Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМіністерство освіти і науки України «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Міністерство освіти і науки України «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов __________ проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет» « » 2017 р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

З 13.03.2017 р.

група час 101а і/а 102а і/п 105а п/а 106а у/а 106б у/а
Понеділок 8.00-9.20 ДЗВ:Релігієзнавстводоц.Євсеєнко С.А Загал .психологія доц.Грицук О.В. ДЗВ:Релігієзнавстводоц.Євсеєнко С.А
9.30-10.50 Історія стародавнього Сходу доц. Комар Я.В Загал. психологія доц.Грицук О.В. СУЛМ(лексика) ст. викл.Тітова О.Б.
11.10-12.30 Давня Історія України викл..Стуканова Ю. Р. Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О. Історія укр. літератури (давня І ч.) ст.викл Муратова О. В
Вівторок 8.00-9.20 Історія педагогіки ст викл. Бобраков С. В.
9.30-10.50 ПКАМ ст. викл. Андрущенко В.О. ПКАМ доц. Блинова І.А. ПКАМ ст. викл.Андрущенко В.О. Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.
11.10-12.30   Психогігієна доц.Грицук О.В.      
12.40- 14.00   Загал .психологія доц.Грицук О.В.      
                   
Середа 8.00-9.20 Світова літературадоц. Скляр І.О. Психогігієна доц.Грицук О.В. Світова літературадоц. Скляр І.О.
9.30-10.50 Давні мови народів Європи (старослов’янська) ст. викл. Скоплєв А.О. Психогігієна доц..Грицук О.В. ПКАМ викл. Шавлюк Т. І. ПКАМ викл. Соколова А. Є.
11.10-12.30        
Четвер П’ятниця 8.00-9.20 Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі. доц. Горлова О. В. ПКАМ доц. Блинова І.А. Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі. доц. Горлова О. В.
9.30-10.50 Історія стародавнього Сходу доц. Комар Я.В.   СУЛМ(лексика) ст. викл.Тітова О.Б.
11.10-12.30 ПКАМ ст. викл. Андрущенко В.О   ПКАМ ст. викл. Андрущенко В.О  
      ДЗВ:Релігієзнавстводоц.Євсеєнко С.А   ДЗВ:Релігієзнавстводоц.Євсеєнко С.А
П’ятниця 8.00-9.20   Загал. психологія доц..Грицук О.В. Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.
9.30-10.50 Давня Історія України викл..Стуканова Ю. Р. Вікова психологія в. Разумова О.Г. ПКАМ викл. Шавлюк Т. І.. ПКАМ викл. Соколова А. Є.
11.10-12.30 ПКАМ ст. викл. Андрущенко В.О Психологія особистості в. Разумова О.Г. ПКАМ ст. викл Андрущенко В.О  
12.40- 14.00 Світова літературадоц. Скляр І.О.   Світова літературадоц. Скляр І.О.
Субота День самостійної роботи
                   

Диспетчер Смирнова Н. П.Декан факультету доц. Мараховська В. Г.

Начальник навчального відділу доц. Семенова О. В.

Міністерство освіти і науки України «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заст.директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи

Горлівський інститут іноземних мов __________ проф. Т.М. Марченко

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет» « » 2017 р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

З 13.03.2017 р.

група час 109а а/р 109г а/у 110а у/р Пер. а/н Пер. а/ф
Понеділок 8.00-9.20 ПУПМ ст. викл. Андрущенко В.О.   ДЗВ:Релігієзнавстводоц.Євсеєнко С.А  
9.30-10.50 Історія Українидоц.Євсеєнко С.А СУЛМ(лексика) ст. викл.Тітова О.Б. ПУПМ ст. викл. Андрущенко В.О.
11.10-12.30   ПУПМ викл. Шавлюк Т. І. Історія укр. літератури (давня І ч.) ст.викл Муратова О. В Пропедевтичний курс зарубіжної літератури доц. Писарева О. А
          Пропедевтичний курс зарубіжної літератури доц. Писарева О. А
          Теорія та практика дискурс. аналізу викл. Шавлюк Т. І..
Вівторок 8.00-9.20 Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О. Історія педагогіки ствикл. Бобраков С. В. ПУПМ ст. викл.. Андрущенко В.О.
9.30-10.50 Практикум з російської мови доц. Колесніченко О.Л. Теорія та практика дискурс. аналізу викл. Шавлюк Т. І..   ДЗВ:Основи орфографії та пунктуації англ.мовидоц. Ясинецька О.А.
11.10-12.30 Світова літературадоц. Скляр І.О. Практикум з російської мови доц. Колесніченко О.Л. ПсихологіяДоц. Свіденська Г.М.
12.40- 14.00     ПсихологіяДоц. Свіденська Г.М.
Середа 8.00-9.20   ПУПМ викл. Шавлюк Т. І. Світова література доц. Скляр І.О.  
9.30-10.50 ДЗВ:Основи риторики та культури мови доц. Колесніченко О.Л. ДЗВ:Основи риторики та культури мови ст.викл Муратова О. В   ПУПМ ст. викл.. Андрущенко В.О.
11.10-12.30 ПУПМ ст. викл. Андрущенко В.О. Практична фонетика ст. викл. Гордієнко С. Г. Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О. Валеологія та безпека життєдіяльності викл. Ковальська Н. В.
12.40- 14.00 Практична фонетика ст. викл. Гордієнко С. Г.      
Четвер 8.00-9.20 Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі. доц. Горлова О. В. Вступ до перекладознавства ст. викл. Долгих А.М.
9.30-10.50 ПУПМ ст. викл.Андрущенко В.О. ПУПМ викл. Шавлюк Т. І. СУЛМ(лексика) ст. викл.Тітова О.Б. Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О.
11.10-12.30 Світова літературадоц. Скляр І.О.    
12.40- 14.00 ДЗВ:Релігієзнавстводоц.Євсеєнко С.А  
П’ятниця 8.00-9.20 Практична фонетика ст. викл. Гордієнко С. Г. ПУПМ викл. Шавлюк Т. І. Практикум з російської мови доц. Колесніченко О.Л. ПУПМ ст. викл. Андрущенко В.О.
9.30-10.50 ПУПМ ст. викл. Андрущенко В.О. Практикум з української мови доц. Мараховська В. Г. Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О. Практична фонетика ст. викл. Гордієнко С. Г.
11.10-12.30 Теорія та практика дискурс. аналізу викл. Шавлюк Т. І.. Практична фонетика ст. викл. Гордієнко С. Г.    
12.40- 14.00     Світова література доц. Скляр І.О.  
Субота День самостійної роботи
                   

Диспетчер Смирнова Н. П.

У ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

З 13.03.2017 р.

група час 111а а/н 111б а/н 111в а/н 112а а/ф 113а а/і ф/а н/а
Понеділок 8.00-9.20 І с т о р і я У к р а ї н ивикл.Мосієць О.В.
9.30-10.50 Вступ до когнітивної лінгвістики ст. викл. Скоплєв А.О
11.10-12.30 Практична фонетика в.Днєпровська М.С. ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю. Ф. Теорія та практика дискурс. аналізу доц. Потреба Н.А. Теорія та практика дискурс. аналізу викл. Врюкало
Вівторок 8.00-9.20 ПУПМ доц. Ситняк Р.М Теорія та практика дискурс. аналізудоц. Архіпова І.М   ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю. Ф. ПУПМ в. Данильченко К. І.   Практична фонетика в.Бірюкова І.П.
9.30-10.50 Теорія та практика дискурсивного аналізудоц. Архіпова І.М   Теорія та практика дискурс. аналізу викл. Врюкало
11.10-12.30   ПУПМ доц. Ситняк Р.М ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю. Ф. Теорія та практика дискурс. аналізудоц. Архіпова І.М Практична фонетика в.Днєпровська М.С. ПУПМ в. Чудовська Т. С. ПУПМ ст. викл. Шарко А. А.
12.40- 14.00     Практична фонетика в.Днєпровська М.С.   Теорія та практика дискурс. аналізудоц. Архіпова І.М Практична фонетика доц.Семенова О.В  
середа 8.00-9.20 Теорія та практика дискурс. аналізудоц. Архіпова І.М ПУПМ доц. Ситняк Р.М ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю. Ф.   ПУПМ в. Данильченко К. І. ПУПМ в. Чудовська Т. С. ПУПМ ст. викл. Шарко А. А.
9.30-10.50 ДЗВ:Основи риторики та культури мовидоц. Колесніченко О.Л.
11.10-12.30 ПУПМ доц. Ситняк Р.М Практична фонетика в.Днєпровська М.С. Теорія та практика дискурс. аналізудоц. Архіпова І.М ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю. Ф.      
  12.40- 14.00       Теорія та практика дискурс. аналізудоц. Архіпова І.М      
четвер 8.00-9.20   ПУПМ доц. Ситняк Р.М ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю. Ф. Практична фонетика в.Днєпровська М.С. ПУПМ в. Данильченко К. І ПУПМ в. Чудовська Т. С. ПУПМ ст. викл. Шарко А. А.
9.30-10.50 ДЗВ:Релігієзнавстводоц.Євсеєнко С.А
11.10-12.30 ПУПМ доц. Ситняк Р.М Практична фонетика в.Днєпровська М.С.   ПУПМ ст. викл. Гордієнко Ю. Ф.      
12.40- 14.00 ПУПМ доц. Ситняк Р.М            
П’ятниця 8.00-9.20 Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі. доц. Горлова О. В.
9.30-10.50 Світова літературадоц. Горлова О. В.
11.10-12.30 Практична фонетика доц. Старченко О.А. ПУПМ доц. Ситняк Р.М     Практична фонетика в.Днєпровська М.С.   ПУПМ ст. викл. Шарко А. А.
Субота День самостійної роботи
                                     

Диспетчер Смирнова Н. П.

Міністерство освіти і науки України «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.