Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Кафедра технології та організації ресторанного бізнесу

 

ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛІВ І КУРОРТІВ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки (шифр, назва) 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» (шифр, назва)
   

Харків 2015


ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
  Проаналізуйте функціональну організацію адміністративно-господарських приміщень у готелях.  
  Наведіть методику проектування приміщень для споживачів та склад приміщень, їх обладнання.  
  Підберіть необхідне обладнання для приготування 200 кг тіста дріжджового за умови, що продуктивність машини складає 50 кг/год, а тривалість зміни складає 8 год.  
Разом:  

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
  Назвіть характерні риси в архітектурному стилі європейських та американських готелів кінця XIX початку XX ст.  
  Проаналізуйте особливості діяльності закладів ресторанного господарства при готелях в сучасних умовах, їх вплив на розробку проектів ПГГ.  
  Послугами кафе з обслуговуванням офіціантами користується 300 осіб. Визначити кількість страв власного виробництва та іншої продукції.  
Разом:  

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
  Визначте, яку роль відіграє розташування готелів у міській забудові в їх архітектурно-планувальній організації.  
  Охарактеризуйте загальні принципи та основні вимоги до планування приміщень в ЗРГ.  
  Розрахуйте кількість відвідувачів та загальну кількість страв власного виробництва в ресторані першого класу на 75 місць. Режим роботи з 12:00 до 23:00.  
Разом:  

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
  Визначте передумови появи багатофункціональних готелів, що поєднуються з установами іншого цільового призначення.  
  Обґрунтуйте методологію визначення загальної площі закладу та кількості поверхів.  
  Розрахуйте площу охолоджувальної камери за питомим навантажуванням на м2 для зберігання: м’яса-60 кг, птиці – 80 кг, риби – 20 кг, субпродуктів – 40 кг, напівфабрикатів із м’яса та риби – 50 кг.  
Разом:  

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
  Назвіть та охарактеризуйте головні типи планування споруд готелів.  
  Проаналізуйте техніко-економічні розрахунки на стадії проектування.  
  Визначте місткість котла для приготування 50 л кісткового бульйону нормальної концентрації.  
Разом:  

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

Алгоритм розв’язання завдання

№ п/п Завдання Max кількість балів
  Охарактеризуйте головні типи приміщень у готелях.  
  Проаналізуйте сучасні концепції проектування закладів РГ та порядок розробки, узгодження і затвердження проектної документації.  
  Послугами кафе користується 250 споживачів. Скласти виробничу програму та визначте кількість страв.  
Разом:  

 

Затверджено на засіданні

кафедри технології та організації ресторанного бізнесу

Протокол № 1 від „28” серпня 2015 року

Завідувач кафедри _____________ Мостова Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Галясний І. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 1401 Сфера обслуговування Семестр сьомий

(назва)

Навчальна дисципліна Проектування готелів і курортів

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.