Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПолтавська обласна державна адміністрація

Київський національний торговельно-економічний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Державний вищий навчальний заклад Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Білостоцька політехніка (Польща)

Вища школа менеджменту (Республіка Польща)

Інститут економіки Академії наук Латвії (Латвійська Республіка)

Університет ISMA (Латвійська Республіка)

Університет Національної та світової економіки (Болгарія)

Технічний університет Кошице (Словаччина)

       
   
 
 


ЗАПРОШЕННЯ

ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція

«Управління туристичною індустрією: методологія і практика»

М. Полтава

Вересня 2017 року

Мета конференції -визначення особливостей процесу управління туристичними організаціями в умовах ринку; розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання туристичної індустрії.

Робоча мова конференції: українська, англійська, російська.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної індустрії.

2. Управління рекреаційними ресурсами регіону, країни, світу.

3. Інноваційний, інвестиційний та інформаційний менеджмент в системі сучасного туристичного підприємства.

4. Управління туристичною організацією як соціально-економічною системою. Кадровий менеджмент в сучасній туристичній організації.

5. Управління ризикозахищеністю, безпекою та конкурентоспроможністю туристичного підприємства. Міжнародний туристичний менеджмент.6. Сучасні підходи до підготовки студентів напряму «Туризм».

Для участі в конференціїнеобхідно до 10 вересня 2017 року надіслати на електронну адресу конференції наступні документи:

– заявку на участь у конференції;

– тези доповідей до 2 сторінок;

– копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску.

Надіслані матеріали, що не відповідають вищевизначеним вимогам, оргкомітетом до друку не приймаються.

Секретаріат оргкомітету:

Координатори конференції від Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка:

(050) 5810376 –Черниш Ірина Володимирівна;

(050) 1318498 –Бакало Надія Віталіївна(координатор з питань поселення).

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Р.

900 – 1100 – реєстрація учасників конференції;

1100 – 1130 – відкриття конференції;

1130 – 1330 – пленарне засідання;

1330 – 1400 – обідня перерва;

1400 – 1600 – секційні засідання;

1700 – вечеря.

Р.

1000 – 1200 – засідання секцій;

1200 – 1300 – обідня перерва;

1300 – 1400 – заключне пленарне засідання;

1400 – екскурсія по історико-культурним місцям Полтавщини;

1700 – від’їзд учасників конференції.

Місце проведення конференції:

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

ЗАЯВКА

На участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»

М. Полтава

Вересня 2017 року

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи (навчання)  
Посада  
Тема доповіді  
Науковий напрям  
Форма участі (очна/заочна)  
Поштова адреса  
e-mail:  
Телефон  
Необхідність у додатковому екземплярі збірника тез  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок за участь у конференції становить - 200 грн. для очної участі, 150 грн. для заочної участі. Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію програми, тез доповідей та організаційні витрати на проведення конференції. На вказану учасникам адресу надсилається 1 збірник тез доповідей (за кожен додатковий екземпляр необхідно додатково сплатити 120 грн.).

 

Кошти необхідно перерахувати на поточний рахунок університету: отримувач: ПолтНТУ, ДКСУ р/р 31252227109727, МФО 820172 ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу – 25010100, з позначкою «За участь у науковій конференції кафедри туризму та адміністрування».

Іноземні учасники мають змогу оплатити організаційний внесок на місці.

 

Проїзд і проживання учасники конференції оплачують самостійно. За бажанням буде здійснено бронювання місць у готелях м. Полтава.Про необхідність бронювання місць у готелі слід обов’язково повідомити координатора телефоном до 10 вересня 2017 р.

Просимо завчасно потурбуватися про квитки на зворотню дорогу.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.