорочені позначення. Це:

- наочність,

- можливість швидкого з'ясування обстановки при прийнятті рішення,

- прискорення розробки документів для своєчасного управління силами,

- можливість передачі технічними засобами.

Правила дозволяють застосування умовних знаків і скорочених позначень, не передбачених у них, але при цьому щораз варто пояснити їхнього значення на вільному місці карти або іншого документа. Варто враховувати, що принцип скороченого позначення, як правило, полягає в тому, що з повного найменування беруться тільки початкові букви або склад кожного слова, щодо скорочення. Те ж ставиться і до умовних знаків, але варто враховувати, що застосовувати власні позначення та умовні знаки можна тільки в тому випадку, якщо в Правилах їх немає.

 

2.ЕЛЕМЕНТИ ОБСТАНОВКИ, СКОРОЧЕНІ ПОЗНАЧКИ І УМОВНІ ЗНАКИ.

 

До бойових документів, яки виконуються графічно, ставляться рішення командира, карти обстановки, розвідувальні та робочі карти, плани, спеціальні карти (планшети).

Карти обстановки призначені для наочного відображення на кожен даний момент обстановки (положення сил сторін, ходу бойових дій). Вони можуть бути загальними та приватними.

Загальною картою обстановки називається така карта, на яку повсякденно в масштабі всього морського театру наносяться дані обстановки.

На приватну карту обстановки наносяться дані, що охоплюють окремі райони або пункти морського театру. Приватна карта повинна давати більшу глибину та конкретність обстановки.

На карту обстановки умовними знаками наносяться:

- устаткування морського театру: розташування баз та аеродромів, розмежувальні лінії, інженерні спорудження, небезпечні райони і т.п.;

- положення та дії сил (частин) свого з'єднання;

- положення та дії сусідів;

- положення та дії сил противника;

- найбільш важливі елементи гідрометеорологічної обстановки;

- результати виконаних тактичних розрахунків.

Карта обстановки повинна вестися в масштабі, зручному для оцінки обстановки і виробництва необхідних розрахунків. Коли карта заповнена, вона заміняється нової, на якій продовжується нанесення подальших відомостей. Карти обстановки ведуться безупинно в штабах та на пунктах управління з'єднань і частин ВМС. На кораблях карта обстановки ведеться в БІПе, а в деяких випадках - сумісно з навігаційною шляховою картою.

Ведення графічних бойових документів полягає в зображенні на них відомостей, що стосуються складу, положення, стану і дій, а також забезпечення своїх сил а сил противника, устаткування морського театру та інших даних обстановок за допомогою умовних знаків і скорочених позначень із необхідними письмовими поясненнями та таблицями. Окремі елементи обстановки можуть зображуватися на спеціальних картах. До них ставляться: мінно-навігаційні карти, карти радіаційно-хімічної обстановки, карти погоди та ін.

Одна з основних вимог, яка пропонована до графічних документів, така - їхня графічна частина повинна читатися без пояснень. Текстуально викладається тільки те, що неможливо зобразити графічно, але необхідно для з'ясування змісту документу.

Кожен бойовий документ, у тому числі і карта обстановки, повинен мати:

- гриф таємності і номер екземпляра (у правому верхньому куті), а на навчальних екземплярах - слова "по навчанню";

- службовий заголовок - зверху у середині карти;

- підпису відповідних посадових осіб - унизу карти, у середині, а в лівому верхньому куті - підпису осіб, що затверджують документ;

- відмітку із вказівкою кількості виготовлених екземплярів, облікового номера документу, прізвища виконавця, дати виготовлення.

 

Гриф таємності проставляється в правому верхньому куті документа та остаточно визначається особою, що підписує документ. Службовий заголовок документу пишеться в одну або кілька строк. Графічні документи розробляються на картах, кальці, пластику або на прозорому папері.

При роботі із графічними документами необхідно дотримувати наступні правила:

- дані по базуванню сил, по їхньому переміщенню та діям наносяться на береговій частині акуратними тонкими лініями та установленими умовними знаками, не затемнюючи її картографічну (топографічну) основу і написи на ній; дії кораблів та авіації відображаються на морській частині карти;

- червоним кольором наносяться положення, завдання та дії своїх сил, розмежувальні лінії, границі зон поразки зенітних, артилерійських і ракетних комплексів, пункти управління, тилові границі;

- чорним кольором наносяться положення та дії ракетних військ і артилерії, БРВ, зенітних ракетних військ і зенітної артилерії (крім пунктів управління і границь зон поразки), з'єднань і частин інженерних, хімічних, зв'язку, радіотехнічних, залізничних і дорожніх військ, з'єднань і частин радіоелектронної боротьби та радіо - розвідки, технічного забезпечення, трубопровідних, інженерно-аеродромних, топогеодезичних, гідрометеорологічних, військово-будівельних організацій і частин, їхні пункти управління, засоби берегової системи спостереження, границі зон виявлення надводних цілей, удари своїх військ ракетами та артилерією, рубежі досяжності ракет, а також нумерація, найменування об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів і пояснювальні написи за свої сили;

- синім кольором наносяться положення та дії сил противника, нумерація, найменування його об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів та пояснювальні написи із застосуванням умовних знаків і скорочень, прийнятих для своїх сил;

- зеленим кольором наносяться демонстративні, імітаційні дії своїх сил, заходи щодо дезінформації, непізнані кораблі, групи кораблів, а також помилкові райони, рубежі, спорудження та об'єкти.

Скорочені позначення (абревіатури, усікання) словосполучень використаються як основний вид скорочень, призначених для зменшення обсягів тексту бойових документів. Застосування скорочень є ОБОВ'ЯЗКОВИМ. Абревіатуру утворять із початкових букв слів, що входять у словосполучення. Абревіатуру записують разом без інтервалів, вона повинна містити мінімально необхідне число букв, але не більше 8.

При нанесенні на карту (схему) об'єктів і дій противника вказуються джерело одержання відомостей, час та дата спостереження.

У тих випадках, коли подія спостерігається тривалий час, на карту наносять моменти початку та кінця спостереження, роздільні дефісом.

Відомості, що вимагають перевірки, відзначаються знаком питання червоного кольору.

Скорочені позначення і пояснювальні написи розташовуються поруч із умовним знаком із протилежної фронту противника сторони або під ним, при неможливості - на вільному місці із вказівною стрілкою до відповідного умовного знака паралельно найменуванням населених пунктів (місцевих предметів).

При відсутності встановлених умовних знаків і скорочених позначень застосовуються додаткові знаки або скорочення, які обмовляються (пояснюються) на вільному місці карти (схеми). Дані, які неможливо зобразити умовним знаком, викладаються на карті або в пояснювальній записці (робочого зошита) у письмовому виді.

Час і дата цифрами позначаються чотирма двохзначними групами. Перші дві групи позначають години та хвилини, другі дві групи - число і місяць. Якщо в будь-якій групі немає першої цифри, то вона заміняється нулем, наприклад: 07.06 01.05. Час указується по 24-годинному вирахуванню, київське, а якщо місце (поясне), те з відповідним застереженням.

Базування кораблів і судів показується на береговій смузі карти в районі розташування пункту базування. Умовні знаки при цьому розташовуються горизонтально, звернені убік противника та полягають у рамку відповідного кольору. При неможливості показати склад сил у пункту базування або при його відсутності в межах карти умовні знаки наносяться на вільному місці карти, що прилягає до району розташування пункту базування.

Місце корабля (з'єднання, надводного корабля, підводного човна, катера, судна, літака) у морі на карті визначається положенням носового краю умовного знака. Кількість кораблів (літаків) проставляється арабськими цифрами за умовним знаком.

Фактичні положення та дії сил показуються суцільними лініями, а плановані та передбачувані дії, а також дороги, яки будуються, аеродроми і інші спорудження - штриховими (відповідних кольорів).

Знищення (загибель) корабля або літака позначається умовним знаком цього корабля (літака), перекресленими хрест-навхрест двома суцільними лініями, ушкодження - однією суцільною похилою лінією кольору протилежної сторони.

Всі графічні документи повинні виготовлятися таким чином, щоб їхню графічну частину можна було читати без пояснень. Текстуально виготовляється тільки те, що неможливо зобразити графічно, але необхідно для з'ясування змісту документа.

Для зображення графічної частини бойового документа використаються позамасштабні умовні знаки. З метою полегшення нанесення на карту умовних знаків рекомендується користуватися морською офіцерською лінійкою.

При розробці бойових документів на картах поряд з умовними знаками допускається використання таблиць. Таблиці розміщаються на вільній частині карти таким чином, щоб не затемнювати елементи обстановки, що підлягають відображенню, як правило, у межах сухопутної частини поблизу від об'єктів, що характеризуються. У таблицях, що містять відомості про класи (підкласи) кораблів і суден, об'єкти впорядковуються по убуванню у відповідності зі значимістю класу (підкласу).

Орієнтація умовних знаків одиночних об'єктів у таблиці складу групового об'єкта виконується за правилом: якщо курс групового об'єкта лежить у межах від 10 до 1800, те умовні знаки одиночних об'єктів орієнтуються за курсом 900 і розташовуються в правій частині формуляра складу, якщо курс групового об'єкта лежить у межах від 1810 до 3600, умовні знаки одиночних об'єктів орієнтуються на 2700 і розташовуються в лівій частині формуляра складу.

При нанесенні на карту умовних знаків кораблів (суден), літаків протиборчих сторін, курс яких невідомий або умовні знаки розміщені усередині таблиці, повинні бути спрямовані назустріч один одному.

При відображенні динаміки дій сил умовні знаки кораблів, суден, літаків повинні орієнтуватися по напрямку їх фактичного (майбутнього) курсу. Якщо маршрут корабля, судна, літака не показується, то, відповідного кольору стрілкою, що виходить із носової частини умовного знака, показується напрямок руху.

Таким чином, під веденням карти обстановки розуміють відображення подій, що відбуваються, у тім або іншому районі за той або інший період часу за допомогою умовних знаків і скорочених позначень відповідно до встановлених правил.

 

Журнал бойових дій (ЖБД) є звітно-інформаційним документом, виконаним письмово, і має своїм призначенням відображення в хронологічній послідовності всього ходу підготовки та ведення бойових дій.

ЖБД ведеться у всіх штабах і на кораблях 1,2 та 3 рангів. Ведення ЖБД на кораблі починається з отриманням бойового завдання, а закінчується після виконання поставленого завдання та повернення корабля в пункт базування.

Записи ЖБД виробляються систематично і підписуються офіцерами, що ведуть журнал, при їхній зміні. Опис кожної події починається з нового рядка, залишення незаповнених рядків ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Наприкінці кожної доби в ЖБД офіцер, що веде журнал, підводить короткий підсумок бойових дій за добу. Командир корабля щодня контролює повноту і правильність зроблених у журналі записів.

Основними вимогами, пропонованими до записів, є: повнота, вірогідність і точність. Опис будь – якої події виконується за формою, що не допускає двозначного тлумачення. Повнота записів повинна бути такий, щоб тільки по них, без карти обстановки та інших документів, можна було відновити:

- хід підготовки до ведення бойових дій;

- обставини плавання;

- хід бойових дій;

- зміст будь-якого отриманого (відправленого) документа;

- всі дані обстановки, які були отримані від сил розвідки, вищестоящого командування або добуті в результаті власних дій;

- рішення командира на виконання поставленого завдання та отримані інформаційні дані (коли, де, що і у якій послідовності зробити).

У журнал бойових дій корабля в хронологічному порядку записуються:

- зміст завдання, поставленого кораблю, із вказівкою часу одержання завдання, найменування та номер документа, у якому воно викладене, або повне (дослівне) формулювання завдання, якщо воно поставлене усно;

- розробка офіцерами матеріалів для рішення та зміст підготовки корабля до виконання поставленого завдання;

- рішення командира корабля;

- отримані накази, розпорядження, інформації із вказівкою часу їхнього отримання, номера і засобів отримання;

- початок і кінець переходу морем для виконання поставленого завдання;

- хід бойових дій корабля з докладним викладом їхніх результатів;

- різкі зміни гідрометеорологічної обстановки та інші події, що впливають на хід і результат бойових дій.

Про рішення командира корабля, бойових завдань і подіях, відбитих на картах та в інших документах, а також про хід бойових дій робиться короткий запис із посиланням на документ, що містить у собі докладні дані по цьому питанню.

При описі ходу бойових дій корабля вказуються:

- маневр при переході та у призначеному районі при пошуку, виявленні та атаці або відхиленні від противника;

- приклади використання своїх зброї, технічних засобів і противника;

- всі спостережувані явища (дим, шум, випромінювання, кораблі, літаки, буї, знаки, предмети, плями, вогні, спалахи, полум'я та ін.) на переході морем і у ході бойових дій;

- всі отримані накази, розпорядження, інформації в дослівному викладі (крім шифру телеграм, які записуються тільки по змісту) із вказівкою часу прийому, їхнього номеру та прийнятих по них рішень;

- стан або зміна гідрометеорологічної обстановки і її вплив на дії корабля, а також гідрометеорологічні дані та своє місце через кожні чотири години;

- всі дані про противника при його виявленні (пеленг, дистанція, курс, швидкість ходу, склад, ордер і т.д.) із вказівкою засобів виявлення та свого місця;

- зміни в бойових можливостях корабля, отримані ушкодження, понесені втрати, а також основні причини успіхів або невдалих дій.

Виправлення в написаному тексті робляться тільки особою, що веде журнал, у такий спосіб: неправильний запис береться в дужки, закреслюється однією тонкою рисою так, щоб можна було розібрати написане, після закритої дужки ставиться знак для зноски, а нижня частина сторінки відкреслюється одній суцільній прямій лінією, під якою після такого ж знаку для зноски пишеться вірний текст і засвідчується підписом ведучого журнал.

Додавання в написаний текст робиться так: із правої частини слова, після якого необхідно внести додавання, ставиться знак для зноски і дужка, а в графі "Примітки" після такого ж знаку для зноски з дужкою пишеться потрібний текст і підписується особою, що зробила дане додавання.

У записі, виробленої наприкінці доби, відбиваються наступні дані:

- характер дій за минулу добу ("виробляється пошук противника в районі №..." або "триває перехід..." та ін.);

- результати бойових дій ("ухилилися від..., ушкоджений..., знищений..." та ін.);

- характер дій противника та своїх сил у даному районі (польоти літаків, робота РЛС, переходи суден, дії ПЧС та ін.);

- гідрометеорологічна обстановка за минулу добу, її зміни та вплив на виконання бойового завдання;

- рішення командира корабля на виконання поставленого завдання на наступну добу;

- залишок основних запасів (зброї, палива, води, масла, продовольства та ін.);

- зауваження по роботі матеріальної частини та особового складу.

Останній запис у журналі "На цьому ведення журналу бойових дій закінчую" підписується особою, що веде журнал. Закінчений журнал затверджуються командиром корабля "Правильність і повноту записів у журналі бойових дій затверджую" і підписом із вказівкою посади, військового звання, ініціалів, прізвища та дати.

Додатками до журналу бойових дій є:

- кальки із планшета маневрування при використанні зброї;

- кальки маневрування за добу (як правило, у масштабі 1:250000, якщо не було інших вказівок);

- графіки гідрологічних розрізів;

- інші схеми, по розсуду командира корабля.

Журнал бойових дій корабля з додатками здається в штаб з'єднання з поверненням у пункт базування або з першою нагодою після постановки на якір.

ВИСНОВКИ ТА ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:

Викладач робить висновки по викладеному матеріалу.

Відповідає на запитання, що виникли. Дає завдання на самостійне вивчення матеріалу: Вивчити умовні позначення кораблів спеціального призначення.

 

Розробив: начальник кафедри кораблеводіння та штурманського озброєння

капітан 1 рангу М.М.КОРОЩЕНКО

“___”______________ 2015 року

 

 

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.