Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИPhpMyAdmin – інструмент адміністрування через веб-інтерфейс

ЗМІСТ

ВСТУП 2

1. Функціональність MySQL 4

1.1. Можливості сервера MySQL 4

2. Типи даних і індекси MySQL 5

2.1. Текстові типии даних 5

2.2.Автоінкрементні поля 5

2.3. Ключі та індекси 5

2.3.1 Ключове поле 5

2.3.2 Індексоване поле 5

2.3.3 Унікальне поле 5

2.3.4 Повнотекстове поле 5

3. Адміністративний веб-інтерфейс PhpMyAdmin 6

4. Моделювання предметної області за допомогою реляційної моделі 7

4.1. Основні типи відношень 7

4.1.1 Відношення «один-до-одного» 8

4.1.2 Відношення «один-до-багатьох» 8

4.1.2.1 SQL-запити для відношення «один-до-багатьох» 8

4.1.3 Відношення «багато-до-багатьох» 9

4.1.3.1 SQL-запити для відношення «багато-до-багатьох 9

5. Доступ до БД MySQL зо допомогою PHP 10

Висновки 12

Список використаної літератури 13


 

Вступ

MySQL– вільна реляційна система керування базами даних (СКБД), яка працює як сервер для забезпечення багатокористувацького доступу до великої кількості баз даних. Проекти на основі безкоштовного ПЗ, які вимагають повнофункціональної системи керування базами даних часто використовують MySQL.

MySQL використовується в багатьох гучних великомасштабних Web-продуктах, включаючи Wikipedia, Google (для програми AdWords), Facebook, YouTube, Yahoo! тощо.

MySQL– компактний багатопотоковий сервер баз даних. Характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою використання.

Для некомерційного використання MySQL є безкоштовним.

З 1996 року розвиток mSQL загальмувався, внаслідок чого її місце зайняла MySQL. У 1999 році MySQL обігнала mSQL за популярністю.

MySQL виникла як спроба застосувати mSQL до власних розробок компанії: таблицям, для яких використовувалися ISAM — підпрограми низького рівня. У результаті був вироблений новий SQL-інтерфейс, але API-інтерфейс залишився в спадок від mSQL.


Функціональність MySQL

Станом на квітень 2009 року, MySQL пропонує версію MySQL 5.1 в двох різних варіантах: з відкритим вихідним кодом MySQL Community Server і комерційний Server Enterprise. Вони мають спільний програмний код і включають в себе серед іншого наступні можливості:

1. Крос-платформна підтримка

2. Збережувані процедури та функції

3. Тригери

4. Курсори

5. Оновлювані подання (представлення)

6. Інформаційна схема (так званий системний словник, що містить метадані).

7. Підтримка SSL

8. Кешування запитів

9. Вкладені запити SELECT

10. Підтримка реплікації

11. Повноцінна підтримка Юнікоду (UTF-8 і UCS2)

12. Сегментування таблиць

1.1 Можливості сервера MySQL:

1. Простота у встановленні та використанні;

2. Підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють із БД;

3. Кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн.;

4. Висока швидкість виконання команд;

5. Наявність простої і ефективної системи безпеки.

 

Типи даних і індекси MySQL

Текстові типии даних

Для позначення рядкового типу даних використовується тип VARCHAR із зазначенням необхідної кількості символів (від 1 до 255).

Тип TEXT служить для зазначення поля, що містить великий об’єм тексту.

Автоінкрементні поля

Поля цілочисленого типу: INT.

При зазначенні параметрів поля в стовпці «Додатково» можна вказати auto_increment.

Ключі та індекси

Кожна «нормальна» таблиця повинна мати ключове поле.

Існують такі типи індексів:

2.3.1 Ключове поле – це стовпець таблиці, що дозволяє встановити зв'язок із записами в іншій таблиці.

2.3.2 Індексоване - визначає індекс, що створюється по одному полю, що прискорює пошук значень в цьому полі.

2.3.3 Унікальне поле - це поле, значення в якому не можуть повторюватися.

2.3.4 Повнотекстове (для текстових полів)


PhpMyAdmin – інструмент адміністрування через веб-інтерфейс

phpMyAdmin– веб-застосунок з відкритим кодом, написаний на мові PHP, представляє собою веб-інтерфейс для адміністрування СКБД MySQL. phpMyAdmin дозволяє через браузер здійснювати адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL та переглядати вміст таблиць і баз даних. Система користується великою популярністю у веб-розробників, оскільки дозволяє керувати СКБД MySQL без безпосереднього вводу SQL команд, надаючи дружній інтерфейс. ( див. рис. 1).

Рис. 1. Інтерфейс phpMyAdmin

Програма розповсюджується під ліцензією GNU General Public License і тому інші розробники інтегрують його у свої проекти, у тому числі у XAMPP та Denwer.

Експорт БД виконується за допомогою вкладки Експорт. Результатом буде дамп БД, який являє собою набір SQL (DDL) інструкцій.

Щоб перенести БД на інший сервер необхідно виконати SQL-запит, тілом якого буде дамп бази даних.

Основні типи відношень

Існує три типи відношень: один-до-одного, при якому кожний рядок таблиці пов'язаний з нулем або одним рядком іншої таблиці; один-до-багатьох, при якому кожний рядок таблиці пов'язаний з нулем, однією або декількома рядками іншої таблиці, і багато-до-багатьох, при якому кожний рядок першої таблиці пов'язаний з нулем, однією або декількома рядками другої таблиці, а кожен рядок другої таблиці може бути пов'язаний з нулем, однією або декількома рядками першої таблиці.

Відношення «один-до-одного»

Відношення один-до-одного зустрічаються досить рідко. Як правило, вони використовуються у разі, коли набір атрибутів застосовується до невеликої кількості примірників сутності. Наприклад, лише мала частина колективу співробітників компанії може бути учасниками команди з софтболу. Проектувальник бази даних може помістити всі атрибути софтбольного команди в окрему таблицю, а потім створити відношення один-до-одного між нею і таблицею співробітників.

Приклад відношення один-до-одного ( див. рис. 2. )

Рис. 2. Приклад «Один-до-одного»

Висновок

Отже, популярність MySQL визначається не тільки тим, що пакет поширюється безкоштовно і має високу продуктивність, але ще й тим, що має безліч перерахованих вище достоїнств, багатьох з яких немає в інших СУБД. І віртуальний магазин, і сервер знайомств, і всілякі сайти, що надають платні послуги, - всі потребують можливості обробляти і зберігати великі обсяги інформації. MySQL надає всім цю можливість абсолютно безкоштовно. Це дійсно одна з найпотужніших, швидких і надійних СУБД.

MуSQL має розвинену систему доступу до баз даних. Користувачеві бази даних може бути надано доступ до всієї бази даних, окремим таблиць і окремим стовпцях таблиць. Є розмежування на дії, які може виробляти користувач із записами. Для організації такої складної (на перший погляд) структури доступу використовується декілька таблиць у спеціальній базі даних. На підставі значень цих таблиць вибудовується політика надання доступу. Нить. Підтримка декількох одночасних запитів.

Із властивостів MySQL хотілось би виділити:

1. Оптимізація зв'язків з приєднанням багатьох даних за один прохід.

2. Записи фіксованої і змінної довжини.

3. Гнучка система привілеїв і паролів.

4. До 16 ключів в таблиці. Кожен ключ може мати до 15 полів.

5. Підтримка ключових полів і спеціальних полів в операторові CREATE.

6. Підтримка чисел довжиною від 1 до 4 байт (ints, float, double, fixed), рядків змінної довжини і позначок часу.

7. Інтерфейс з мовами C і perl.

8. Заснована на потоках, швидка система пам'яті.

9. Всі поля мають значення за замовчуванням. INSERT можна використовувати на будь-якому підмножині полів.

10. Легкість управління таблицею, включаючи додавання і видалення ключів і полів.


 

ЗМІСТ

ВСТУП 2

1. Функціональність MySQL 4

1.1. Можливості сервера MySQL 4

2. Типи даних і індекси MySQL 5

2.1. Текстові типии даних 5

2.2.Автоінкрементні поля 5

2.3. Ключі та індекси 5

2.3.1 Ключове поле 5

2.3.2 Індексоване поле 5

2.3.3 Унікальне поле 5

2.3.4 Повнотекстове поле 5

3. Адміністративний веб-інтерфейс PhpMyAdmin 6

4. Моделювання предметної області за допомогою реляційної моделі 7

4.1. Основні типи відношень 7

4.1.1 Відношення «один-до-одного» 8

4.1.2 Відношення «один-до-багатьох» 8

4.1.2.1 SQL-запити для відношення «один-до-багатьох» 8

4.1.3 Відношення «багато-до-багатьох» 9

4.1.3.1 SQL-запити для відношення «багато-до-багатьох 9

5. Доступ до БД MySQL зо допомогою PHP 10

Висновки 12

Список використаної літератури 13


 

Вступ

MySQL– вільна реляційна система керування базами даних (СКБД), яка працює як сервер для забезпечення багатокористувацького доступу до великої кількості баз даних. Проекти на основі безкоштовного ПЗ, які вимагають повнофункціональної системи керування базами даних часто використовують MySQL.

MySQL використовується в багатьох гучних великомасштабних Web-продуктах, включаючи Wikipedia, Google (для програми AdWords), Facebook, YouTube, Yahoo! тощо.

MySQL– компактний багатопотоковий сервер баз даних. Характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою використання.

Для некомерційного використання MySQL є безкоштовним.

З 1996 року розвиток mSQL загальмувався, внаслідок чого її місце зайняла MySQL. У 1999 році MySQL обігнала mSQL за популярністю.

MySQL виникла як спроба застосувати mSQL до власних розробок компанії: таблицям, для яких використовувалися ISAM — підпрограми низького рівня. У результаті був вироблений новий SQL-інтерфейс, але API-інтерфейс залишився в спадок від mSQL.


Функціональність MySQL

Станом на квітень 2009 року, MySQL пропонує версію MySQL 5.1 в двох різних варіантах: з відкритим вихідним кодом MySQL Community Server і комерційний Server Enterprise. Вони мають спільний програмний код і включають в себе серед іншого наступні можливості:

1. Крос-платформна підтримка

2. Збережувані процедури та функції

3. Тригери

4. Курсори

5. Оновлювані подання (представлення)

6. Інформаційна схема (так званий системний словник, що містить метадані).

7. Підтримка SSL

8. Кешування запитів

9. Вкладені запити SELECT

10. Підтримка реплікації

11. Повноцінна підтримка Юнікоду (UTF-8 і UCS2)

12. Сегментування таблиць

1.1 Можливості сервера MySQL:

1. Простота у встановленні та використанні;

2. Підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють із БД;

3. Кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн.;

4. Висока швидкість виконання команд;

5. Наявність простої і ефективної системи безпеки.

 

Типи даних і індекси MySQL

Текстові типии даних

Для позначення рядкового типу даних використовується тип VARCHAR із зазначенням необхідної кількості символів (від 1 до 255).

Тип TEXT служить для зазначення поля, що містить великий об’єм тексту.

Автоінкрементні поля

Поля цілочисленого типу: INT.

При зазначенні параметрів поля в стовпці «Додатково» можна вказати auto_increment.

Ключі та індекси

Кожна «нормальна» таблиця повинна мати ключове поле.

Існують такі типи індексів:

2.3.1 Ключове поле – це стовпець таблиці, що дозволяє встановити зв'язок із записами в іншій таблиці.

2.3.2 Індексоване - визначає індекс, що створюється по одному полю, що прискорює пошук значень в цьому полі.

2.3.3 Унікальне поле - це поле, значення в якому не можуть повторюватися.

2.3.4 Повнотекстове (для текстових полів)


phpMyAdmin – інструмент адміністрування через веб-інтерфейс

phpMyAdmin– веб-застосунок з відкритим кодом, написаний на мові PHP, представляє собою веб-інтерфейс для адміністрування СКБД MySQL. phpMyAdmin дозволяє через браузер здійснювати адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL та переглядати вміст таблиць і баз даних. Система користується великою популярністю у веб-розробників, оскільки дозволяє керувати СКБД MySQL без безпосереднього вводу SQL команд, надаючи дружній інтерфейс. ( див. рис. 1).

Рис. 1. Інтерфейс phpMyAdmin

Програма розповсюджується під ліцензією GNU General Public License і тому інші розробники інтегрують його у свої проекти, у тому числі у XAMPP та Denwer.

Експорт БД виконується за допомогою вкладки Експорт. Результатом буде дамп БД, який являє собою набір SQL (DDL) інструкцій.

Щоб перенести БД на інший сервер необхідно виконати SQL-запит, тілом якого буде дамп бази даних.Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.