Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОрганізаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи на ПЛ

3.12.1. За нарядом виконуються роботи на ПЛ:
– зі зняттям напруги (в тому числі роботи з монтажу і заміни проводів і тросів в прольотах перетину, в зоні дії наведеної напруги, на одному відключеному колі багатоколової ПЛ 35 кВ і вище);
– без зняття напруги на струмовідних частинах і поблизу них;
– без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою;
– з підійманням вище ніж на 3 м від рівня землі;
– з розбиранням конструкційних частин опори;
– з відкопуванням стійок опори на глибину більше ніж 0,5 м;
– з застосуванням вантажопідіймальних машин і механізмів в охоронній зоні;
– з розчищення траси ПЛ, якщо є потреба у вжитті заходів щодо уникнення падінь на проводи зрубаних дерев;
– з розчищення траси ПЛ, коли обрубування гілок та сучків пов’язане з небезпечним наближенням людей до проводів або можливістю падіння гілок і сучків на проводи.
3.12.2. За розпорядженням допускається виконувати такі роботи на ПЛ:
– огляд лінії в легкопрохідній місцевості і за сприятливої погоди;
– відновлення постійних позначень на опорах;
– з підійманням до 3 м від рівня землі до ніг людини;
– без розбирання конструкційних частин опори;
– з відкопуванням стійок опори на глибину менш ніж 0,5 м;
– з розчищення траси ПЛ, коли нема потреби в заходах, що перешкоджають падінню на проводи дерев або гілок;
– заміряння габаритів приладами вимірювання кутів;
– протипожежне очищення площадок навколо опор;
– фарбування бандажів на опорах;
– інструментальні заміри під час визначення дефектних опор.
3.12.3. За окремим нарядом виконуються роботи на кожній ПЛ, а на багатоколових – на кожне коло видається окремий наряд.
Допускається видача одного наряду на декілька ПЛ, кіл в таких випадках:
– під час робіт, коли напругу знято з усіх кіл багатоколових ПЛ або у випадку робіт під напругою, коли напруга не знімається з жодної багатоколової ПЛ;
– під час робіт на ПЛ в місцях їх перетину;
– під час робіт на ПЛ до 1000 В, що виконуються почергово, якщо трансформаторні пункти, від яких вони живляться, відключені;
– під час однотипових робіт на неструмовідних частинах декількох ПЛ, які не потребують їх відключення;
– в разі необхідності ремонту секціонувального роз’єднувача двох різних ПЛ зі знятою напругою.
3.12.4. В наряді слід зазначити, які ПЛ, що перетинають лінію, яка ремонтується, потрібно вимкнути і заземлити. Така ж вказівка має бути внесена в наряд відносно ПЛ, що проходять поблизу лінії, яка ремонтується, якщо їх вимикання вимагається умовами роботи. В цьому разі заземлення ПЛ, що перетинають лінію, яка ремонтується, або проходять поблизу, має бути виконане перед допуском до робіт. Забороняється знімати з них заземлення до повного закінчення робіт.
В разі пофазного ремонту наряд може бути виданий для робіт тільки на дільниці одного кроку транспозиції.
3.12.5. На вимкнених ПЛ допускається розосередження бригади на дільниці протяжністю не більше 2 км, за винятком робіт з монтажу і демонтажу проводів (тросів) в межах анкерного прольоту більшої довжини. В цьому випадку протяжність дільниці робіт однієї бригади визначає працівник, який видає наряд.
Під час виконання робіт, що виконуються на струмовідних частинах під напругою, бригада повинна перебувати на одній опорі (в одному проміжному прольоті) або на двох суміжних опорах.
3.12.6. Під час виконання робіт за одним нарядом на різних дільницях, опорах ПЛ переведення бригади з одного робочого місця на інше у наряді не оформлюється.
3.12.7. В разі перерви в роботі у зв’язку із закінченням робочого дня заземлення, встановлені на робочих місцях ПЛ, не знімаються. Наступного дня під час відновлення роботи допуск провадиться після перевірки цілості і надійності приєднання залишених заземлень.

Організація безпечного виконання робіт за нарядом на ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій

3.13.1. За нарядом виконуються роботи на дільницях ПЛ, що проходять по території РУ. Наряд видається відповідальними працівниками, що обслуговують ПЛ. В разі роботи на кінцевій опорі в електроустановках з місцевими черговими працівниками черговий має проінструктувати бригаду, провести її до цієї опори. В електроустановках без місцевих чергових працівників керівнику робіт лінійної бригади дозволяється одержати ключ від РУ і самостійно проходити до опори.
Під час робіт на порталах ВРУ і на будівлях ЗРУ допуск лінійної бригади з необхідним оформленням в наряді має виконувати допускач із чергових або оперативно-ремонтних працівників, які обслуговують РУ.
Виходити з РУ керівник робіт з лінійною бригадою може самостійно, а інші члени бригади – в порядку, передбаченому цими Правилами.
3.13.2. За нарядом виконуються роботи на кінцевих муфтах і заробляннях КЛ, розміщених в РУ і на КЛ, що проходять по території і в кабельних каналах РУ. Наряд видається працівником, який обслуговує КЛ.
Допуск до робіт на кінцевих муфтах і заробляннях здійснює працівник, який обслуговує РУ.
Допуск до робіт на КЛ, що проходять по території і в кабельних каналах РУ, здійснює працівник, який обслуговує КЛ.
На кінцевих заробляннях в РУ допускається робота працівників, які обслуговують дану КЛ на правах відряджених працівників за нарядами, що видаються працівником, який обслуговує РУ.
3.13.3. За нарядом виконуються роботи на пристроях зв’язку, розташованих в РУ. Наряд видається працівником ЗДТУ.
Допуск до робіт на пристроях зв’язку здійснює працівник, який обслуговує РУ.
Допускається виконання робіт на пристроях зв’язку працівниками ЗДТУ за нарядами, що видаються працівником, який обслуговує РУ.
3.13.4. За нарядом виконуються роботи в колах електровимірювальних приладів і лічильників, увімкнених через вимірювальні трансформатори без таких випробувальних блоків або таких спеціальних затискачів, які дозволяють шунтувати кола струму і вимикати кола напруги.

Організація безпечного виконання окремих робіт в електроустановках

За розпорядженням

3.14.1. За розпорядженням можуть виконуватися:
– роботи без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, тривалістю не більше однієї зміни;
– аварійно-відбудовні роботи тривалістю до 1 години;
– роботи зі зняттям напруги з електроустановок напругою до 1000 В тривалістю не більше однієї зміни.
3.14.2. Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт, які виконуються за розпорядженням в електроустановках, мають виконуватися відповідно до вимог пункту 3.1.2 цих Правил.
Роботи, які дозволяється виконувати за розпорядженням, на розсуд особи, яка видає наряд (розпорядження), можуть виконуватися за нарядом.
3.14.3. За розпорядженням протягом однієї зміни без зняття напруги віддалік від струмовідних частин можуть виконуватися такі роботи:
1) прибирання коридорів та службових приміщень ЗРУ до постійного огородження, приміщень щитів керування, в тому числі прибирання за панелями релейної, вимірювальної та іншої апаратури тощо (може виконувати працівник з групою II);
2) прибирання та упорядкування території ВРУ, скошування трави, очищення від снігу доріг і проходів, проїзд по території ВРУ автомашини, транспортування вантажів, їх розвантаження чи завантаження тощо;
3) ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп, розташованих поза камерою та комірками (в разі зняття напруги на дільниці освітлювальної мережі, на якій проводяться роботи); ремонт апаратури телефонного зв’язку; догляд за щітками електродвигунів та їх заміна; догляд за кільцями і колекторами електричних машин, відновлювання написів на кожухах устаткування і огородження тощо;
4) ремонт будівельної частини ПЛ, КЛ, ТП, ЗРУ; ремонт фундаментів і порталів, перекриттів кабельних каналів, шляхів, огорож тощо, будівель ЗРУ та будівель, розташованих на території ВРУ (можуть виконуватися неелектротехнічними працівниками під наглядом оперативних працівників або наглядача з групою III);
5) нагляд за сушінням тимчасово виведених зі схеми трансформаторів та іншого обладнання, обслуговування маслоочищувальної та іншої допоміжної апаратури в процесі очищення і сушіння масла обладнання, що виведене зі схеми;
6) перевірка повітросушильних фільтрів та заміна в них сорбентів.
3.14.4. Роботи, зазначені в пункті 3.14.3 цих Правил, можуть виконуватися одноособово електротехнічним працівником з групою III.
3.14.5. За розпорядженням в електроустановках до 1000 В можуть виконуватися ті роботи з монтажу, перевірки, регулювання, зняття для ремонту і встановлення вимірювальних приладів, лічильників, пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки та зв’язку, роботи на приводах комутаційних апаратів, у вторинних колах і в колах електроприводів схем автоматичного та дистанційного керування, які провадяться:
– в приміщеннях, де немає струмовідних частин напругою понад 1000 В;
– в приміщеннях, де струмовідні частини напругою понад 1000 В перебувають за постійними суцільними або сітчастими огородженнями, а також в приладних відсіках КРУ і КТП;
– в коридорах керування ЗРУ, де неогороджені струмовідні частини напругою понад 1000 В розташовані над проходом на висоті не менше 2,75 м під напругою до 35 кВ включно і на висоті 3,5 м під напругою до 110 кВ включно;
– у шафах релейного захисту ВРУ, в агрегатних шафах і приводах вимикачів, винесених за сітчасте огородження.
3.14.6. Роботи, зазначені в пункті 3.14.5 цих Правил, слід виконувати не менше як двом ремонтним працівникам або працівникам спеціалізованих служб, один з яких повинен мати групу IV, другий – групу III; одноособово – оперативному працівнику з групою IV.
3.14.7. За розпорядженням дозволяється оперативним (оперативно-ремонтним) працівникам або під їх наглядом іншим електротехнічним працівникам проводити позапланові роботи, що виконуються протягом 1 год:
– зі зняттям напруги в електроустановках понад 1000 В, що виконуються з встановленням заземлень. До таких робіт належать: від’єднання і приєднання кабелю до електродвигуна, заміна запобіжників, перемикання відгалужень на силовому трансформаторі, підтягування і зачищення одиночних контактів на шинах і обладнанні, доливання масла в маслонаповнювальні вводи і усунення витікання масла з них, доливання масла в окремі апарати.
Ці роботи провадять не менше двох працівників, включно з наглядачем з групою III.
Під час допуску до роботи слід виконати всіх необхідних для таких робіт технічних заходів;
– без зняття напруги на струмовідних частинах чи поблизу них, що не потребують встановлення заземлень. До таких робіт належать: робота на кожухах устаткування, очищення і дрібний ремонт арматури кожуха, протирання масломірного скла на розширювачах трансформаторів і на баках вимикачів, які не перебувають під напругою, приєднання апаратури для сушіння і очищення масла, вимірювання електровимірювальними кліщами, заміна запобіжників, перевірка нагрівання контактів штангою, визначення штангою місця вібрації шин, фазування, одиночна операція по контролю ізоляторів і з’єднувальних затискачів штангою, вимірювання під час перевірки фільтрів приєднання високочастотних каналів, встановлених на ПЛ напругою понад 1000 В, доливання і взяття проб масла, якщо конструкція устаткування і наявність спеціальних пристосувань дозволяють безпечно виконувати ці роботи тощо. Зазначені роботи проводять не менше як дві особи, включно з оперативним працівником з групою IV, який здійснює безперервний нагляд за працівниками; другий працівник може мати групу III.
3.14.8. До робіт, що виконуються за розпорядженням протягом однієї зміни із зняттям напруги в електроустановках до 1000 В, належать: ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів, контакторів та подібної до них пускової і комутаційної апаратури за умови встановлення її поза щитами і збірками; ремонт окремо розташованих магнітних станцій і блоків керування; заміна запобіжників; ремонт освітлювальної проводки; роботи, що виконуються в електроустановках з одностороннім живленням; ремонт одиничних електроприймачів (електродвигунів, електрокалориферів тощо).
Зазначені роботи мають виконувати дві особи зі складу ремонтних працівників, один з яких повинен мати групу III, інший – групу II. В окремих випадках з відома працівника, що віддає розпорядження, допускається виконувати ці роботи одному ремонтному працівнику з групою III.
3.14.9. Керівник робіт (наглядач) з моменту отримання дозволу на проведення робіт за розпорядженням здійснює нагляд за працівниками, які входять до складу бригади, щодо дотримання ними правил безпеки.
Після закінчення робіт керівник робіт має вивести бригаду з місця роботи, перевірити робоче місце і повідомити про це працівнику, який віддав розпорядження.
Закінчення робіт оформлюється в журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.