Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 6 - Україна у складі СРСР (1922-1939), Західно-українські землі

Тема 6 - Україна у складі СРСР (1922-1939), Західно-українські землі

1. Позначте (за підрахунками вчених) приблизну кількість осіб що загинули в результаті голоду 1921-23 рр.:

1) 1-1,5млн осіб 3) 2,5-3 млн осіб 5) 2-2,5 млн осіб

2) 0,5-1млн осіб 4) 1,5-2 млн осіб *

2. Позначте, яку частину України головним чином охопив голод 1921-23 рр.:

1) південь* 3) захід 5) схід

2) північ 4) північний захід

3. Позначте, коли був підписаний союзний робітничо-селянський договір між РСФРР і УСРР:

1) квітень 1921 р. 3) грудень 1920 р.* 5) вересень 1919

2) березень 1930 р. 4) серпень 1991 р.

4. Позначте роки першого п’ятирічного плану розвитку народного господарства:

1) 1928-1932 рр.* 3) 1935-1940 рр. 5) 1926-1931 рр.

2) 1927-1932 рр. 4) 1940-1945 рр.

5. Позначте, коли почався початок до форсованої колективізації:

1) початок 1928 р. 3) початок 1928 р. 5) середина 1930 р.

2) кінець 1928 р. 4) кінець 1929 р. *

6. Позначте назву держави, до якої у 20-30 рр. ХХ ст входили західно-українські землі:

1) Польща* 3) Чехо-Словаччина 5) Австрія

2) Литва 4) Угорщина

7. Нова економічна політика була проголошена у:

1) 1920 р. 3) 1922 р. 5) 1925 р.

2) 1921 р.* 4) 1923 р.

Який комплекс заходів перехідного періоду НЕП передбачав?

1) продрозкладку 3) заборона товароно-грошових відносин 5) панщина

2) продподаток* 4) націоналізація промисловості

9. Ідея заміни продрозкладки продподатком належить:

1) Ю.Ларіну 3) В.Леніну* 5) М.Бухаріну

2) Й.Сталіну 4) Х.Раковському

10. Діяльність ОУН була спрямована на:

1) полонізацію 3) приєднання до Угорщини 5) союз з Німеччиною

2) створення незалежної України* 4) приєднання до УРСР

11. Українська повстанська армія діяла:

1) на Закарпатті 3) на Поділлі 5) на Сумщині

2) на Волині, Галичині та ін.* 4) на Кубані

12. Назвіть першого керівника ОУН:

1) Д.Вітовський 3) Р.Шухевич 5) С.Бандера

2) Є.Коновалець* 4) С.Петлюра

Коли виникла ОУН?

1) 1919 р. 3) 1929 р.* 5) 1932 р.

2) 1921 р. 4) 1938 р.

14. Постанова ВЦВК «Про воєнний союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви і Білорусії» була прийнята:

1) 1818 р. 3) 1901 р. 5) 1991 р.

2) 1919 р.* 4) 1941 р.

15. Дипломатичний союз радянських республік утворився у зв’язку з підготовкою до:

1) Рижського мирного договору 3) Версальського мирного договору 5) Берестецької угоди

2) Генуезької конференції* 4) Вашингтонської конференції

16. 28 грудня 1920 р. угоду про воєнний і господарський союз між Україною і Росією, підписали:

1) Ленін, Чичерін і Чаковський* 3) Черчилль і Рузвельт 5) Ріббентроп і Молотов

2) Рузвельт і Сталін 4) Троцький і Кравчук

Коли було утворено СРСР?

1) 1914 р. 3) 1940 р. 5) 1991 р.

2) 1922 р.* 4) 1917 р.

Хто був організатором політики «Українізації» в 20-ті роки?

1) Л.Каганович 3) М.Скрипник* 5) П.Шелест

2) С.Косіор 4) С.Петлюра

Коли почалася індустріалізація?

1) 1925 р.* 3) 1995 р. 5) 1945 р.

2) 1915 р. 4) 1935 р.

20. Рік завершення першої п’ятирічки:

1) 1924 р. 3) 1922 р. 5) 1942 р.

2) 1933 р.* 4) 1939 р.

Коли почалася суцільна насильницька колективізація в Україні?

1) 1925 р. 3) 1937 р. 5) 1941 р.

2) 1929 р.* 4) 1938 р.

22. Назвіть лідера УСРР в 20-30-х рр.:

1) В.Щербицький 3) М.Рильський 5) М.Грушевський

2) Г.Петровський* 4) А.Мельник

23. Позначте назву міста, де було вбито у 138 році Є.Коновальця:

1) Амстердам 3) Париж 5) Москва

2) Відень 4) Роттердам*

24. Позначте прізвище письменника, який був членом ОУН:

1) В.Стус 3) О.Ольжич* 5) Є.Маланюк

2) Леся Українка 4)Т.Г.Шевченко

25. Позначте кількість україномовних шкіл у північній Буковині у 1926-1927 навчальному році:

1) 0* 3) 34555 5) 1380

2) 18112 4) близько 1000

26. Позначте розмор середнього наділу селян на Буковині у 20-30-х рр.. ХХ ст.:

1) 0,5 га* 3) 12 га 5) 5 га

2) 11 га 4) 13 га

27. Позначте, коли було вбито міністра внутрішніх справ Польщі Б.Перацького:

1) 1945 р. 3) 1904 р. 5) 1944 р.

2) 1934 р.* 4) 1917 р.

28. Позначте, коли Румунія окупувала Північну Буковину і Бессарабію:

1) 1918 р.* 3) 1929 р. 5) 1925 р.

2) 1914 р. 4) 1935 р.

29. Позначте назву необґрунтованого завищення планів в СРСР і їх прискореного виконання:

1) драйв 3) натиск 5) контрудар

2) швидкізація 4) штурмівщина

30. Позначте назву міста, де був збудований завод «Азовсталь»:

1) Бердянськ 3) Токмак 5) Шостка

2) Маріуполь* 4) Пологи

31. Позначте назву міста, де була збудована Дніпровська ГЕС:

1) Київ 3) Запоріжжя* 5) Каховка

2) Дніпропетровськ 4) Канів

32. Позначте засіб вичавлювання з населення грошей, якого не було застосовано в роки перших п’ятирічок:

1) емісія грошей 3) державні позики 5) погрози на роботі

2) державне виробництво горілки 4) соціальні пільги*

33. Позначте, коли розпочався стахановський рух:

1) 1915 р. 3) 1935 р.* 5) 1939 р.

2) 1925 р. 4) 1940 р.

34. Позначте, коли відбулася так звана «шахтинська справа»:

1) 1928 р.* 3) 1918 р. 5) 1917 р.

2) 1938 р. 4) 1948 р.

35. Позначте назву міста, в якому з 1931 року почали випускати трактори:

1) Дніпропетровськ 3) Сталіно 5) Одеса

2) Київ 4) Харків*

36. позначте, коли виникла ОУН:

1) 1929 р.* 3) 1941 р. 5) 1953 р.

2) 1940 р. 4) 1918 р.

37. Позначте, коли виникла УВО:

1) 1920 р.* 3) 1941 р. 5) 1939 р.

2) 1900 р. 4) 1940 р.

38. Позначте суть терміну «інтегральний націоналізм»:

1) дієвий націоналізм* 3) розвинутий націоналізм 5) недовготривалий націоналізм

2) шовіністичний націоналізм 4) пасивний націоналізм

39. Позначте назву організації, яка в своїй діяльності вдавалася до терору:

1) ОУН* 3) Пролітфронт 5) УНДО

2) «Журналісти без кордонів» 4) КПЗУ

40. Позначте назву системи управління, що впроваджується в 20-х роках в УСРР:

1) центр-губернія-повіт 3) центр-область-район 5) область-місто-село-колгосп

2) центр-губернія-район 4) центр-округ-район*

41. Позначте галузь промисловості яка відбудовувалася в 20-х роках найшвидше:

1) вугільна 3) легка* 5) авіабудування

2) електроенергетична 4) металургійна

42. Позначте прізвище більшовика, який у 1925-1928 рр. був Генеральним секретарем ЦК КП(б)У:

1) Л.Каганович* 3) І.Сталін 5) Л.Берія

2) Б.Єльцин 4) В.Ленін

43. Позначте, коли створена Комісія у справах електрифікації України:

1) 1920 р.* 3) 1940 р. 5) 1950 р.

2) 1930 р. 4) 1935 р.

44. Позначте, коли головним чином було закінчено відбудову промисловості УСРР:

1) 1920 р. 3) 1925 р.* 5) 1940 р.

2) 1921 р. 4) 1931 р.

45. Позначте назву політичної течії на Закарпатті, якої не існувало:

1) русинство* 3) полонофільство 5) автономісти

2) москвофільство* 4) українофільство

46. Позначте назву країни, яка захопила Закарпаття у березні 1939 р.:

1) Польша 3) Чехо-Словаччина 5) Англія

2) Франція 4) Угорщина*

47. Позначте назву воєнізованої організації, створеної для охорони Закарпаття:

1) Посполите рушення 3) ОСНАЗ 5) Ландсвер

2) Карпатська Січ* 4) Вермахт

48. Позначте прізвище отамана, який мав найбільшу (близько 15 000 осіб) повстанську армію на початку 1921 р.:

1) Ангел 3) Н.І.Махно* 5) М.Фрунзе

2) Д.Зелений 4) В.Чучупака

49. Позначте, як почали називати 1929 рік після відповідної статті Й.Сталіна:

1) переломним* 3) високосним 5) феєричним

2) невдалим 4) страшним

50. Позначте тип колективних господарств, якого не існувало:

1) соціум* 3) колгосп 5) радгосп

2) ТЗОС 4) комуна

51. Хто був керівником ОУН-М:

1) А.Мельник* 3) А.І.Мікоян 5) Мартін Лютер

2) К.Маннергейм 4) кн. Мєньшіков

52. Позначте, коли був указ Верховної Ради СРСР «Про перехід на 8-годинний робочий, 7-денний робочий тиждень»:

1) 1922 р. 3) 1931 р. 5) 1932 р.

2) 1930 р. 4) 1940 р.*

53. Позначте, коли Н.Махно був остаточно розбитий і перейшов кордон з Румунією:

1) 1923 р. 3) 1924 р. 5) 1935 р.

2) 1917 р. 4) 1921 р.

54. Позначте, коли на окупованих Румунією українських територіях діяв стан облоги:

1) 1918-1928 рр.* 3) 1918-1919 рр. 5) 1917-1940 рр.

2) 1916-1917 рр. 4) 1812-1914 рр.

55. Позначте, коли була запроваджена паспортна система в містах:

1) 1923 р.* 3) 1932 р.* 5) 1991 р.

2) 1925 р. 4) 1917 р.

56. Позначте частину західноукраїнських земель, якої стосувалася назва «Східна Малопольша»:

1) Західна Волинь 3) Крим 5) Північна Буковина

2) Східна Галичина * 4) Кубань

57. Позначте, скільки сільських господарств було колективізовано на 1 березня 1930 р.:

1) 0% 3) 12% 5) 100%

2) 1% 4) 63%*

58. Позначте прізвище митрополита УГКЦ у міжвоєнний період:

1) А.Шептицький* 3) С.Сембратович 5) Рішел’є

2) Й.Сліпий 4) М.-І.Любачивський

59. Позначте назву держави, до складу якої за період 20-30-х рр.. ХХ ст.. не входили західноукраїнські землі:

1) Польша 3) Чехо-Словаччина 5) Німеччина*

2) Румунія 4) Угорщина

60. Позначте розмір квоти, яка існувала для прийому українців у Львівський університет:

1) 5%* 2) 55% 3) 68% 4) 99% 5) 88%

 

 

Тема 7 - Україна в роки другої світової війни, повоєнна розбудова та розвиток

Коли було ухвалено останню Конституцію УРСР

1) 1976 3) 1978* 5)1991

2) 1977 4) 1979

28. Коли вперше смертність сільських жителів перевищила народжуваність:

1) 1977 3) 1981 5) 1992

2) 1979* 4) 1983

29. Скільки земель було затоплено штучними морями:

1) 0,5% 3)1,5% 5) 10%

2) 1% 4) 2%*

30. Позначте, скільки атомних електростанцій збудовано у 1960-80-х рр. на Україні:

1) 4 3) 6 5) 11

2) 5 4) 8*

Позначте кількість людей в черзі на житло на середину 80-х рр..

1) близько 0,5 млн. осіб 3) близько 1,5 млн. осіб* 5) близько 3 млн. осіб

2) близько 1 млн. осіб 4) близько 2 млн. осіб

Позначте з якого року колгоспники почали отримувати пенсію (від 12 рублів і більше)

1) 1964* 3) 1968 5) 1971

2) 1966 4) 1970

Тема 6 - Україна у складі СРСР (1922-1939), Західно-українські землі

1. Позначте (за підрахунками вчених) приблизну кількість осіб що загинули в результаті голоду 1921-23 рр.:

1) 1-1,5млн осіб 3) 2,5-3 млн осіб 5) 2-2,5 млн осіб

2) 0,5-1млн осіб 4) 1,5-2 млн осіб *

2. Позначте, яку частину України головним чином охопив голод 1921-23 рр.:

1) південь* 3) захід 5) схід

2) північ 4) північний захід

3. Позначте, коли був підписаний союзний робітничо-селянський договір між РСФРР і УСРР:

1) квітень 1921 р. 3) грудень 1920 р.* 5) вересень 1919

2) березень 1930 р. 4) серпень 1991 р.

4. Позначте роки першого п’ятирічного плану розвитку народного господарства:

1) 1928-1932 рр.* 3) 1935-1940 рр. 5) 1926-1931 рр.

2) 1927-1932 рр. 4) 1940-1945 рр.

5. Позначте, коли почався початок до форсованої колективізації:

1) початок 1928 р. 3) початок 1928 р. 5) середина 1930 р.

2) кінець 1928 р. 4) кінець 1929 р. *

6. Позначте назву держави, до якої у 20-30 рр. ХХ ст входили західно-українські землі:

1) Польща* 3) Чехо-Словаччина 5) Австрія

2) Литва 4) Угорщина

7. Нова економічна політика була проголошена у:

1) 1920 р. 3) 1922 р. 5) 1925 р.

2) 1921 р.* 4) 1923 р.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.