Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВідбирання проб води для дослідження

Результат аналізу значною мірою залежить від правильності взяття проби. При відбиранні проб води з відкритих водоймищ потрібно врахувати особливості місцевості, погоду. З відкритих водоймищ, намічених для використання як джерела централізованого водопостачання, відбирання проби проводять у тій точці і на тій глибині, де намічається місце майбутнього водозабору.

Відбирають по три проби в період весняної повені, в літній та зимовий періоди. Якщо потрібно визначити вплив забруднення на проточну воду, беруть проби води вище від джерела забруднення, проти нього й нижче по течії. Проби води з колодязя відбирають перед відкриттям колодязя, після ремонту, очищення, дезинфекції. Відбирання проб проводять уранці, до початку забору води, а також увечері, після закінчення забору.

Для відбирання проб води з відкритих водоймищ використовують батометри різної конструкції. Проби води, звичайно, беруть на глибині 0,5-0,75 м і на відстані 1,5-2,0 м від берега.

Відбір проби води з водопровідної мережі або артезіанської свердловини проводять після випускання води протягом не менше ніж 15 хвилин при повністю відкритому крані.

Для повного лабораторного аналізу води беруть 5 л води, а для скороченого – 2 л.

Вода повинна бути досліджена в день відбору проби. Якщо це неможливо, відібрані проби зберігають в холодильнику або їх консервують. Строк зберігання проб і проведення аналізу не повинен перебільшувати 72 години з моменту відбору, оскільки при стоянні води, особливо влітку, склад її змінюється за рахунок фізико-хімічних процесів і життєдіяльності бактерій.

Визначення фізичних показників якості води

Фізичні властивості води (запах, смак, колір, прозорість, мутність, осад) визначаються органолептично (за допомогою органів чуття) або за стандартними еталонами згідно з ДЗСТ 3351-74. Визначення фізичних властивостей води має велике гігієнічне значення, оскільки наявність у воді стороннього запаху, присмаку, забарвлення може вказувати на забруднення води сторонніми речовинами.Визначення температури води

У водопровідних насосних установках температуру визначають, занурюючи термометр у струмінь стікаючої води. Відлік роблять, не виймаючи термометра з води. При деяких визначеннях занурюють на 3-5 хвилин у великий посуд із водою. Температурні межі питної води 7-12 0С.

Визначення кольору води

Колір природної води зумовлений наявністю перш за все солей заліза гумінових кислот. Підвищену кольоровість має вода річок, які мають болотний тип живлення. Визначають колір у градусах платиново-кобальтової або біхромат-кобальтової шкали. Згідно з ДЕСТ 2874-82 господарсько-питної води, колірність води повинна бути не більше ніж 200С. Біхромат-кобальтова шкала готується так: у невеликому об’ємі дистильованої води розчиняють в окремих посудинах 0,0875 г біхромату калію K2Cr2O7 і 2,0 г сульфату кобальту CoSO4×7H2O. Розчини солі змішують, додають 1 мл концентрованої сірчаної кислоти (густина 1.84) і доливають дистильованої води до 1 л. Для приготування шкали змішують основний розчин із розчином, який містить 1 мл сірчаної кислоти ( густина 1,84) в 1л, доводячи загальний об’єм розчину до 100 мл. Розчинення 1 мл основного розчину відповідає 5 град. колірності.

Порядок проведення роботи

Кількісно кольоровість води визначають калориметрично. 100 мл дослідженої води налити в циліндр. Зрівняти її колір із забарвленням рідини шкали на білому фоні при розгляданні зверху. Якісну оцінку кольоровості виконують, порівнюючи з дистильованою водою. Для того в стакан з прозорого скла налити окремо дистильовану і досліджувану воду. На фоні білого аркуша паперу при денному освітленні воду розглядують зверху й збоку. На основі цього оцінюють кольоровість , тобто вказують спостережений колір /блідо-жовтий, бурий та ін./. При відсутності кольоровості води вважають, що вона безколірна.


 

Визначення запаху води

Запахи води за характером ділять на запахи природного і штучного походження.

Причиною запахів природного походження є хімічний склад домішок води, організми, які живуть у воді, відмерлі організми тощо. Ці запахи характеризуються таким чином /табл.1/

Таблиця 1

Позначення запаху Характер запаху Приблизний вид запаху
А ароматичний квітковий, огірковий
Б болотяний мулистий, тинистий
Г гнильний фекальний, стічний
Д деревний запах мокрої тріски, деревної кори
З земляний прілий, глинистий
П плісенний затхлий, застійний
Р рибний запах рибного жиру, риби
С сірководневий запах тухлих яєць
Т трав’янистий запах скошеної трави, сіна
Н невизначений запах, який не підходить під попередні визначення

Запахи штучного походження зумовлені деякими домішками стічних вод, які потрапляють у водойму. Ці запахи називають за речовинами й подібним запахом: фенольний, хлорфенольний, нафтовий, смолистий і т.п.

Запахи води визначають органолептично та оцінюють за п’ятибальною шкалою /від 0 до 5/ /табл. 2/.

Порядок проведення роботи

Колбу з широкою горловиною ємністю 300 мл на 2/3 заповнити досліджуваною водою, накрити годинниковим склом ,струсити обертальними рухами, зняти годинникове скло й утягти носом повітря із колби. Дослідження проводити при температурі 200С і 600С . Визначити якісну характеристику запаху та встановити його інтенсивність за шкалою.

Таблиця 2

Інтенсив- ність Характеристика Описові ознаки
запаху не має відсутність відчутного запаху /смаку/
дуже слабкий не помічений споживачем, але знайдений досвідченим спеціалістом
слабкий не привертаючий уваги споживача, але виявлений ним ,якщо вказати на нього
помітний легко виявлений і дає привід ставитися до води з недовірливістю
явний привертаючий до себе увагу і робить воду непридатною для пиття
дуже сильний сильний настільки, що робить воду непридатною для пиття.

За ДЕСТ 2874-82 "Вода питна" запах питної води не повинен перевищувати двох балів.

Визначення смаку води

Розрізняють чотири види смаку води: солоний, гіркий, кислий, солодкий. Останні смакові відчуття називають присмаками /наприклад: лужний, металевий, рибний і т. п./.

Смак води зумовлений наявністю речовин природного походження або речовин, які потрапляють до неї зі стічними водами. Так, солоний смак води майже завжди викликається наявністю хлориду натрію, гіркий – сульфату магнію. Кислим смаком підземна вода найчастіше зобов’язана наявності розчиненого вуглекислого газу.

Оксиди заліза /II/ і марганцю /II/ надають воді чорнильний або залізистий присмаки, сульфат кальцію – в’яжучий і т. д.

Якісну характеристику смаку або присмаку виражають описово, а інтенсивність смаку, як і запаху, встановлюють за п’ятибальною шкалою /табл.2/.

За ДЕСТ 2874-82 “Вода питна” смак води не повинен бути більше від 2 балів.

Порядок проведення роботи

Смак води визначають органолептично, 10 –15 мл води декілька секунд тримають у роті не ковтаючи, даючи якісну характеристику смаку й оцінку його інтенсивності.

Визначення прозорості води

Наявність у природній воді грубодисперсних домішок зумовлює її мутність. Часто в якості посереднього показника використовують характеристику зворотної мутності – прозорість. Існує два методи визначення прозорості води: 1/ за хрестом; 2/ за шрифтом.

Прозорість за хрестом визначають у водоймі або при контролі якості очищення води на очисних спорудах. Визначають допустиму висоту стовпа води, через який можна бачити малюнок чорного хреста на білому фоні з товщиною лінії один мм і чотирьох чорних кружалець діаметром 1 мм. Визначення проводять у прозорому циліндрі висотою 350 см, на дні якого знаходиться фарфорова пластинка з малюнком хреста. Нижня частина циліндра освітлюється лампою 300 Вт. Питна вода має прозорість за хрестом не менше ніж 300 см.

Визначення прозорості за шрифтом основане на знаходженні максимальної висоти стовпа води, через який можна прочитати стандартний шрифт . Визначають у прозорих циліндрах діаметром 3, 0 – 3,5 см та висотою 60 см із градуюванням через кожен сантиметр. Стандартний шрифт підкладають під циліндр на відстані 4 см від дна. Досліджувану воду наливають у циліндр і, змінюючи кількість води, визначають граничну висоту стовпа /см/, при якій можна прочитати шрифт. Згідно із ДЕСТ 2874-82 "Вода питна" прозорість питної води за шрифтом повинна бути не менше ніж 30 см.

Визначення мутності води

Згідно із ДЕСТ 2874-82 для питної води допускається мутність не більше ніж 1,5 мг/л. Визначити мутність можна ваговим методом, візуальним мутноміром, фотоелектронним тиндалеміром і фотоелектричним колориметром.

Ваговий метод. Пробу води 500 – 1000 мл фільтрують через щільний фільтр / синя стрічка / діаметром 9 – 11 см. Попередньо фільтр доводять до постійної ваги в сушильній шафі при температурі 105оС, зважуючи у закритому бюксі на аналітичних вагах. Фільтри з осадом висушують у бюксі при температурі 105 оС протягом 2 годин, охолоджують в ексикаторі, зважують у бюксі із закритою кришкою, потім розраховують кількість зважених речовин, мг/л,

де q1 – вага бюкса з фільтром і осадом на ньому / після просушування/;

q2 – вага бюкса з фільтром / після просушування/;

V – об’єм профільтрованої води, мл.

 

Контрольні питання

1. Забруднення води – переважно біологічне явище. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?

2.Поняття евтрофікації водоймищ.

3.Назвати основні фізичні показники якості питної води.

 

Лабораторна робота №2

Тема "Визначення кислотності та лужності води"

Мета роботи.Визначити загальну і вільну кислотність води та її лужність.

Необхідні прилади:піпетка, метилоранж, фенолфталеїн, розчин NaOH, розчин HCI, конічна колба (250 мл), бюретки із затворами (2 шт).

Необхідні знання.Методика проведення дослідів, правила техніки безпеки, знання основних теоретичних визначень (загальна й вільна кислотності та лужність води і т.д.).

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.