Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка результатів (хв) 1,5-мильного тесту Купера у чоловіків

 

Фізична підготовленість Вік, років
до 30 30-39 40-49 50 і більше
Дуже погана 16,30 і більше 17,30 і більше 18,30 і більше 19,00 і більше
Погана 16,30-14,31 17,30-15,31 18,30-16,31 19,00-17,01
Задовільна 14,30-12,01 15,30-13,01 16,30-14,01 17,00-14,31
Добра 12,00-10,16 13,00-11,01 14,00-11,31 14,30-12,01
Відмінна 10,15 і менше 11,00 і менше 11,30 і менше 12,00 і менше

Тест Купера вимагає виконання дуже важкого фізичного навантаження, що дозволяє віднести його до групи максимальних тестів і тому його можна використовувати лише для осіб, що пройшли попередню фізичну підготовку. При обстеженні тих, хто самостійно займається оздоровчим бігом (хворих нейроциркуляторною дистонією, гіпертонічною хворобою 1 стадії) навіть при цілком задовільних результатах визначення фізичної підготовленості по тесту Купера, відзначалися несприятливі зміни електрокардіографічних показників безпосередньо під час тестування.

Між результатами 12-хвилинного тесту і величинами МСК відзначається прямо пропорційна залежність (коефіцієнт кореляції 0,897), що дозволяє використовувати цей тест для непрямого визначення аеробної продуктивності людини. Однак така можливість може бути реалізована лише у випадку виконання тесту з максимальною напругою сил. Саме тому для одержання вірогідних результатів (як і при будь-якому іншому максимальному тесті) велике значення має такий фактор, як психологічна мотивація.

К.Купер запропонував використовувати 12-хвилинний тест для фізичної оцінки працездатності осіб, що пройшли попередню (як мінімум 1,5-місячну) підготовку по спеціальній програмі початківців, що займаються оздоровчим бігом, військовослужбовців, студентів, школярів, спортсменів.

 

Функціональні класи (ФК) стабільної стенокардії

 

ФК Клінічні критерії
I Хворий добре переносить звичні фізичні навантаження. Напади стенокардії виникають тільки при великих, швидко виконуваних або тривалих навантаженнях високої інтенсивності. Толерантність до фізичного навантаження висока та залежить від статі, віку і маси тіла. Для жінок 30-39 років становить 12,0 кгм/хв/кг, 40-49 років – 10,4 кгм/хв/кг, 50-59 років – 8,0 кгм/хв/кг. Для чоловіків, відповідно 13,0, 11,5 та 9,0 кгм/хв/кг. Максимальне споживання кисню (МЕТ) >7,0.
II Невелике обмеження звичної фізичної активності. Напади стенокардії виникають при ходьбі на відстань більше 500 метрів, при підйомі бі-льше, ніж на 1 поверх. Вірогідність нападів зростає при ходьбі в хо-лодну погоду, проти вітру, при емоційному збудженні та в перші го-дини після пробудження. Зниження фізичного навантаження з зроста-нням функціонального класу стенокардії становить 25,0% для кож-ного функціонального класу по відношенню до попереднього. Мак-симальне споживання кисню (МЕТ)=4,0-6,9.
III Виражене обмеження звичної фізичної активності. Напади стено-кардії виникають при ходьбі в середньому темпі (80-100 кроків за хвилину)по рівному місцю на відстань 100-500 метрів, при підйомі на 1 поверх. Можливі рідкісні нападив стані спокою. Зниження фі-зичного навантаження з зростанням функціонального класу стено-кардії становить 25,0% для кожного функціонального класу по від-ношенню до попереднього. Максимальне споживання кисню (МЕТ)=2,0-3,9.
IV Стенокардія виникає при невеликих фізичних навантаженнях, ходьбі по рівному місцю на відстань менше 100 метрів. Характерні напади в стані спокою. Зниження фізичного навантаження з зростанням функціонального класу стенокардії становить 25,0% для кожного функціонального класу по відношенню до попереднього. Максимальне споживання кисню (МЕТ)<2,0.

 

 

5.3 Матеріали для самоконтролю:

1) Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення загальної фізичної працездатності і толерантності до фізичних навантажень.

2. Наведіть прямі і непрямі методи визначення фізичної працездатності.

3. Дайте загальну характеристику функціональних проб на зусилля (навантажувальних тестів).

4. Сформулюйте показання та протипоказання для призначення навантажувальних тестів.

5. Опишіть умови проведення навантажувальних тестів.

6. Сформулюйте клінічні та функціональні ознаки порогу толерантності до фізичних навантажень.

7. Опишіть методику проведення та принципи розрахунку фізичної працездатності при виконанні субмаксимального тесту PWC170 при велоергометрії.

8. Опишіть методику проведення та принципи розрахунку фізичної працездатності при виконанні субмаксимального тесту PWC170 при степергометрії.

9. Дайте визначення поняття «максимальне споживання кисню».

10. Наведіть методи визначення максимального споживання кисню. Опишіть методику розрахунку показника максимального споживання кисню за номограмою Астранда і за величиною PWC170.

11. Тест Руф’є: методика проведення та оцінка результатів тестування.

12. Тест Наваккі: методика проведення та оцінка результатів тестування.

13. Гарвардський степ-тест: методика проведення та оцінка результатів тестування.

14. Тести Купера: методика проведення та оцінка результатів тестування.

15. Наведіть класи фізичного стану та їх класифікаційні ознаки.

16. Опишіть зв’язок фізичної працездатності з показниками здоров’я.

 

2) Ситуаційні (клінічні) задачі для самоконтролю:

Виберіть одну найбільш правильну відповідь.

1. Функціональним критерієм порогу толерантності до фізичного навантаження є:

А. Поява синусової тахікардії

В. Підвищення систолічного артеріального тиску до 180 мм рт ст..

С. Частота серцевих скорочень на рівні 200мінус вік пацієнта у роках.

D. Зростання діастолічного артеріального тиску до 90 мм рт ст..

Е. Втрата рівноваги.

2. Показанням до проведення навантажувального тестування у клініці є всі, крім одного:

A. Оцінка функціонального стану та функціональних можливостей організму, вибір та корекція рухового режиму.

B. Виявлення прихованих форм кардіо-респіраторної системи.

C. Виявлення та диференційна діагностика захворювань опорно-рухового апарату.

D. Оптимізація індивідуальних програм фізичної реабілітації та оцінка їх ефективності.

E. Визначення придатності до трудової діяльності (лікарсько-трудова експертиза).

3.Фізіологічною передумовою субмаксимального тесту PWC170 є існування:

A. Лінійної залежності між потужністю навантаження і ЧСС в діапазоні оптимального режиму.

B. Лінійної залежності між загальною фізичною працездатністю та ЧСС певної величини.

C. Лінійної залежності між загальною фізичною працездатністю та ЧСС.

D. Функціональних резервів серцево-судинної системи під час фізичних навантажень.

E. Зворотно-пропорційної залежності між потужністю навантаження і ЧСС в межах заданого режиму.

4. Середній рівень фізичної працездатності практично здорової нетренированої людини характеризується здатністю виконувати роботу потужністю:

А. Чоловіки – 4,2 Вт/кг, жінки – 2,7 Вт/кг.

Б. Чоловіки – 2,4 Вт/кг, жінки – 1,7 Вт/кг.

В. Чоловіки – 1,5 Вт/кг, жінки – 1,0 Вт/кг.

Г. Чоловіки – 1,0 Вт/кг, жінки – 0,5 Вт/кг.

Д. Чоловіки – 3,5 Вт/кг, жінки – 2,5 Вт/кг.

5. Клінічною ознакою досягнення порогу толерантності до фізичного навантаження є:

А. Поява болю за грудиною

Б. Часте і поглиблене дихання.

В. Підвищення потовиділення.

Г. Незначна гіперемія обличчя.

Д. Серцебиття.

 

3) Тести для самоконтролю.

Виберіть один або декілька правильних відповідей по схемі:

А) – якщо правильні відповіді 1,2 і 3Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.