Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Кафедра технології та організації ресторанного бізнесу

 

ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛІВ І КУРОРТІВ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки (шифр, назва) 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» (шифр, назва)
   

Харків 2015


ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
Проаналізуйте функціональну організацію адміністративно-господарських приміщень у готелях.
Наведіть методику проектування приміщень для споживачів та склад приміщень, їх обладнання.
Підберіть необхідне обладнання для приготування 200 кг тіста дріжджового за умови, що продуктивність машини складає 50 кг/год, а тривалість зміни складає 8 год.
Разом:

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
Назвіть характерні риси в архітектурному стилі європейських та американських готелів кінця XIX початку XX ст.
Проаналізуйте особливості діяльності закладів ресторанного господарства при готелях в сучасних умовах, їх вплив на розробку проектів ПГГ.
Послугами кафе з обслуговуванням офіціантами користується 300 осіб. Визначити кількість страв власного виробництва та іншої продукції.
Разом:

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
Визначте, яку роль відіграє розташування готелів у міській забудові в їх архітектурно-планувальній організації.
Охарактеризуйте загальні принципи та основні вимоги до планування приміщень в ЗРГ.
Розрахуйте кількість відвідувачів та загальну кількість страв власного виробництва в ресторані першого класу на 75 місць. Режим роботи з 12:00 до 23:00.
Разом:

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
Визначте передумови появи багатофункціональних готелів, що поєднуються з установами іншого цільового призначення.
Обґрунтуйте методологію визначення загальної площі закладу та кількості поверхів.
Розрахуйте площу охолоджувальної камери за питомим навантажуванням на м2 для зберігання: м’яса-60 кг, птиці – 80 кг, риби – 20 кг, субпродуктів – 40 кг, напівфабрикатів із м’яса та риби – 50 кг.
Разом:

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
Назвіть та охарактеризуйте головні типи планування споруд готелів.
Проаналізуйте техніко-економічні розрахунки на стадії проектування.
Визначте місткість котла для приготування 50 л кісткового бульйону нормальної концентрації.
Разом:

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
Охарактеризуйте головні типи приміщень у готелях.
Проаналізуйте сучасні концепції проектування закладів РГ та порядок розробки, узгодження і затвердження проектної документації.
Послугами кафе користується 250 споживачів. Скласти виробничу програму та визначте кількість страв.
Разом:

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.