Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКонструктивна модель вартості. Модель композиції додатку. Модель раннього етапу проектування.

План

1. Конструктивна модель вартості.

2. Модель композиції додатку.

3. Модель раннього етапу проектування.

 

Теорія:

1. Конструктивна модель вартості

Автомоделі Барі Боем (1981 р.). Модель базується на статичному підході СОСОМО81. У склад моделі входять 3 підмоделі:

1. Базисна — обчислює витрати розробки і її вартість як функцію розміру програми;

2. Проміжна — додатково враховує атрибути вартості оцінки продукту, апаратури, персоналу і проектного середовища;

3. Вдосконалена — об'єднує всі характеристики проміжної моделі, додатково враховує вплив всіх атрибутів вартості на кожен етап процесу розробки ПЗ (аналіз, проектування, кодування, тестування і т. д.).

Подмоделі СОСОМО81 можуть застосовуватися до 3 типів програмних проектів:

1. Поширений — невеликі програмні проекти, невелика група розробників, м'які вимоги до проекту.

2. Напівнезалежний — середній за розміром проект, виконується групою розробників з різним досвідом, як м'які, так і жорсткі вимоги до проекту;

3. Вбудований — програмний проект розробляється в умовах жорстких апаратних, програмних і обчислювальних обмежень.

 

Рівняння базової підмоделі мають вигляд:

Витрати:

Час розробки:

де Е — витрати в людино-місяцях, D — час розробки, KLOC — кількість рядків в програмному продукті.

 

Коефіцієнти мають значення

Типи проекту а баз b баз c баз d баз
Розповсюджений 2,4 1,05 2,5 0,38
Напівнезалежний   1,12 2,5 0,35
Вбудований 3,6 1,2 2,5 0,32

У 1995 році Боем ввів довершену модель СОСОМО II, орієнтовану на застосування в програмній інженерії XXI століття.

До складу СОСОМО II входять:

1. модель композиції додатку.

2. модель раннього етапу проектування.

3. модель етапу архітектури.

 

2. Модель композиції додатку

Модель використовується на ранній стадії конструювання ПЗ. Для врахування умов розробки обчислюється відсоток повторного використання програмних компонентів та визначається кількість нових об’єктних вказівників %:

Об’єктний вказівник – засіб виміру ПЗ. Для його обчислення визначається кількість екранів, звітів та компонентів потрібних для побудови додатку.

Проміжні витрати обчислюються за формулою:

PROD – оцінка швидкості розробки, приймає значення: 4 – дуже низька; 7 – низька; 13 – номінальна; 25 – висока; 50 – дуже висока.

 

3. Модель раннього етапу проектування

Використовується коли стабілізуються вимоги та визначається базисна програмна архітектура.

Основне рівняння моделі: А = 2,5;

Розмір – кількість тисяч рядків програмного коду;

В =1,01+0,01 ;

Wi – масштабні фактори приймають значення від 5 (низький) – 0 (високий)

W1 - PREC – досвід організації в реалізації проектів даного типу;

W2 - FLEX – гнучкість процесу розробки;

W3 – RESL – ступінь виконуваного аналізу ризику;

W4 – TEAM – зв’язність групи розробників;

W5 – PMAT – зрілість процесу розробки організацій;

МЕ – множник поправки; ;

ЕМі - приймає значення (1 – низький…6 - високий):

1 – PERS – можливості персоналу;

2 – PCPX – надійність та складність ПП;

3 – RUSE – необхідне повторне використання;

4 – PDF – складність платформи;

5 – PREX – досвід персоналу;

6 – FCIL – засоби підтримки;

7 – SCED - графік.

KALOC – кількість рядків коду, який автоматично генерується;

AT - відсоток коду, який автоматично генерується від всього коду системи;

ATPROD – продукт коду автоматичної генерації.

 

Модель етапу послідовної архітектури

Використовується в період коли сформульована архітектура; виконується розробка ПП.

Kreq – враховує можливі зміни у висновках;

Brak – це відсоток коду знищений із за зміни вимог.

Розмір new – це розмір нового програмного коду;

Розмір reuse – це розмір програмного коду, який повторно використовується.

KASLOC – це кількість рядків програмного коду, який повторно використовується та повинен бути змінений в 1000 рядків;

AT – відсоток коду який автоматично генерується;

DM – відсоток модифікованих проектних моделей;

CM – відсоток модифікованого програмного коду;

IM – відсоток витрат необхідних для підключення ПЗ яке повторно використовується;

SU – фактор, який базується на вартості розуміння ПЗ яке додається. Змінюється від 50 (для складного не структурованого коду) до 10 (для об’єктно-орієнтованого коду);

AA – фактор, який відображає можливість ПЗ, залежить від розміру тестування та оцінювання, змінюється від 0 – 8.

Мр – множник поправки;

ЕМі (оцінюється за 6 бальною шкалою):

1. KELY – надійність ПЗ;

2. DATA – розмір БД;

3. CPLX – складність ПП;

4. REUSE – необхідне повторне використання;

5. DOCU – документ вимагає життєвого циклу;

6. TIME – обмеження часу виконання;

7. STOR – обмеження оперативної пам’яті;

8. PVOL – зміна платформи;

9. ACAP – можливість аналітика;

10. PCAD – можливості програміста;

11. AEXP – досвід роботи з додатком;

12. PEXP – досвід роботи з платформою;

13. LTEX – досвід роботи з мовою та утилітами;

14. PCON – неперервність персоналу;

15. TOOL – використання програмних утиліт;

16. SITE – мультимережна розробка;

17. SCED – необхідний графік розробки

 

Контрольні запитання:

  1. Описати 3 підмоделі, які входять в модель.
  2. Рівняння базової підмоделі.
  3. Коефіцієнти значення.
  4. Що входить до складу СОСОМО II?
  5. Коли використовується модель?
  6. Об’єктний вказівник. Проміжні витрати.
  7. Коли використовується модель?
  8. Основні рівняння моделі.
  9. Коли використовується модель?
  10. Формули для розрахунку моделі етапу пост архітектури.

 

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.