Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОб утверждении Правил пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах Украины

Об утверждении Правил пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах Украины

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Приказ, Правила от 27.06.2008 № 190редакция действует с 26.11.2012

· · ·
 

Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 27 червня 2008 року N 190

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2008 р. за N 936/15627

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 27 березня 2012 року N 131,
від 24 жовтня 2012 року N 541

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 87, 20 листопада 2009 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
від 24 лютого 2010 року,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
від 15 вересня 2011 року,
оголошення
("Офіційний вісник України", N 4, 23 січня 2012 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
від 6 лютого 2012 року

На виконання Плану заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 N 383-р,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі - Правила), що додаються.

2. Керівникам Міністерства житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести ці Правила до відома підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Держжитлокомунгоспу від 01.07.94 N 65 "Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення у містах і селищах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.94 за N 165/374, та наказ Держжитлокомунгоспу від 02.12.92 N 67 "Про порядок видачі технічних умов на підключення споживачів до систем господарсько-питного водопостачання і каналізації".

4. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (В. П. Рудий) разом з Юридичним відділом (І. І. Крилова) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. В. Мазурчака.

 

Міністр О. Ю. Кучеренко
ПОГОДЖЕНО:  
Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К. О. Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 27 червня 2008 р. N 190

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2008 р. за N 936/15627

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМАМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ

(У тексті Правил нумерацію розділів арабськими цифрами замінено нумерацією римськими цифрами згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 березня 2012 року N 131)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі - Правила) визначають порядок користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення населених пунктів України.

Ці Правила є обов'язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об'єкти, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення і з якими виробником укладено договір на отримання питної води, скидання стічних вод.

1.2. Терміни, що вживаються в цих Правилах:

Баланс водоспоживання та водовідведення - співвідношення між фактично використаними обсягами води з усіх джерел водопостачання та обсягами стічних вод, що відводяться за визначений термін.

Випуск водовідведення - трубопровід від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або трубопровід від останнього колодязя внутрішньомайданчикових мереж підприємства до відомчої або централізованої мережі водовідведення.

Виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення - суб'єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - виробник).

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа - трубопроводи, прокладені всередині житлового кварталу, до яких приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення - мережа, прокладена всередині житлового кварталу, яка з'єднує випуски групи будинків або будівель кварталу в цілому.

Водопровідний ввід - трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

Вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання та обладнання для влаштування вузла відповідно до вимог нормативних документів.

Вулична мережа водовідведення - трубопроводи, прокладені вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) - пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

Дворова мережа водовідведення - мережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з'єднує випуски з окремих будівель.

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення - споживач або суб'єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво або реконструкцію об'єкта будівництва (далі - об'єкт будівництва) з подальшим його приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

(абзац дванадцятий пункту 1.2 у редакції наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

Контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

Межа балансової належності - лінія розподілу елементів систем водопостачання та водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами.

Нераціональне використання - використання питної води понад встановлені галузеві технологічні нормативи.

Режим відпущення (одержання) питної води - гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

Субспоживач - суб'єкт господарювання, який одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водопостачання, водовідведення.

(абзац вісімнадцятий пункту 1.2 у редакції наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про житлово-комунальні послуги".

1.3. Виробник обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі або на які є відповідний договір на обслуговування із споживачем.

1.4. Приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснюється відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002 N 37, зареєстрованих у Мін'юсті 26.04.2002 за N 403/6691, а також місцевих правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації населеного пункту.

1.5. Водопровідні вводи державного житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів (далі - ЖБК), а також об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), усі магістральні й розподільчі внутрішньоквартальні мережі централізованого водопостачання, а також вуличні водорозбірні колонки, призначені для колективного водокористування, окремо розташовані підвищувальні насосні станції холодного водопостачання, артезіанські свердловини передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування на баланс виробника для подальшої експлуатації.

1.6. За стан водопровідних мереж, які проходять у технічних підвалах і до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є відповідальними підприємства та організації, у яких вони перебувають на балансі.

1.7. Водопровідні вводи до теплових пунктів (далі - ТП), котелень, окремо побудованих насосних станцій для підвищення тиску, а також розподільчі мережі від цих об'єктів експлуатують підприємства, на балансі яких перебувають ці об'єкти. Водопровідні вводи до об'єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади, та розподільчі мережі холодного водопостачання від них до зовнішнього зрізу будівель експлуатують виробники.

Експлуатацію мереж холодного водопостачання в межах ТП та котелень здійснюють організації, на балансі (в управлінні) яких вони перебувають.

1.8. Виробник відповідає за технічний стан мереж гарячого водопостачання тільки у разі перебування таких мереж у нього на балансі.

1.9. Межею вуличної мережі водовідведення, яку обслуговує виробник, є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової мережі водовідведення - перший від будинку колодязь включно.

1.10. У випадку відсутності контрольного колодязя на випуску водовідведення межею будинкової мережі є її приєднання до вуличної мережі.

1.11. Якщо мережі водопостачання та водовідведення, що належать виробнику, проходять по земельній ділянці, переданій на правах власності або користування суб'єкту господарювання, останні не повинні протидіяти ліквідації течі та усуненню інших пошкоджень мереж на цих ділянках.

VII. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПРИСТРОЇ

7.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати діючим будівельним нормам.

7.2. Кожний проект внутрішньобудинкового водопроводу, що має протипожежні пристрої, перед надходженням до виробника може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.

7.3. У разі наявності у вузлі обліку споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником виробника в закритому стані. За цілісність пломби відповідає споживач.

З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування виробник також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на мережі споживача.

7.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж споживачів за вузлом обліку.

7.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

7.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представник виробника виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 3.3 цих Правил з часу початку користування водою до часу його виявлення. Якщо час початку користування водою не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін.

7.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками виробника. Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів споживач має повідомити виробника за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводяться за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості води 2,0 м/сек за час фактичного водокористування.

Без узгодження з виробником споживач не має права знімати пломбу.

7.8. Зняття пломб із запірної арматури без попереднього повідомлення виробника може здійснюватися лише при гасінні пожеж. Після закінчення користування протипожежною системою водопостачання споживач зобов'язаний протягом доби надати виробнику акт про зняття пломб та викликати його представника для опломбування.

7.9. Витрати води споживачем на гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних ситуацій, проведення навчальних занять з цих питань оплаті не підлягають. Про витрату води у зазначених цілях за участю представників пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України, споживача та виробника (постачальника) складається акт із зазначенням часу користування водою.

(пункт 7.9 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

7.10. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів централізованої системи водопостачання дозволяється лише службовому персоналу органів пожежної охорони та виробнику.

7.11. Ремонт і утримання в належному стані пожежних систем, розміщених на мережах споживачів, здійснюються за рахунок споживачів.

VIII. ВУЛИЧНІ ВОДОРОЗБОРИ

8.1. Вуличні водорозбори (колонки) призначені для колективного водокористування. Місце їх встановлення визначається за пропозицією місцевих органів самоврядування та за погодженням виробника.

8.2. Не дозволяється біля водорозбору прати білизну, мити автомашини, вози, посуд, домашніх тварин тощо, приєднувати до водорозбірних колонок труби і шланги, а також чинити інші дії, що суперечать санітарним вимогам.

8.3. Експлуатація та ремонт водорозборів здійснюються виробником або споживачами, на балансі яких перебувають ці водорозбори і які зобов'язані:

а) стежити за станом водорозборів, цілісністю їх частин, дотримуватися санітарних вимог;

б) не допускати нецільового використання води, утворення калюж та намерзлого льоду;

в) зберігати непошкодженими водостоки та підступи до водорозборів;

г) виконувати дезінфекцію і фарбування приладів водорозбору в термін, визначений договором.

X. ВИТОКИ ВОДИ

10.1. У разі виявлення витоку води через зіпсування санітарно-технічних приладів та арматури, пошкодження внутрішньої (у тому числі внутрішньобудинкової) мережі водопостачання, нераціонального використання води, у випадку, коли засіб обліку на вводі відсутній або не працює з вини споживача, останній здійснює розрахунок за воду з виробником згідно з п. 3.3 цих Правил.

Розрахунок з виробником за нераціональне використання води внаслідок витоків здійснює споживач, у якого на балансі, в експлуатації, обслуговуванні перебуває внутрішньобудинкова система водопостачання.

Виробник має право разом із споживачем здійснювати відповідно до умов договору вибіркову перевірку технічного стану внутрішньобудинкової системи водопостачання споживача, про що складається акт.

10.2. Залежно від місцевих та екологічних умов виробник у разі необхідності має право звертатися до місцевих державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування з пропозицією про зміну нормативів водопостачання.

10.3. Використання питної води з систем централізованого водопостачання для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи зворотного водопостачання.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2. Найменування об'єкта будівництва ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 3. Місцезнаходження об'єкта будівництва __________________________________________________ 4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) _______________________________________ 5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, N телефону, П. І. Б. ГІПа) ______________________________________________________________________________________ 6. Нормативні терміни: Проектування __________________________________________________________________________ Будівництва ___________________________________________________________________________ Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _______________________________________________ 7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта __________________________________________ тис. грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді ___________ куб. м/добу, максимальні витрати __________ л/сек. Відпуск води проводиться: цілодобово / за графіком з ___ до ___ годин. 2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ______________________________________________________________________________________ (повністю, є відхилення за показниками _____________) 3. Місцем підключення до водопровідної мережі Д = __________ мм є __________________________ ______________________________________________________________________________________ з тиском у точці підключення від ____ до _____ атм. (кгс/кв. см). 4. Мережа _____________________________________________________________________________ (кільцева, тупикова) 5. На дільниці мережі, яка проектується, встановити: ______________________________________________________________________________________ (пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо) 6. Рекомендований матеріал для труб вводу ________________________________________________ 7. Глибина закладання _____ м (згідно із СНиП 2.04.02-84). 8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати _____________________________________ ______________________________________________________________________________________ (місце установки, тип водолічильника, діаметр) 9. Особливі умови ______________________________________________________________________________________ (необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо) 10. Точка розподілу є ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод: а) середньодобове скидання стоків __________________ куб. м/добу; б) максимальне скидання стоків _________________________ л/сек.; в) коефіцієнт нерівномірності ________________________________; г) БСК5 від ____________________ мг/л до ________________ мг/л; ґ) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): _____________________ не більше __________________ мг/л; _____________________ не більше ____________________ мг/л тощо. Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691, та місцевим Правилам приймання ______________ (назва населеного пункту), Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженимнаказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627. 2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів: а) ____________________________________________________________________________________ б) ____________________________________________________________________________________ 3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення Д = __________ мм є _______________________________________________________________________ 4. Точка розподілу є _____________________________________________________________________ 5. Особливі умови ______________________________________________________________________ (необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо). 6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються. 7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

 

Посада керівника виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, який надає технічні умови   ___________________________ (підпис, прізвище та ініціали) М. П.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

Додаток 2
до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на приєднання

_____________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення
_____________________________
(найменування населеного пункту)

1. Місцезнаходження об'єкта будівництва __________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2. Замовник ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 3. Проектна організація __________________________________________________________________ 4. Нормативні терміни проектування ______________________________________________________ будівництва ________________________________________________________ 5. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта будівництва _______________________________ тис. грн. 6. Черговість введення в експлуатацію _____________________________________________________ 7. Потреба у воді питної якості згідно з нормативними вимогами _________________ куб. м/добу, максимальні витрати _______ л/сек. з _____ до ______ годин; у тому числі: на господарсько-питні потреби _____________________ куб. м/добу, макс. ________________ л/сек., на технологічні потреби _______________________ куб. м/добу, макс. ____________________ л/сек., для поливання території та зелених насаджень ______________ куб. м/добу, макс. __________ л/сек., витрати на пожежогасіння _________________________________________________________ л/сек., витрати води для об'єкта будівництва _______________ куб. м/добу, макс. ________________ л/сек., інші витрати ________________________________________________________________ куб. м/добу. 8. Потреба в технічній воді ____________________________________________________ куб. м/добу. 9. Показники стічних (зворотних) вод: а) кількість ___________________ куб. м/добу, максимальні скиди ___________________ л/сек. з _______ до ______ годин; у т. ч. господарсько-побутових ________________________ куб. м/добу ___________________ л/сек.; виробничих ____________ куб. м/добу __________ л/сек.; коефіцієнт нерівномірності _________________________ скидання стоків від об'єкта будівництва _______________________ куб. м/добу ____________________ л/сек. б) фізико-хімічні властивості стоків і їх склад: зважені речовини _________________ мг/л; БСК повне _______________________ мг/л; сульфіди _________________________ мг/л; характерні інгредієнти і токсичні речовини: Zn = ____________ мг/л, Сч = _____________ мг/л, Ni = ______________ мг/л тощо. 10. На території об'єкта будівництва передбачено: а) локальні очисні споруди у складі _______________________________________________________; б) облік стоків, які скидаються (марка приладу) _____________________________________________; в) автоматизовані пробовідбірники (марка) ________________________________________________; г) наявність лабораторії _________________________________________________________________; ґ) заходи на об'єкті _____________________________________________________________________; (усереднення, розбавлення, дозоване скидання, локальна очистка стоків тощо) д) заходи щодо утилізації або використання осадів виробничих стічних вод ______________________________________________________________________________________ (вказати місце захоронення осадів, технологію їх використання тощо) 11. Суміш виробничих і господарсько-побутових стічних вод відповідає вимогам СНиП 2.04.03-85 іПравилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691, та місцевим Правилам приймання _____________________________________________ (найменування населеного пункту). За якими показниками не відповідає (перелічити з концентраціями, мг/л) ______________________________________________________________________________________ 12. Обсяг води, яка використовується в системі оборотного і повторного промислового водопостачання, _____________________________________________________________ куб. м/добу. 13. Додатки до опитувального листа: а) викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується; б) копія документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт підключення; в) копія дозволу на спеціальне водокористування та копія спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання).

 

Замовник    
________________________ (посада) ________________________ (підпис) ______________________________ (прізвище, ініціали)
  М. П.  
Проектна організація    
________________________ (посада) ________________________ (підпис) ______________________________ (прізвище, ініціали)
  М. П.  

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

Додаток 3
до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

Об утверждении Правил пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах Украины

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Приказ, Правила от 27.06.2008 № 190редакция действует с 26.11.2012

· · ·
 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.