Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоняття про відновлення спортивної працездатності. Види відновлення

Тема: Система відновлення працездатності спортсменів

1. Поняття про відновлення спортивної працездатності. Види відновлення.

2. Класифіка­ція відновних засобів.

3. Педагогічні засоби відновлення та ак­тивний відпочинок.

4. Психологічні засоби відновлення.

5. Медико-біологічні засоби відновлення.

6. Загальні принципи використання засобів відновлення.

Поняття про відновлення спортивної працездатності. Види відновлення

Відновлення — це повернення працездатності та рівня функціонування організму до початкового (доробочого) рівня або його перевищення.

Стимулятором відновних процесів є процес стомлення. Стомлення закономірне фізіологічне явище, наслідок проробленої роботи і супроводжує в різному ступені будь-яке навантаження. Воно характеризується появою відчуття втомленості, тимчасових змін обміну, регуляції, функціонування основних фізіологічних систем, зменшенням енергетичних запасів, погіршенням реакції на навантаження, зниженням загальної й спортивної працездатності. По суті, без стомлення немає тренування. Важливо лише, щоб ступінь стомлення відповідав проробленій роботі. Поява відчуття втомленості має й охоронне значення, сигналізуючи про напруження діяльності організму, охороняє його тим самим від перенапруження і перетренованості.

По закінченні роботи стомлення поступово проходить - наступає відновлення. Саме на цьому по­ложенні ґрунтується вся теорія і методика досяг­нення росту працездатності, що використовується у фізичному вихованні та спорті. Найефективніша стимуляція відновних процесів відбувається тоді, коли процес втоми не перевищує можливостей організму. Відновлення спортивної працездатності і нормального функціонування організму після тренувальних і змагальних навантажень — невід'ємна складова частина системи підготовки, не менш важлива, ніж раціональний режим навантаження. Оптимальне поєднання стомлення і відновлення - фізіологічна основа довгострокової адаптації організму до фізичних навантажень.

Було з'ясовано також, що в процесі відновлення, якщо попередня вто­ма була значною, але не перевищувала можливостей організму, праце­здатність його не лише повертається до вихідного рівня, але й підвищуєть­ся і деякий час утримується на такому підвищеному рівні. Пе­ріод відновного процесу, коли працездатність перевищує вихідний рівень, одержав назву періоду суперкомпенсації. Саме цей період створює най­сприятливіші умови для повторного навантаження, адже підвищена пра­цездатність дозволяє без шкоди для організму використати збільшені на­вантаження.

Таким чином, розрізняють 3 фази відновних процесів — стомлення, відновлення і суперкомпенсація, коли організм функціонує найбільше ефективно.

Глибина стомлення, його тривалість і прояви, як і швидкість відновлення, обумовлені поєднанням трьох основних груп факторів: виконаної роботи, стану тренованості організму і умов навколишнього середовища. Особливостями відновного процесу є нерівномірність його перебігу і гетерохронність (неодночасне відновлення різних функцій і різних параметрів однієї функції). Особливості перебігу відновних процесів можуть обумовити як прогресивне підвищення тренованості й працездатності спортсмена, так і кумуляцію викликаних стомленням фізіологічних відхилень, розвиток перевтоми і перетренованості, припинення росту результатів і падіння працездатності.

Розрізняють наступні види відновлення:

1) раннє відновлення – в ході самої роботи, безпосередньо після навантаження;

2) пізнє відновлення – після тренування.

Здатність організму до відновлення може тренуватись. Швидкість відновлення – один з основних діагностичних критеріїв реакції на навантаження і рівня тренованості. Доведена можливість активного цілеспрямованого впливу на перебіг відновних процесів для швидшого подолання втоми і супутніх їй змін у органах і системах організму.

Основний шлях оптимізації відновних процесів – раціональне тренування і режим, здоровий спосіб життя, дотримання правил гігієни.

 

2. Класифіка­ція відновних засобів

Для покращення відновних процесів, попередження перевтоми і перенапруження застосовують спеціальні допоміжні відновні засоби. Вони різні за походженням і характером впливу, але спрямовані на вирішення о сновного завдання - стимуляцію відновних про­цесів. Уміння лікаря й тренера управляти процесами стомлення і відновлення визначає можливість досягнення високої працездатності та результатів при збереженні здоров'я спортсменів навіть в умовах напруженого тренування.

Класифікація відновних засобів:1) педагогічні; 2) психологічні; 3) медико-біологічні (рис.1).

Відновлення й реабілітація — близькі, навіть, у певній мірі, однозначні поняття. Але з методичною метою і з метою підбору використовуваних при цьому засобів, їх розділяють: під відновленням розуміють відновлення спортивної працездатності й функціонального стану спортсменів у процесі й після тренувальних занять і змагань, а під реабілітацією — відновлення здоров'я після захворювань, травм, ослаблення організму в результаті різних причин.

Педагогічні, психолого-педагогічні і природні гігієнічні засоби необхідно вважати основними, обов'язковими для всіх категорій осіб, які займаються, на всіх етапах підготовки. Їх можуть використовувати тренери, викладачі, спортсмени (самостійно лише після консультацій лікаря). Такі відновні заходи повинні бути невід'ємною складовою частиною занять фізичними вправами для будь-якого контингенту.

Психотерапевтичні і допоміжні медичні засоби, хоча їх використання для регуляції життєдіяльності в екстремальних умовах спорту фізіологічно виправдане і принципово відмінне від застосування допінгів, вимагають все-таки певної обережності, їх може призначати тільки лікар. При неправильному застосуванні вони можуть не тільки виявитися неефективними, але й викликати небажані, побічні впливи та парадоксальні реакції, що небайдуже для здоров'я в працездатності спортсмена.

 
 

 

 


Рис. 1. Схема відновлення у спортіСистема охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.