Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 4. Представництво у цивільному процесі.

Запитання для самоконтролю:

1. Що таке представництво?

2. Які є види процесуального представництва?

3. Визначте межі процесуального представництва?

4. У чому полягає представництво юридичних осіб?

5. У чому полягає представництво від імені держави у цивільному процесі?

6. Хто може бут представником?

7. Які особи не можуть бути представниками?

8. Що таке договірне представництво?

9. Визначте особливості законного представництва?

10. Якими правами наділений представник у процесі?

11. Якими документами посвідчуються повноваження представника у цивільному процесі?

Розв’яжіть правові ситуації

1. Адвокат Михайлов на підставі ордеру адвокатського обєднання брав участь у справі за позовом Овдієнко (інтереси якого він захищав) до Ларго про поділ будинковолодіння яке було спільною власністю сторін. Під час розгляду справи у судовому засіданні позивач був відсутній. Адвокат відмовився від частини позову про поділ надвірних будівель, а відносно поділу будинку уклав з відповідачкою від імені позивача мирову угоду.

Чи вправі суд прийняти часткову відмову від позову і чи чинна буде затверджена судом мирова угода?

 

2. ТОВ“Дніпрометиз” пред’явив позов до Стонка про стягнення з нього 9000 грн. матеріальної шкоди. Як представник ТОВ до судового засідання прибув директор цього заводу Орловський, який пред’явив довіреність на ведення справи, підписану його заступником. Як представник відповідача в справі брав участь уповноважений профспілки Ванів поряд з відповідачем Старко. В судовому засіданні директор ТОВ Орловський заявив клопотання про недопущення до участі у справі гр. Ваніва, оскільки він не є членом колегії адвокатів. А відповідач Стонко заявив клопотання про недопущення до участі у справі Орловського, оскільки довіреність видана його заступником, а не вищестоящою організацією.

Чи є підставними заявлені клопотання? Вирішіть справу.

 

3. Неповнолітня Рибова пред’явила позов до колишнього чоловіка Рибова про стягнення аліментів на дитину. Суд зупинив провадження у справі, визнавши необхідним притягнути до участі у справі піклувальника Рибової.

Чи законні дії суду? Які мали бути дії суду, якби Рибова не знаходилася у шлюбі з відповідачем?

4. Левченко Т.П. пред’явила позов до Ніколаєва А.А. про усунення перешкод у користуванні будинком, зазначивши, що за рішенням суду, яке набрало законної сили, вона має право власності на 1/2 частку будинку, але відповідач чинить їй перешкоди в користуванні ним. У судовому засіданні Левченко Т.П. заявила, що ведення справи доручає сімнадцятирічному сину, пояснивши, що він займається підприємницькою діяльністю. У порядку, встановленому законом, він зареєстрований як підприємець і на підставі цього набув повної цивільної дієздатності та може представляти її інтереси в суді.

Суд відмовив у задоволенні заявленого позивачем клопотання, мотивуючи це тим, що син Левченко Т.П. є неповнолітнім, тому не може бути представником у суді, незважаючи на те, що він набув у встановленому законом порядку повної цивільної дієздатності; крім того, на підтвердження повноважень представника має бути надана до суду нотаріально посвідчена довіреність. Суд також зазначив, що надання представникові повноважень за усною заявою під час судового засідання законом не передбачено, а документом, що посвідчує повноваження представника в суді, є тільки нотаріально посвідчена довіреність на ведення справи.

Дайте правову оцінку діям суду. Хто може бути представником у цивільному судочинстві? Хто не може бути представником у цивільному судочинстві? Визначте вид представництва, порядок вступу представника у процес та порядок посвідчення його повноважень.

5. Дорошенко М.Т. звернулася до суду з позовом до Рівліна С.К. в інтересах своїх дітей про визнання недійсними заповіту, свідоцтва про право на спадкування 1/4 частини будинку та про визнання права власності на цю частину будинку за її сином та донькою. В обґрунтування позовних вимог Дорошенко М.Т. посилалася на те, що батьком її дітей заповіт було складено на користь сторонньої особи, у стані, коли він не розумів значення своїх дій. Вона також пояснила, що її повнолітні діти, в інтересах яких заявлено позов, є інвалідами дитинства і тому не можуть захистити свої права самостійно. Суд прийняв позовну заяву, відкрив провадження у справі та допустив Дорошенко М.Т. до участі у справі як законного представника її дітей.

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте вид представництва в даному випадку та дайте його правову характеристику. Права та інтереси яких осіб захищають у суді законні представники? Хто може бути законним представником у суді? Визначте обсяг повноважень законного представника в цивільному судочинстві.

 

6. Представник відповідача за довіреністю Клименко у суді визнав повністю позовні вимоги Шевченка до Ященка про визнання договору купівлі-продажу недійсним, зважаючи на що суд ухвалив рішення про задоволення позову.

Ященко звернувся запеляційною скаргою до суду, в якій просив рішення суду скасувати, оскільки його представник Клименко, не погодивши з ним, визнав повністю позов, чого Ященко ніколи б не зробив. Суд апеляційної інстанції залишив скаргу без задоволення, зазначивши, що Ященко відповідальний за вибір особи представника. Окрім того, у довіреності, якою Ященко уповноважував Клименка представляти його інтереси в суді, не було обмежень, що стосується неможливості визнавати позов.

Чи правильно вчинив суд? Чи може представнки за довіреністю визнавати позов?

 

Рекомендована література.

Форма контролю поточної успішності:перевірка домашнього завдання (срсд)

Змістовий модуль 3.Строки, підсудність, витрати та примус у цивільному процесі.

Тема 1. Цивільно-процесуальні строки.

Запитання для самоконтролю.

1. Дайте визначення процесуальному строку.

2. Які розрізняють види процесуальних строків?

3. Яке знаяення займають процесуальні строки для здійснення цивільного процесу?

4. Назвіть правила обчислення процесуальних строків.

5. Охарактеризуйте наслідки пропущення процесуальних строків.

6. В яких випадках суд поновлює процесуальний строк?

7. В яких випадках суд продовжує процесуальний строк?

8. В яких випадках процесуальні строки зупиняються?

Розв’яжіть правові ситуації

1. До місцевого суду надійшла позовна заява від Деркач про розірвання договору з Погорілим про найм гаражу і стягнення плати за його користування.

У зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст.119 ЦПК, суд повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків.

У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви й звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для цього строк.

У яких випадках можливе продовження процесуальних строків?

 

2. Суд залишив без розгляду апеляційну скаргу через пропуск встановленого законом строку для її подання. Григоренко вважав, що останній день строку, який припадає на неробочу суботу, не повинен бути зарахований. Таким повинен бути понеділок, у який і була виконана ним зазначена процесуальна дія. Він звернувся зі скаргою до судової палати з цивільних справ апеляційного суду.

Чи правильні міркування Григоренка і які існують правила про закінчення процесуальних строків?

 

3. У зв’язку зі знаходженням позивача у тривалому службовому відрядженні суд з власної ініціативи зупинив провадження у справі. Після поверненням позивача з відрядження (через 3 роки) провадження у справі було поновлено. У судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск позовної давності.

Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у позові? Які правила зупинення процесуальних строків?

 

4.Оскільки строк касаційного оскарження ухвали апеляційного суду Дієвим був пропущений, при поданні касаційної скарги до суду він одночасно подав заяву, у які просив поновити пропущений строк. Суддя суду першої інстанції, через який була подана касаційна скарга, на заяві наклав резолюцію «Для поновлення терміну підстав немає».

Вкажіть, які помилки допущені суддею? Який порядок поновлення процесуального строку?

5.Ухвалою судді Апеляційного суду Харківської області від 27 січня 2015 р. апеляційну скаргу Дудка залишено без руху у зв’язку з необхідністю усунути недоліки апеляційної скарги, а саме сплатити судовий збір в повному розмірі, і надано строк для усунення зазначених недоліків до 10 лютого 2015 р. У зв’язку з тим, що недоліки апеляційної скарги Дудком усунуті не були й відомості про отримання ним ухвали судді апеляційного суду Харківської області від 27 січня 2015 р. відсутні, ухвалою судді Апеляційного суду Харківської області від 11 лютого 2015 р. продовжено Дудку строк для усунення недоліків до 25 лютого 2015 р.

Чи правильні дії судді Апеляційного суду Харківської області? Який порядок продовження процесуальних строків?

 

6. Мороз подав до суду заяву про поновлення пропущеного з поважної причини строку на подання апеляційної скарги. Суд розглянув дану заяву, не викликаючи сторони та постановив ухвалу, якою відмовив у її задоволенні, оскільки Мороз не надав доказів, що підтверджують поважність причини пропуску строку.

Чи допустив при цьому суд які-небудь помилки? Як врегульовується законом питання про розгляд заяви про поновлення пропущеного строку? Який процесуальний документ Мороз повинен був подати до заяви про поновлення пропущеного строку?

 

Рекомендована література.

Форма контролю поточної успішності:перевірка домашнього завдання (срсд)Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.